A System Center Configuration Managerben referenciakonfigurációk központi telepítéseHow to deploy configuration baselines in System Center Configuration Manager

Vonatkozik: A System Center Configuration Manager (aktuális ág)Applies to: System Center Configuration Manager (Current Branch)

A System Center Configuration Managerben referenciakonfigurációk kell telepíteni kell a felhasználók vagy eszközök egy vagy több gyűjteményt ezekhez a gyűjteményekhez ügyféleszközök értékelhessék a referenciakonfigurációt a megfelelésüket.Configuration baselines in System Center Configuration Manager must be deployed to one or more collections of users or devices before client devices in those collections can assess their compliance with the configuration baseline.

Az Alapkonfigurációk központi telepítése párbeszédpanelen adhatja meg az alapkonfigurációk központi telepítéseit, mely során alapkonfigurációkat adhat hozzá a központi telepítésekhez vagy távolíthat el azokból, és megadhatja az értékelés ütemezését.Use the Deploy Configuration Baselines dialog box to define configuration baseline deployments, which includes adding or removing configuration baselines from deployments in addition to specifying the evaluation schedule.

Referenciakonfiguráció telepítéseDeploy a configuration baseline

 1. Kattintson a Configuration Manager konzolon eszközök és megfelelőség > megfelelőségi beállítások > Referenciakonfigurációk.In the Configuration Manager console, click Assets and Compliance > Compliance Settings > Configuration Baselines.

 2. Az Alapkonfigurációk listában válassza ki a telepíteni kívánt alapkonfigurációt, majd a Kezdőlap Központi telepítés csoportjában kattintson a Telepítéselemre.In the Configuration Baselines list, select the configuration baseline that you want to deploy, and then in the Home tab, in the Deployment group, click Deploy.

 3. Az Alapkonfigurációk központi telepítése párbeszédpanelen jelölje ki a telepíteni kívánt alapkonfigurációkat az Elérhető alapkonfigurációk listából.In the Deploy Configuration Baselines dialog box, select the configuration baselines that you want to deploy in the Available configuration baselines list. A Hozzáadás gombra kattintva adja hozzá ezeket a Kiválasztott alapkonfigurációk listához.Click Add to add these to the Selected configuration baselines list.

  Fontos

  Ha egy telepített alapkonfigurációhoz hozzáadott konfigurációelemet módosít, a módosított konfigurációelem megfelelőségének értékelése a következő ütemezett értékelési időpontig nem történik meg.If you change a configuration item that has been added to a deployed configuration baseline, the revised configuration item is not evaluated for compliance until its next scheduled evaluation time.

 4. Adja meg az alábbi további adatokat:Specify the following additional information:

  • Nem megfelelő szabályok szervizelése – automatikusan javítja a megfelelőséget összes szabály, amely nem kompatibilis a Windows Management Instrumentation (WMI), a beállításjegyzék, parancsfájlok és az összes beállítás konfigurációs által beléptetett mobileszközök A Manager objektum.Remediate noncompliant rules when supported – Automatically remediates any rules that are noncompliant for Windows Management Instrumentation (WMI), the registry, scripts, and all settings for mobile devices that are enrolled by Configuration Manager.

  • Szervizelés engedélyezése a karbantartási időszakon kívül : Ha lett konfigurálva karbantartási időszak ahhoz a gyűjteményhez, amelyikben az alapkonfigurációt telepíti, ezt a beállítást engedélyezve lehetővé teheti a megfelelőségi beállítások értékének a karbantartási időszakon kívüli javítását.Allow remediation outside the maintenance window – If a maintenance window has been configured for the collection to which you are deploying the configuration baseline, enable this option to let compliance settings remediate the value outside of the maintenance window. További információ a karbantartási időszakok: karbantartási időszakok használata.For more information about maintenance windows, see How to use maintenance windows.

 5. Riasztás létrehozása – egy riasztást, ha az alapkonfiguráció megfelelősége kisebb, mint a megadott százalék a megadott dátummal és idővel konfigurálja.Generate an alert – Configures an alert that is generated if the configuration baseline compliance is less than a specified percentage by a specified date and time. Azt is megadhatja, hogy kíván-e riasztást küldeni a System Center Operations Manager alkalmazásnak.You can also specify whether you want an alert to be sent to System Center Operations Manager.

 6. Gyűjtemény : A Tallózás gombra kattintva kiválaszthatja a gyűjteményt, amelyben telepíteni kívánja az alapkonfigurációt.Collection - Click Browse to select the collection where you want to deploy the configuration baseline.

 7. Adja meg a megfelelőség értékelésének ütemezését az alapkonfigurációhoz Megadja azt az ütemezést, mely szerint a telepített alapkonfiguráció kiértékelése történik az ügyfélszámítógépeken.Specify the compliance evaluation schedule for this configuration baseline Specifies the schedule by which the deployed configuration baseline is evaluated on client computers. Az ütemezés egyszerű, illetve egyéni is lehet.This can be either a simple or a custom schedule.

  Megjegyzés

  Egy alapkonfiguráció egy számítógépen való telepítésekor annak megfelelőségét az ütemezett kezdési időponttól számított két órán belül értékeli a rendszer.If the configuration baseline is deployed to a computer, it is evaluated for compliance within two hours of the start time that you schedule. Egy felhasználó számára való telepítéskor annak megfelelőségét akkor értékeli a rendszer, amikor a felhasználó bejelentkezik.If it is deployed to a user, it is evaluated for compliance when the user logs on.

 8. Az OK gombra kattintva zárja be az Alapkonfigurációk központi telepítése párbeszédpanelt a központi telepítés létrehozásához.Click OK to close the Deploy Configuration Baselines dialog box and to create the deployment. A telepítés figyeléséről további információt lásd: megfelelőségi beállítások figyelése.For more information about how to monitor the deployment, see Monitor compliance settings.