SharePoint-adatok helyreállítása

 

Érvényes: System Center 2012 SP1 - Data Protection Manager, System Center 2012 - Data Protection Manager, System Center 2012 R2 Data Protection Manager

A SharePoint-adatok a következőképpen állíthatók helyre:

 • Helyreállítás az eredeti helyre

 • Helyreállítás másik helyen. Vegye figyelembe, hogy a farmok új helyre való teljes helyreállítása nem hajtható végre.

 • Az adatok másolása hálózati mappába

 • Az adatok másolása szalagra

Előkészületek

A következőket vegye figyelembe a farmok helyreállításával kapcsolatban:

 • Ha egy SharePoint-kiszolgálóra SQL Server-adatbázisként állított be védelmet, a SharePoint-adatokat helyreállíthatja az SQL Server-adatbázis kiválasztásával a helyreállítási varázslóban.

 • A következőket vegye figyelembe a farmok helyreállításával kapcsolatban:

  • Az előtér-webkiszolgálók konfigurációjának meg kell egyeznie a helyreállítási pont létrehozásakor alkalmazottal.

  • A előtér-webkiszolgálón létre kell hozni a farm struktúráját; a farm adatai a meglévő struktúrába lesznek helyreállítva.

  • Az SQL Server példányai a helyreállítási pont létrehozásakor alkalmazottakkal megegyező nevekkel vannak konfigurálva.

  • Az SQL Server példányai a helyreállítási pont létrehozásakor alkalmazottakkal megegyező meghajtóbeállításokkal vannak konfigurálva.

  • A helyreállítási farmnak rendelkeznie kell az elsődleges farmon telepített összes szervizcsomaggal, nyelvi csomaggal és javítással.

  • A központi felügyeleti tartalom-adatbázist vagy a konfigurációs adatbázist ne állítsa helyre közvetlenül, mert ez adatsérülést okozhat a SharePoint-farmon.

  • A SharePoint-adatok Tallózás lapon megjelenített helyreállítási pontjának ideje eltérhet a Keresés lapon megjelenített időtől. A Tallózás lapon a farm biztonsági mentésének ideje jelenik meg, míg a Keresés lapon a helyek, dokumentumok és mappák helyreállítási pontjának pontos ideje látható.

Adatok helyreállítása

A farmok helyreállításának több lehetséges forgatókönyve is van:

 • Létezik a biztonsági mentés készítése időpontjának megfelelő farmkonfiguráció. Ebben az esetben egy működő farmba fog visszaállítást végezni.

 • A konfigurációs adatbázis sérült, és a farm kiszolgálói nem működnek.

Visszaállítás működő farmba

 1. Kattintson a DPM felügyeleti konzoljának navigációs sávján látható Helyreállítás gombra.

 2. A Védett adatok ablaktáblán bontsa ki a kiszolgálót, amely tartalmazza a visszaállítani kívánt farmot, majd kattintson a Minden védett SharePoint-adat lehetőségre. A farm megjelenik a Helyreállítható elemcsoportban, kiszolgálónév\farm alakban.

 3. Kattintson a naptáron a félkövérrel szedett dátumok bármelyikére az adott dátumhoz elérhető helyreállítási pontok megtekintéséhez. A Helyreállítás ideje menü mutatja az egyes elérhető helyreállítási pontok időpontját.

 4. A Helyreállítás ideje menüből válassza ki a használni kívánt helyreállítási pontot.

 5. Kattintson a Műveletek ablaktáblában látható Helyreállítás elemre.

  Elindul a Helyreállítási varázsló.

 6. A Helyreállítási beállítások áttekintése lapon kattintson a Tovább gombra.

 7. Válassza ki, hogy hol szeretné helyreállítani az adatbázist. Vegye figyelembe a következőket:

  - Egy teljes farm nem állítható helyre másik helyen.
  
  - Ha bejelöli a **Másolás hálózati mappába** lehetőséget, és a kiválasztott helyreállítási pont nem expressz teljes biztonsági mentésből készült, akkor új választható helyreállítási pontok fognak megjelenni.
  
  - Ha bejelöli a **Másolás szalagra** lehetőséget, és a kiválasztott helyreállítási pont nem expressz teljes biztonsági mentésből készült, akkor új választható helyreállítási pontok fognak megjelenni. A szalagos lehetőség esetén ki kell választania a helyreállításhoz használni kívánt szalagtárat.
  
 8. Adja meg a hálózati sávszélesség használatának szabályozására, a SAN-alapú helyreállításra és az e-mail értesítésekre vonatkozó helyreállítási beállításokat, majd kattintson a Tovább gombra.

 9. Az Összefoglalás lapon tekintse át a helyreállítási beállításokat, majd kattintson a Helyreállítás gombra.

Adatok visszaállítása nem működő farmba

 1. Hozzon létre egy új farmot, amely ugyanazt az SQL Server-példányt és előtér-webkiszolgálót használja, mint az eredeti védett farm.

 2. Futtassa a következő parancsot a parancssorban a DPM által a farm adatainak helyreállítása használt előtér-webkiszolgálón:ConfigureSharePoint-EnableSharePointProtection

 3. Kattintson a DPM felügyeleti konzoljának navigációs sávján látható Helyreállítás gombra.

 4. A Védett adatok ablaktáblán bontsa ki a kiszolgálót, amely tartalmazza a visszaállítani kívánt farmot, majd kattintson a Minden védett SharePoint-adat lehetőségre. A farm megjelenik a Helyreállítható elemcsoportban, kiszolgálónév\farm alakban.

 5. Kattintson a naptáron a félkövérrel szedett dátumok bármelyikére az adott dátumhoz elérhető helyreállítási pontok megtekintéséhez. A Helyreállítás ideje menü mutatja az egyes elérhető helyreállítási pontok időpontját.

 6. A Helyreállítás ideje menüből válassza ki a használni kívánt helyreállítási pontot.

 7. Kattintson a Műveletek ablaktáblában látható Helyreállítás elemre.

  Elindul a Helyreállítási varázsló.

 8. A Helyreállítási beállítások áttekintése lapon kattintson a Tovább gombra.

 9. Válassza ki, hogy hol szeretné helyreállítani az adatbázist. Vegye figyelembe a következőket:

  - Egy teljes farm nem állítható helyre másik helyen.
  
  - Ha bejelöli a **Másolás hálózati mappába** lehetőséget, és a kiválasztott helyreállítási pont nem expressz teljes biztonsági mentésből készült, akkor új választható helyreállítási pontok fognak megjelenni.
  
  - Ha bejelöli a **Másolás szalagra** lehetőséget, és a kiválasztott helyreállítási pont nem expressz teljes biztonsági mentésből készült, akkor új választható helyreállítási pontok fognak megjelenni. A szalagos lehetőség esetén ki kell választania a helyreállításhoz használni kívánt szalagtárat.
  
 10. Adja meg a hálózati sávszélesség használatának szabályozására, a SAN-alapú helyreállításra és az e-mail értesítésekre vonatkozó helyreállítási beállításokat, majd kattintson a Tovább gombra.

 11. Az Összefoglalás lapon tekintse át a helyreállítási beállításokat, majd kattintson a Helyreállítás gombra.

 12. A kiszolgálófarm fő előtér-webkiszolgálóján futtassa a SharePoint termékek és technológiák konfigurálása varázslót, és válassza le az előtér-webkiszolgálót a farmról.