Tenant - Assign User Role

RdS-szerepkör hozzárendelése.
A hozzáférést úgy adják meg, hogy a megfelelő RDS-szerepkört hozzárendeli egy felhasználóhoz vagy egy alkalmazáshoz a megadott Távoli asztali kapcsolatra vonatkozó objektumhatókörben. A teljes távoli asztali telepítéshez való hozzáférés engedélyezéséhez rendeljen hozzá egy szerepkört az Infra Deployment hatókörben. Ha hozzáférést szeretne adni egy távoli asztali telepítésen belül egy adott távoli asztali bérlőhöz, rendeljen hozzá egy szerepkört a Távoli asztali bérlő hatókörén. És így tovább, le a fa RD objektumok.

PUT https://rdbroker.wvd.microsoft.com/RdsManagement/V1/TenantGroups/{tenantGroupName}/Tenants/{tenantName}/Rds.Authorization/roleAssignments/{roleName}/Users/upn/{upn}

URI-paraméterek

Name In Required Type Description
roleName
path True
  • string
tenantGroupName
path True
  • string
tenantName
path True
  • string
upn
path True
  • string

Válaszok

Name Type Description
Other Status Codes

InvalidAuthorizationRoleScope