PythonSection Osztály

Meghatározza a Futtatás célszámításához használandó Python-környezetet és -értelmezőt.

Ezt az osztályt használja az Environment osztály.

Öröklődés
azureml._base_sdk_common.abstract_run_config_element._AbstractRunConfigElement
PythonSection

Konstruktor

PythonSection(**kwargs)

Változók

user_managed_dependencies
bool

Azt jelzi, hogy Azure Machine Learning újra felhasznál-e egy meglévő Python-környezetet.

Ha Igaz értékre van állítva, önnek kell gondoskodnia arról, hogy az összes szükséges csomag elérhető legyen abban a Python-környezetben, amelyben a szkriptet futtatni szeretné. Ha hamis (ez az alapértelmezett beállítás), az Azure létrehoz egy Python-környezetet a Conda függőségi specifikációja alapján. A környezet egyszer lesz felépítve, és a későbbi végrehajtásokban lesz újra felhasználva, ha a Conda-függőségek változatlanok maradnak.

interpreter_path
str

A Python-értelmező elérési útja. Ez csak akkor használatos, ha user_managed_dependencies=Igaz. Az alapértelmezett érték a "python".

conda_dependencies
CondaDependencies

Conda-függőségek.

Attribútumok

conda_dependencies_file

ELAVULT. A futtatáshoz használandó Conda dependencies fájl elérési útja.

Használja az <xref:azureml.core.environment.PythonSection.from_existing_conda_environment> parancsot.