A védelmi ügynök telepítési problémáinak elhárítása

 

Érvényes: System Center 2012 SP1 - Data Protection Manager, System Center 2012 - Data Protection Manager, System Center 2012 R2 Data Protection Manager

Az alábbi táblázat hibaelhárítási útmutatása a védelmi ügynök telepítésekor előforduló hibaüzenetekhez nyújt kiegészítő információkat.

Mielőtt elkezdené a hibaelhárítást, javasoljuk, hogy próbálja meg manuális módszerrel telepíteni a védelmi ügynököket.Részletes útmutatás a védelmi ügynökök manuális telepítéséről: Védelmi ügynökök manuális telepítése(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=179676).

A védelmi ügynök telepítésével kapcsolatos problémák

Probléma

Lehetséges ok

Megoldás

Az ügynök telepítése (vagy a setdpmserver parancs) a következő végzetes hibával meghiúsul: 0x80004005.

Ellenőrizze, hogy a Windows Management Instrumentation (WMI) szerepel-e előre definiált kivételként a Windows tűzfalban.

A Biztonság beállítása varázslóban (SCW) engedélyezze a távoli WMI használatát.Az SCW „ Felügyeleti és más beállítások kijelölése” részében engedélyezze a távoli WMI-t.Alkalmazza a biztonsági házirendet, majd kezdje újra a DPM-ügynök telepítését.

A DPM védelmi ügynök nem telepíthető egy számítógépen.

Hajtsa végre az ellenőrzőlista tételeit

 • Csatlakoztatva van a számítógép a hálózathoz, és elérhető távolról a DPM-kiszolgálóról?

  Egy védelmi ügynök telepítése során mind a DPM-kiszolgálónak, mind a védeni kívánt számítógépnek kapcsolódnia kell a hálózathoz.

 • Telepítve van a védeni kívánt számítógépen egy támogatott Windows operációs rendszer?

  Ellenőrizze a védeni kívánt számítógépen található operációs rendszert.

 • Engedélyezve van olyan tűzfal a védeni kívánt számítógépen, amely esetleg blokkolja a DPM-kiszolgálótól érkező kérelmeket?

  Ha engedélyezve van egy tűzfal, akkor úgy kell konfigurálnia azt, hogy lehetővé tegye a DPM-kiszolgáló és a védeni kívánt számítógép közötti kommunikációt.A tűzfal konfigurálásáról Tűzfalkivétel konfigurálása az ügynök számára című témakörben olvashat bővebben.

 • Engedélyezve van egy tűzfal a DPM-kiszolgálón?

  Ha engedélyezve van egy tűzfal, akkor úgy kell konfigurálnia azt, hogy lehetővé tegye egy védelmi ügynök telepítését a számítógépen.

 • Telepítették már a védelmi ügynök korábbi verzióját a védeni kívánt számítógépen?

  Nem telepíthető a védelmi ügynök két különböző verziója ugyanazon a védett számítógépen.

 • Fut a Távoli beállításjegyzék szolgáltatás a védeni kívánt számítógépen?

  Egy védelmi ügynök telepítéséhez mind a DPM-kiszolgálón, mind a védeni kívánt számítógépen futnia kell a Távoli beállításjegyzék szolgáltatásnak.Indítsa el a Távoli beállításjegyzék szolgáltatást a Felügyeleti eszközök konzoljáról, majd telepítse a védelmi ügynököt.

 • Elérhető a távoli eljáráshívás (RPC)?

  A távoli eljáráshívásnak (RPC) elérhetőnek kell lennie.További információ a Microsoft Tudásbázis 555839-es számú, Hibaelhárítás „Az RPC-kiszolgáló nem érhető el a Windows rendszerben” hibaüzenet esetén című cikkében olvasható.

 • A számítógép rendszerindítási kötete fájlallokációs táblás (FAT) fájlrendszerként van formázva?

  Konvertálja a rendszerindítási kötetet NTFS fájlrendszerre, ha van rajta elegendő szabad terület.

A DPM védelmi ügynök nem távolítható el egy számítógépről.

Hajtsa végre az ellenőrzőlista tételeit

 • A védett számítógép le van választva a hálózatról?

  Egy védelmi ügynök eltávolításához a védett számítógépnek kapcsolódnia kell a hálózathoz.

 • Átnevezték a védett számítógépet, vagy áthelyezték azt egy másik Active Directory-tartományba a védelmi ügynök telepítése után?

  Egy védelmi ügynök eltávolításához a védett számítógépnek ugyanazzal a névvel kell rendelkeznie, és ugyanabban a tartományban kell lennie, mint a védelmi ügynök telepítésekor.

  Távolítsa el az ügynököt helyileg, majd távolítsa el a megfelelő bejegyzést a DPM felügyeleti konzolján.

A DPM védelmi ügynök inkompatibilis a DPM programmal vagy más szoftverrel.

Hajtsa végre az ellenőrzőlista tételeit

 • Úgy frissítette a DPM szoftvert, hogy nem frissítette egyidejűleg a védelmi ügynököt?

  Annak megállapításához, hogy elérhető-e frissítés az ügynökhöz, ellenőrizze a Felügyelet nézet Ügynökök lapját.

