ClusterPropertiesUpdateParametersClusterPropertiesUpdateParameters

A patch művelet során frissíthető fürterőforrás-tulajdonságok ismertetése.Describes the cluster resource properties that can be updated during PATCH operation.

TulajdonságokProperties

NévName TípusType KötelezőRequired
addOnFeatures (addOnFeatures)addOnFeatures AddOnFeatures tömbarray of AddOnFeatures NemNo
tanúsítványcertificate TanúsítványleírásaCertificateDescription NemNo
certificateCommonNames (tanúsítványKözösnevek)certificateCommonNames ServerCertificateCommonNamesServerCertificateCommonNames NemNo
clientCertificateCommonNamesclientCertificateCommonNames ClientCertificateCommonName tömbarray of ClientCertificateCommonName NemNo
clientCertificateUjjlenyomatokclientCertificateThumbprints ClientCertificateThumbprint tömbarray of ClientCertificateThumbprint NemNo
fürtkódverziójaclusterCodeVersion sztringstring NemNo
fabricBeállításokfabricSettings SettingsSectionDescription tömbarray of SettingsSectionDescription NemNo
nodeTypesnodeTypes NodeTypeDescription tömbarray of NodeTypeDescription NemNo
megbízhatóságszintreliabilityLevel karakterlánc (felsorak)string (enum) NemNo
reverseProxyCertificate (fordítottproxytanúsítvány)reverseProxyCertificate TanúsítványleírásaCertificateDescription NemNo
upgradeDescriptionupgradeDescription ClusterUpgradePolicy (Fürtfrissítési házirend)ClusterUpgradePolicy NemNo
upgradeMode (frissítésMód)upgradeMode karakterlánc (felsorak)string (enum) NemNo

addOnFeatures (addOnFeatures)addOnFeatures

Típus: AddOnFeatures tömbType: array of AddOnFeatures
Kötelező: NemRequired: No

A fürtben engedélyezendő bővítményszolgáltatások listája.The list of add-on features to enable in the cluster.


tanúsítványcertificate

Típus: CertificateDescriptionType: CertificateDescription
Kötelező: NemRequired: No

A fürt védelméhez használandó tanúsítvány.The certificate to use for securing the cluster. A megadott tanúsítvány a fürtcsomópont-csomópont-biztonság, a fürtkezelési végpont SSL-tanúsítványa és az alapértelmezett rendszergazdai ügyfél számára lesz használva.The certificate provided will be used for node to node security within the cluster, SSL certificate for cluster management endpoint and default admin client.


certificateCommonNames (tanúsítványKözösnevek)certificateCommonNames

Típus: ServerCertificateCommonNamesType: ServerCertificateCommonNames
Kötelező: NemRequired: No

A fürt védelmére használt, köznapi névvel hivatkozott kiszolgálói tanúsítványok listáját ismerteti.Describes a list of server certificates referenced by common name that are used to secure the cluster.


clientCertificateCommonNamesclientCertificateCommonNames

Típus: ClientCertificateCommonName tömbType: array of ClientCertificateCommonName
Kötelező: NemRequired: No

A fürt kezelésére engedélyezett, köznapi névvel hivatkozott ügyféltanúsítványok listája.The list of client certificates referenced by common name that are allowed to manage the cluster. Ez felülírja a meglévő listát.This will overwrite the existing list.


clientCertificateUjjlenyomatokclientCertificateThumbprints

Típus: ClientCertificateThumbprint tömbType: array of ClientCertificateThumbprint
Kötelező: NemRequired: No

Az ujjlenyomat által hivatkozott, a fürt kezelésére engedélyezett ügyféltanúsítványok listája.The list of client certificates referenced by thumbprint that are allowed to manage the cluster. Ez felülírja a meglévő listát.This will overwrite the existing list.


