A Microsoft System Center 2012 R2 Configuration Manager bemutatásaQuick Start Guide for Microsoft System Center 2012 R2 Configuration Manager

A Microsoft központi telepítési eszközkészlet (MDT) 2013 technológia üzembe a Windows operációs rendszerek és a Microsoft Office ismerteti.Microsoft Deployment Toolkit (MDT) 2013 provides technology for deploying Windows operating systems, and Microsoft Office. A gyors üzembe helyezési útmutató segítséget nyújt a gyorsan kiértékelheti az MDT 2013-as, adja meg a tömörített, részletes utasításokat a Windows 8.1 operációs rendszer telepítése a Microsoft System Center 2012 R2 Configuration Manager használatával.This quick start guide helps you quickly evaluate MDT 2013 by providing condensed, step-by-step instructions for using it to install the Windows 8.1 operating system with Microsoft System Center 2012 R2 Configuration Manager. Ez a rövid útmutató bemutatja, hogyan hajtsa végre az új számítógép környezet, amely magában foglalja a Windows 8.1 egy új számítógépre történő telepítéséhez.This quick start guide demonstrates how to perform the New Computer deployment scenario, which covers the deployment of Windows 8.1 to a new computer. Ebben a forgatókönyvben azt feltételezi, hogy nincs-e semmilyen felhasználói adatot vagy profilt megőrzése érdekében.This scenario assumes that there is no user data or profile to preserve.

Megjegyzés

Ebben a dokumentumban Windows a Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Server® 2012 R2, Windows Server 2012 és a Windows Server 2008 R2 operációs rendszerekre vonatkozik, hacsak máshogy nincs jelezve.In this document, Windows applies to the Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Server® 2012 R2, Windows Server 2012, and Windows Server 2008 R2 operating systems unless otherwise noted. Az MDT nem támogatja a Windows ARM processzor-alapú verzióit.MDT does not support ARM processor–based versions of Windows. Hasonlóképpen MDT hiányában az MDT 2013 hivatkozik.Similarly, MDT refers to MDT 2013 unless otherwise stated.

A jelen útmutató MDT kiértékelése után tekintse át az MDT útmutatót az informatikai szolgáltatásokkal kapcsolatos további részeinek.After using this guide to evaluate MDT, review the rest of the MDT guidance to learn more about the technology’s advanced features.

ElőfeltételekPrerequisites

Nulla Touch telepítés telepítések, a Configuration Managerrel rendelkezik a következő előfeltételek teljesülését.Zero Touch Installation installations using Configuration Manager have the following prerequisites.

Szükséges szoftverekRequired Software

Ez az útmutató befejezéséhez szükség a következő szoftverre:To complete this guide, the following software is required:

 • Windows Server 2008 R2Windows Server 2008 R2

 • Microsoft SQL Server 2008 R2Microsoft SQL Server 2008 R2

 • SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)

 • SQL Server 2008 R2 SP1 kumulatív frissítés 6 (CU6)SQL Server 2008 R2 SP1 Cumulative Update 6 (CU6)

 • Windows 8.1Windows 8.1

 • System Center 2012 R2 Configuration ManagerSystem Center 2012 R2 Configuration Manager

 • A Microsoft .NET-keretrendszer 3.5-ös verzió SP1 szervizcsomaggalMicrosoft .NET Framework version 3.5 with SP1

 • A Windows PowerShell 2.0-s verzióWindows PowerShell version 2.0

 • Windows előtelepítési környezet (Windows PE), amely tartalmazza a Configuration ManagerbenWindows Preinstallation Environment (Windows PE), which is included in Configuration Manager

 • Hálózati szolgáltatásokkal, beleértve a tartománynévrendszer (DNS) és a Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)Networking services, including Domain Name System (DNS) and Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)

 • Active Directory tartományi szolgáltatások (AD DS)Active Directory Domain Services (AD DS)

  Tekintse meg a a Configuration Manager támogatott konfigurációi további szoftvereket kombinációnál, amelyet a Configuration Manager telepítése is használható.See the Supported Configurations for Configuration Manager for additional software combinations that can be used for installing Configuration Manager.

Megjegyzés

A feladat-Sorrendvezérlőtől, az MDT környezetekben használt megköveteli, hogy a globális objektum létrehozása jobb eléréséhez, és a központi telepítési munkaterület és a telepítési folyamat futtatásához használt hitelesítő adatokat kell rendelni.The Task Sequencer used in MDT deployments requires that the Create Global Object right be assigned to credentials used to access and run the Deployment Workbench and the deployment process. Ez a jogosultság általában rendelkezésére áll rendszergazdai jogosultságokkal rendelkező fiókokat (kivéve, ha explicit módon eltávolítanak).This right is normally available to accounts with Administrator-level permissions (unless explicitly removed). A speciális biztonsági – korlátozott funkciók (SSLF) biztonsági profil is, eltávolítja a globális objektum létrehozása jobbra, és az MDT használatával telepített számítógépek nem alkalmazható.Also, the Specialized Security – Limited Functionality (SSLF) security profile removes the Create Global Object right and should not be applied to computers deployed using MDT.

Számítógép konfigurációjaComputer Configuration

Végezze el a jelen útmutató, állítsa be az alábbi táblázatban felsorolt számítógépek.To complete this guide, set up the computers listed in the following table. Ezeket a számítógépeket lehet fizikai számítógépeket vagy a virtuális gépek (VM) a kijelölt rendszererőforrásait.These computers can be either physical computers or virtual machines (VMs) with the system resources designated.

SzámítógépComputer Leírás és a rendszererőforrásokDescription and system resources
WDG-MDT-01WDG-MDT-01 Ezen a számítógépen fut, az MDT-infrastruktúra és a Configuration Manager.This computer runs the MDT infrastructure and Configuration Manager. A számítógépen a Windows Server 2008 R2 fut, a következő hálózati szolgáltatásokkal telepítve:The computer runs Windows Server 2008 R2 with the following networking services installed:

– ACTIVE DIRECTORY TARTOMÁNYI SZOLGÁLTATÁSOK- AD DS
-DNS kiszolgáló- DNS Server
-DHCP kiszolgáló- DHCP Server
-Windows-telepítési szolgáltatások- Windows Deployment Services

A számítógép rendszererőforrásait a következők:The system resources of the computer are as follows:

-Négymagos processzor 2,66 gigahertzes (GHz) vagy gyorsabb- Quad-core processor running at 2.66 gigahertz (GHz) or faster
-4 gigabájt (GB) vagy több fizikai memória- 4 gigabytes (GB) or more of physical memory
-A tároló lemezpartíción, 40 GB vagy több rendelkezésre álló szabad lemezterület; a C meghajtó partíció válik- A disk partition that has 40 GB or more of available disk space; it will become the drive C partition
-Több CD- vagy DVD-ROM-meghajtó a D meghajtóbetűjellel rendelendő- One CD-ROM or DVD-ROM drive that will be assigned the drive letter D
-A tároló lemezpartíción, 40 GB vagy több rendelkezésre álló szabad lemezterület; partíció E. válik- A disk partition that has 40 GB or more of available disk space; it will become partition E.
WDG-REF-01WDG-REF-01 Ez az a referencia-számítógépen futó operációs rendszer nélküli aktuális.This is the reference computer, which runs no current operating system. A számítógép rendszererőforrásait a következők:The system resources of the computer are as follows:

-1,4 GHz vagy gyorsabb processzor- Processor running at 1.4 GHz or faster
-1 GB vagy több fizikai memória- 1 GB or more of physical memory
– 16 GB vagy több rendelkezésre álló lemezterület- 16 GB or more of available disk space
WDG-CLI-01WDG-CLI-01 Ez az a célszámítógépen, nem az aktuális operációs rendszert futtató.This is the target computer, which runs no current operating system. A számítógép rendszererőforrásait a következők:The system resources of the computer are as follows:

-1,4 GHz vagy gyorsabb processzor- Processor running at 1.4 GHz or faster
-1 GB vagy több fizikai memória- 1 GB or more of physical memory
– 16 GB vagy több rendelkezésre álló lemezterület- 16 GB or more of available disk space

Az erőforrásokat az előző táblázatban szereplő lépések végrehajtásához az útmutató ajánlott rendszererőforrásokat tükrözik.The resources listed in the preceding table reflect the system resources recommended to perform the steps in this guide. A minimális erőforrás rendszerkövetelményei olvashat:For information on the minimum system resource requirements for:

Megjegyzés

Ez az útmutató feltételezi, hogy az MDT kiértékelése megtörténik a 64 bites (x 64) fizikai vagy virtuális számítógépeket.This guide assumes that MDT is being evaluated on 64-bit (x64) physical or virtual computers. Ha az MDT kiértékelése a 32 bites (x 86) platformok, letöltése és telepítése a x86 a MDT valamint összetevőt, amelyet ez az útmutató ismerteti.If evaluating MDT on 32-bit (x86) platforms, download and install the x86 editions of MDT and the components that this guide describes.

1. lépés: A szükséges infrastruktúra előkészítéseStep 1: Prepare the Prerequisite Infrastructure

Ez az útmutató célja, az előfeltételként szükséges infrastruktúra-szolgáltatásokat futtassa a következő nevű számítógépet WDG-MDT-01.For purposes of this guide, all the prerequisite infrastructure services run on the computer named WDG-MDT-01. Az előfeltételként szükséges szoftver, kiszolgálói szerepkörök és szolgáltatások telepítése a számítógépen az MDT telepítése előtt.Install the prerequisite software, server roles, and services on this computer before installing MDT.

Megjegyzés

Jelen szakaszban feltételezzük, hogy hoz létre egy új Configuration Manager infrastruktúrájának MDT.This section assumes that you are creating a new Configuration Manager infrastructure for MDT. Ha egy meglévő Configuration Manager-infrastruktúrát használ, tekintse át a jelen szakaszban szereplő lépéseket, és az erőforrások (például a számítógép nevét és a megosztott hálózati mappa) a szakaszban létrehozott meglévő erőforrásnevek helyettesítse.If you are using an existing Configuration Manager infrastructure, review the steps in this section and substitute existing resource names for the resources created in this section (such as the computer name and shared network folders). Ez a szakasz áttekintése, után folytassa a 2. lépés: Az MDT-környezet előkészítése.After reviewing this section, proceed to Step 2: Prepare the MDT Environment.

A szükséges infrastruktúra előkészítése által az MDT telepítése előtt:Prepare the prerequisite infrastructure before installing MDT by:

1-1. lépés: Windows Server 2008 R2 telepítéseStep 1-1: Install Windows Server 2008 R2

Windows Server 2008 R2 telepítésével kapcsolatban.Information for Installing Windows Server 2008 R2. Elfogadhatja az alapértelmezett értékeket, hacsak másként nincs megadva.Accept default values unless otherwise specified.

Ha a rendszer kériWhen prompted for Adja meg ezeket az értékeketProvide these values
Ha szeretné telepíteni a Windowst?Where do you want to install Windows? 0 nem lefoglalt lemezterületDisk 0 Unallocated Space
JelszóPassword Bármely erős jelszóAny strong password
Számítógép neveComputer name WDG-MDT-01WDG-MDT-01
C és E kötetek formázásaFormat for volumes C and E NTFSNTFS
TCP/IP-konfigurációTCP/IP configuration Egy statikus IP-címének konfigurációja, a más TCP/IP konfigurációs beállításokkal a környezetének megfelelő konfigurálásaConfigure with a static IP address configuration, with the other TCP/IP configuration options as appropriate for the environment

1 – 2. lépés: A szükséges mappák létrehozása és a hálózati megosztásokStep 1-2: Create the Required Folders and Network Shares

Az MDT központi telepítési folyamat további mappákat a forrásként használt fájlok vagy az MDT központi telepítési folyamat során létrehozott fájlok tárolásához szükséges.The MDT deployment process requires additional folders that are used as the source for files or to store files created during the MDT deployment process. Ezek a mappák némelyike kell osztható meg, hogy azok a más számítógépről elérhetők.Some of these folders need to be shared so that they can be accessed from other computers.

A szükséges mappák létrehozása és megosztásaTo create the required folders and share

 1. Az MDT központi telepítési folyamat több mappák igényel.The MDT Deployment Process Requires several folders. A következő mappák és megosztások létrehozása a megadott engedélyekkel minden egyes megosztás.Create the following folders and shares with the specified permissions for each share.

  Ez a mappa létrehozásaCreate this folder Ez a megosztás neveWith this share name Ezekkel a megosztási engedélyekWith these share permissions
  E:\Source$E:\Source$ Forrás$Source$ A rendszergazdák: TárstulajdonosAdministrators: Co-owner

  Mindenki: OlvasásEveryone: Read
  E:\Images$E:\Images$ Lemezképek$Images$ A rendszergazdák: TárstulajdonosAdministrators: Co-owner

  Mindenki: OlvasásEveryone: Read
  E:\Capture$E:\Capture$ $ RögzítéseCapture$ A rendszergazdák: TárstulajdonosAdministrators: Co-owner

  Mindenki: OlvasásEveryone: Read
  E:\Packages$E:\Packages$ Csomagok$Packages$ A rendszergazdák: TárstulajdonosAdministrators: Co-owner

  Mindenki: OlvasásEveryone: Read
 2. A következő mappák létrehozása:Create the following folders:

  • E:\CMDownloadsE:\CMDownloads

  • E:\Source$\CustomSettingsE:\Source$\CustomSettings

  • E:\Source$\DriversE:\Source$\Drivers

  • E:\Source$\Windows_8-1E:\Source$\Windows_8-1

  • E:Source$ MDT_2013E:Source$MDT_2013

  • E:Source$ SQL2008R2E:Source$SQL2008R2

  • E:Source$ SQL2008R2SP1E:Source$SQL2008R2SP1

  • E:Source$ SQL2008R2CU6E:Source$SQL2008R2CU6

  • E:Source$ ConfigMgrE:Source$ConfigMgr

  • E:Packages$ illesztőprogramokE:Packages$Drivers

 3. Másolja a referencia-számítógép (WDG-REF-01) és a célszámítógép (WDG-CLI-01) eszközillesztők E:\Source$\Drivers.Copy the device drivers for the reference computer (WDG-REF-01) and the target computer (WDG-CLI-01) to E:\Source$\Drivers.

Megjegyzés

Az útmutató a folyamatok azt feltételezik, hogy a referencia-számítógép és a célszámítógép rendelkezik ugyanazokat az eszközöket, és nem igényelnek különböző eszközök illesztőprogramot.The processes in this guide assume that the reference computer and target computer have the same devices and do not require different devices drivers.

1 – 3. lépés: Szerezze be a szükséges szoftverekStep 1-3: Obtain the Required Software

Bizonyos szoftverek mellett a Windows Server 2008 R2, Windows 8.1 és a Configuration Manager, az MDT a folyamatokat a jelen útmutató alapján kiértékelheti szükséges.Besides Windows Server 2008 R2, Windows 8.1, and Configuration Manager, certain software is required to evaluate MDT based on the processes in this guide. Az alábbi táblázat az MDT, a szoftver beszerzési helyét és hol szeretné elhelyezni a szoftver a WDG-MDT-01 használó központi telepítések elvégzéséhez szükséges szoftverek.The following table lists the software required to perform deployments using MDT, where to obtain the software, and where to place the software on WDG-MDT-01.

