Adatok és a helyszíni mobileszköz-kezelés az eszközök védelmeProtect data and devices in On-premises Mobile Device Management

Vonatkozik: A System Center Configuration Manager (aktuális ág)Applies to: System Center Configuration Manager (Current Branch)

Az infrastruktúra és az adatok rosszindulatú támadások és más veszélyforrások elleni védelme érdekében olyan rendszerre van szüksége, amelyben a felhasználók biztonságosan férhetnek hozzá a szervezet erőforrásaihoz.You want your users to be able to securely access your organization's resources, so that both your infrastructure and your data are protected from exposure or malicious attack.

Azonos kövessék a hibrid MDM-telepítések (lenti) a szervezeti erőforrások védelme érdekében:Follow the same guidance for hybrid MDM deployments (listed below) to help protect your organization's resources: