ErőforrásResource

Az Azure Resource Manager erőforrás-definíciója.The resource model definition for Azure Resource Manager resource.

TulajdonságokProperties

NévName TípusType KötelezőRequired
id sztringstring NemNo
name sztringstring NemNo
type sztringstring NemNo
location sztringstring NemNo

id

Típus: karakterláncType: string
Kötelező: NemRequired: No

Az erőforrás teljesen minősített azonosítója.Fully qualified identifier for the resource. Ex - /subscriptions/{subscriptionId}/resourceGroups/{resourceGroupName}/providers/{resourceProviderNamespace}/{resourceType}/{resourceName}Ex - /subscriptions/{subscriptionId}/resourceGroups/{resourceGroupName}/providers/{resourceProviderNamespace}/{resourceType}/{resourceName}


name

Típus: karakterláncType: string
Kötelező: NemRequired: No

Az erőforrás neveThe name of the resource


type

Típus: karakterláncType: string
Kötelező: NemRequired: No

Az erőforrás típusa.The type of the resource. Ex- Microsoft.Compute/virtualMachines vagy Microsoft.Storage/storageAccounts.Ex- Microsoft.Compute/virtualMachines or Microsoft.Storage/storageAccounts.


location

Típus: karakterláncType: string
Kötelező: NemRequired: No

Az erőforrás lakóhelyének helye szerinti földrajzi helyThe geo-location where the resource lives