Ez a szoftver beszerzéseObtain this software Ez a mappa elhelyezésePlace in this folder
AZ MDT 2013MDT 2013 E:\Source$\MDT_2013E:\Source$\MDT_2013
A termék adathordozójáról Windows 8.1 terjesztési fájlokWindows 8.1 distribution files from the product media E:\Source$\Windows_8-1E:\Source$\Windows_8-1
A referencia- és a cél számítógépek (WDG-REF-01 és WDG-CLI-01) szükséges eszköz-illesztőprogramokDevice drivers required for the reference and target computers (WDG-REF-01 and WDG-CLI-01) E:\Source$\DriversE:\Source$\Drivers
SQL Server 2008 R2, a termék adathordozójárólSQL Server 2008 R2 from the product media E:\Source$\SQL2008R2E:\Source$\SQL2008R2
SQL Server 2008 R2 SP1, rendelkezésre álló http://www.microsoft.com/download/details.aspx?id=26727SQL Server 2008 R2 SP1, available at http://www.microsoft.com/download/details.aspx?id=26727 E:\Source$\SQL2008R2SP1E:\Source$\SQL2008R2SP1
SQL Server 2008 R2 SP1 CU6, rendelkezésre álló http://support.microsoft.com/kb/2679367SQL Server 2008 R2 SP1 CU6, available at http://support.microsoft.com/kb/2679367 E:\Source$\SQL2008R2SP1CU6E:\Source$\SQL2008R2SP1CU6
A termék adathordozójáról Configuration ManagerbenConfiguration Manager from the product media E:\Source$\ConfigMgrE:\Source$\ConfigMgr

1-4. lépés: Az AD DS kiszolgálói szerepkör telepítéseStep 1-4: Install the AD DS Server Role

Active Directory tartományi szolgáltatások hitelesítésre és a Microsoft-termékek és technológiák listáját az MDT-t használja, például az SQL Server 2008 R2 és a Configuration Manager konfigurációs értékeinek tárházat összekötőként szükséges.AD DS is required to provide authentication and act as a repository for configuration values for the Microsoft products and technologies that MDT uses, such as SQL Server 2008 R2 and Configuration Manager.

Active Directory tartományi szolgáltatások telepítéséhez futtassa a DCPROMO varázsló konfigurálja a számítógépet tartományvezérlőként működik.To install AD DS, run the DCPROMO Wizard to configure the computer as a domain controller. Telepítse az Active Directory tartományi szolgáltatások az alábbi információk alapján elfogadása bármely alapértelmezett értékeket, hacsak másként nincs megadva.Install AD DS using the following information, accepting any defaults unless otherwise specified.

Amikor a rendszer kériWhen prompted EhhezDo this
A tartomány típusFor the domain type Új tartományt hozzon létre egy új erdő.Create a new domain in a new forest.
A teljesen minősített tartománynévFor the fully qualified domain name Típus mdt2013.corp.woodgrovebank.com.Type mdt2013.corp.woodgrovebank.com.
Az erdő működési szintjeFor the forest functional level Válassza ki Windows Server 2008 R2.Select Windows Server 2008 R2.
A tartományvezérlő-telepítési folyamat részeként a DNS-kiszolgáló szolgáltatás telepítéseTo install the DNS Server service as part of the domain controller installation process Kattintson az Igen gombra.Click Yes.

1-5. lépés: A DHCP kiszolgálói szerepkör telepítéseStep 1-5: Install the DHCP Server Server Role

A DHCP-kiszolgáló kiszolgálói szerepkör a célszámítógépekhez automatikus IP-konfiguráció szükséges.The DHCP Server server role is required to provide automatic IP configuration for the target computers. Telepítse a DHCP-kiszolgálót az alábbi információk alapján elfogadása bármely alapértelmezett értékeket, hacsak másként nincs megadva.Install DHCP Server using the following information, accepting any defaults unless otherwise specified.

Megjegyzés

Ha virtualizált környezetben használja, tiltsa le a DHCP-beállításra, amely a számítógép-virtualizációs szoftver.If you are using a virtualized environment, disable any DHCP configuration that the computer-virtualization software provides. Győződjön meg arról, hogy a DHCP-kiszolgálót futtató WDG-MDT-01 az egyetlen DHCP használata IP-konfiguráció-szolgáltató.Ensure that the DHCP Server service running WDG-MDT-01 is the only provider of IP configuration using DHCP.

A varázsló e lapjánOn this wizard page EhhezDo this
DHCP-kiszolgáló az Active Directory engedélyezéseAuthorize DHCP server in Active Directory Engedélyezi a WDG-MDT-01-től adja meg az ügyfél IP-konfigurációt.Authorize WDG-MDT-01 to provide client IP configuration.
DHCP-hatókörökDHCP scopes Hozzon létre egy megfelelő hatókörben, amely automatikusan konfigurálja a TCP/IP WDG-REF-01 és WDG-CLI-01 használható.Create an appropriate scope that can be used to automatically configure TCP/IP for WDG-REF-01 and WDG-CLI-01.
DHCPv6 állapot nélküli módjának saját konfigurációjaDHCPv6 stateless mode configuration Tiltsa le a DHCPv6 állapot nélküli módban ehhez a kiszolgálóhoz.Disable DHCPv6 stateless mode for this server.

1-6. lépés: A Web Services (IIS) kiszolgálói szerepkör telepítéseStep 1-6: Install the Web Services (IIS) Server Role

Telepítse a Web Services (IIS) kiszolgálói szerepkör a következő táblázatban található a szerepkör-szolgáltatásokat.Install the Web Services (IIS) server role with the role services listed in the following table. Szerepkör-szolgáltatások szükségesek az SQL Server 2008 R2 és a Configuration Manager.These role services are required for SQL Server 2008 R2 and Configuration Manager. Hacsak másként nincs megadva, az alapértelmezett értékeket használja.Unless otherwise specified, use the default values.

Szerepkör-szolgáltatásRole service ÁllapotStatus
WebkiszolgálóWeb Server telepítveInstalled
Általános HTTP-szolgáltatásokCommon HTTP Features telepítveInstalled
Statikus tartalomStatic Content telepítveInstalled
Alapértelmezett dokumentumDefault Document telepítveInstalled
Könyvtár tallózásaDirectory Browsing telepítveInstalled
HTTP-hibákHTTP Errors telepítveInstalled
HTTP-átirányításHTTP Redirection telepítveInstalled
A WebDAV-közzétételWebDAV Publishing telepítveInstalled
AlkalmazásfejlesztésApplication Development telepítveInstalled
ASP.NETASP.NET telepítveInstalled
.NET-bővíthetőség.NET Extensibility telepítveInstalled
ASPASP Nincs telepítveNot installed
CGICGI Nincs telepítveNot installed
ISAPI-bővítményekISAPI Extensions telepítveInstalled
ISAPI-szűrőkISAPI Filters telepítveInstalled
Kiszolgálóoldali beágyazásServer Side Includes Nincs telepítveNot installed
Állapot és diagnosztikaHealth and Diagnostics telepítveInstalled
HTTP-naplózásHTTP Logging telepítveInstalled
Naplózási eszközökLogging Tools telepítveInstalled
KérésfigyelőRequest Monitor telepítveInstalled
nyomkövetésTracing telepítveInstalled
Az egyéni naplózásCustom Logging Nincs telepítveNot installed
ODBC-naplózásODBC Logging Nincs telepítveNot installed
BiztonságSecurity telepítveInstalled
Alapszintű hitelesítésBasic Authentication Nincs telepítveNot installed
Windows-hitelesítésWindows Authentication telepítveInstalled
Kivonatoló hitelesítésDigest Authentication Nincs telepítveNot installed
Ügyféltanúsítvány-hozzárendeléses hitelesítésClient Certificate Mapping Authentication Nincs telepítveNot installed
IIS ügyféltanúsítvány-hozzárendeléses hitelesítésIIS Client Certificate Mapping Authentication Nincs telepítveNot installed
URL-cím engedélyezéseURL Authorization Nincs telepítveNot installed
Kérelmek szűréseRequest Filtering telepítveInstalled
IP-cím és tartomány korlátozásaIP and Domain Restriction Nincs telepítveNot installed
Performance (Teljesítmény)Performance telepítveInstalled
Statikus tartalom tömörítéseStatic Content Compression telepítveInstalled
Dinamikus tartalom tömörítéseDynamic Content Compression Nincs telepítveNot installed
Felügyeleti eszközökManagement Tools telepítveInstalled
IIS-kezelő konzolIIS Management Console telepítveInstalled
Az IIS-kezelés parancsfájljai és eszközeiIIS Management Scripts and Tools Nincs telepítveNot installed
Felügyeleti szolgáltatásManagement Service Nincs telepítveNot installed
Kompatibilitás az IIS 6 kezelésévelIIS 6 Management Compatibility telepítveInstalled
Kompatibilitás az IIS 6 metabázisávalIIS 6 Metabase Compatibility telepítveInstalled
IIS 6 WMI kompatibilitási módIIS 6 WMI Compatibility telepítveInstalled
Az IIS 6-parancsfájlkezelő eszközökIIS 6 Scripting Tools Nincs telepítveNot installed
Az IIS 6 kezelése konzolIIS 6 Management Console Nincs telepítveNot installed
FTP-közzétételi szolgáltatásFTP Publishing Service Nincs telepítveNot installed
FTP-kiszolgálóFTP Server Nincs telepítveNot installed
FTP-felügyeleti konzolFTP Management Console Nincs telepítveNot installed
IIS üzemeltethető WebmagjaIIS Hostable Web Core Nincs telepítveNot installed

1-7. lépés: Adja hozzá a szükséges Windows Server 2008 R2-szolgáltatásokStep 1-7: Add the Required Windows Server 2008 R2 Features

Mellett a Windows Server 2008 R2 szükséges kiszolgálói szerepköröket is telepít, vegye fel a következő szükséges funkciókat a Kiszolgálókezelőben a a szolgáltatások összegzése szakasz:In addition to installing the required Windows Server 2008 R2 server roles, add the following required features in Server Manager in the Features Summary section:

 • A háttérben futó intelligens átviteli szolgáltatásBackground Intelligent Transfer Service

 • Távoli különbözeti tömörítésRemote Differential Compression

1-8. lépés: Hozzon létre a megfelelő felhasználói és szolgáltatásfiókokStep 1-8: Create the Required User and Service Accounts

A Configuration Manager és az SQL Server 2008 R2 szükséges a felhasználói fiókok a telepítési folyamat során.Configuration Manager and SQL Server 2008 R2 require user accounts during the installation process. Ezek a fiókok létrehozásához az alábbi információk segítségével.Use the following information for creating these accounts.

Ez a fiók létrehozásaCreate this account Ezekkel a beállításokkalWith these settings
SQL Server Agent szolgáltatásfiók használatávalSQL Server Agent service account 1. A Utónév, típus SQL Agent.1. In First name, type SQL Agent.
2. A Vezetéknév, típus szolgáltatásfiók.2. In Last name, type Service Account.
3. A bejelentkezési név, típus SQLAgent.3. In User logon name, type SQLAgent.
4. A jelszó és jelszó megerősítése, típus P@ssw0rd .4. In Password and Confirm password, type P@ssw0rd.
5. Törölje a jelet a kell változtatni a jelszót a következő bejelentkezéskor jelölőnégyzetet.5. Clear the User must change password at next logon check box.
6. Válassza ki a jelszó sohasem jár le jelölőnégyzetet.6. Select the Password never expires check box.
7. Adja hozzá a fiókot a tartományi rendszergazdák biztonsági csoportjának tagjává teszi.7. Make the account a member of the Domain Admins security group.
8. A leírás, típus SQL Server 2008 R2-ügynök szolgáltatás futtatásához használt szolgáltatásfiók.8. In Description, type Service account used to run SQL Server 2008 R2 Agent service.
SQL Server adatbázis-kezelő szolgáltatás fiókjaSQL Server Database Engine service account 1. A Utónév, típus SQL adatbázis-kezelő.1. In First name, type SQL DB Engine.
2. A Vezetéknév, típus szolgáltatásfiók.2. In Last name, type Service Account.
3. A bejelentkezési név, típus SQLDBEngine.3. In User logon name, type SQLDBEngine.
4. A jelszó és jelszó megerősítése, típus P@ssw0rd .4. In Password and Confirm password, type P@ssw0rd.
5. Törölje a jelet a kell változtatni a jelszót a következő bejelentkezéskor jelölőnégyzetet.5. Clear the User must change password at next logon check box.
6. Válassza ki a jelszó sohasem jár le jelölőnégyzetet.6. Select the Password never expires check box.
7. Adja hozzá a fiókot a tartományi rendszergazdák biztonsági csoportjának tagjává teszi.7. Make the account a member of the Domain Admins security group.
8. A leírás, típus adatbázismotor SQL Server 2008 R2 futtatásához használt szolgáltatásfiók.8. In Description, type Service account used to run SQL Server 2008 R2 database engine.
SQL Server Reporting Services szolgáltatás fiókjaSQL Server Reporting Services service account 1. A Utónév, típus SQL Reporting.1. In First name, type SQL Reporting.
2. A Vezetéknév, típus szolgáltatásfiók.2. In Last name, type Service Account.
3. A bejelentkezési név, típus SQLReport.3. In User logon name, type SQLReport.
4. A jelszó és jelszó megerősítése, típus P@ssw0rd .4. In Password and Confirm password, type P@ssw0rd.
5. Törölje a jelet a kell változtatni a jelszót a következő bejelentkezéskor jelölőnégyzetet.5. Clear the User must change password at next logon check box.
6. Válassza ki a jelszó sohasem jár le jelölőnégyzetet.6. Select the Password never expires check box.
7. Adja hozzá a fiókot a tartományi rendszergazdák biztonsági csoportjának tagjává teszi.7. Make the account a member of the Domain Admins security group.
8. A leírás, típus SQL Server 2008 R2 reporting services futtatásához használt szolgáltatásfiók.8. In Description, type Service account used to run SQL Server 2008 R2 reporting services.
System Center Configuration Manager ügyfél hálózati hozzáférési fiókSystem Center Configuration Manager Client Network Access account 1. A Utónév, típus CM 2012.1. In First name, type CM 2012.
2. A Vezetéknév, típus ügyfél hálózati hozzáférés.2. In Last name, type Client Network Access.
3. A bejelentkezési név, típus CMNetAccess.3. In User logon name, type CMNetAccess.
4. A jelszó és jelszó megerősítése, típus P@ssw0rd .4. In Password and Confirm password, type P@ssw0rd.
5. Törölje a jelet a kell változtatni a jelszót a következő bejelentkezéskor jelölőnégyzetet.5. Clear the User must change password at next logon check box.
6. Válassza ki a jelszó sohasem jár le jelölőnégyzetet.6. Select the Password never expires check box.
7. A leírás, típus Configuration Manager-ügyfél a hálózat-hozzáférési fiókként használt szolgáltatásfiók.7. In Description, type Service account used as the network access account for Configuration Manager Client.

