A DPM-szalagtárban található szalagok felügyelete

 

Érvényes: System Center 2012 SP1 - Data Protection Manager, System Center Data Protection Manager 2010, System Center 2012 R2 Data Protection Manager

A szalagtárban található szalagokat a következő eljárásokkal felügyelheti:

 • Szalagok hozzáadása és eltávolítása

 • Szalagok leltározása

 • Szalag megjelölése üresként

 • Ismeretlen szalag azonosítása

 • Importált szalag újrakatalogizálása

 • Szalag tartalmának megtekintése

 • Szalag megjelölése tisztítószalagként

 • Szalag törlése

Szalagok hozzáadása és eltávolítása

A szalagtárhoz hozzáadhat és eltávolíthat szalagokat. Önálló szalagos meghajtók esetén kövesse a gyártó utasításait a szalagok hozzáadásához és eltávolításához. A szalagokat a következőképpen adhatja hozzá vagy távolíthatja el:

 1. Fizikailag csatlakoztassa a szalagot a szalagtár kazettanyílásához.

 2. A DPM felügyeleti konzolján váltson a Felügyelet nézetre, és nyissa meg a Szalagtárak munkaterületet.

 3. A Műveletek ablaktáblán kattintson a Szalag betöltése (kazettanyílás) elemre. A DPM végrehajtja a szalagtár gyors leltározását, és felveszi a szalagokat a szalagtár elérhető tárolóhelyeire. Ez lehetővé teszi, hogy szalagokat csatlakoztasson a kazettanyíláshoz, amely 10 percig marad nyitva. Ha nincs elegendő szabad tárolóhely, akkor a szalagok a kazettanyílásban maradnak, és a Szalag betöltése (kazettanyílás) művelet meghiúsul.

  Vegye figyelembe, hogy ha a Szalagtár ajtajának kinyitása vagy a Szalag betöltése paranccsal adja hozzá vagy távolítja el a szalagokat a szalagtárból, akkor a DPM automatikusan elvégzi a szalagtár leltározását. Ha a Szalagtár ajtajának kinyitása vagy a Szalag betöltése parancs használata nélkül adja hozzá vagy távolítja el a szalagokat a szalagtárból, akkor a Szalagtár leltározása műveletet kell használni a DPM felügyeleti konzolon.

Szalag hozzáadása a DPM felügyeleti rendszerhéj használatával

 • A szalagok kazettanyílással való hozzáadásához használja a következő szintaxist:

  Lock-DPMLibraryIEPort [-DPMLibrary] <szalagtár> [-Async] [-JobStateChangedEventHandler <feladatállapot-változás eseménykezelője>] [-Verbose] [-Debug] [-ErrorAction <végrehajtandó művelet>] [-ErrorVariable <karakterlánc>] [-OutVariable <karakterlánc>] [-OutBuffer <Int32>]

  További információért gépelje be a „Get-Help Lock-DPMLibraryIEPort -detailed” sort a DPM felügyeleti rendszerhéjba.

  Műszaki információért gépelje be a „Get-Help Lock-DPMLibraryIEPort -full” sort a DPM felügyeleti rendszerhéjba.

Szalagok eltávolítása a kazettanyílás használatával

 1. A DPM felügyeleti konzolján váltson a Felügyelet nézetre, és nyissa meg a Szalagtárak munkaterületet.

 2. A megjelenítési ablaktáblán bontsa ki azt a szalagtárat, amelyből el kíván távolítani egy szalagot.

 3. Bontsa ki a Tárolóhelyek elemet, és jelölje ki az eltávolítani kívánt szalagot tartalmazó tárolóhelyet.

 4. Kattintson a Szalag eltávolítása elemre.

 5. Fizikailag távolítsa el a szalagot a szalagtár kazettanyílásából.

Szalag eltávolítása a DPM felügyeleti rendszerhéj használatával

 • A szalagok kazettanyílással való hozzáadásához használja a következő szintaxist:

  Unlock-DPMLibraryIEPort [-DPMLibrary] <szalagtár> [-Async] [-JobStateChangedEventHandler <feladatállapot-változás eseménykezelője>] [-Verbose] [-Debug] [-ErrorAction <végrehajtandó művelet>] [-ErrorVariable <karakterlánc>] [-OutVariable <karakterlánc>] [-OutBuffer <Int32>]

  További információért gépelje be a „Get-Help Unlock-DPMLibraryIEPort -detailed” sort a DPM felügyeleti rendszerhéjba.

