Biztonság és adatvédelem a System Center Configuration ManagerbenSecurity and privacy for System Center Configuration Manager

Vonatkozik: A System Center Configuration Manager (aktuális ág)Applies to: System Center Configuration Manager (Current Branch)

Ez a cikk erőforrásokat is magában foglalja a biztonság és adatvédelem a System Center Configuration Manager.This article includes resources for Security and Privacy for System Center Configuration Manager.

A folytatás előtt győződjön meg arról, hogy Ismerkedjen meg a a System Center Configuration Manager – alapok.Before proceeding, ensure that you learn the Fundamentals of System Center Configuration Manager. Ha már telepítette a System Center Configuration Manager, azonosítsa a megvalósítás döntéseit a célterületeket tesztelésével.If you already installed System Center Configuration Manager, identify the design decisions for your implementation. Akkor hasznosak lehetnek a Configuration Manager tervezési és telepítési tartalmát.You might find the Configuration Manager planning and deployment content helpful.

A termék biztonsági vonatkozású szolgáltatásairól a következő cikkekben talál:See the following articles for security-related features in the product:

Biztonság és adatvédelem cikkek:Security and privacy articles: