Egy függvény, amely exportálja (parancsfájl) csomag létrehozása

 

Érvényes: System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager, System Center 2012 - Virtual Machine Manager

Hozhat létre a függvény ismételten a feladat végrehajtásához.Egy függvény hívásakor érhető el addig, amíg a Windows PowerShell-munkamenet befejeződik.A függvény egy Windows PowerShell-parancsfájl mentheti – Ez azt jelenti, hogy a .ps1 kiterjesztéssel –, hogy a függvény felhívhatja más parancsfájlok alapján.Ez a témakör más példák, hogy vannak-e megadva az útmutató a függvény használatához mentse a következő névvel: Exportálás-ServiceTemplate.ps1.

Funkciók kapcsolatos további információkért tekintse meg a about_Functions.

A Jótállás kizárása

A következő függvény felszólítja a felhasználót, a VMM felügyeleti kiszolgáló nevét és kiadási Szolgáltatássablon, és egy elérési utat nevét a helyezze el az exportált sablon.A parancsfájl majd lekérdezése, és a sablon exportálása.

function Export-ServiceTemplate 
(
  $VMMServer=$(throw "Please provide the name of a VMM management server."),
  $Name=$(throw "Please provide the name of a service template."),
  $Release=$(throw "Please provide a version for the service template."),
  $Path=$(throw "Please provide a path.")
)
  {
   $Template = Get-SCServiceTemplate -Name $Name -VMMServer $VMMServer | where {$_.Release -eq "$Release"}
   Export-SCTemplate -ServiceTemplate $Template -Path $Path -Overwrite
  }