Biztonság és adatvédelem a lekérdezések a System Center Configuration ManagerbenSecurity and privacy for queries in System Center Configuration Manager

Vonatkozik: A System Center Configuration Manager (aktuális ág)Applies to: System Center Configuration Manager (Current Branch)

A System Center Configuration Managerben lekérdezések lehetővé teszik, hogy információt lekérni a Helyadatbázis, a megadott feltételek alapján.Queries in System Center Configuration Manager let you retrieve information from the site database based on the criteria that you specify. A Configuration Manager normál működés során a Helyadatbázis-adatokat gyűjti.Configuration Manager collects the site database information during standard operation. Felderítésből vagy leltárból gyűjtött adatok használatával például lekérdezések konfigurálhatók arra, hogy azonosítsák a megadott feltételeket teljesítő eszközöket.For example, by using information that has been collected from discovery or inventory, you can configure a query to identify devices that meet specified criteria.

Lekérdezésekkel kapcsolatos további információkért lásd: a System Center Configuration Manager lekérdezéseinek bemutatása.For more information about queries, see Introduction to queries in System Center Configuration Manager. További információt az ajánlott biztonsági eljárások és adatvédelmi információ a Configuration Manager műveleteihez a lekérdezések használatával lekérhető információkat gyűjtő: biztonsága és adatvédelme a System Center Configuration Manager.For more information about security best practices and privacy information for Configuration Manager operations that collect the information that you can retrieve by using queries, see Security and privacy for System Center Configuration Manager.

Ajánlott biztonsági eljárások lekérdezésekhezSecurity Best Practices for Queries

Lekérdezésekhez az alábbi ajánlott biztonsági eljárás használhatók.Use the following security best practice for queries.

Ajánlott biztonsági eljárásSecurity best practice További információMore information
Ha exportál vagy importál egy hálózati helyre mentett lekérdezés, biztonságos a hely és a hálózati csatornát.When you export or import a query that is saved to a network location, secure the location and the network channel. Korlátozza a hálózati mappához hozzáférő felhasználók körét.Restrict who can access the network folder.

A hálózati hely és helykiszolgáló között SMB- (Server Message Block-) alapú aláírást vagy IP-biztonságot (IPsec) használva akadályozza meg, hogy a támadók az importálás előtt illetéktelenül módosíthassák a lekérdezési adatokat.Use server message block (SMB) signing or Internet Protocol Security (IPsec) between the network location and the site server to prevent an attacker from tampering with the query data before it is imported.

További információSee also

Lekérdezések technikai útmutató a System Center Configuration ManagerhezQueries technical reference for System Center Configuration Manager