PropertyBatchOperationKind enumerálásaPropertyBatchOperationKind enum

típus: karakterlánctype: string

A végrehajtandó művelet által meghatározott tulajdonság-batch művelet.The kind of property batch operation, determined by the operation to be performed. A lehetséges értékek a következők:The following are the possible values.

Lehetséges értékek:Possible values are:

  • Invalid– Azt jelzi, hogy a tulajdonság művelete érvénytelen.Invalid - Indicates the property operation is invalid. Az összes Service Fabric enumerálás típusa érvénytelen.All Service Fabric enumerations have the invalid type. Az érték nulla.The value is zero.
  • Put– A művelet létrehoz vagy szerkeszt egy tulajdonságot.Put - The operation will create or edit a property. Az érték 1.The value is 1.
  • Get– A művelet beolvassa a tulajdonságot.Get - The operation will get a property. Az érték 2.The value is 2.
  • CheckExists– A művelet azt vizsgálja, hogy létezik-e a megadott értéktől függően egy tulajdonság, vagy nem létezik.CheckExists - The operation will check that a property exists or doesn't exists, depending on the provided value. Az érték 3.The value is 3.
  • CheckSequence– A művelet biztosítja, hogy a sorszám egyenlő legyen a megadott értékkel.CheckSequence - The operation will ensure that the sequence number is equal to the provided value. Az érték 4.The value is 4.
  • Delete– A művelet törölni fogja a tulajdonságot.Delete - The operation will delete a property. Az érték 5.The value is 5.
  • CheckValue– A művelet biztosítja, hogy egy tulajdonság értéke egyenlő legyen a megadott értékkel.CheckValue - The operation will ensure that the value of a property is equal to the provided value. Az érték 7.The value is 7.