SecretKind enumerálásaSecretKind enum

típus: karakterlánctype: string

Leírja a titok típusát.Describes the kind of secret.

Lehetséges értékek:Possible values are:

  • inlinedValue– Egy egyszerű titkos erőforrás, amelynek a szöveges értékét a felhasználó megadja.inlinedValue - A simple secret resource whose plaintext value is provided by the user.
  • keyVaultVersionedReference– Olyan titkos erőforrás, amely a Azure Key Vaultban tárolt titkos kód adott verziójára hivatkozik. a várt érték egy versiond kulcstartó URI, amely a hivatkozott titok verziószámának felel meg.keyVaultVersionedReference - A secret resource that references a specific version of a secret stored in Azure Key Vault; the expected value is a versioned KeyVault URI corresponding to the version of the secret being referenced.