1 – 9. lépés: SQL Server 2008 R2 telepítéseStep 1-9: Install SQL Server 2008 R2

Configuration Manager telepítése előtt telepítse az SQL Server 2008 R2 SP1, valamint CU6 a SP1.Before installing Configuration Manager, install SQL Server 2008 R2 with SP1 and CU6 for SP1.

Megjegyzés

Ahhoz, hogy az összes SQL Server 2008 R2 szolgáltatás, a Web Services (IIS) kiszolgálói szerepkör telepítése az SQL Server 2008 R2 telepítése előtt.To enable all SQL Server 2008 R2 features, install the Web Services (IIS) server role before installing SQL Server 2008 R2.

SQL Server 2008 R2 telepítéseTo install SQL Server 2008 R2

 1. Indítsa el az SQL Server telepítési központjának.Start the SQL Server Installation Center.

 2. Az SQL Server telepítési központjának, a navigációs ablaktáblán kattintson telepítési.In the SQL Server Installation Center, in the navigation pane, click Installation.

 3. A részleteket tartalmazó ablaktáblán kattintson a új telepítése vagy szolgáltatások hozzáadása egy meglévő telepítéshez.In the details pane, click New installation or add features to an existing installation.

  SQL Server 2008 R2 telepítése varázsló elindul.SQL Server 2008 R2 Setup Wizard starts.

 4. Telepítse az SQL Server 2008 R2 az alábbi információk alapján elfogadja az alapértelmezett értékeket, hacsak másként nincs megadva.Install SQL Server 2008 R2 using the following information, accepting the defaults unless otherwise specified.

  A varázsló e lapjánOn this wizard page EhhezDo this
  Telepítéstámogatási szabályokSetup Support Rules Kattintson az OK gombra.Click OK.
  TermékkulcsProduct Key Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  LicencfeltételekLicense Terms Válassza ki a elfogadom a licencfeltételeket jelölőnégyzetet, majd kattintson a következő.Select the I accept the license terms check box, and then click Next.
  Telepítéstámogató fájlokSetup Support Files Kattintson a Telepítés gombra.Click Install.
  Telepítéstámogatási szabályokSetup Support Rules Győződjön meg arról, hogy kritikus eredmény szabályok tartozik, és kattintson a következő.Ensure that no critical results exist for the rules, and then click Next.
  Telepítési szerepkörSetup Role Kattintson a SQL Server-szolgáltatás telepítése, és kattintson a következő.Click SQL Server Feature Installation, and click Next.
  Szolgáltatás kiválasztásaFeature Selection 1. Válassza ki adatbázismotor-szolgáltatások jelölőnégyzetet.1. Select Database Engine Services check box.
  2. Válassza ki Reporting Services jelölőnégyzetet.2. Select Reporting Services check box.
  3. Válassza ki teljes szöveges keresés jelölőnégyzetet.3. Select Full-Text Search check box.
  4. Válassza ki végezze el a felügyeleti eszközök – jelölőnégyzetet.4. Select Management Tools - Complete check box.
  5. Kattintson a Továbbgombra.5. Click Next.
  Telepítési szabályokatInstallation Rules Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  Példány konfigurációjaInstance Configuration Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  Szükséges lemezterületDisk Space Requirements Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  KiszolgálókonfigurációServer Configuration 1. A SQL Server Agent, a fióknév, típus MDT2013\SQLAgent, majd a jelszó, típus P@ssw0rd.1. For SQL Server Agent, in Account Name, type MDT2013\SQLAgent, and in Password, type P@ssw0rd.
  2. A SQL Server adatbázismotor, a fióknév, típus MDT2013\SQLDBEngine, a jelszó, típus P@ssw0rd .2. For SQL Server Database Engine, in Account Name, type MDT2013\SQLDBEngine, in Password, type P@ssw0rd.
  3. A SQL Server Reporting Services, a fióknév, típus MDT2013\SQLReport, a jelszó, típus P@ssw0rd .3. For SQL Server Reporting Services, in Account Name, type MDT2013\SQLReport, in Password, type P@ssw0rd.
  4. Kattintson a Továbbgombra.4. Click Next.
  Adatbázismotor beállításaDatabase Engine Configuration Kattintson a jelenlegi felhasználó hozzáadása, és kattintson a következő.Click Add Current User, and click Next.
  A Reporting Services konfigurálásaReporting Services Configuration Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  HibajelentésError Reporting Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  Telepítéskonfigurációs szabályokInstallation Configuration Rules Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  Telepítésre készReady to Install Kattintson a Telepítés gombra.Click Install.
  Végezze elComplete Kattintson a Bezárás gombra.Click Close.
 5. Zárja be az SQL Server telepítési központjának.Close the SQL Server Installation Center.

SQL Server 2008 R2 SP1 telepítéseTo install SQL Server 2008 R2 SP1

 1. A Windows Intézőben nyissa E:\Source$\SQL2008R2SP1, és kattintson duplán a SQLServer2008R2SP1-KB2528583-x64-ENU.exe.In Windows Explorer, go to E:\Source$\SQL2008R2SP1, and double-click SQLServer2008R2SP1-KB2528583-x64-ENU.exe.

  A fájlok kibontása párbeszédpanelen megjelenik a fájl-feladattal.The Extracting Files dialog box displays the file-extraction process. Ha a folyamat befejeződik, az SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 frissítés telepítővarázsló elindul.When the process is complete, the SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 Update Setup Wizard starts.

 2. Telepítse az SQL Server 2008 R2 SP1 a következő információk segítségével az alapértelmezett értékek elfogadásával, hacsak másként nincs megadva.Install SQL Server 2008 R2 SP1 using the following information, accepting the defaults unless otherwise specified.

  A varázsló e lapjánOn this wizard page EhhezDo this
  SQL Server 2008 R2 frissítésSQL Server 2008 R2 update Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  LicencfeltételekLicense Terms Válassza ki a elfogadom a licencfeltételeket jelölőnégyzetet, majd kattintson a következő.Select the I accept the license terms check box, and then click Next.
  Szolgáltatások kiválasztásaSelect Features Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  Ellenőrizze a használatban lévő fájlokCheck Files In Use Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  Készen áll a frissítéseReady to update Kattintson a frissítés.Click Update.
  Frissítés folyamatban vanUpdate Progress A folyamatban lévő jelenik meg a varázsló oldalán a frissítés történik, és befejezése.The progress is displayed on the wizard page as the update is performed and completes.
  Végezze elComplete Kattintson a Bezárás gombra.Click Close.

SQL Server 2008 R2 SP1 CU6 telepítéseTo install SQL Server 2008 R2 SP1 CU6

 1. A Windows Intézőben nyissa E:\Source$\SQL2008R2SP1CU6, és kattintson duplán a 446622_intl_x64_zip.exe.In Windows Explorer, go to E:\Source$\SQL2008R2SP1CU6, and double-click 446622_intl_x64_zip.exe.

  A Microsoft Extractor párbeszédpanel jelenik meg.The Microsoft Self-Extractor dialog box appears.

 2. Az a Microsoft Extractor párbeszédpanel, kattintson a Folytatás.In the Microsoft Self-Extractor dialog box, click Continue.

 3. Az a Microsoft Extractor párbeszédpanel válassza ki a mappát, ahová a fájlokat csomagolja ki, típus E:\Source$\SQL2008R2SP1CU6, és kattintson a OK.In the Microsoft Self-Extractor dialog box, in Select the folder where you want to unzip the files to, type E:\Source$\SQL2008R2SP1CU6, and then click OK.

  Megjegyzés

  Kattintson a három pont (…) gombra, ha a E:\Source$\SQL2008R2SP1CU6 mappát.You can click the ellipse (…) to browse for the E:\Source$\SQL2008R2SP1CU6 folder.

  A kinyerési folyamat jelenik meg.The extraction process is displayed. Ha a folyamat befejeződik, a befejezési állapota látható.When the process is complete, the completion status is displayed.

 4. Az a Microsoft Extractor párbeszédpanel, kattintson a OK.In the Microsoft Self-Extractor dialog box, click OK.

 5. A Windows Intézőben nyissa E:\Source$\SQL2008R2SP1CU6, és kattintson duplán a SQLServer2008R2-KB2679367-x64.exe.In Windows Explorer, go to E:\Source$\SQL2008R2SP1CU6, and double-click SQLServer2008R2-KB2679367-x64.exe.

  A fájlok kibontása párbeszédpanelen megjelenik a fájl-feladattal.The Extracting Files dialog box displays the file-extraction process. Ha a folyamat befejeződik, az SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 CU6 frissítés telepítővarázsló elindul.When the process is complete, the SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 CU6 Update Setup Wizard starts.

 6. Telepítse az SQL Server 2008 R2 SP1 CU6 az alábbi információk alapján elfogadja az alapértelmezett értékeket, hacsak másként nincs megadva.Install SQL Server 2008 R2 SP1 CU6 using the following information, accepting the defaults unless otherwise specified.

  A varázsló e lapjánOn this wizard page EhhezDo this
  SQL Server 2008 R2 frissítésSQL Server 2008 R2 update Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  LicencfeltételekLicense Terms Válassza ki a elfogadom a licencfeltételeket jelölőnégyzetet, majd kattintson a következő.Select the I accept the license terms check box, and then click Next.
  Szolgáltatások kiválasztásaSelect Features Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  Ellenőrizze a használatban lévő fájlokCheck Files In Use Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  Készen áll a frissítéseReady to update Kattintson a frissítés.Click Update.
  Frissítés folyamatban vanUpdate Progress A folyamatban lévő jelenik meg a varázsló oldalán a frissítés végrehajtása.The progress is displayed on the wizard page as the update is performed.
  Végezze elComplete Kattintson a Bezárás gombra.Click Close.

  A telepíteni egy SQL Server 2008 R2 Update párbeszédpanel jelenik meg, indítsa újra a számítógépet a telepítés befejezéséhez kéri.The Install a SQL Server 2008 R2 Update dialog box appears prompting you to restart the computer to complete the setup.

 7. Az a SQL Server 2008 R2 frissítés telepítése párbeszédpanel, kattintson a OK.In the Install a SQL Server 2008 R2 update dialog box, click OK.

 8. Indítsa újra a számítógépet.Restart the computer.

 9. Miután telepítette az SQL Server 2008 R2 SP1 CU6, az SQL Server buildszáma 10.51.2811.0 kell lennie.After installing SQL Server 2008 R2 SP1 CU6, the SQL Server build number should be 10.51.2811.0.

  Tipp

  A SQL Server frissítések alkalmazása a programok és szolgáltatások Vezérlőpult elem ikonjára kattintva megtekintésével ellenőrizheti az SQL Server buildszáma telepített frissítések megjelenítése.You can verify the SQL Server build number by viewing the SQL Server updates applied in the Programs and Features Control Panel item by clicking View installed updates.

1 – 10. lépés: A helykiszolgáló a rendszergazdák biztonsági csoport hozzáadásaStep 1-10: Add the Site Server to the Administrators Security Group

Ha az összes számítógép ugyanabban az erdőben, adja hozzá manuálisan a helykiszolgáló számítógép fióknak a helyi rendszergazdák csoportjához, minden olyan számítógépen.When all computers are in the same forest, manually add the site server computer account to the local Administrators group on each computer. E lépés elvégzése után a számítógép helyrendszerként konfigurálása előtt.Complete this step before configuring the computer as a site system.

A helyrendszer-kiszolgáló hozzáadása a rendszergazdák biztonsági csoportTo add the site server to the Administrators security group

 1. Kattintson a Start, mutasson a felügyeleti eszközök, és kattintson a Active Directory – felhasználók és számítógépek.Click Start, point to Administrative Tools, and then click Active Directory Users and Computers.

 2. Az Active Directory – felhasználók és számítógépek beépülő modul konzolfáján keresse mdt2013.corp.woodgrovebank.com/Builtin.In the Active Directory Users and Computers console tree, go to mdt2013.corp.woodgrovebank.com/Builtin.

 3. A betekintő ablaktáblában kattintson a jobb gombbal rendszergazdák, és kattintson a tulajdonságok.In the preview pane, right-click Administrators, and then click Properties.

 4. Az a rendszergazdák tulajdonságok párbeszédpanel, kattintson a tagok fülre, majd Hozzáadás.In the Administrators Properties dialog box, click the Members tab, and then click Add.

 5. Az a felhasználók, partnerek, számítógépek vagy csoportok párbeszédpanel, kattintson a objektumtípusok.In the Select Users, Contacts, Computers, or Groups dialog box, click Object Types.

 6. Az a objektumtípusok párbeszédpanel objektumtípusok, jelölje be számítógépek, és kattintson a OK.In the Object Types dialog box, in Object types, select Computers, and then click OK.

 7. Az a felhasználók, partnerek, számítógépek vagy csoportok párbeszédpanel írja be a kijelölendő, típus WDG-MDT-01.In the Select Users, Contacts, Computers, or Groups dialog box, in Enter the object names to select, type WDG-MDT-01. Kattintson a Névellenőrzés, és kattintson a OK.Click Check Names, and then click OK.

 8. Zárjon be minden nyitott.Close any open windows.

1 – 11. lépés: Configuration Manager telepítéseStep 1-11: Install Configuration Manager

Ha telepítve van a termékeket és technológiákat, a Configuration Manager telepítéséhez.When the other products and technologies have been installed, install Configuration Manager. Mielőtt ezt megtenné, azonban az Active Directory-séma kiterjesztése, hogy a számítógépei megtalálhassák a terjesztési pontok, a szolgáltatás-lokátor pontok és a egyéb kiszolgálói szerepkörökre.Before doing so, however, extend the Active Directory schema so that computers can locate the distribution points, service locator points, and other server roles. Emellett a sémát kiterjesztheti a Configuration Manager telepítése után.Also, you can extend the schema after you have installed Configuration Manager. További információ az Active Directory-séma kiterjesztése a Configuration Manager, tekintse meg a "Kiterjeszti az Active Directory-séma," a Configuration Manager dokumentációs könyvtárában, amelyiken telepítve van a Configuration Managerrel.For more information about how to extend the Active Directory schema for Configuration Manager, see the section, “Extend the Active Directory Schema,” in the Configuration Manager Documentation Library, which is installed with Configuration Manager.

Az Active Directory-séma kiterjesztése után a Configuration Manager telepítéséhez.After extending the Active Directory schema, install Configuration Manager. WDG-MDT-01 konfigurációját a Configuration Manager támogatja ezt a mintát.The configuration of WDG-MDT-01 supports Configuration Manager for this sample. Az éles hálózati környezetben a számítógépek konfigurációjának változhat.The configuration of computers in the production network may vary. A Configuration Manager telepítésének előfeltételeivel kapcsolatos további információért lásd: a Configuration Manager támogatott konfigurációi.To find out more about the prerequisites for installing Configuration Manager, see Supported Configurations for Configuration Manager.