fürtkódverziójaclusterCodeVersion

Típus: karakterláncType: string
Kötelező: NemRequired: No

A fürt Service Fabric futásidejű verziója.The Service Fabric runtime version of the cluster. Ezt a tulajdonságot csak akkor állíthatja be a felhasználó, ha a upgradeMode beállítása Kézi.This property can only be set by the user when upgradeMode is set to Manual. Az új fürtökhöz elérhető Service Fabric-verziók listájának lekérnie a ClusterVersion API-t.To get the list of available Service Fabric versions for new clusters use ClusterVersion API. A meglévő fürtök elérhető verzióinak listájának beszerzéséhez használja az availableClusterVersions lehetőséget.To get the list of available versions for existing clusters use availableClusterVersions.


fabricBeállításokfabricSettings

Típus: SettingsSectionDescription tömbType: array of SettingsSectionDescription
Kötelező: NemRequired: No

A fürt konfigurálásához az egyéni hálóbeállítások listája.The list of custom fabric settings to configure the cluster. Ez felülírja a meglévő listát.This will overwrite the existing list.


nodeTypesnodeTypes

Típus: NodeTypeDescription tömbType: array of NodeTypeDescription
Kötelező: NemRequired: No

A fürt csomóponttípusainak listája.The list of node types in the cluster. Ez felülírja a meglévő listát.This will overwrite the existing list.


megbízhatóságszintreliabilityLevel

Típus: karakterlánc (felsorak)Type: string (enum)
Kötelező: NemRequired: No

A megbízhatósági szint beállítja a rendszerszolgáltatások replikakészletének méretét.The reliability level sets the replica set size of system services. További információ a Megbízhatóságszintről.Learn about ReliabilityLevel.

  • Nincs – A rendszerszolgáltatások futtatása 1-es célreplikakészletszámmal.None - Run the System services with a target replica set count of 1. Ezt csak tesztfürtökesetén szabad használni.This should only be used for test clusters.
  • Bronz – Futtassa a rendszerszolgáltatásokat 3-as célreplika-készletszámmal.Bronze - Run the System services with a target replica set count of 3. Ezt csak tesztfürtökesetén szabad használni.This should only be used for test clusters.
  • Ezüst – Futtassa a rendszerszolgáltatásokat 5-ös célreplikakészletszámmal.Silver - Run the System services with a target replica set count of 5.
  • Gold – Futtassa a rendszerszolgáltatásokat 7-es célreplikakészletszámmal.Gold - Run the System services with a target replica set count of 7.
  • Platina – a rendszerszolgáltatások futtatása 9-es célreplikakészletszámmal.Platinum - Run the System services with a target replica set count of 9.

reverseProxyCertificate (fordítottproxytanúsítvány)reverseProxyCertificate

Típus: CertificateDescriptionType: CertificateDescription
Kötelező: NemRequired: No

A fordított proxy által használt kiszolgálói tanúsítvány.The server certificate used by reverse proxy.


upgradeDescriptionupgradeDescription

Típus: ClusterUpgradePolicyType: ClusterUpgradePolicy
Kötelező: NemRequired: No

A fürt frissítésekor használandó házirend.The policy to use when upgrading the cluster.


upgradeMode (frissítésMód)upgradeMode

Típus: karakterlánc (felsorak)Type: string (enum)
Kötelező: NemRequired: No

A fürt frissítési módja, ha új Service Fabric futásidejű verzió érhető el.The upgrade mode of the cluster when new Service Fabric runtime version is available.

  • Automatikus – A fürt automatikusan frissül a legújabb Service Fabric futásidejű verzióra, amint elérhetővé válik.Automatic - The cluster will be automatically upgraded to the latest Service Fabric runtime version as soon as it is available.
  • Manuális – A fürt nem lesz automatikusan frissítve a legújabb Service Fabric futásidejű verzióra.Manual - The cluster will not be automatically upgraded to the latest Service Fabric runtime version. A fürt frissítése a fürtCodeVersion tulajdonságának beállításával történik a fürterőforrásban.The cluster is upgraded by setting the clusterCodeVersion property in the cluster resource.