DPM-kiszolgáló helyreállítása biztonsági másolatból

 

Érvényes: System Center 2012 SP1 - Data Protection Manager, System Center 2012 R2 Data Protection Manager

Ha az elsődleges kiszolgáló meghibásodik, a védelmet átállíthatja a másodlagos kiszolgálóra. A védelem átállítását követően a másodlagos kiszolgálóról végezheti a helyreállítási feladatokat.

A védelem átállítása a másodlagos kiszolgálóra

 1. A DPM felügyeleti konzol Védelem területén lépjen a Védelem munkaterületre, és kattintson a jobb gombbal arra a védelmi csoportra, amelyre a védelmet át szeretné állítani.

 2. Válassza a Védelem átkapcsolása katasztrófa miatt menüpontot a helyi menüből.

 3. Futtasson egy konzisztencia-ellenőrzést. A védelem átállítását követően a replika inkonzisztens állapotúként jelenik meg az ellenőrzés futtatásáig.

A védelmet a Windows PowerShell környezetben, a Start –DPMSwitchProtection parancsmaggal állíthatja át.

A védelem visszaállításához hajtsa végre ugyanezt a műveletet. Az elsődleges kiszolgálón a Meg kell adni az ügynök tulajdonosát riasztás jelenik meg. Kattintson a Saját tulajdonba vétel elemre a riasztásban a védelmi ügynök tulajdonjogának az elsődleges kiszolgáló számára való megadásához.

DPM-kiszolgáló helyreállítása

Amikor elsődleges DPM-kiszolgálót állít helyre, újra létre kell hoznia a védelmet azon számítógépek számára, amelyeket korábban a DPM-kiszolgáló védett. Vegye figyelembe a következőket:

 • Nem állíthatja vissza olyan adatforrások helyreállítási pontjait, amelyeket a DPM-kiszolgáló véd.

 • Adatbázisfájlok helyreállításakor a DPM-kiszolgálón található visszaállítási helynek biztonságosnak kell lennie.

DPM-adatbázis helyreállítása

 1. Távolítsa el a DPM terméket a Lemezes helyreállítási pontok megőrzése elem választásával. Ezután indítsa újra a számítógépet.

 2. Törölje a DPM-adatbázist az SQL Server Management Studio használatával.

 3. Telepítse a DPM terméket, majd indítsa újra a számítógépet.

 4. A DPM-kiszolgálón hozzon létre egy visszaállítási mappát a fájlok számára.

 5. Helyezze be a DPM-adatbázis legutóbbi biztonsági másolatát tartalmazó szalagot a szalagtárba.

 6. A DPM felügyeleti konzol Felügyelet lapján nyissa meg a Szalagtárak lapot, majd kattintson az Ismételt vizsgálat elemre a Műveletek ablaktáblán.

 7. Helyezze be a DPM-adatbázis legutóbbi biztonsági másolatát tartalmazó szalagot a szalagos meghajtóba/szalagtárba. Ezt a szalagot a legutóbbi szalagfelügyeleti jelentés segítségével azonosíthatja.

 8. Jelölje ki a szalagtárat a listában, majd kattintson a Szalagtárak leltározása… elemre. Indítson egy részletes leltározást a Műveletek ablaktáblán.

 9. Jelölje ki az importált szalagot a listában, majd kattintson az Importált szalag újrakatalogizálása elemre a Műveletek ablaktáblán.

 10. A Helyreállítás lapon jelölje ki a DPM-adatbázist a Külső szalagok csomópontban. Kattintson a Helyreállítás parancsra a Műveletek ablaktáblán, majd a Helyreállítási varázslóval állítsa helyre az adatbázist a hálózati mappába (amelyet korábban hozott létre).

 11. Futtassa a DPMSync parancssori eszközt az adatbázis csatolásához a DPM termékhez: DPMSync –RestoreDB –DBLoca 6. lépésben létrehozott mappa helye\a DPMDB neve. A DPMSync offline állapotba helyezi a DPM szolgáltatást, és az SQL Server termékhez csatolja a mentett adatbázist.

