DeployedApplicationHealthStateChunkDeployedApplicationHealthStateChunk

Egy központilag telepített alkalmazás állapotát jelöli, amely tartalmazza azt a csomópontot, ahol az alkalmazás telepítve van, az összesített állapotot és az összes telepített szervizcsomagot, amelyek figyelembe veszik az adathalmaz lekérdezésének leírási szűrőit.Represents the health state chunk of a deployed application, which contains the node where the application is deployed, the aggregated health state and any deployed service packages that respect the chunk query description filters.

TulajdonságokProperties

Name (Név)Name TípusType KötelezőRequired
HealthState karakterlánc (Enum)string (enum) NemNo
NodeName sztringstring NemNo
DeployedServicePackageHealthStateChunks DeployedServicePackageHealthStateChunkListDeployedServicePackageHealthStateChunkList NemNo

HealthState

Típus: karakterlánc (Enum)Type: string (enum)
Kötelező: nemRequired: No

Egy Service Fabric entitás állapota, például a fürt, a csomópont, az alkalmazás, a szolgáltatás, a partíció, a replika stb.The health state of a Service Fabric entity such as Cluster, Node, Application, Service, Partition, Replica etc.

Lehetséges értékek:Possible values are:

  • Invalid– Érvénytelen állapotot jelez.Invalid - Indicates an invalid health state. Az összes Service Fabric enumerálás típusa érvénytelen.All Service Fabric enumerations have the invalid type. Az érték nulla.The value is zero.
  • Ok– Azt jelzi, hogy az állapot rendben van.Ok - Indicates the health state is okay. Az érték 1.The value is 1.
  • Warning– Jelzi, hogy az állapot figyelmeztetési szinten van.Warning - Indicates the health state is at a warning level. Az érték 2.The value is 2.
  • Error– Azt jelzi, hogy az állapot hiba szinten van.Error - Indicates the health state is at an error level. A hiba állapotának vizsgálatára van szükség, mivel ezek befolyásolhatják a fürt megfelelő működését.Error health state should be investigated, as they can impact the correct functionality of the cluster. Az érték 3.The value is 3.
  • Unknown-Ismeretlen állapotot jelez.Unknown - Indicates an unknown health status. Az érték 65535.The value is 65535.

NodeName

Típus: karakterláncType: string
Kötelező: nemRequired: No

Annak a csomópontnak a neve, amelyen az alkalmazás telepítve van.The name of node where the application is deployed.


DeployedServicePackageHealthStateChunks

Típus: DeployedServicePackageHealthStateChunkListType: DeployedServicePackageHealthStateChunkList
Kötelező: nemRequired: No

Az üzembe helyezett alkalmazáshoz tartozó, a fürt állapotának összegzése lekérdezés leírásában szereplő szűrőket tiszteletben tartó központilag telepített szervizcsomag-állapotok listája.The list of deployed service package health state chunks belonging to the deployed application that respect the filters in the cluster health chunk query description.