A Configuration Manager telepítéséhezTo install Configuration Manager

 1. A System Center 2012 R2 Configuration Manager telepítése kezdőképet.Start the System Center 2012 R2 Configuration Manager Setup splash screen.

 2. A System Center 2012 R2 Configuration Manager telepítése indító képernyő, kattintson a telepítése hivatkozásra.On the System Center 2012 R2 Configuration Manager Setup splash screen, click the Install link.

  A Microsoft System Center 2012 R2 Configuration Manager telepítő varázsló elindul.The Microsoft System Center 2012 R2 Configuration Manager Setup Wizard starts.

 3. Végezze el a Microsoft System Center 2012 R2 Configuration Manager telepítő varázsló a következő információk segítségével az alapértelmezett értékek elfogadásával, hacsak másként nincs megadva.Complete the Microsoft System Center 2012 R2 Configuration Manager Setup Wizard using the following information, accepting the defaults unless otherwise specified.

  A varázsló e lapjánOn this wizard page EhhezDo this
  ElőkészületekBefore You Begin Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  Első lépésekGetting Started Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  TermékkulcsProduct Key A adja meg a 25 karakterből álló termékkulcsot, típus termékkulcs (ahol termékkulcs van a termékkulcsot a Configuration Manager).In Enter your 25-character product key, type product_key (where product_key is your product key for Configuration Manager).
  A Microsoft szoftverlicenc-szerződésMicrosoft Software License Terms Válassza ki a elfogadom ezeket a licencfeltételeket jelölőnégyzetet, majd kattintson a következő.Select the I accept these license terms check box, and then click Next.
  Előfeltételként szükséges licencekPrerequisite Licenses 1. Az a Microsoft SQL Server 2008 R2 Express szakaszban jelölje be a elfogadom a licencfeltételeket jelölőnégyzetet.1. In the Microsoft SQL Server 2008 R2 Express section, select the I accept these License Terms check box.
  2. Az a Microsoft SQL Server 2008 Native Client szakaszban jelölje be a elfogadom a licencfeltételeket jelölőnégyzetet.2. In the Microsoft SQL Server 2008 Native Client section, select the I accept these License Terms check box.
  3. Az a Microsoft Silverlight 4 szakaszban jelölje be a elfogadom a licencfeltételeket és a Silverlight automatikus frissítéseit jelölőnégyzetet.3. In the Microsoft Silverlight 4 section, select the I accept these License Terms and automatic updates of Silverlight check box.
  4. Kattintson a Továbbgombra.4. Click Next.
  Előfeltételként szükséges összetevők frissítéseUpdate Prerequisite Components A letölteni és telepíteni a legújabb frissítéseket. A frissítések a következő helyre lesznek mentve, típus E:\CMDownloads, és kattintson a következő.In Download and use the latest updates. Updates will be saved to the following location, type E:\CMDownloads, and then click Next.
  Kiszolgáló nyelvének kiválasztásaServer Language Selection Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  Ügyfélnyelv kiválasztásaClient Language Selection Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  Hely és telepítés beállításaiSite and Installation Settings 1. A Helykód, típus NYC.1. In Site code, type NYC.
  2. A helynév, típus New York City hely.2. In Site name, type New York City Site.
  3. Kattintson a Továbbgombra.3. Click Next.
  Elsődleges hely telepítésePrimary Site Installation 1. Kattintson a az elsődleges hely telepítése önálló helyként.1. Click Install the primary site as a stand-alone site.
  2. Kattintson a Továbbgombra.2. Click Next.
  A Configuration Manager párbeszédpanel, erősítse meg, hogy szeretné-e a hely telepítése önálló helyként.The Configuration Manager dialog box appears, confirming that you want to install this site as a stand-alone site.
  3. Az a Configuration Manager párbeszédpanel, kattintson a Igen.3. In the Configuration Manager dialog box, click Yes.
  Adatbázis-információDatabase Information Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  SMS-szolgáltató beállításaiSMS Provider Settings Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  Ügyfélszámítógép kommunikációs beállításaiClient Computer Communication Settings Kattintson a a kommunikációs módszer konfigurálása mindegyik helyrendszerszerepkörnél, és kattintson a következő.Click Configure the communication method on each site system role, and then click Next.
  Helyrendszer-szerepkörökSite System Roles Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  Felhasználói élmény fokozása Program konfigurálásaCustomer Experience Improvement Program Configuration 1. Válassza ki a megfelelő részvétel a felhasználói élmény fokozása program a szervezet számára.1. Select the appropriate participation in the Customer Experience Improvement program for your organization.
  2. Kattintson a Továbbgombra.2. Click Next.
  Beállításainak összegzéseSettings Summary Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  Előfeltételek ellenőrzésePrerequisite Check Kattintson a telepítés megkezdése.Click Begin Install.
  TelepítésInstall 1. A telepítési folyamat figyelésére, amíg az befejeződik.1. Monitor the installation process until it is complete.
  2. Kattintson a Bezárás gombra.2. Click Close.
 4. Nyissa meg a windows és a párbeszédpanelek bezárásához.Close all open windows and dialog boxes.

  Ha a varázsló befejeződött, a Configuration Manager telepítve van.When the wizard is complete, Configuration Manager is installed.

1-12. lépés: A hálózatelérési fiók konfigurálásaStep 1-12: Configure the Network Access Account

A Configuration Manager-ügyfél egy fiók hitelesítő adatai megadására, amikor a Configuration Manager terjesztési pontokat, az MDT központi telepítési megosztás és megosztott mappák kell.The Configuration Manager client needs an account to provide credentials when accessing the Configuration Manager distribution points, MDT deployment shares, and shared folders. Ez a fiók neve a hálózati elérésre szolgáló fiókot.This account is called the Network Access account. A CMNetAccess fiók kívánja használni, mint a hálózati elérésre szolgáló fiókot a folyamat korábbi szakaszában lett létrehozva.The CMNetAccess account was created earlier in the process to use as the Network Access account.

A hálózatelérési fiók konfigurálásaTo configure the Network Access account

 1. Kattintson a Start, mutasson a minden program, majd mutasson Microsoft System Center 2012.Click Start, point to All Programs, and then point to Microsoft System Center 2012. Mutasson a Configuration Manager, és kattintson a Configuration Manager konzol.Point to Configuration Manager, and then click Configuration Manager Console.

 2. A Configuration Manager konzolon a navigációs ablaktáblán kattintson a felügyeleti.In the Configuration Manager console, in the navigation pane, click Administration.

 3. Az Adminisztráció munkaterületen nyissa meg áttekintése vagy hely konfigurációs vagy helyet.In the Administration workspace, go to Overview/Site Configuration/Sites.

 4. Kattintson az Előnézet ablaktáblán NYC - New York City hely.In the preview pane, click NYC - New York City Site.

 5. Kattintson a menüszalagon beállítások, kattintson a Helyösszetevők, és kattintson a szoftverterjesztés.On the Ribbon, click Settings, click Configure Site Components, and then click Software Distribution.

 6. Az a szoftverterjesztési összetevő tulajdonságai párbeszédpanel, kattintson a hálózatelérési fiók fülre.In the Software Distribution Component Properties dialog box, click the Network Access Account tab.

 7. A hálózatelérési fiók, kattintson a adja meg a fiókot, amely érhető el a hálózati helyek, kattintson a beállítása, és kattintson a új fiók.In Network Access Account, click Specify the account that accessed network locations, click Set, and then click New Account.

  A Windows felhasználói fiók párbeszédpanel jelenik meg.The Windows User Account dialog box appears.

 8. Fejezze be a Windows felhasználói fiók használatával a következő adatokat, és kattintson a párbeszédpanel OK.Complete the Windows User Account dialog box using the following information, and then click OK.

  EhhezFor this EhhezDo this
  FelhasználónévUser name Típus MDT2013\CMNetAccess.Type MDT2013\CMNetAccess.
  JelszóPassword Típus P@ssw0rd .Type P@ssw0rd.
  Jelszó megerősítéseConfirm password Típus P@ssw0rd .Type P@ssw0rd.
 9. Az a szoftverterjesztési összetevő tulajdonságai párbeszédpanel, kattintson a OK.In the Software Distribution Component Properties dialog box, click OK.

 10. Zárjon be minden nyitott.Close any open windows.

1 – 13. lépés: A Configuration Manager Helyhatárok és Határcsoportok konfigurálásaStep 1-13: Configure the Configuration Manager Site Boundaries and Boundary Groups

A Configuration Manager-ügyfél tudnia kell, a hely határain.The Configuration Manager client needs to know the boundaries for the site. Kivéve, ha a hely határain belül van megadva, az ügyfél azt feltételezi, hogy a Configuration Managert futtató számítógép egy távoli helyen.Unless the site boundaries are specified, the client assumes that the computer running Configuration Manager is in a remote site. Adja hozzá a helyhatárokat alapján az IP-alhálózat, hogy WDG-MDT-01 WDG-REF-01 és WDG-CLI-01 használja.Add a site boundary based on the IP subnet that WDG-MDT-01, WDG-REF-01, and WDG-CLI-01 use. Majd adja hozzá a helyhatárokat egy helyhatárcsoportba.Then add the site boundary to a site boundary group.

A Configuration Manager hely határ létrehozásaTo create a Configuration Manager site boundary

 1. Kattintson a Start, mutasson a minden program, majd mutasson Microsoft System Center 2012.Click Start, point to All Programs, and then point to Microsoft System Center 2012. Mutasson a Configuration Manager, és kattintson a Configuration Manager konzol.Point to Configuration Manager, and then click Configuration Manager Console.

 2. A Configuration Manager konzolon a navigációs ablaktáblán kattintson a felügyeleti.In the Configuration Manager console, in the navigation pane, click Administration.

 3. Az Adminisztráció munkaterületen nyissa meg – áttekintés/hierarchia konfigurációs/határokat.In the Administration workspace, go to Overview/Hierarchy Configuration/Boundaries.

 4. Kattintson a menüszalagon határ létrehozása.On the Ribbon, click Create Boundary.

  A határ létrehozása párbeszédpanel.The Create Boundary dialog box opens.

 5. Fejezze be a határ létrehozása használatával a következő adatokat, és kattintson a párbeszédpanel OK.Complete the Create Boundary dialog box using the following information, and then click OK.

  Megjegyzés

  Ez a minta a helyhatárokat hálózati cím szerint van megadva.For this sample, the site boundary is specified by network address. Megadhatja azonban az Active Directory tartományi szolgáltatások használatával helyhatárok hely neve vagy IP-címtartományt.However, you can also specify site boundaries using an AD DS site name or an IP address range.

  EhhezFor this EhhezDo this
  LeírásDescription Típus IP-alhálózati határ.Type IP Subnet Boundary.
  TípusType Válassza ki IP-alhálózat.Select IP subnet.
  HálózatNetwork Típus network_address (ahol network_address van a hálózati cím az alhálózat, ahol a számítógépek telepítve vannak).Type network_address (where network_address is the network address of the subnet where the computers are installed).
  Alhálózati maszkSubnet mask Típus subnet_mask (ahol subnet_mask van a alhálózati maszkját, ahol a számítógépek telepítve vannak).Type subnet_mask (where subnet_mask is the subnet mask of the subnet where the computers are installed).

A Configuration Manager-hely határánál hozzáadása egy helyhatárcsoportbaTo add the Configuration Manager site boundary to a site boundary group

 1. A Configuration Manager konzolon a navigációs ablaktáblán kattintson a felügyeleti.In the Configuration Manager console, in the navigation pane, click Administration.

 2. Nyissa meg az Adminisztráció munkaterületen áttekintése/hierarchia konfigurációs/határcsoporthoz.In the Administration workspace, go to Overview/Hierarchy Configuration/Boundary Groups.

 3. Kattintson a menüszalagon Határcsoport létrehozása.On the Ribbon, click Create Boundary Group.

  A Határcsoport létrehozása párbeszédpanel.The Create Boundary Group dialog box opens.

 4. Fejezze be a általános lapján a Határcsoport létrehozása párbeszédpanel az alábbi információk alapján.Complete the General tab of the Create Boundary Group dialog box using the following information.

  EhhezFor this EhhezDo this
  NévName Típus New York Város Határcsoport.Type New York City Boundary Group.
  LeírásDescription Típus azt a határcsoportot a hely határain belül a New York Város helyen a.Type This is the boundary group for the site boundaries at the New York City site.
  HatárokBoundaries 1. Kattintson a Hozzáadáslehetőségre.1. Click Add.
  A hozzáadása határok párbeszédpanel jelenik meg.The Add Boundaries dialog box appears.
  2. A a hozzáadása határok párbeszédpanelen jelölje ki site_boundary (ahol site_boundary az a folyamat korábbi szakaszában létrehozott hely határ), és kattintson a OK.2. In the Add Boundaries dialog box, select site_boundary (where site_boundary is the site boundary you created earlier in the process), and then click OK.
  A helyhatárokat a határok listájában jelenik meg.The site boundary appears in the list of boundaries.
 5. Fejezze be a hivatkozások lapján a Határcsoport létrehozása használatával a következő adatokat, és kattintson a párbeszédpanel OK.Complete the References tab of the Create Boundary Group dialog box using the following information, and then click OK.

  EhhezFor this EhhezDo this
  HelyhozzárendelésSite assignment Válassza ki a használja ezt a határcsoportot a hely hozzárendeléséhez jelölőnégyzetet.Select the Use this boundary group for site assignment check box.
  Tartalom helyeContent location 1. Kattintson a Hozzáadáslehetőségre.1. Click Add.
  A Helyrendszerek hozzáadása párbeszédpanel jelenik meg.The Add Site Systems dialog box appears.
  2. Az a Helyrendszerek hozzáadása párbeszédpanelen jelölje ki \\WDG-MDT-01.mdt2013.corp.woodgrovebank.com, és kattintson a OK.2. In the Add Site Systems dialog box, select \\WDG-MDT-01.mdt2013.corp.woodgrovebank.com, and then click OK.
  A helyrendszer-kiszolgáló megjelenik a helyrendszer-kiszolgálók listáját.The site system server appears in the list of site system servers.
 6. Zárjon be minden nyitott.Close any open windows.

1-14. lépés: A helyadatok közzétételére az Active Directory tartományi szolgáltatások és a DNS konfigurálásaStep 1-14: Configure the Publishing of Site Information in AD DS and DNS

A Configuration Manager-ügyfél kell keresse meg a Configuration Manager kiszolgálói szerepköröket.The Configuration Manager client needs to locate the various Configuration Manager server roles. Módosítsa a hely tulajdonságait és a helyadatok közzététele az Active Directory tartományi szolgáltatásokban, és a DNS-ben.Modify the site properties to publish the site information in AD DS and in DNS.

