A naplózás beállítása

 

Érvényes: System Center 2012 SP1 - Data Protection Manager, System Center 2012 - Data Protection Manager, System Center 2012 R2 Data Protection Manager

A DPM az alábbi helyeken található naplófájlokban (*.errlog) naplózza a tevékenységeket:

Tevékenység

Számítógép

Napló helye

A DPM telepítése

DPM-kiszolgáló

C:\DPMLogs

%ProgramFiles%\Microsoft System Center 2012 R2\DPM\DPMLogs – a DPM 2012 R2 esetén

DPM-tevékenység

DPM-kiszolgáló

%ProgramFiles%\Microsoft DPM\DPM\Temp

%ProgramFiles%\Microsoft System Center 2012 R2\DPM\DPM\Temp – a DPM 2012 R2 esetén.

Ügyféloldali tevékenység

Ügyfélszámítógép

%ProgramFiles%\Microsoft Data Protection Manager\DPM\Temp

Az ügyfelek által indított tevékenységek, például az önkiszolgáló helyreállítás naplózása az ügyfélszámítógépen történik, a felhasználó alapján (%USERPROFILE%\AppData\Roaming\Microsoft\Microsoft System Center Data Protection Manager 2012\)

A naplófájlok tabulátorral tagolt fájlok, és egyszerűen megtekinthetők az Excel szoftverben megnyitva. A kívánt események kereséséhez szűrhet adott szintek és feladatazonosítók alapján. Minden naplóbejegyzés a DPM által létrehozott naplófeladat-azonosítóval rendelkezik, amely egy egyedi GUID azonosító a DPM-motor minden feladata tekintetében. Az azonosító segítségével nyomon követheti az adott feladatokra vonatkozó naplóbejegyzéseket.

Naplóbeállítások konfigurálása

Számos naplóbeállítást a beállításjegyzék használatával módosíthat. Vegye figyelembe a következőket:

 • A beállításkulcsok gyökérútvonala a HKLM\Software\Microsoft\Microsoft Data Protection Manager.

 • A módosítások végrehajtását követően nem szükséges az újraindítás, azonban 15 vagy több percet is igénybe vehet a módosítások érvénybe lépése.

 • A TraceLogLevel és a TraceLogLocation érték az összes DPM-szolgáltatásra globálisan érvényes. A többi érték beállítható a szolgáltatás/folyamat (bináris) szintjén. A bináris szinteket a következő témakörben tekintheti meg: Bináris- és szolgáltatásleképezés.

Érték neve

Érték típusa

Megengedett értékek

Részletek

TraceLogLevel

DWORD

TRACE_ERROR – az összes hibát naplózza, ez az alapértelmezett beállítás.

TRACE_DBG_ACTIVITY – az összes tevékenységet, például indítás, visszavonás, befejezés naplózza.

TRACE_DBG_NORMAL – a fontosnak ítélt tevékenységeket naplózza.

TRACE_DBG_CRITICAL – csak a kritikus súlyosságú hibákat naplózza.

TRACE_DBG_FATAL – a végzetes hibákat, például a feladathibákat naplózza.

A naplózás szintjét adja meg.

Binárisonként felülbírálható. A megengedett értékek érvényes bitmaszkja:

enum TRACE_FLAG{
  TRACE_ERROR = 0x2,
  TRACE_DBG_ACTIVITY = 0x4,
  TRACE_DBG_    = 0x8,
  TRACE_PERF = 0x20,
  TRACE_DBG_FATAL = 0x200,
  TRACE_DBG_CRITICAL = 0x400
};

Engedélyezhet teljes részletes naplózást is, azonban vegye figyelembe, hogy ez hatással van a teljesítményre. Ha csak rövid ideig van erre szüksége, tegye az alábbiakat:

 1. A beállításjegyzékben a HKLM\Software\Microsoft\Microsoft Data Protection Manager alatt adja hozzá a TraceLogLevel DWORD-értéket, és állítsa 0x43e értékűre.

 2. Az azonnali alkalmazáshoz állítsa le azokat a DPM-szolgáltatásokat, amelyre vonatkozóan engedélyezni kívánja a részletes naplózást, és törölje a régi naplókat.

 3. A probléma újbóli előidézését és elhárítását követően törölje a létrehozott beállításjegyzék-bejegyzést, és indítsa újra a leállított szolgáltatásokat, hogy a nem részletes naplózás újból működhessen.

TraceLogPath

REG_SZ

A napló helyét adja meg.