 12. Ezután futtassa a DpmSync -sync parancsot.

DPM-replika helyreállításához először futtassa a DpmSync parancsot a replika újbóli lefoglalásához. A DpmSync „Replika kézi létrehozása felfüggesztve” állapotúként jelöli meg a replikát. A replika csak akkor állítható helyre, ha ilyen állapotban van. Ha a replika helyreállítása meghiúsul, a replika állapota inkonzisztens lesz, ami meggátolja a további helyreállítási kísérleteket. Ha hiba merül fel, állítsa le az adatforrás védelmét a replika törlésére szolgáló paranccsal, adja hozzá újra az adatforrást a védelmi csoporthoz a replika kézi létrehozását lehetővé tevő beállítással, majd próbálkozzon újra a replika helyreállításával. Ha ez meghiúsul, a helyreállítás a továbbiakban mindig meg fog hiúsulni, mert a replikát érvénytelen állapotúként jelöli meg a rendszer.

Replikák helyreállítása az adatbázis helyreállítását követően

 1. Futtassa a DpmSync -reallocateReplica parancsot. A parancs újraformázza a hiányzó replikákat, és „Replika kézi létrehozása felfüggesztve” állapotúként jelöli meg azokat.

 2. Hozza létre kézzel a replikát a másodlagos DPM-kiszolgáló vagy az egyes replikáknak megfelelő adatforrás szalagos biztonsági másolatából. Ha másodlagos kiszolgálót használ, a Helyreállítás feladatterületen elérhetővé válik a Visszaállítás replikába parancs. Szalagos biztonsági másolatok esetén használja a felügyeleti rendszerhéj RestoreToReplica parancsát.

 3. Futtasson egy konzisztencia-ellenőrzést a védelem folytatásához.

Elsődleges DPM-kiszolgáló újraépítése után újra létre kell hoznia az elsődleges kiszolgáló által védett számítógépek védelmét az alábbiak szerint:

Védelem újbóli létrehozása

 1. A védett számítógépen futtassa az alábbi parancsot a parancssorban:

  Setdpmserver.exe <elsődleges DPM-kiszolgáló neve>

 2. Nyissa meg a Számítógép-kezelés eszközt, és hajtsa végre az alábbi lépéseket:

  1. Válassza a Helyi felhasználók és csoportok elemet. Ellenőrizze, hogy az elsődleges kiszolgáló (ennek a tartomány/név formátumban kell lennie) tagja-e az alábbi csoportoknak:

  2. Elosztott COM-felhasználók

   DPMRADCOMTrustedMachines

   DPMRADmTrustedMachines

  3. Ha az elsődleges kiszolgáló nem látható egyik csoportban sem, adja hozzá kézzel a kiszolgálót a tartomány/név formátumot használva.

Ha a védelem meghiúsul a lépések végrehajtását követően, tegye az alábbiakat:

 1. Nyissa meg a Komponensszolgáltatásokat a Felügyeleti eszközök között. Bontsa ki a Számítógépek, majd a Sajátgép csomópontot, és kattintson a DCOM-konfiguráció elemre.

 2. Az eredményeket tartalmazó ablaktáblán kattintson a jobb gombbal a DPM RA szolgáltatás elemre. Kattintson a Tulajdonságok > Biztonság elemre.

 3. Az Indítási és aktiválási engedélyek területen kattintson a Szerkesztés parancsra, és tegye az alábbiak valamelyikét:

  • Ha az elsődleges kiszolgáló látható a listában, a hozzáférés-vezérlési szabálygyűjtemény (ACL) bejegyzése helytelen lehet. Távolítsa el a bejegyzést, majd adja hozzá az elsődleges kiszolgálót teljes körű engedélyekkel.

  • Ha az elsődleges kiszolgáló nem látható a listában, adja hozzá az elsődleges kiszolgálót teljes körű engedélyekkel.