Több DPM-kiszolgáló kezelése a központi konzollal

 

Érvényes: System Center 2012 R2 Data Protection Manager

A központi konzol a System Center 2012 Operations Manager egyik konzolja. A konzol telepítését követően egyetlen helyről kezelhet és figyelhet több System Center 2012 – Data Protection Manager (DPM)-kiszolgálót. A konzol az alábbiakat biztosítja:

 • A DPM-kiszolgálók központosított figyelése egyetlen helyről – Figyelheti a DPM különböző verzióit, és nyomon követheti a kiszolgálók, feladatok, védett erőforrások, szalagtárak, valamint a rendelkezésre álló tárhely és lemezterület állapotát.

 • Szerepköralapú hozzáférés-vezérlés

 • Távoli helyreállítás

 • Távoli korrekciós műveletek

 • Szolgáltatásszint-szerződésen (SLA) alapuló riasztás – Az SLA megsértésekor a rendszer riasztást küld.

 • Riasztáskonszolidáció – Egyesítheti a riasztásokat, és a magas prioritású elemeken dolgozhat az alábbiak szerint:

  • Ismétlődő riasztások – Ismétlődő riasztások esetén megjeleníthet mindössze egyetlen riasztást. Ha például egy feladat óránkénti futásra lett ütemezve, azonban nem futott az elmúlt tíz órában, csak egyetlen riasztás jelenik meg a meghiúsult feladatra vonatkozóan.

  • Egyező gyökérok – Ha több riasztást ugyanaz az ok vált ki, illetve ha ugyanazon adatforrás több biztonsági mentése is sikertelen, csak a hibáról tájékoztató riasztások jönnek létre.

  • Hibajegy létrehozása – Ha hibajegyalapú rendszert használ, csak egyetlen hibajegy jön létre.

 • Hatókört használó konzol – A DPM felügyeleti konzolon alapul, néhány eltéréssel:

  • A címsor a riasztásokkal kapcsolatos adatokat biztosít, ilyenek például a hibajegy száma és a kapcsolódó DPM-kiszolgáló.

  • Az állapotsáv további részletekkel szolgál a riasztásról és a riasztás generálásának helyéről.

  • A konzol csak azon objektumokat jeleníti meg, amelyek kapcsolódnak a riasztáshoz. Olyan feladatokat is megjelenít, amelyek nem kapcsolódnak védelmi csoporthoz vagy kiszolgálóhoz, mivel az összes objektum használja a feladatokat.

A telepítési utasításokért lásd: A központi konzol telepítése.

A központi konzol feladatai

Feladat

Részletek

Hely

Feladatok megtekintése

A DPM központi konzollal által figyelt DPM-kiszolgálókon éppen futó feladatok listáját jeleníti meg.

Feladatok > objektum kiválasztása > Műveletek > Feladatok megtekintése

Riasztások megtekintése

A központi konzol a DPM-adatok kétféle nézetét biztosítja:

 • Riasztás nézet: A létrehozott és beavatkozást igénylő DPM-riasztások listája.

 • Állapotnézet: A különféle DPM-objektumok, köztük az adatforrások állapota.

A konzol jobb oldalán azon DPM-feladatok listája látható, amelyeket a riasztást kiváltó DPM-objektum alapján hajthat végre.

A riasztások megtekintése:

Kattintson a jobb gombbal az objektumra, majd a Megnyitás > Riasztás nézet elemre.

DPM-objektumok állapotának a megtekintése:

DPM mappa > Állapotnézetek > objektum kiválasztása

Riasztások feloldása:

DPM mappa > Riasztások nézet > riasztási csoport és riasztás kiválasztása > Riasztási feladatok > megfelelő lehetőség kiválasztása

Az érintett elemek megtekintése

Az Érintett elemek megtekintése párbeszédpanel használatával tekintheti meg azon elemeket, amelyekre vonatkozóan a riasztás létrejött.

Műveletek > Érintett elemek megtekintése > megfelelő lehetőség kiválasztása

Lemezfoglalás módosítása

A Lemezfoglalás módosítása párbeszédpanel segítségével növelheti a helyreállítási pontok kötetei és a replikakötetek számára lefoglalt lemezterület mennyiségét.

DPM mappa > Állapotnézetek > Adatforrások > adatforrás kiválasztása > Műveletek > Lemezfoglalás módosítása

Helyreállítási pont létrehozása

A Helyreállítási pont létrehozása párbeszédpanel adatforrások helyreállítási pontjának a létrehozását teszi lehetővé.

DPM mappa > Állapotnézetek > Adatforrások > adatforrás kiválasztása > Helyreállítási pont létrehozása

Adatok helyreállítása

Az adatokat az Adatforrás helyreállítása paranccsal állíthatja helyre.

DPM mappa > Állapotnézetek > Adatforrások > helyreállítani kívánt adatforrás kiválasztása > Műveletek > Adatforrás helyreállítása

Felhasználók kezelése

A DPM szoftverben a központi konzollal módosíthatja azon szerepköröket és feladatokat, amelyeken a felhasználók dolgozhatnak. Mivel a központi konzol a System Center Operations Manager eszközének a része, az Operations Manager-konzollal kezelheti a felhasználókat. Az Operations Manager biztonsági szerepköreivel kapcsolatos további információkért lásd: Biztonsági szerepkörök, fiókok és profilok felügyelete az Operations Managerben.