  Műszaki információért gépelje be a „Get-Help Unlock-DPMLibraryIEPort -full” sort a DPM felügyeleti rendszerhéjba.

Szalagok leltározása

A szalagok leltározását elvégezheti gyors leltározással, amely beolvassa a szalagtárban található összes szalag vonalkódját (ha a szalag rendelkezi vonalkóddal, a szalagtár pedig vonalkódolvasóval), vagy pedig részletes leltározással, amely a szalagok fejlécterületének beolvasásával azonosítja az egyes szalagok digitális azonosítócímkéjét (OMID). A leltározást a következőképpen futtathatja:

 1. A DPM felügyeleti konzolon kattintson a Felügyelet > Szalagtárak elemre, és jelöljön ki egy szalagtárat.

 2. Válassza a Leltár > Gyorsleltár vagy a Részletes leltár> Indítás elemet.

Szalag megjelölése üresként

A szabad szalag egy üres, illetve biztonsági mentéssel vagy másolással való írásra rendelkezésre álló szalag. Ha újra kíván hasznosítani egy másik kiszolgálóról származó lejárt szalagot, adja hozzá a szalagtárhoz vagy szalagos meghajtóhoz, és jelölje meg üresként. Az adott DPM-kiszolgáló által felügyelt lejárt szalagok automatikusan, megjelölés nélkül is újrahasznosíthatók. A szalagok megjelöléséhez tegye a következőket:

 1. A DPM felügyeleti konzolon kattintson a Felügyelet > Szalagtárak elemre, és jelöljön ki egy szalagtárat.

 2. Jelöljön ki egy szalagot, és kattintson a Megjelölés szabadként elemre.

Szalag megjelölése üresként a DPM felügyeleti rendszerhéj használatával

 • A szalagok üresként való megjelöléséhez használja a következő szintaxist:

  Set-Tape [-Tape] <adathordozó[]> -Free [-PassThru] [-Verbose] [-Debug] [-ErrorAction <végrehajtandó művelet>] [-ErrorVariable <karakterlánc>] [-OutVariable <karakterlánc>] [-OutBuffer <Int32>]

 • A szalagok nem üresként való megjelöléséhez használja a következő szintaxist:

  Set-Tape [-Tape] <adathordozó[]> -NotFree [-PassThru] [-Verbose] [-Debug] [-ErrorAction <végrehajtandó művelet>] [-ErrorVariable <karakterlánc>] [-OutVariable <karakterlánc>] [-OutBuffer <Int32>]

  További információért gépelje be a „Get-Help Set-Tape -detailed” sort a DPM felügyeleti rendszerhéjba.

  Műszaki információért gépelje be a „Get-Help Set-Tape -full” sort a DPM felügyeleti rendszerhéjba.

Érvényes adatkészleteteket tartalmazó szalag megjelölése üresként

 1. Nyisson meg egy üres Jegyzettömb-fájlt, majd másolja bele az alábbi parancsfájlt:

   param ([string] $DPMServerName, [string] $LibraryName, [string[]] $TapeLocationList)
  
   if(("-?","-help") -contains $args[0])
   {
     Write-Host "Usage: ForceFree-Tape.ps1 [[-DPMServerName] <Name of the DPM server>] [-LibraryName] <Name of the library> [-TapeLocationList] <Array of tape locations>"
     Write-Host "Example: Force-FreeTape.ps1 -LibraryName "My library" -TapeLocationList Slot-1, Slot-7"
     exit 0
   }
  
   if (!$DPMServerName)
   {
     $DPMServerName = Read-Host "DPM server name: "
  
     if (!$DPMServerName)
     {
       Write-Error "Dpm server name not specified."
       exit 1
     }
   }
  
   if (!$LibraryName)
   {
     $LibraryName = Read-Host "Library name: "
  
     if (!$LibraryName)
     {
       Write-Error "Library name not specified."
       exit 1
     }
   }
  
   if (!$TapeLocationList)
   {
     $TapeLocationList = Read-Host "Tape location: "
  
     if (!$TapeLocationList)
     {
       Write-Error "Tape location not specified."
       exit 1
     }
   }
  
   if (!(Connect-DPMServer $DPMServerName))
   {
     Write-Error "Failed to connect To DPM server $DPMServerName"
     exit 1
   }
  