Érvényes NTFS-kötetútvonalat igényel 3 GB tömörített lemezterülettel a DPM-kiszolgálón (a lemezterületre mutató útvonalak nevében nem kell idézőjelet használni).

Binárisonként felülbírálható.

<bináris> TraceLogMaxSize

DWORD

A napló méretét adja meg.

Az alapértelmezett beállítás: 5 MB.

Fájlméretre vonatkozik (a bináris naplója által felhasznált teljes lemezterület = méret x a megőrizni kívánt fájlok száma).

<bináris> TraceLogMaxNum

A megőrizni kívánt naplófájlok maximális száma.

Az alapértelmezett beállítás: 30.

A naplófájlok aktuális száma a következő kulcsban követhető nyomon: HKLM\Software\Microsoft\Microsoft Data Protection Manager: <bináris> TraceLogNextNum (DWORD). Ez egy belső beállításkulcs, és a módosítása nem ajánlott.

Bináris- és szolgáltatásleképezés

Az egyes bináris nevek és szolgáltatások közötti leképezés összegzése az alábbi táblázatban látható.

Szolgáltatás/folyamat

Bináris név

Részletek

DPM-motor (MSDPM)

MSDPM

Az MSDPM-motornaplók a motor API-hívásaival, feladatindítóival, háztartási feladataival stb. kapcsolatos információkat tartalmaznak.

DPM replikációs ügynök (DPMRA)

DPMRA

Naplóinformációk a szalagok biztonsági mentésével, a lemezreplikálással, visszaállítással és a másodlagos DPM-replikálásokkal kapcsolatban. A DPM-kiszolgálón és a védett ügyfélen.

DPM szalagtárügynök (DPMLA)

LAAgent

A szalagtárhoz kapcsolódó tevékenységeket naplózza. A DPM-kiszolgálón és a megosztott szalagtár-kiszolgálón.

DPM felhasználói felülete

DPMUI

A felhasználói felületen végzett tevékenységeket, például figyelés, védelem, helyreállítás stb. naplózza.

DPM PowerShell parancssori felület

DPMCLI

Az összes parancsmag-műveletet naplózza.

DPM hozzáférés-kezelés

DPMMAC

Az automatikus műveletekkel, például a növeléssel, a feladatok újrafuttatásával, valamint a hozzáférés-kezeléssel kapcsolatos információkat naplózza.

Exchange-parancsmagburkoló

E14-parancsmagburkoló

ExchangeCmdletsWrapper

A DPMRA által az Exchange-ügyféloldalon futtatott parancsmagokat naplózza.

Ügynökkoordinátor

AgentBootStrapper

Az ügynök telepítése és frissítése során végzi a naplózást.

DPM ügyfélszolgáltatás

DPMClientProtection

A hordozható számítógépeken telepített DPM-ügyfél naplói. Csak a hordozható számítógépen használható.

DPM biztonsági mentési eszköz

DpmBackup

A DPM biztonsági mentését végző eszköz naplói.

Az SQL telepítésének előkészítő feladata (távoli SQL)

SQL Prep Bootstrapper

A távoli SQL Server telepítése során készít naplókat a beállítás előtt.

DPM biztonsági mentés

DpmBackup

A DPM biztonsági mentési eszközének naplói.

DPM-író

DPMWriter

A külső szalagok és a másodlagos kiszolgálók biztonsági mentése során készít naplókat. Csak a DPM-kiszolgálón.

WSS parancsmag-burkoló

WssCmdletsWrapper

WSS-parancsmagoknak a SharePoint előtér-webkiszolgálóján való futtatásakor készít naplókat. Csak a védett ügyfél oldalán.

A naplók helye: %USERPROFILE%\AppData\Roaming\Microsoft\Microsoft System Center Data ProtectionManager 2012\

SQL EUR-ügyfél

EurClient

Olyan gépekre történik a telepítése, amelyeken az SQL EUR-ügyfél telepítve lett. A DPM-kiszolgálóhoz való kapcsolódással, feladatindítással, helyreállítás visszavonásával stb. kapcsolatos információkat naplózza.

A naplók helye: %USERPROFILE%\AppData\Roaming\Microsoft\Microsoft System Center Data ProtectionManager 2012\

Hordozható számítógépen telepített ügyfél felhasználói felülete

DPMClientUI

A DPM-ügyfél felhasználói felületéről indított különféle műveletekkel és a hibákkal kapcsolatos információkat naplózza.

A naplók helye: %USERPROFILE%\AppData\Roaming\Microsoft\Microsoft System Center Data ProtectionManager 2012\