Műveletek és karbantartás a System Center Configuration Managerben lekérdezésekOperations and maintenance for queries in System Center Configuration Manager

Vonatkozik: A System Center Configuration Manager (aktuális ág)Applies to: System Center Configuration Manager (Current Branch)

Ebben a szakaszban a következő témakörök használata a System Center Configuration Managerben lekérdezések műveletekről és karbantartási tevékenységekről.Use the following topics in this section for operations and maintenance information for queries in System Center Configuration Manager.

A szakasz tartalmaIn this section

Lásd még:See Also

Technikai útmutató a System Center Configuration Manager lekérdezéseihezQueries technical reference for System Center Configuration Manager