   $library = Get-DPMLibrary $DPMServerName | where {$_.UserFriendlyName -eq $LibraryName}
  
   if (!$library)
   {
     Write-Error "Failed to find library with user friendly name $LibraryName"
     exit 1
   }
  
   foreach ($media in @(Get-Tape -DPMLibrary $library))
   {
     if ($TapeLocationList -contains $media.Location)
     {
       if ($media -is [Microsoft.Internal.EnterpriseStorage.Dls.UI.ObjectModel.LibraryManagement.ArchiveMedia])  
       {
         foreach ($rp in @(Get-RecoveryPoint -Tape $media))
         {
           Get-RecoveryPoint -Datasource $rp.Datasource | Out-Null
  
           Write-Verbose "Removing recovery point created at $($rp.RepresentedPointInTime) for tape in $($media.Location)."
           Remove-RecoveryPoint -RecoveryPoint $rp -ForceDeletion -Confirm:$false
         }
  
         Write-Verbose "Setting tape in $($media.Location) as free."
         Set-Tape -Tape $media -Free
       }
       else
       {
         Write-Error "The tape in $($media.Location) is a cleaner tape."
       }
     }
   }
  
 2. Mentse a fájlt ForceFree.ps1 néven.

 3. A parancsfájl futtatásának szintaxisa a következő: ForceFree.ps1 -DPMServerName <Name of server> -LibraryName <Name of library> -TapeLocation <slot numbers>.

Ismeretlen szalag azonosítása

Ha egy adatszalag „Ismeretlen” jelöléssel jelenik meg, a DPM azonosítani tudja a szalagfejléc beolvasásával, és a következőképpen frissíti a szalag címkéjét:

 • Egy a DPM-kiszolgáló által létrehozott szalag a hozzárendelt szalagcímkét mutatja majd.

 • Egy másik DPM-kiszolgáló által létrehozott szalag az Importált nevet mutatja majd szalagcímkeként.

 • Egy a DPM-től eltérő szoftverrel létrehozott tartalmú szalag a Nem ismerhető fel nevet mutatja majd szalagcímkeként.

 • Egy ellentmondásos azonosító adatokat – például vonalkódot vagy adathordozón levő azonosítót – tartalmazó szalag a Gyanús nevet mutatja majd szalagcímkeként.

Ismeretlen szalagok azonosítása:

 1. A DPM felügyeleti konzolon kattintson a Felügyelet > Szalagtárak elemre, és jelöljön ki egy szalagtárat.

 2. Válassza ki az ismeretlen szalagot, majd az Ismeretlen szalag azonosítása elemet.

Importált szalag újrakatalogizálása

Az importált szalag olyan tartalmakat hordoz, amelyeket egy másik DPM-kiszolgálón hoztak létre. Ha hozzáadja a szalagtárhoz, újra kell katalogizálnia a tartalma azonosításához. Az újrakatalogizálás során a DPM olvassa a szalagot, és felveszi a szalag tartalmára vonatkozó adatokat az adatbázisba. Az újrakatalogizálás befejeződése után helyreállíthatja az adatokat a szalagról, ha kiválaszt egy helyreállítási pontot a szalagon levő adatok közül. A szalagokat a következőképpen importálhatja:

 1. Kattintson a DPM felügyeleti konzolon található Felügyelet > Szalagtárak elemre. Jelölje ki az importálni kívánt szalagot, majd kattintson az Importált szalag újrakatalogizálása elemet.

  Ha egy megosztott szalagtárban olyan szalagot próbál újrakatalogizálni, amely nem a biztonsági mentéshez használt DPM-kiszolgálóról származik, akkor az Újrakatalogizálás és a Tartalom megtekintése elemek nem jelennek meg az eszközök menüszalagján.
  Futtasson részletes leltározást a szalagon. A leltározás befejezése után az Újrakatalogizálás és a Tartalom megtekintése elemek elérhetővé válnak az eszközök menüszalagján.

Importált szalag újrakatalogizálása a DPM felügyeleti rendszerhéj használatával

 • Az importált szalag újrakatalogizálásához használja a következő szintaxist:

  Start-TapeRecatalog [-Tape] <adathordozó[]> [-JobStateChangedEventHandler <feladatállapot-változás eseménykezelője>] [-Verbose] [-Debug] [-ErrorAction <végrehajtandó művelet>] [-ErrorVariable <karakterlánc>] [-OutVariable <karakterlánc>] [-OutBuffer <Int32>]

  További információért gépelje be a „Get-Help Start-TapeRecatalog -detailed” sort a DPM felügyeleti rendszerhéjba.