A helyadatok közzétételére konfigurálása az AD DS-ben és a DNS-benTo configure the publishing of site information in AD DS and in DNS

 1. Kattintson a Start, mutasson a minden program, majd mutasson Microsoft System Center 2012.Click Start, point to All Programs, and then point to Microsoft System Center 2012. Mutasson a Configuration Manager, és kattintson a Configuration Manager konzol.Point to Configuration Manager, and then click Configuration Manager Console.

 2. A Configuration Manager konzolon a navigációs ablaktáblán kattintson a felügyeleti.In the Configuration Manager console, in the navigation pane, click Administration.

 3. Az Adminisztráció munkaterületen nyissa meg áttekintése vagy hely konfigurációs vagy helyet.In the Administration workspace, go to Overview/Site Configuration/Sites.

 4. Kattintson az Előnézet ablaktáblán NYC - New York City hely.In the preview pane, click NYC - New York City Site.

 5. Kattintson a menüszalagon tulajdonságok.On the Ribbon, click Properties.

 6. Az a New York City hely tulajdonságai párbeszédpanel a közzétételi lapon ellenőrizze, hogy a mdt2013.corp.woodgrovebank.com szerepel az Active Directory-erdőben, és Kattintson a Mégse.In the New York City Site Properties dialog box, on the Publishing tab, verify that the mdt2013.corp.woodgrovebank.com Active Directory forest is listed, and then click Cancel.

 7. Zárjon be minden nyitott.Close any open windows.

2. lépés: Az MDT-környezet előkészítéseStep 2: Prepare the MDT Environment

A telepítési folyamat első lépése, hogy az MDT-környezet előkészítéséhez.The first step in the deployment process is to prepare the MDT environment. Ez a lépés befejeződése után hozhat létre a referencia-számítógép és a célszámítógép (WDG-CLI-01) azt a rögzített lemezkép telepítéséhez a Configuration Manager segítségével az mdt használatával.When this step is complete, you can create the reference computer and deploy a captured image of it to the target computer (WDG-CLI-01) using Configuration Manager integration with MDT.

Az MDT-környezet által előkészítése:Prepare the MDT environment by:

2 – 1. lépés: Az MDT telepítéseStep 2-1: Install MDT

Az MDT telepítéséhez kövesse az alábbi lépéseket:To install MDT, complete the following steps:

 1. A Windows Intézőben nyissa meg E:\Source$\MDT_2013.In Windows Explorer, go to E:\Source$\MDT_2013.

 2. Kattintson duplán a MicrosoftDeploymentToolkit2013_x64.msi (a 64 bites operációs rendszerek) vagy MicrosoftDeploymentToolkit2013_x86.msi (a 32 bites operációs rendszerek), majd kattintson az Telepítése.Double-click MicrosoftDeploymentToolkit2013_x64.msi (for 64-bit operating systems) or MicrosoftDeploymentToolkit2013_x86.msi (for 32-bit operating systems), and then click Install.

  A Microsoft központi telepítési eszközkészlet 2013 telepítővarázsló elindul.The Microsoft Deployment Toolkit 2013 Setup Wizard starts.

 3. A Microsoft központi telepítési eszközkészlet 2013 telepítése varázsló befejezése az alábbi táblázatban szereplő információk segítségével.Complete the Microsoft Deployment Toolkit 2013 Setup Wizard using the information in the following table. Fogadja el az alapértelmezett értékeket, hacsak másként nincs megadva.Accept the default values unless otherwise specified.

  A varázsló e lapjánOn this wizard page EhhezDo this
  Üdvözli a Microsoft központi telepítési eszközkészlet 2013 telepítése varázslóWelcome to the Microsoft Deployment Toolkit 2013 Setup Wizard Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  A végfelhasználói licencszerződést.End-User License Agreement Kattintson a elfogadom a licencszerződés feltételeit, és kattintson a következő.Click I accept the terms in the License Agreement, and then click Next.
  Egyéni telepítésCustom Setup Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  A Microsoft központi telepítési eszközkészlet 2013 telepítésre készReady to install Microsoft Deployment Toolkit 2013 Kattintson a Telepítés gombra.Click Install.
  A Microsoft központi telepítési eszközkészlet 2013 telepítéseInstalling Microsoft Deployment Toolkit 2013 Az MDT telepítése folyamatban jelenik meg.The progress for installing MDT is displayed.
  A Microsoft központi telepítési eszközkészlet 2013 telepítése varázsló befejezéseCompleting the Microsoft Deployment Toolkit 2013 Setup Wizard Kattintson a Befejezésgombra.Click Finish.

  A Microsoft központi telepítési eszközkészlet 2013 telepítő varázsló befejezése után, és az MDT WDG-MDT-01 van telepítve.The Microsoft Deployment Toolkit 2013 Setup Wizard finishes, and MDT is installed on WDG-MDT-01.

2 – 2. lépés: A Configuration Manager konzol integrációjának engedélyezéseStep 2-2: Enable Configuration Manager Console Integration

A Configuration Manager integrációs szolgáltatások mdt használata előtt a ConfigMgr-integráció konfigurálása parancsfájl futtatásához.Before you can use the Configuration Manager integration features of MDT, run the Configure ConfigMgr Integration script. Ezt a parancsfájlt, amelyben a Configuration Manager telepítési mappáját másolja a megfelelő integrációs fájlokat.This script copies the appropriate integration files to the folder in which Configuration Manager is installed. A parancsfájl hozzáadja az új MDT egyéni műveletek a Windows Management Instrumentation (WMI) osztályokat is.The script also adds Windows Management Instrumentation (WMI) classes for the new MDT custom actions. Az osztályok adhatók hozzá egy új az új osztálydefiníciókat tartalmazó Managed Object Format (.mof) fájl fordítása.The classes are added by compiling a new Managed Object Format (.mof) file that contains the new class definitions.

A Configuration Manager konzol integráció engedélyezéseTo enable Configuration Manager console integration

Megjegyzés

Győződjön meg arról, hogy a Configuration Manager konzol bezárta a lépések végrehajtása közben.Ensure that the Configuration Manager console is closed while performing these steps.

 1. Kattintson a Start, majd mutasson minden program.Click Start, and then point to All Programs. Mutasson a Microsoft központi telepítési eszközkészlet, és kattintson a ConfigMgr-integráció konfigurálása.Point to Microsoft Deployment Toolkit, and then click Configure ConfigMgr Integration.

  A ConfigMgr-integráció konfigurálása varázsló elindul.The Configure ConfigMgr Integration Wizard starts.

 2. A varázsló konfigurálja a ConfigMgr integrációs információk az alábbi táblázat segítségével.Complete the Configure ConfigMgr Integration Wizard using the information in the following table. Fogadja el az alapértelmezett értékeket, hacsak másként nincs megadva.Accept the default values unless otherwise specified.

  A varázsló e lapjánOn this wizard page EhhezDo this
  ParaméterekOptions 1. Ellenőrizze, hogy a telepítése az MDT konzol extensions for System Center 2012 R2 Configuration Manager jelölőnégyzet be van jelölve.1. Verify that the Install the MDT console extensions for System Center 2012 R2 Configuration Manager check box is selected.
  2. Ellenőrizze, hogy a az MDT feladatütemezési műveletek hozzáadása a System Center 2012 R2 Configuration Manager server jelölőnégyzet be van jelölve.2. Verify that the Add the MDT task sequence actions to a System Center 2012 R2 Configuration Manager server check box is selected.
  3. A helykiszolgálónév, győződjön meg arról, hogy az érték WDG-MDT-01.mdt2013.corp.woodgrovebank.com.3. In Site server name, verify that the value is WDG-MDT-01.mdt2013.corp.woodgrovebank.com.
  4. A Helykód, győződjön meg arról, hogy az érték NYC.4. In Site code, verify that the value is NYC.
  5. Kattintson a Továbbgombra.5. Click Next.
  JóváhagyásConfirmation Kattintson a Befejezésgombra.Click Finish.

  A ConfigMgr-integráció konfigurálása varázsló befejezése után, és a Configuration Managerrel integrált mdt Eszközkészlettel.The Configure ConfigMgr Integration Wizard finishes, and MDT is integrated with Configuration Manager.

3. lépés: Hozzon létre, és a feladatütemezés létrehozása a referencia-számítógép konfigurálásaStep 3: Create and Configure a Task Sequence to Create a Reference Computer

Amikor előkészítette az MDT környezetet, hozzon létre a referencia-számítógépen.When you have prepared the MDT environment, create the reference computer. A referencia-számítógép a sablont az új lemezképek központi telepítéséhez a célszámítógépeken.The reference computer is the template for deploying new images to the target computers. Ezen a számítógépen (WDG-REF-01) konfigurálása, pontosan úgy konfigurálja a célszámítógépeken.Configure this computer (WDG-REF-01) exactly as you will configure the target computers. Akkor lesz majd rögzítsen egy rendszerképet a referencia-számítógépet, és a célszámítógépeken a lemezkép telepítéséhez.You will then capture an image of the reference computer and deploy the image to the target computers.

A referencia-számítógép létrehozása WDG-REF-01, szerint:Create the reference computer, WDG-REF-01, by:

3-1. lépés: Az MDT-feladatütemezés létrehozása a referencia-számítógép telepítéséhezStep 3-1: Create an MDT Task Sequence for Deploying the Reference Computer

A Configuration Manager konzolon az MDT feladatütemezés létrehozása varázsló segítségével készíthet feladatütemezéseket, a Configuration Manager integrált MDT.Use the Create MDT Task Sequence Wizard in the Configuration Manager console to create task sequences in Configuration Manager that are integrated with MDT. Az MDT a szabványos Ügyfélfeladat-ütemezést sablont, amely segítségével telepítheti a referencia-számítógépet tartalmazza.MDT includes the Standard Client Task Sequence template, which you can use to deploy the reference computer.

Az MDT feladatütemezés létrehozása varázsló helyettesíti a csomagok és a feladat feladatütemezési sablonok a helyőrzőket a kijelölt képek.The Create MDT Task Sequence Wizard substitutes the packages and images selected for the placeholders in the task sequence templates. A varázsló befejezése után az új feladatütemezés hivatkozik, a megfelelő csomagok és a képek.After completing the wizard, the new task sequence references the appropriate packages and images.

Megjegyzés

Mindig az MDT feladatütemezés létrehozása varázsló segítségével készíthet feladatütemezéseket az MDT feladat feladatütemezési sablonok alapján.Always use the Create MDT Task Sequence Wizard to create task sequences based on the MDT task sequence templates. Bár manuálisan importálhatja a feladat feladatütemezési sablonok, a Microsoft nem javasolja ezt a folyamatot.Although you can manually import the task sequence templates, Microsoft does not recommend this process.

Feladatütemezés központi telepítése a referencia-számítógép létrehozásaTo create a task sequence for deploying the reference computer

 1. Kattintson a Start, mutasson a minden program, majd mutasson Microsoft System Center 2012.Click Start, point to All Programs, and then point to Microsoft System Center 2012. Mutasson a Configuration Manager, és kattintson a Configuration Manager konzol.Point to Configuration Manager, and then click Configuration Manager Console.

 2. A Configuration Manager konzolon a navigációs ablaktáblán kattintson a szoftverkönyvtár.In the Configuration Manager console, in the navigation pane, click Software Library.

 3. A szoftverkönyvtár munkaterületen nyissa áttekintése/operációs rendszerek/feladatütemezések.In the Software Library workspace, go to Overview/Operating Systems/Task Sequences.

 4. A menüszalagon a a Home lap a feladatütemezések csoportjában kattintson a MDT-feladatütemezés létrehozása.On the Ribbon, on the Home tab, in the Task Sequences group, click Create MDT Task Sequence.

  Az MDT feladatütemezés létrehozása varázsló elindul.The Create MDT Task Sequence Wizard starts.

 5. Végezze el az MDT feladatütemezés létrehozása varázsló használatával a következő táblázatban található információk.Complete the Create MDT Task Sequence Wizard using the information in the following table. Fogadja el az alapértelmezett értékeket, hacsak másként nincs megadva.Accept the default values unless otherwise specified.

  A varázsló e lapjánOn this wizard page EhhezDo this
  Sablon kiválasztásaChoose Template Válassza ki Ügyfélfeladat-ütemezést, és kattintson a következő.Select Client Task Sequence, and then click Next.
  Válassza ki a sablont: ÁltalánosChoose Template: General 1. A feladatütemezés neve, típus Windows 8.1 referencia telepítési.1. In Task sequence name, type Windows 8.1 Reference Deployment.
  2. A feladat feladatütemezési megjegyzések, típus feladatütemezés a Windows 8.1 központi telepítése a referencia-számítógép (WDG-REF-01), és kattintson a következő.2. In Task sequence comments, type Task sequence for deploying Windows 8.1 to the reference computer (WDG-REF-01), and then click Next.
  Válassza ki a sablont: RészletekChoose Template: Details 1. Kattintson a csatlakozás munkacsoporthoz.1. Click Join a workgroup.
  2. A munkacsoport, típus munkacsoport.2. In Workgroup, type WORKGROUP.
  3. A felhasználónév, típus Woodgrove Bank alkalmazott.3. In User name, type Woodgrove Bank Employee.
  4. A szervezetnév, típus Woodgrove Bank.4. In Organization name, type Woodgrove Bank.
  5. A termékkulcs, típus termékkulcs (ahol termékkulcs van a termékkulcsot a Windows 8.1).5. In Product key, type product_key (where product_key is the product key for Windows 8.1).
  6. Kattintson a Továbbgombra.6. Click Next.
  Válassza ki a sablont: Beállítások rögzítéseChoose Template: Capture Settings
  1. Kattintson a a feladatütemezés rögzítéséhez és kép is használható.Click This task sequence may be used to capture and image.
  2. A rögzítési cél, típus \\WDG-MDT-01\Capture$\WDG-REF-01.wim.In Capture destination, type \\WDG-MDT-01\Capture$\WDG-REF-01.wim.
  3. A rögzítése fiók, kattintson a beállítása.In Capture account, click Set.
  4. Fejezze be a Windows felhasználói fiók párbeszédpanelen a következő lépések elvégzésével:Complete the Windows User Account dialog box by performing the following steps:

   1. A felhasználónév, típus MDT2013\Administrator.In User name, type MDT2013\Administrator.
   2. A jelszó és jelszó megerősítése, típus P@ssw0rd .In Password and Confirm password, type P@ssw0rd.
  5. Kattintson az OK gombra.Click OK.
  6. Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  Rendszerindító lemezképBoot Image 1. Kattintson a hozzon létre egy új rendszerindító lemezkép csomagjának.1. Click Create a new boot image package.
  2. A Rendszerképcsomag-forrásmappa létrehozni, típus \\WDG-MDT-01\Packages$\WINPE_Custom, és kattintson a következő.2. In Package source folder to be created, type \\WDG-MDT-01\Packages$\WINPE_Custom, and then click Next.
  Rendszerindító lemezkép: Általános beállításokBoot Image: General Settings 1. A neve, típus Windows PE egyéni.1. In Name, type Windows PE Custom.
  2. A verzió, típus 1,00.2. In Version, type 1.00.
  3. A megjegyzések, típus referencia-és cél központi használható Windows PE testre szabott verzióját, és kattintson a következő.3. In Comments, type Customized version of Windows PE to be used in deployment of reference and target computers, and then click Next.
  Rendszerindító lemezkép: BeállításokBoot Image: Options A Platform, kattintson a x64, és kattintson a következő.Under Platform, click x64, and then click Next.
  Rendszerindító lemezkép: ÖsszetevőkBoot Image: Components Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  Rendszerindító lemezkép: TestreszabásBoot Image: Customization Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  Az MDT-csomagMDT Package 1. Kattintson a hozzon létre egy új Microsoft központi telepítési eszközkészlet fájlok csomagot.1. Click Create a new Microsoft Deployment Toolkit Files package.
  2. A Rendszerképcsomag-forrásmappa létrehozni, típus \\WDG-MDT-01\Packages$\MDT_Files, és kattintson a következő.2. In Package source folder to be created, type \\WDG-MDT-01\Packages$\MDT_Files, and then click Next.
  Az MDT csomag: Az MDT-részletekMDT Package: MDT Details 1. A neve, típus MDT fájlok.1. In Name, type MDT Files.
  2. A verzió, típus 1,00.2. In Version, type 1.00.
  3. A megjegyzések, típus MDT fájlokhoz való hozzáférést biztosít a Configuration Manager telepítési folyamat során, és kattintson a következő.3. In Comments, type Provides access to MDT files during Configuration Manager deployment process, and then click Next.
  Az operációsrendszer-lemezképekOS Image 1. Kattintson a hozzon létre egy új operációs rendszer telepítési csomag.1. Click Create a new OS install package.
  2. A az operációs rendszer telepítési mappájának helye, típus \\WDG-MDT-01\Source$\Windows_7.2. In OS installation folder location, type \\WDG-MDT-01\Source$\Windows_7.
  3. A Rendszerképcsomag-forrásmappa létrehozni, típus \\WDG-MDT-01\Packages$\Windows_7, és kattintson a következő.3. In Package source folder to be created, type \\WDG-MDT-01\Packages$\Windows_7, and then click Next.
  Az operációsrendszer-lemezképek: Lemezkép adataitOS Image: Image Details 1. A neve, típus Windows 8.1.1. In Name, type Windows 8.1.
  2. A verzió, típus 1,00.2. In Version, type 1.00.
  3. A megjegyzések, típus referencia-számítógépekre történő telepítésére használt Windows 8.1 csomag, és kattintson a következő.3. In Comments, type Windows 8.1 package used to deploy to reference computers, and then click Next.
  Az üzembe helyezési módszerDeployment Method Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  ÜgyfélcsomagClient Package Kattintson a hozzon létre egy új ConfigMgr-ügyfélcsomag, és kattintson a következő.Click Create a new ConfigMgr client package, and then click Next.
  USMT-csomagUSMT Package 1. Kattintson a hozzon létre egy új USMT-csomagot.1. Click Create a new USMT package.
  2. A Rendszerképcsomag-forrásmappa létrehozni, típus \\WDG-MDT-01\Packages$\USMT, és kattintson a következő.2. In Package source folder to be created, type \\WDG-MDT-01\Packages$\USMT, and then click Next.
  USMT-csomagot: Az USMT-részletekUSMT Package: USMT Details 1. A neve, típus USMT.1. In Name, type USMT.
  2. A verzió, típus 1,00.2. In Version, type 1.00.
  3. A megjegyzések, típus rögzítheti és visszaállíthatja a felhasználói állapot áttelepítési adatai használt USMT fájljait, és kattintson a következő.3. In Comments, type USMT files used to capture and restore user state migration information, and then click Next.
  Beállítások csomagSettings Package 1. Kattintson a hozzon létre egy új beállítások csomagot.1. Click Create a new settings package.
  2. A Rendszerképcsomag-forrásmappa létrehozni, típus \\WDG-MDT-01\Packages$\CustomSettings_Reference, és kattintson a következő.2. In Package source folder to be created, type \\WDG-MDT-01\Packages$\CustomSettings_Reference, and then click Next.
  Beállítások csomag: Beállítások részleteiSettings Package: Settings Details 1. A neve, típus MDT referencia-számítógép egyéni beállításainak.1. In Name, type MDT Reference Computer Custom Settings.
  2. A verzió, típus 1,00.2. In Version, type 1.00.
  3. A megjegyzések, típus konfigurációs beállításait az MDT központi telepítési folyamatot (például a CustomSettings.ini) a referencia-számítógéppel kapcsolatos, és kattintson a következő.3. In Comments, type Configuration settings for MDT deployment process (such as CustomSettings.ini) for the reference computer, and then click Next.
  Sysprep csomagSysprep Package Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  ÖsszefoglalásSummary 1. Tekintse át az adatokat a részletek mezőben, hogy a varázsló előző lapjain végrehajtásánál megadott.1. Review the information in the Details box that that you provided while completing the previous wizard pages.
  2. Kattintson a Továbbgombra.2. Click Next.
  Folyamatban vanProgress A feladatütemezés létrehozásához végrehajtási jelenik meg.The progress for creating the task sequence is displayed.
  JóváhagyásConfirmation Kattintson a Befejezésgombra.Click Finish.

  Az új feladatütemezés létrehozása a betekintő ablaktáblában jelenik meg.The new task sequence appears in the preview pane.

3-2. lépés: Válassza ki a terjesztési pontokat az új csomagok és a képekStep 3-2: Select the Distribution Points for the New Packages and Images

Az MDT feladatütemezés létrehozása varázsló számot hoz létre a csomagok és a képeket.The Create MDT Task Sequence Wizard creates a number of packages and images. Ezeket a csomagokat és lemezképek létrehozása után válassza ki a terjesztési pontokra, ahonnan a csomagok és a képek másolt és lesz elérhető a célszámítógépekhez.After these packages and images are created, select the distribution points from which the packages and images will be copied and available to target computers.

Megjegyzés

Ez a példa csak egy terjesztési pontot (WDG-MDT-01) van.In this sample, there is only one distribution point (WDG-MDT-01). A legtöbb éles hálózati környezetben van azonban, több terjesztési pontot.However, most production networks have multiple distribution points. Ez a lépés végrehajtásához éles környezetben, válassza ki a megfelelő terjesztési pontokra, a hálózathoz.When performing this step in a production environment, select the appropriate distribution points for the network.

A szoftverterjesztési csomagokat a terjesztési pont kiválasztásaTo select the distribution points for software distribution packages

 1. Kattintson a Start, mutasson a minden program, majd mutasson Microsoft System Center 2012.Click Start, point to All Programs, and then point to Microsoft System Center 2012. Mutasson a Configuration Manager, és kattintson a Configuration Manager konzol.Point to Configuration Manager, and then click Configuration Manager Console.

 2. A Configuration Manager konzolon a navigációs ablaktáblán kattintson a szoftverkönyvtár.In the Configuration Manager console, in the navigation pane, click Software Library.

 3. A szoftverkönyvtár munkaterületen nyissa áttekintése/operációs rendszerek/feladatütemezések.In the Software Library workspace, go to Overview/Operating Systems/Task Sequences.

 4. A betekintő ablaktáblában jelölje ki a Windows 8.1 referencia telepítési.In the preview pane, select Windows 8.1 Reference Deployment.

 5. A menüszalagon a a Home lap a telepítési csoportjában kattintson a tartalom terjesztése.On the Ribbon, on the Home tab, in the Deployment group, click Distribute Content.

  A tartalom terjesztése varázsló elindul.The Distribute Content Wizard starts.

 6. Végezze el a tartalom terjesztése varázsló használatával a következő táblázatban található információk.Complete the Distribute Content Wizard using the information in the following table. Elfogadhatja az alapértelmezett értékeket, hacsak másként nincs megadva.Accept default values unless otherwise specified.

  A varázsló e lapjánOn this wizard page EhhezDo this
  ÁltalánosGeneral Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  Általános: TartalomGeneral: Content Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  Általános: Tartalom célhelyeGeneral: Content Destination 1. Kattintson a Hozzáadás, és kattintson a terjesztési pont.1. Click Add, and then click Distribution Point.
  A hozzáadása terjesztési pontok párbeszédpanel jelenik meg.The Add Distribution Points dialog box appears.
  2. Az a hozzáadása terjesztési pontok párbeszédpanelen jelölje ki WDG-MDT-01.mdt2013.corp.woodgrovebank.com, és kattintson a OK.2. In the Add Distribution Points dialog box, select WDG-MDT-01.mdt2013.corp.woodgrovebank.com, and then click OK.
  WDG-MDT-01.corp.woodgrovebank.com megjelenik a tartalom célhelye listája.WDG-MDT-01.corp.woodgrovebank.com appears in the Content destination list.
  3. Kattintson a Továbbgombra.3. Click Next.
  ÖsszefoglalásSummary 1. Tekintse át az adatokat a részletek mezőben, hogy a varázsló előző lapjain végrehajtásánál megadott.1. Review the information in the Details box that that you provided while completing the previous wizard pages.
  2. Kattintson a Továbbgombra.2. Click Next.
  Folyamatban vanProgress A szoftver terjesztéséhez végrehajtási jelenik meg.The progress for distributing the software is displayed.
  BefejezésCompletion Kattintson a Bezárás gombra.Click Close.
 7. Nyissa meg a windows és a párbeszédpanelek bezárásához.Close all open windows and dialog boxes.

3-3. lépés: A szükséges eszközillesztők hozzáadásaStep 3-3: Add the Necessary Device Drivers

Az MDT-feladatütemezés létrehozása után adja hozzá a referencia-számítógép (WDG-REF-01) a Windows PE rendszerindító lemezképhez, és a Windows 8.1 lemezképhez a szükséges eszköz-illesztőprogramokat.When the MDT task sequence has been created, add any device drivers required for the reference computer (WDG-REF-01) to the Windows PE boot image and to the Windows 8.1 image. A Configuration Manager konzolon az illesztőprogramok csomópontjában hozzáadhatja az eszközillesztőket.Add the device drivers in the Drivers node in the Configuration Manager console. Hozzon létre egy csomagot, amely tartalmazza az eszközillesztőket, és az illesztőprogramok behelyezése a folyamat korábbi szakaszában létrehozott egyéni Windows PE-lemezkép.Create a package that contains the device drivers, and inject the drivers into the custom Windows PE image created earlier in the process.

Miután a csomag létrehozása, amely tartalmazza az eszközillesztőket, válassza ki a terjesztési pontjára, amely a csomag telepíti.After creating the package that contains the device drivers, select the distribution point to which the package will be deployed.

A szükséges eszközillesztők hozzáadásaTo add the necessary device drivers

 1. Kattintson a Start, mutasson a minden program, majd mutasson Microsoft System Center 2012.Click Start, point to All Programs, and then point to Microsoft System Center 2012. Mutasson a Configuration Manager, és kattintson a Configuration Manager konzol.Point to Configuration Manager, and then click Configuration Manager Console.

 2. A Configuration Manager konzolon a navigációs ablaktáblán kattintson a szoftverkönyvtár.In the Configuration Manager console, in the navigation pane, click Software Library.

 3. A szoftverkönyvtár munkaterületen nyissa meg a áttekintése/operációs rendszerek és illesztőprogramok.In the Software Library workspace, go to Overview/Operating Systems/Drivers.

 4. A menüszalagon a a Home lap a létrehozása csoportjában kattintson a illesztőprogram importálása.On the Ribbon, on the Home tab, in the Create group, click Import Driver.

  Az új illesztőprogram importálása varázsló elindul.The Import New Driver Wizard starts.

 5. Fejezze be az új illesztőprogram importálása varázsló használatával a következő táblázatban található információk.Complete the Import New Driver Wizard using the information in the following table. Fogadja el az alapértelmezett értékeket, hacsak másként nincs megadva.Accept the default values unless otherwise specified.

  A varázsló e lapjánOn this wizard page EhhezDo this
  Keresse meg az illesztőprogramLocate Driver A forrásmappa, típus \\WDG-MDT-01\Source$\Drivers, és kattintson a következő.In Source folder, type \\WDG-MDT-01\Source$\Drivers, and then click Next.
  Keresse meg az illesztőprogram: Illesztőprogram adataiLocate Driver: Driver Details Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  Keresse meg az illesztőprogram: Illesztőprogram-csomaghoz hozzáadniLocate Driver: Add Driver to Package
  1. Kattintson a új csomag.Click New Package.
  2. Fejezze be a új illesztőprogram-csomag párbeszédpanelen a következő lépések elvégzésével:Complete the New Driver Package dialog box by performing the following steps:

   1. A neve, típus device_driver_name csomag (ahol device_driver_name egy leíró név az eszköz-illesztőprogramok).In Name, type device_driver_name Package (where device_driver_name is a descriptive name for the device drivers).
   2. A Megjegyzés, típus illesztőprogramokat is szükséges a referencia- és a cél számítógépek.In Comment, type Device drivers that are necessary for the reference and target computers.
  3. A illesztőprogram-csomag forrásának, típus \\WDG-MDT-01\Packages$\Drivers, és kattintson a OK.In Driver package source, type \\WDG-MDT-01\Packages$\Drivers, and then click OK.
  4. Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  Keresse meg az illesztőprogram: Illesztőprogram hozzáadása rendszerindító lemezképekhezLocate Driver: Add Driver to Boot Images 1. A képek, jelölje ki a Windows PE egyéni jelölőnégyzetet.1. In the list of images, select the Windows PE Custom check box.
  2. Válassza ki a végeztével a terjesztési pontok frissítése a jelölőnégyzetet, majd kattintson a következő.2. Select the Update distribution points when finished check box, and then click Next.
  ÖsszefoglalásSummary 1. Tekintse át az adatokat a részletek mezőben, hogy a varázsló előző lapjain végrehajtásánál megadott.1. Review the information in the Details box that that you provided while completing the previous wizard pages.
  2. Kattintson a Továbbgombra.2. Click Next.
  Folyamatban vanProgress Az eszközillesztők importálásához végrehajtási jelenik meg.The progress for importing the device drivers is displayed.
  JóváhagyásConfirmation Kattintson a Bezárás gombra.Click Close.

Válassza ki az illesztőprogram-csomagot a terjesztési pontokat aTo select the distribution points for the driver package

 1. Kattintson a Start, mutasson a minden program, majd mutasson Microsoft System Center 2012.Click Start, point to All Programs, and then point to Microsoft System Center 2012. Mutasson a Configuration Manager, és kattintson a Configuration Manager konzol.Point to Configuration Manager, and then click Configuration Manager Console.

 2. A Configuration Manager konzolon a navigációs ablaktáblán kattintson a szoftverkönyvtár.In the Configuration Manager console, in the navigation pane, click Software Library.

