Szövegelemzés (Azure Cognitive Search REST API)

Az Analyze API bemutatja, hogyan bontja az elemző a szöveget jogkivonatokra.

POST https://[service name].search.windows.net/indexes/[index name]/analyze?api-version=[api-version]
  Content-Type: application/json
  api-key: [admin key]

URI-paraméterek

Paraméter Leírás
szolgáltatásnév Kötelező. Állítsa ezt a keresési szolgáltatás egyedi, felhasználó által definiált nevére.
index neve Kötelező. A kérelem URI-ja megadja az elemezni kívánt mezőt tartalmazó index nevét.
api-verzió Kötelező. Az aktuális stabil verzió a api-version=2020-06-30 . További verziókért lásd: API-verziók.

Kérelemfejlécek

Az alábbi táblázat a szükséges és választható kérésfejléceket ismerteti.

Mezők Description
Content-Type Kötelező. Állítsa ezt a beállításra application/json
api-key Kötelező. A api-key a kérés hitelesítésére használatos a Search szolgáltatás. Ez egy sztringérték, amely a szolgáltatás egyedi. Az elemzői kérelmeknek tartalmazniuk kell egy, a rendszergazdai kulcshoz api-key beállított fejlécet (és nem egy lekérdezési kulcsot). Az API-kulcsot a keresési szolgáltatás irányítópultján találja a Azure Portal.

Kérelem törzse

{
 "text": "Text to analyze",
 "analyzer": "analyzer_name"
}

vagy

{
 "text": "Text to analyze",
 "tokenizer": "tokenizer_name",
 "tokenFilters": (optional) [ "token_filter_name" ],
 "charFilters": (optional) [ "char_filter_name" ]
}

A , és értéknek érvényes névnek kell lennie az index előre meghatározott vagy egyéni analyzer_name tokenizer_name token_filter_name elemzőinek, jogkivonat-elemzőinek, jogkivonatszűrőinek és char_filter_name karakterszűrőinek. További információ a lexikális elemzés folyamatról: Elemzés a Azure Cognitive Search.

Reagálás

Állapotkód: Sikeres válasz esetén a 200 OK érték lesz visszaadva.

A válasz törzse a következő formátumban van:

  {
   "tokens": [
    {
     "token": string (token),
     "startOffset": number (index of the first character of the token),
     "endOffset": number (index of the last character of the token),
     "position": number (position of the token in the input text)
    },
    ...
   ]
  }

Példák

A kérelem törzse tartalmazza a használni kívánt sztringet és elemzőt.

   {
    "text": "The quick brown fox",
    "analyzer": "standard"
   }

A válasz megjeleníti az elemző által a sztringhez kibocsátott jogkivonatokat.

{
  "tokens": [
    {
      "token": "the",
      "startOffset": 0,
      "endOffset": 3,
      "position": 0
    },
    {
      "token": "quick",
      "startOffset": 4,
      "endOffset": 9,
      "position": 1
    },
    {
      "token": "brown",
      "startOffset": 10,
      "endOffset": 15,
      "position": 2
    },
    {
      "token": "fox",
      "startOffset": 16,
      "endOffset": 19,
      "position": 3
    }
  ]
}

Tipp

A Search Analyzer Demo a standard Lucene elemző, a Lucene angol nyelvi elemzője és a Microsoft angol természetes nyelvi feldolgozója által előállított eredmények egymás mellett való összehasonlítását teszi lehetővé. Minden megadott keresési bemenethez megjelennek az egyes elemzők eredményei a szomszédos panelen.

Lásd még