Hardverleltár konfigurálása a System Center Configuration ManagerbenHow to configure hardware inventory in System Center Configuration Manager

Vonatkozik: A System Center Configuration Manager (aktuális ág)Applies to: System Center Configuration Manager (Current Branch)

Ezzel az eljárással konfigurálhatja a hardverleltár alapértelmezett ügyfélbeállításait, amelyek a hierarchia minden ügyfélszámítógépére érvényesek lesznek.This procedure configures the default client settings for hardware inventory and will apply to all the clients in your hierarchy. Ha ezeket a beállításokat csak néhány ügyfélszámítógépen szeretné alkalmazni, hozzon létre egyéni ügyfél-eszközbeállítást és rendelje hozzá olyan gyűjteményhez, ami azokat az eszközöket tartalmazza, amelyeken hardverleltárt szeretne használni.If you want these settings to apply to only some clients, create a custom device client setting and assign it to a collection that contains the devices that you want to use hardware inventory. Lásd: ügyfélbeállítások konfigurálása a System Center Configuration Managerben.See How to configure client settings in System Center Configuration Manager.

Megjegyzés

Ha egy ügyféleszköz az ügyfélbeállítások több készletétől kap hardverleltár-beállításokat, az ügyfél hardverleltár-jelentése összevonva fogja tartalmazni az egyes beállításkészletekből származó hardverleltárosztályokat.If a client device receives hardware inventory settings from multiple sets of client settings, then the hardware inventory classes from each set of settings will be merged when the client reports hardware inventory.

Hardverleltár konfigurálásaTo configure hardware inventory

  1. Kattintson a Configuration Manager konzol felügyeleti > ügyfélbeállítások > alapértelmezett ügyfélbeállítások.In the Configuration Manager console, choose Administration > Client Settings > Default Client Settings.

  2. Az a Home lap a tulajdonságok csoportjában válassza tulajdonságok.On the Home tab, in the Properties group, choose Properties.

  3. Az a alapértelmezett beállítások párbeszédpanelen válassza ki Hardverleltár.In the Default Settings dialog box, choose Hardware Inventory.

  4. Az Eszközbeállítások listában állítsa be a következőket:In the Device Settings list, configure the following:

    • Hardverleltár engedélyezése az ügyfelek – Itt adhatja meg Igen.Enable hardware inventory on clients - Select Yes.

    • Hardverleltár-ütemezés -kattintson ütemezés adja meg az intervallumot, amellyel az ügyfelek a Hardverleltár összegyűjtéséhez.Hardware inventory schedule - Click Schedule to specify the interval at which clients collect hardware inventory.

  5. Konfigurálja az egyéb Hardverleltár elérhető ügyfélbeállításait , amelyekre szüksége van.Configure other hardware inventory client settings that you require.

Az ügyféleszközök ezeket a felhasználói beállításokat fogják használni, amikor legközelebb letöltik az ügyfélházirendet.Client devices will be configured with these settings when they next download client policy. Egyetlen ügyfél házirendlekérésének kezdeményezéséről a Ügyfélszoftverek kezelése a System Center Configuration Managerben című témakör nyújt tájékoztatást.To initiate policy retrieval for a single client, see How to manage clients in System Center Configuration Manager.