 3. A szoftverkönyvtár munkaterületen nyissa áttekintése/operációs rendszerek/illesztőprogram-csomagokat.In the Software Library workspace, go to Overview/Operating Systems/Driver Packages.

 4. Kattintson az Előnézet ablaktáblán device_driver_name csomag (ahol device_driver_name egy leíró név az eszközillesztők).In the preview pane, click device_driver_name Package (where device_driver_name is a descriptive name for the device drivers).

 5. A menüszalagon a a Home lap a telepítési csoportjában kattintson a tartalom terjesztése.On the Ribbon, on the Home tab, in the Deployment group, click Distribute Content.

  A tartalom terjesztése varázsló elindul.The Distribute Content Wizard starts.

 6. Végezze el a tartalom terjesztése varázsló az alábbi információk alapján.Complete the Distribute Content Wizard using the following information. Fogadja el az alapértelmezett értékeket, hacsak másként nincs megadva.Accept the default values unless otherwise specified.

  A varázsló e lapjánOn this wizard page EhhezDo this
  ÁltalánosGeneral Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  Általános: TartalomGeneral: Content Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  Általános: Tartalom célhelyeGeneral: Content Destination 1. Kattintson a Hozzáadás, és kattintson a terjesztési pont.1. Click Add, and then click Distribution Point.
  A hozzáadása terjesztési pontok párbeszédpanel jelenik meg.The Add Distribution Points dialog box appears.
  2. Az a hozzáadása terjesztési pontok párbeszédpanelen jelölje ki \\WDG-MDT-01.mdt2013.corp.woodgrovebank.com, és kattintson a OK.2. In the Add Distribution Points dialog box, select \\WDG-MDT-01.mdt2013.corp.woodgrovebank.com, and then click OK.
  \\WDGMDT01.mdt2013.Corp.woodgrovebank.com megjelenik a tartalom célhelye listája.\\WDGMDT01.mdt2013.corp.woodgrovebank.com appears in the Content destination list.
  3. Kattintson a Továbbgombra.3. Click Next.
  ÖsszefoglalásSummary 1. Tekintse át az adatokat a részletek mezőben, hogy a varázsló előző lapjain végrehajtásánál megadott.1. Review the information in the Details box that that you provided while completing the previous wizard pages.
  2. Kattintson a Továbbgombra.2. Click Next.
  Folyamatban vanProgress A szoftver terjesztéséhez végrehajtási jelenik meg.The progress for distributing the software is displayed.
  BefejezésCompletion Kattintson a Bezárás gombra.Click Close.
 7. Nyissa meg a windows és a párbeszédpanelek bezárásához.Close all open windows and dialog boxes.

3 – 4. lépés: Engedélyezze az MDT központi telepítési folyamatok figyeléseStep 3-4: Enable MDT Deployment Process Monitoring

A referencia-számítógép (WDG-REF-01) a rendszerindító adathordozóval és a telepítés előtt engedélyezze a MDT a ZTI telepítési folyamat megfigyelését.Prior to deploying the reference computer (WDG-REF-01) with the task sequence bootable media, enable MDT monitoring of the ZTI deployment process. A figyelés engedélyezése a figyelés lapját, amelyen a központi telepítési megosztás tulajdonságok párbeszédpanel.You enable monitoring on the Monitoring tab on the deployment share Properties dialog box. A folyamat későbbi részében fogja a ZTI telepítési folyamatot, a központi telepítési munkaterület használatával figyelni vagy a Get-MDTMonitorData parancsmag.Later in the process, you will monitor the ZTI deployment process using the Deployment Workbench or the Get-MDTMonitorData cmdlet.

Az MDT a ZTI telepítési folyamat figyelésének engedélyezéseTo enable MDT monitoring of the ZTI deployment process

 1. Kattintson a Start, majd mutasson minden program.Click Start, and then point to All Programs. Mutasson a Microsoft központi telepítési eszközkészlet, és kattintson a központi telepítési munkaterület.Point to Microsoft Deployment Toolkit, and then click Deployment Workbench.

 2. A központi telepítési munkaterület konzol konzolfáján lépjen munkaterület vagy üzembe helyező megosztások.In the Deployment Workbench console tree, go to Deployment Workbench/Deployment Shares.

 3. Kattintson a műveletek ablaktábla új megosztások.In the Actions pane, click New Deployment Shares.

  Az új telepítési megosztás varázsló elindul.The New Deployment Share Wizard starts.

 4. Fejezze be az új telepítési megosztás varázsló az alábbi információk alapjánComplete the New Deployment Share Wizard using the following information

  A varázsló e lapjánOn this wizard page EhhezDo this
  A varázsló e lapjánOn this wizard page EhhezDo this
  Elérési útPath A központi telepítési megosztás elérési útja, típus C:\DeploymentShare$, és kattintson a következő.In Deployment share path, type C:\DeploymentShare$, and then click Next.
  MegosztásShare Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  Könnyen megjegyezhető nevetDescriptive Name Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  ParaméterekOptions Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  ÖsszefoglalásSummary Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  Folyamatban vanProgress A központi telepítési megosztás létrehozásához a folyamatjelző jelenik meg.The progress for creating the deployment share is displayed.
  JóváhagyásConfirmation Kattintson a Befejezésgombra.Click Finish.

  Az új telepítési megosztás varázslót befejeződik, és az új központi telepítési megosztás – az MDT központi telepítési megosztás (C:\DeploymentShare$)—appears a részleteket tartalmazó ablaktáblán.The New Deployment Share Wizard finishes, and the new deployment share—MDT Deployment Share (C:\DeploymentShare$)—appears in the details pane.

 5. A részleteket tartalmazó ablaktáblán kattintson a MDT-megosztást (C:\DeploymentShare$).In the details pane, click MDT Deployment Share (C:\DeploymentShare$).

 6. Kattintson a műveletek ablaktábla tulajdonságok.In the Actions pane, click Properties.

  A MDT-megosztást (C:\DeploymentShare$) tulajdonságok párbeszédpanel.The MDT Deployment Share (C:\DeploymentShare$) Properties dialog box opens.

 7. Az a az MDT központi telepítési megosztás (C:\DeploymentShare$) tulajdonságok párbeszédpanel a figyelés lapon jelölje be a a központi telepítési megosztás figyelésének engedélyezése jelölőnégyzetet , és kattintson a alkalmaz.In the MDT Deployment Share (C:\DeploymentShare$) Properties dialog box, on the Monitoring tab, select the Enable monitoring for this deployment share check box, and then click Apply.

 8. Az a MDT-megosztást (C:\DeploymentShare$) tulajdonságok párbeszédpanel a szabályok lapra, figyelje meg, hogy a EventService tulajdonság hozzá lett adva a CustomSettings.ini fájl, és kattintson OK.In the MDT Deployment Share (C:\DeploymentShare$) Properties dialog box, on the Rules tab, notice that the EventService property has been added to the CustomSettings.ini file, and then click OK.

  A EventService tulajdonság értéke a következő:The EventService property is as follows:

  EventService=http://WDG-MDT-01:9800 
  
 9. Nyissa meg a windows és a párbeszédpanelek bezárásához.Close all open windows and dialog boxes.

3-5. lépés: Testre szabhatja az MDT konfigurációs fájlokat a referencia-számítógéppel kapcsolatosStep 3-5: Customize the MDT Configuration Files for the Reference Computer

Az MDT-feladatütemezés létrehozása után adja meg a konfigurációs beállításokat a célszámítógépen való telepítéséhez Windows 8.1 MDT konfigurációs fájlok testreszabását.When the MDT task sequence has been created, customize the MDT configuration files that provide the configuration settings for deploying Windows 8.1 to the target computer. Pontosabban testre szabhatja a CustomSettings.ini fájlba.Specifically, customize the CustomSettings.ini file.

A CustomSettings.ini fájl testreszabás befejezését követően mentse a frissített fájlokat a korábban létrehozott a folyamat (E:\Packages$\CustomSettings_Reference) MDT referencia-számítógép egyéni beállításainak csomag forrásmappáját.When the CustomSettings.ini file customization is finished, save the updated files to the source folder for the MDT Reference Computer Custom Settings package created earlier in the process (E:\Packages$\CustomSettings_Reference). Adja hozzá a DoCapture és EventService tulajdonságait és a megfelelő értékeket a CustomSettings.ini fájlt úgy, hogy az MDT központi telepítési folyamat rögzíti a referencia-számítógép ( WDG-REF-01) Windows 8.1 telepítése után.Then, add the DoCapture and EventService properties and corresponding values to the CustomSettings.ini file so that the MDT deployment process captures an image of the reference computer (WDG-REF-01) after deploying Windows 8.1.

A referencia-számítógép MDT konfigurációs fájljait testreszabásaTo customize the MDT configuration files for the reference computer

 1. A Windows Intézőben nyissa meg a E:\Packages$\CustomSettings_Reference, és kattintson duplán CustomSettings.ini.In Windows Explorer, go to E:\Packages$\CustomSettings_Reference, and then double-click CustomSettings.ini.

 2. Nyissa meg a Microsoft Notepad, majd adja hozzá a CustomSettings.ini fájl vége a következő sorokat:Open Microsoft Notepad, and then add the following lines to the end of the CustomSettings.ini file:

  DoCapture=YES 
  EventService=http://WDG-MDT-01:9800 
  

  Példa a CustomSettings.ini fájl a DoCapture tulajdonság hozzáadása után:Example of CustomSettings.ini file after adding the DoCapture property:

  [Settings] 
  Priority=Default 
  Properties=MyCustomProperty 
  
  [Default] 
  OSInstall=Y 
  SkipCapture=YES 
  SkipAdminPassword=NO 
  SkipProductKey=YES 
  DoCapture=YES 
  EventService=http://WDG-MDT-01:9800 
  
 3. A Jegyzettömbben mentse a fájlt, és zárja be a Jegyzettömböt.In Notepad, save the file, and then exit Notepad.

3-6. lépés: Az egyéni beállítások fájlok csomag a terjesztési pontok frissítéseStep 3-6: Update the Distribution Points for the Custom Settings Files Package

Ha a forrásmappa frissült az MDT referencia-számítógép egyéni beállításainak csomaghoz a Configuration Manager, az MDT számítógép egyéni beállítások Referenciafájloknak csomag a terjesztési pontok frissítése a.When the source folder has been updated for the MDT Reference Computer Custom Settings package in Configuration Manager, update the distribution points for the MDT Reference Computer Custom Settings Files package. A csomag megadott központi telepítési megosztás frissítésekor a terjesztési pontok másolja a CustomSettings.ini fájl frissített verzióját.Updating the distribution points copies the updated version of the CustomSettings.ini file to the deployment shares specified in the package.

Frissítse a terjesztési pontok az egyéni beállítások csomagTo update the distribution points for the Custom Settings package

 1. Kattintson a Start, mutasson a minden program, majd mutasson Microsoft System Center 2012.Click Start, point to All Programs, and then point to Microsoft System Center 2012. Mutasson a Configuration Manager, és kattintson a Configuration Manager konzol.Point to Configuration Manager, and then click Configuration Manager Console.

 2. A Configuration Manager konzolon a navigációs ablaktáblán kattintson a szoftverkönyvtár.In the Configuration Manager console, in the navigation pane, click Software Library.

 3. A szoftverkönyvtár munkaterületen nyissa meg a áttekintése/felügyeleti/alkalmazáscsomagok.In the Software Library workspace, go to Overview/Application Management/Packages.

 4. Kattintson az Előnézet ablaktáblán MDT referencia-számítógép egyéni beállításainak.In the preview pane, click MDT Reference Computer Custom Settings.

 5. A menüszalagon a a Home lap a telepítési csoportjában kattintson a terjesztési pontok frissítése.On the Ribbon, on the Home tab, in the Deployment group, click Update Distribution Points.

  A Configuration Manager párbeszédpanel, értesítés, hogy frissíti a csomagot az összes terjesztési pontra fog.The Configuration Manager dialog box opens, notifying you that you are going to update the package on all distribution points.

 6. Az a Configuration Manager párbeszédpanel, kattintson a OK.In the Configuration Manager dialog box, click OK.

 7. Nyissa meg a windows és a párbeszédpanelek bezárásához.Close all open windows and dialog boxes.

  A Configuration Manager elindítja a terjesztési pontok frissítése a CustomSettings.ini fájl legújabb verziói.Configuration Manager starts updating the distribution points with the latest versions of the CustomSettings.ini file. Ez a folyamat eltarthat néhány percig.This process could take several minutes. Tekintse meg a csomag csak a utolsó frissítés a csomag állapotát értéke frissítve lett, így a legutóbbi napon és időpontban.Check the status of the package until the Last Update value of the package status has been updated to a recent date and time.

3-7. lépés: Testre szabhatja a feladatütemezés a referencia-számítógéppel kapcsolatosStep 3-7: Customize the Task Sequence for the Reference Computer

A legtöbb központi telepítése esetén a Windows 8.1 referencia telepítési a folyamat korábbi szakaszában létrehozott hajtja végre a szükséges lépéseket módosítás nélkül.For most deployments, the Windows 8.1 Reference Deployment task sequence created earlier in the process performs all the necessary steps without modification. Ez a minta módosítsa a feladatütemezés a helyi rendszergazda fiók jelszavát egy ismert értékre állítva.In this sample, modify the task sequence to set the password for the local Administrator account to a known value. Alapértelmezés szerint a feladatütemezés a helyi rendszergazda fiók jelszavát egy véletlenszerű értékre állítja be.By default, the task sequence sets the password for the local Administrator account to a random value. A feladatütemezés további testreszabási a környezettől függően szükség lehet.Further customization of the task sequence may be required depending on the environment.

A Windows 8.1 referencia központi telepítési feladatütemezés testreszabásaTo customize the Windows 8.1 Reference Deployment task sequence

 1. Kattintson a Start, mutasson a minden program, majd mutasson Microsoft System Center 2012.Click Start, point to All Programs, and then point to Microsoft System Center 2012. Mutasson a Configuration Manager, és kattintson a Configuration Manager konzol.Point to Configuration Manager, and then click Configuration Manager Console.

 2. A Configuration Manager konzolon a navigációs ablaktáblán kattintson a szoftverkönyvtár.In the Configuration Manager console, in the navigation pane, click Software Library.

 3. A szoftverkönyvtár munkaterületen nyissa áttekintése/operációs rendszerek/feladatütemezések.In the Software Library workspace, go to Overview/Operating Systems/Task Sequences.

 4. Kattintson az Előnézet ablaktáblán Windows 8.1 referencia telepítési.In the preview pane, click Windows 8.1 Reference Deployment.

 5. A menüszalagon a a Home lap a feladatütemezés csoportjában kattintson a szerkesztése.On the Ribbon, on the Home tab, in the Task Sequence group, click Edit.

  A Windows 8.1 referencia központi telepítési feladatütemezés-szerkesztő párbeszédpanel.The Windows 8.1 Reference Deployment Task Sequence Editor dialog box opens.

