Modules - Delete Identity

Törli egy eszköz moduljának identitását a IoT Hubban.

DELETE https://fully-qualified-iothubname.azure-devices.net/devices/{id}/modules/{mid}?api-version=2020-05-31-preview

URI-paraméterek

Name In Required Type Description
id
path True
  • string

A eszközplatformok egyedi azonosítója.

mid
path True
  • string

A modul egyedi azonosítója.

api-version
query True
  • string

Az API verziója.

Kérelem fejléce

Name Required Type Description
If-Match
  • string

A modul gyenge ETag jelképező karakterlánc, RFC7232. A törlési művelet csak akkor hajtható végre, ha ez a ETag megegyezik a kiszolgáló által karbantartott értékkel, ami azt jelzi, hogy a modul nem lett módosítva az utolsó beolvasása óta. Feltétel nélküli törlés kényszerítéséhez állítsa be, hogy a-match a helyettesítő karaktert (*).

Válaszok

Name Type Description
204 No Content

Nincs tartalom.