Apps - Package Published Application As Gzip

csomag - A közzétett LUIS alkalmazáscsomag beolvasása bináris stream GZip formátumban
Egy közzétett LUIS-alkalmazást gzip fájlként csomagol, amelyet a LUIS-tárolóban kell használni.

GET {Endpoint}/luis/api/v2.0/package/{appId}/slot/{slotName}/gzip

URI-paraméterek

Name In Required Type Description
appId
path True
  • string
uuid

Az alkalmazás azonosítója.

Endpoint
path True
  • string

Támogatott Cognitive Services-végpontok (protokoll és https://westus.api.cognitive.microsoft.com)állomásnév, például: .

slotName
path True
  • string

A közzétételi bővítőhely neve.

Kérelem fejléce

Name Required Type Description
Ocp-Apim-Subscription-Key True
  • string

Válaszok

Name Type Description
200 OK
  • file

A közzétett alkalmazáscsomag GZip bináris streamje.

Media Types: "application/octet-stream", "application/json"

Other Status Codes

Hibaválasz.

Media Types: "application/octet-stream", "application/json"

Biztonság

Ocp-Apim-Subscription-Key

Type: apiKey
In: header

Példák

Successful Get published application package request

Sample Request

GET {Endpoint}/luis/api/v2.0/package/363187f1-c573-46b3-bc4c-ae01d686e68e/slot/PRODUCTION/gzip
Ocp-Apim-Subscription-Key: 00000000000000000000000000000000

Sample Response

"{binary}"

Definíciók

ErrorResponse

Hibaválasz az API-n végzett művelet meghívásakor.

Name Type Description
errorType
  • string