 • Frissítette a védelmi ügynököt a Microsoft Update használatával, mielőtt telepítette volna a DPM szoftverhez tartozó megfelelő kiszolgálófrissítést?

  A Microsoft Update általi frissítés automatikusan is megtörténhet, ezért győződjön meg arról, hogy a védelmi ügynök és a DPM kompatibilis egymással.

Hiba történt, amikor az ügynök működés közben megpróbált kommunikálni a megadott számítógépen futó DPM-ügynökkoordinátor szolgáltatással.

COM kommunikációs hiba

Ellenőrizze a COM-engedélyeket a védett számítógépen.

A SetDPMServer parancs futtatása leáll a következő hibakóddal: 0x80070534; és a következő hibaüzenettel: „A fióknevek és a biztonsági azonosítók között nem jött létre egymáshoz rendelés.”

Korábban erre a számítógépre már telepítettek DPM 2010-ügynököt, a SetDPMServer műveletet azonban nem hajtották végre.

 1. Telepítse az új védelmi ügynököt.

 2. Hajtsa végre a SetDPMServer műveletet a régi ügynökön.

 3. Távolítsa el a régi védelmi ügynököt.

 4. Frissítse az ügynököt.

A védelmi ügynök frissítése sikertelen.

 • Ha a DPM védelmi ügynök szerepel a telepített programok listájában, a DPMAgentInstaller.exe segítségével próbálja frissíteni az ügynököt.

 • Ha az előbbi lépést nem sikerül végrehajtani, távolítsa el az ügynököt a Programok és szolgáltatások közül, és telepítse újra a DPMAgentInstaller <DPMServerName> paranccsal.

1130-as számú rendszerhiba:

Nincs elég szabad kiszolgáló tárolóterület a parancs végrehajtásához.

– VAGY –

2011-es azonosítójú esemény: Nincs elég memória a tranzakció végrehajtásához.Zárjon be néhány alkalmazást, és próbálja meg újra.

A kiszolgáló „IRPStackSize” konfigurációs paramétere túl kicsi ahhoz, hogy a kiszolgáló helyi eszközt használjon.

Javasoljuk, hogy növelje a paraméter értékét.Lásd a 177078-as számú tudásbáziscikket: A víruskereső szoftver 2011-es azonosítójú eseményt okozhat (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=73102).

Az RPC-kiszolgáló nem érhető el.

A távoli számítógépen tűzfal működik.

Ha tűzfal van engedélyezve a távoli számítógépen, amelyen a védelmi ügynököt telepíti, a telepítés előtt futtatnia kell a DPMAgentInstaller.exe végrehajtható fájlt.További információ: Védelmi ügynökök telepítése tűzfallal védett számítógépeken.

A Windows SharePoint Services-farm háttérkiszolgálója a DPM felügyeleti konzol információi szerint nem védett.

Miután védelmi ügynököt telepít egy háttérkiszolgálóra egy Windows SharePoint Services-farm védelme céljából, a kiszolgáló nem jelenik meg védettként a Felügyelet feladatterület Ügynökök lapján.

Semmit nem kell tenni.A DPM belülről nyújt védelmet a háttérkiszolgálóknak, ha a Windows SharePoint Services-farm adatokat tárol rajtuk.

Windows Server 2003 rendszerű nem elsődleges tartományvezérlőn a védelmi ügynök telepítése meghiúsul.

Ha az elsődleges tartományvezérlőn (PDC) Windows Server 2000 fut, a szükséges Elosztott COM-felhasználók csoport nem érhető el.

A probléma megoldásához frissítse az erdő gyökér PDC-emulátorának fő szerepkör-tulajdonosát Windows Server 2003 rendszerre, majd telepítse újra a védelmi ügynököt.

További információért lásd a Tudásbázis 827016-os cikkét: „A helyi szolgáltatás és más jól ismert rendszerbiztonsági tagok nem jelennek meg a Windows Server 2003-as tartományvezérlőn” (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=101729).

Az alkalmazás elindítása nem sikerült, mert az alkalmazás konfigurációja nem megfelelő.

A védett számítógépnek teljesítenie kell a szoftverkövetelményeket.

Telepítse a .NET-keretrendszer 3.5-ös verzióját az 1. szervizcsomaggal (SP1), majd próbálja meg újra telepíteni a védelmi ügynököt.

Az adatforrások biztonsági mentése nem sikerül az ügynök frissítési hibája miatt.

A védelmi ügynököt nem frissítették a fürt egyes tagjain.

Frissítse a védelmi ügynököt a fürt minden tagján.

Hiba azonosítója: 31008 azért jelenik meg, mert a védelmi ügynökök frissítését a DPM csak 30 percenként végzi el.

Ha a védett tartományvezérlő vagy a másodlagos kiszolgáló elérhetetlenné válik, a védelmi ügynökök nem frissülnek automatikusan a DPM felügyeleti konzolon.

Vész-helyreállítási helyzetekben legfeljebb 30 percet kell várnia az ütemezett telepítési lista frissítésére a DPM felügyeleti konzolon.

A védelmi ügynökök manuális frissítéséhez a Felügyelet feladatterületen kattintson az Ügynökök fülre, válassza ki a számítógépet, majd a Műveletek panelen kattintson az Adatok frissítése lehetőségre.