  Műszaki információért gépelje be a „Get-Help Start-TapeRecatalog -full” sort a DPM felügyeleti rendszerhéjba.

Szalag tartalmának megtekintése

Megtekintheti a szalagok tartalmát, és a rajtuk található adatokat lemezre másolhatja.

 1. A DPM felügyeleti konzolon kattintson a Felügyelet > Szalagtárak elemre, és jelöljön ki egy szalagtárat.

 2. Jelölje ki a szalagot, és kattintson a Szalag tartalmának megtekintése elemre.

Szalag megjelölése tisztítószalagként

Ha a DPM-mel kívánja megtisztítani egy szalagtár meghajtóját, adja meg a tisztításhoz használni kívánt szalagot, majd indítsa el a tisztítási feladatot.

Ha egy szalag vonalkódja a „CLN” karakterlánccal kezdődik (például CLN0000812 vonalkód), a DPM egy gyors leltározás után tisztítószalagként azonosítja a szalagot. Ha ez nem történik meg (vagy a vonalkód nem a „CLN” karakterlánccal kezdődik”, akkor jelölje meg a szalagot tisztítószalagként, és futtasson egy részletes leltározást. Ha ezt nem teszi meg, elindul egy tisztítási folyamat, amikor a DPM csatlakoztatja a szalagot a részletes leltározás közben. A szalag megjelöléséhez tegye a következőket:

 1. Kattintson a DPM felügyeleti konzolon található Felügyelet > Szalagtárak elemre.

 2. Jelöljön ki egy szalagot, és kattintson a Megjelölés tisztítószalagként elemre.

 3. Kattintson a Leltár, a Részletes leltár, majd az Indítás elemre.

Szalag megjelölése tisztítószalagként a DPM felügyeleti rendszerhéj használatával

 • A szalagok tisztítószalagként való megjelöléséhez használja a következő szintaxist:

  Set-Tape [-Tape] <adathordozó[]> -Cleaner [-PassThru] [-Verbose] [-Debug] [-ErrorAction <végrehajtandó művelet>] [-ErrorVariable <karakterlánc>] [-OutVariable <karakterlánc>] [-OutBuffer <Int32>]

  További információért gépelje be a „Get-Help Set-Tape -detailed” sort a DPM felügyeleti rendszerhéjba.

  Műszaki információért gépelje be a „Get-Help Set-Tape -full” sort a DPM felügyeleti rendszerhéjba.

Szalag törlése

A lejárt szalagokat a tartalmuk törlése nélkül is újrahasznosíthatja. A szalag tartalmát azonban a következőképpen törölheti a bizalmas vagy kritikus információk eltávolításához:

 1. Kattintson a DPM felügyeleti konzolon található Felügyelet > Szalagtárak elemre.

 2. Jelölje ki a szalagot, majd válassza a Szalag törlése elemet.

Szalag törlése a DPM felügyeleti rendszerhéj használatával

 • A szalagok törléséhez használja a következő szintaxist:

  Start-TapeErase [-Tape] <adathordozó[]> [[-JobStateChangeHandler] <feladatállapot-változás eseménykezelője>] [-Verbose] [-Debug] [-ErrorAction*<végrehajtandó művelet>] [-ErrorVariable <karakterlánc>] [-OutVariable<karakterlánc>*] [-OutBuffer <Int32>]

  További információért gépelje be a „Get-Help Start-TapeErase -detailed” sort a DPM felügyeleti rendszerhéjba.

  Műszaki információért gépelje be a „Get-Help Start-TapeErase -full” sort a DPM felügyeleti rendszerhéjba.

Gyors törlés engedélyezése

A System Center 2012 – Data Protection Manager (DPM) alapértelmezés szerint hosszú törléssel törli a szalagokat. Ha a szalagos meghajtó támogatja a rövid törlést, a DPM-kiszolgálón úgy engedélyezheti, ha a HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft Data Protection Manager\Agent helyen létrehozza a UseShortErase DWORD-öt.

A DWORD-öt 00000000 értékre állítsa be.

Az érték beállítása után a DPM-kiszolgáló minden törlési művelete rövid törlés lesz. A hosszú törlésekre a beállításkulcs eltávolításával térhet vissza.

A rövid törlés gyorsabb ugyan, de nem távolítja el az adatokat. Ha a házirendje előírja, hogy a szalag minden adatát törölnie és helyreállíthatatlanná kell tennie, akkor ne használja ezt a beállítást.