Diagnosztikai és használati adatok gyűjtése a System Center Configuration ManagerbenHow diagnostics and usage data is collected by System Center Configuration Manager

Vonatkozik: A System Center Configuration Manager (aktuális ág)Applies to: System Center Configuration Manager (Current Branch)

A System Center Configuration Manager diagnosztikai és használati adatok gyűjtéséhez lesz, minden elsődleges hely SQL Server-lekérdezéseket futtat heti bontásban.To collect diagnostics and usage data for System Center Configuration Manager, each primary site runs SQL Server queries on a weekly basis. Többhelyes hierarchiában a rendszer a központi adminisztrációs helyre replikálja az adatokat.In a multi-site hierarchy, the data is replicated to the central administration site.

A hierarchia legfelső szintjén a szolgáltatáskapcsolódási pont helyrendszerszerepkör a frissítések keresésekor küldi el ezeket az adatokat.At the top-level site of a hierarchy, the service connection point site system role submits this information when it checks for updates. A szolgáltatás kapcsolódási pont detemines hogyan az adatátvitel módja:The mode of the service connection point detemines how the data is transferred:

Bővebb információkért lásd: A System Center Configuration Manager szolgáltatáskapcsolódási pontjának ismertetése.For more information, see About the service connection point in System Center Configuration Manager.