Feladatok > szerepkörök hozzárendelése

Védelmi csoportok használata

A System Center 2012 – Data Protection Manager (DPM) szoftverben létrehozhat és kezelhet védelmi csoportokat, kezelheti a védelmi csoportok helyreállítási pontjait és replikáit, valamint helyreállíthatja a védelmi csoportok adatait.

Csoport létrehozása:

DPM mappa > Állapotnézetek > DPM-kiszolgáló > Művelet > DPM-kiszolgálói feladatok > DPM-kiszolgáló kezelése

Csoport módosítása:

DPM mappa > Állapotnézetek > Védelmi csoportok > Művelet > Védelmicsoport-feladatok > Védelem felügyelete

Hibaelhárítás a központi konzol segítségével

A Hibaelhárítás elem segítségével további részleteket tudhat meg egy riasztással kapcsolatban.

Riasztás kiválasztása > Hibaelhárítás

Feladatengedélyek

Feladat

Részletek

Feladatra vonatkozó engedéllyel rendelkező szerepek

Infrastruktúra-kezelés

 • Lemezfoglalás módosítása

 • Az Inkonzisztens replika riasztás törlése

 • További lemezterület lefoglalása

 • DPM-rendszergazda

 • 2. szintű támogatási munkatárs (eszkalálás)

Védelmi leképezés kezelése

 • Szalagtörlési feladat újrafuttatása

 • A Védelem leállítása feladat újrafuttatása

 • Katalógusriasztás küszöbértékének módosítása

 • Számítógép tulajdonjogának igénylése

 • Az adatforrás védelmi csoportjának módosítása

 • DPM-rendszergazda

 • Szalagadminisztrátor

 • 2. szintű támogatási munkatárs (eszkalálás)

Helyreállítással kapcsolatos

 • DPM-rendszergazda

 • Helyreállítási operátor

Hozzáférés a naplókhoz

 • DPM-rendszergazda

 • 2. szintű támogatási munkatárs (eszkalálás)

Alapszintű javítási műveletek

 • Szalagleltár-feladat indítása

 • Katalógus-visszatöltési feladat futtatása

 • Ellenőrzési feladat futtatása

 • Meghajtótisztítási feladat futtatása

 • Védelemkonfigurálási feladat újrafuttatása

 • Biztonsági mentés újraindítása ellenőrzéssel

 • 2. szintű támogatási munkatárs (eszkalálás)

 • Szalagadminisztrátor

 • Szalagoperátor

Lemezfoglalás módosítása

 • DPM-rendszergazda

 • 2. szintű támogatási munkatárs (eszkalálás)

Konzisztencia-ellenőrzés végrehajtása

 • DPM-rendszergazda

 • 2. szintű támogatási munkatárs (eszkalálás)

Helyreállítási pont létrehozása lemez számára

 • DPM-rendszergazda

 • 2. szintű támogatási munkatárs (eszkalálás)

Helyreállítási pont létrehozása szalag számára

 • DPM-rendszergazda

 • 2. szintű támogatási munkatárs (eszkalálás)

 • Szalagadminisztrátor

Ügynökkezelés

 • DPM-rendszergazda

 • 2. szintű támogatási munkatárs (eszkalálás)

 • Szalagadminisztrátor

Ütemezett feladatok felfüggesztése

 • DPM-rendszergazda

 • 2. szintű támogatási munkatárs (eszkalálás)

 • Szalagadminisztrátor

Feladatok újrapróbálása

 • DPM-rendszergazda

 • 2. szintű támogatási munkatárs (eszkalálás)

 • Szalagadminisztrátor

 • Helyreállítási operátor

 • 1. szintű támogatási munkatárs (segélyszolgálat)

Szalagtárműveletek

 • Részletes leltár engedélyezése

 • Szalagtár ajtajának kinyitása

 • Meghajtó engedélyezése vagy letiltása

 • Meghajtó tisztítása

 • Szalag eltávolítása

 • DPM-rendszergazda

 • 2. szintű támogatási munkatárs (eszkalálás)

 • Szalagadminisztrátor

 • Szalagoperátor

Szalagműveletek

 • Szalag törlése

 • Szalag üresként való megjelölése/megjelölés törlése

 • DPM-rendszergazda

 • Szalagadminisztrátor

Helyreállítás engedélyezése

 • DPM-rendszergazda

 • Helyreállítási operátor

Jelentéskészítési műveletek

 • DPM-rendszergazda

 • Jelentésoperátor

Figyelési műveletek

 • DPM-rendszergazda

 • 2. szintű támogatási munkatárs (eszkalálás)

 • Szalagadminisztrátor

 • Szalagoperátor

 • 1. szintű támogatási munkatárs (segélyszolgálat)

Speciális szalagtárműveletek

 • Szalagtár ismételt vizsgálata

 • Szalagtár átnevezése

 • Szalagtár frissítése

 • Szalag hozzáadása (I/E-nyílás)

 • DPM-rendszergazda

 • 2. szintű támogatási munkatárs (eszkalálás)

 • Szalagadminisztrátor

 • Szalagoperátor

Biztonsági mentések folytatása

 • DPM-rendszergazda

 • 2. szintű támogatási munkatárs (eszkalálás)

 • 1. szintű támogatási munkatárs (segélyszolgálat)