 6. Az a Windows 8.1 referencia központi telepítési feladatütemezés-szerkesztő párbeszédpanelt, lépjen a Windows-beállítások PostInstall/alkalmaz.In the Windows 8.1 Reference Deployment Task Sequence Editor dialog box, go to PostInstall/Apply Windows Settings.

 7. Az a tulajdonságok lapra, majd engedélyezze a fiókot, és adja meg a helyi rendszergazda jelszavát.On the Properties tab, click Enable the account and specify the local administrator password.

 8. Az a tulajdonságok lap jelszó és jelszó megerősítése, típus P@ssw0rd , és kattintson a alkalmaz .On the Properties tab, in Password and Confirm Password, type P@ssw0rd, and then click Apply.

 9. Hajtsa végre a feladatütemezést, amely a környezetet igényel, és kattintson a további módosításokat OK.Make any additional modifications to the task sequence that the environment requires, and then click OK.

 10. Nyissa meg a windows és a párbeszédpanelek bezárásához.Close all open windows and dialog boxes.

4. lépés: Windows 8.1 központi telepítése és rögzítsen egy rendszerképet a referencia-számítógépStep 4: Deploy Windows 8.1 and Capture an Image of the Reference Computer

Windows 8.1 központi telepítése a referencia-számítógép a feladatütemezés létrehozása, és a rögzített lemezképet a referencia-számítógép, a feladatsor indításához.When you have created the task sequence to deploy Windows 8.1 to the reference computer and captured an image of the reference computer, start the task sequence. Az operációs rendszer rögzítése a feladatütemezési média varázsló a Configuration Manager konzolon hozzon létre.Create the operating system capture by using the Task Sequence Media Wizard in the Configuration Manager console.

Windows 8.1 központi telepítése, és rögzítsen egy rendszerképet a referencia-számítógép által:Deploy Windows 8.1 and capture an image of the reference computer by:

4-1. lépés: A referencia-számítógép hozzáadása a Configuration Manager-hely adatbázisaStep 4-1: Add the Reference Computer to the Configuration Manager Site Database

Az operációs rendszer különálló adathordozó nélkül egy új számítógépre, amelyen a Configuration Manager jelenleg nem kezeli, vegye fel az új számítógép az operációs rendszer telepítési folyamatát kezdeményezése előtt a Configuration Manager helyadatbázishoz.To deploy an operating system without stand-alone media to a new computer that Configuration Manager does not currently manage, add the new computer to the Configuration Manager site database prior to initiating the operating system deployment process. A Configuration Manager automatikusan fel tud deríteni a hálózaton lévő számítógépek, amelyeken a Windows operációs rendszer telepítve. azonban ha a számítógépen nincs operációs rendszer telepítve van, használja a számítógépi információk importálása varázsló az új számítógépadatok importálása.Configuration Manager can automatically discover computers on the network that have a Windows operating system installed; however, if the computer has no operating system installed, use the Import Computer Information Wizard to import the new computer information.

A referencia-számítógép hozzáadása a Configuration Manager-hely adatbázisaTo add the reference computer to the Configuration Manager site database

 1. Kattintson a Start, mutasson a minden program, majd mutasson Microsoft System Center 2012.Click Start, point to All Programs, and then point to Microsoft System Center 2012. Mutasson a Configuration Manager, és kattintson a Configuration Manager konzol.Point to Configuration Manager, and then click Configuration Manager Console.

 2. A Configuration Manager konzolon a navigációs ablaktáblán kattintson a eszközök és megfelelőség.In the Configuration Manager console, in the navigation pane, click Assets and Compliance.

 3. Az eszközök és megfelelőség munkaterületén válassza áttekintése vagy eszközökre.In the Assets and Compliance workspace, go to Overview/Devices.

 4. A menüszalagon a a Home lap a létrehozása csoportjában kattintson a számítógépadatok importálása.On the Ribbon, on the Home tab, in the Create group, click Import Computer Information.

  A számítógépi információk importálása varázsló elindul.The Import Computer Information Wizard starts.

 5. Fejezze be a számítógépi információk importálása varázsló az alábbi információk alapján.Complete the Import Computer Information Wizard using the following information. Fogadja el az alapértelmezett értékeket, hacsak másként nincs megadva.Accept the default values unless otherwise specified.

  A varázsló e lapjánOn this wizard page EhhezDo this
  Forrás kiválasztásaSelect Source Kattintson a egyetlen számítógép importálása, és kattintson a következő.Click Import single computer, and then click Next.
  Válassza ki a forrás: Egyetlen számítógépenSelect Source: Single Computer 1. A számítógépnév, típus WDG-REF-01.1. In Computer Name, type WDG-REF-01.
  2. A MAC-cím, típus MAC_cím (ahol MAC_cím , a MAC-címének [MAC] elsődleges hálózati adapterének a referencia-számítógép WDG-REF-01).2. In MAC address, type mac_address (where mac_address is the media access control [MAC] address of the primary network adapter for the reference computer, WDG-REF-01).
  3. Kattintson a Továbbgombra.3. Click Next.
  Válassza ki a forrás: MegtekintésSelect Source: Data Preview Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  Válassza ki a forrás: Válassza ki a CélgyűjteménytSelect Source: Choose Target Collection Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  ÖsszefoglalásSummary 1. Tekintse át az adatokat a részletek mezőben, hogy a varázsló előző lapjain végrehajtásánál megadott.1. Review the information in the Details box that that you provided while completing the previous wizard pages.
  2. Kattintson a Továbbgombra.2. Click Next.
  Folyamatban vanProgress A számítógép importálásához végrehajtási jelenik meg.The progress for importing the computer is displayed.
  JóváhagyásConfirmation Kattintson a Bezárás gombra.Click Close.

  További információ az új számítógép hozzáadása a Configuration Manager-hely adatbázisába című szakaszban "egy egyedi számítógép információi importálandó" a "Hogyan való telepítése operációs rendszer a Configuration Managerben" szakaszban a konfigurációban Manager dokumentációs könyvtárában, amelyen telepítve van a Configuration Managerrel.For more information on adding a new computer to the Configuration Manager site database, see the section, “To import computer information for a single computer,” in the section “How to Deploy Operating Systems in Configuration Manager,” in the Configuration Manager Documentation Library, which is installed with Configuration Manager.

4 – 2. lépés: Hozzon létre egy gyűjteményt, amely tartalmazza a referencia-számítógépStep 4-2: Create a Collection That Contains the Reference Computer

A Configuration Manager konzolon hozzon létre egy gyűjteményt, amely tartalmazza a referencia-számítógép (WDG-REF-01).In the Configuration Manager console, create a collection that includes the reference computer (WDG-REF-01). A feladatütemezés hirdetési létrehozásakor a folyamat korábbi szakaszában a számítógép-gyűjtemény később használható.This computer collection is used later when advertising the task sequence created earlier in the process.

Hozzon létre egy gyűjteményt, amely tartalmazza a referencia-számítógépTo create a collection that includes the reference computer

 1. Kattintson a Start, mutasson a minden program, majd mutasson Microsoft System Center 2012.Click Start, point to All Programs, and then point to Microsoft System Center 2012. Mutasson a Configuration Manager, és kattintson a Configuration Manager konzol.Point to Configuration Manager, and then click Configuration Manager Console.

 2. A Configuration Manager konzolon a navigációs ablaktáblán kattintson a eszközök és megfelelőség.In the Configuration Manager console, in the navigation pane, click Assets and Compliance.

 3. Az eszközök és megfelelőség munkaterületén válassza áttekintése vagy eszközök gyűjteményére.In the Assets and Compliance workspace, go to Overview/Device Collections.

 4. A menüszalagon a a Home lap a létrehozása csoportjában kattintson létrehozása, majd kattintson az eszköz létrehozása gyűjtemény.On the Ribbon, on the Home tab, in the Create group, click Create, and then click Create Device Collection.

  Az eszközgyűjtemény létrehozása varázsló elindul.The Create Device Collection Wizard starts.

 5. Végezze el az eszközgyűjtemény létrehozása varázsló az alábbi információk alapján.Complete the Create Device Collection Wizard using the following information. Fogadja el az alapértelmezett értékeket, hacsak másként nincs megadva.Accept the default values unless otherwise specified.

  A varázsló e lapjánOn this wizard page EhhezDo this
  ÁltalánosGeneral
  1. A neve, típus Microsoft Deployment – referencia-számítógép.In Name, type Microsoft Deployment – Reference Computer.
  2. A Megjegyzés, típus a referencia-számítógép, a célszámítógépek telepíteni kívánt számítógép.In Comment, type Computer that is to be the reference computer for the target computers to be deployed.
  3. A korlátozott gyűjtemény, kattintson a Tallózás.In Limited Collection, click Browse.

   A gyűjtemény választása párbeszédpanel jelenik meg.The Select Collection dialog box appears. Fejezze be a párbeszédpanelt a következő lépések elvégzésével:Complete the dialog box by performing the following steps:

   1. A neve, kattintson a minden rendszer.In Name, click All Systems.
   2. Kattintson az OK gombra.Click OK.
  4. Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  Tagsági szabályokMembership Rules
  1. Kattintson a szabály hozzáadása, és kattintson a közvetlen szabály.Click Add Rule, and then click Direct Rule.

   A közvetlen tagsági szabály létrehozása varázsló elindul.The Create Direct Membership Rule Wizard starts.
  2. Végezze el a közvetlen tagsági szabály létrehozása varázsló a következő lépések elvégzésével:Complete the Create Direct Membership Rule Wizard by performing the following steps:

   1. Az Üdvözöljük lapon kattintson a Tovább gombra.On the Welcome page, click Next.
   2. Az a erőforrás keresése lap erőforrásosztály, jelölje be rendszererőforrás; a attribútumnév, jelölje be Neve; a érték, típus WDG-REF-01; majd következő.On the Search for Resources page, in Resource class, select System Resource; in Attribute name, select Name; in Value, type WDG-REF-01; and then click Next.
   3. Az a erőforrások kiválasztása lapon, hogy melyik WDG-REF-01, és kattintson a következő.On the Select Resources page, select WDG-REF-01, and then click Next.
   4. Az a összegzés kattintson következő.On the Summary page, click Next.
   5. Az a folyamatban lapon, a folyamatjelző a új tagsági szabály létrehozásához.On the Progress page, view the progress for creating the new membership rule.
   6. Az a befejezési kattintson Bezárás.On the Completion page, click Close.
  3. Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  ÖsszefoglalásSummary 1. Tekintse át az adatokat a részletek mezőben, hogy a varázsló előző lapjain végrehajtásánál megadott.1. Review the information in the Details box that that you provided while completing the previous wizard pages.
  2. Kattintson a Továbbgombra.2. Click Next.
  Folyamatban vanProgress Az eszközök azon gyűjteményét létrehozására vonatkozó végrehajtási jelenik meg.The progress for creating the device collection is displayed.
  BefejezésCompletion Kattintson a Bezárás gombra.Click Close.

  További információ a, részben "Hogyan való létrehozása gyűjtemények a Configuration Managerben," a a Configuration manager dokumentációs könyvtárában, amelyen telepítve van a Configuration Managerrel.For more information, see the section, “How to Create Collections in Configuration Manager,” in the Configuration manager Documentation Library, which is installed with Configuration Manager.

4 – 3. lépés: A referencia-számítógép feladatütemezés központi telepítéseStep 4-3: Deploy the Reference Computer Task Sequence

A Configuration Manager konzolon hajtsa végre a feladatütemezést, a folyamat, amely tartalmazza a referencia-számítógép, a folyamat korábbi szakaszában létrehozott eszközgyűjteményre a korábbi szakaszokban létrehozott.In the Configuration Manager console, deploy the task sequence created earlier in the process to the device collection that includes the reference computer created earlier in the process.

A feladatütemezés központi telepítéseTo deploy the task sequence

 1. Kattintson a Start, mutasson a minden program, majd mutasson Microsoft System Center 2012.Click Start, point to All Programs, and then point to Microsoft System Center 2012. Mutasson a Configuration Manager, és kattintson a Configuration Manager konzol.Point to Configuration Manager, and then click Configuration Manager Console.

 2. A Configuration Manager konzolon a navigációs ablaktáblán kattintson a szoftverkönyvtár.In the Configuration Manager console, in the navigation pane, click Software Library.

 3. A szoftverkönyvtár munkaterületen nyissa áttekintése/operációs rendszerek/feladatütemezések.In the Software Library workspace, go to Overview/Operating Systems/Task Sequences.

 4. Kattintson az Előnézet ablaktáblán Windows 8.1 referencia telepítési.In the preview pane, click Windows 8.1 Reference Deployment.

 5. A menüszalagon a a Home lap a telepítési csoportjában kattintson a telepítés.On the Ribbon, on the Home tab, in the Deployment group, click Deploy.

  A szoftver központi telepítése varázsló elindul.The Deploy Software Wizard starts.

 6. Fejezze be a szoftver központi telepítése varázsló az alábbi információk alapján.Complete the Deploy Software Wizard using the following information. Fogadja el az alapértelmezett értékeket, hacsak másként nincs megadva.Accept the default values unless otherwise specified.

  A varázsló e lapjánOn this wizard page EhhezDo this
  ÁltalánosGeneral 1. A gyűjtemény, kattintson a Tallózás.1. In Collection, click Browse.
  2. Az a Tallózás gyűjtemény párbeszédpanel, kattintson a Microsoft Deployment – referencia-számítógép, és kattintson a OK.2. In the Browse Collection dialog box, click Microsoft Deployment – Reference Computer, and then click OK.
  3. A Megjegyzés, típus Windows 8.1 központi telepítése a referencia-számítógép és a referencia-számítógép lemezképét majd gyűjtésére.3. In Comment, type Deploy Windows 8.1 to the reference computer and then capture an image of the reference computer.
  4. Kattintson a Továbbgombra.4. Click Next.
  Központi telepítési beállításokDeployment Settings 1. A célú, jelölje be elérhető.1. In Purpose, select Available.
  2. Válassza ki a elérhetővé tétel rendszerindítási adathordozók és PXE jelölőnégyzetet.2. Select the Make available to boot media and PXE check box.
  3. Kattintson a Továbbgombra.3. Click Next.
  Központi telepítési beállítások: ÜtemezésDeployment Settings: Schedule Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  Központi telepítési beállítások: Felhasználói élményDeployment Settings: User Experience Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  Központi telepítési beállítások: RiasztásokDeployment Settings: Alerts Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  Központi telepítési beállítások: Terjesztési pontokDeployment Settings: Distribution Points Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  ÖsszefoglalásSummary 1. Tekintse át az adatokat a részletek mezőben, hogy a varázsló előző lapjain végrehajtásánál megadott.1. Review the information in the Details box that that you provided while completing the previous wizard pages.
  2. Kattintson a Továbbgombra.2. Click Next.
  Folyamatban vanProgress A feladatütemezés központi telepítésének végrehajtási állapota.The progress for deploying the task sequence is displayed.
  BefejezésCompletion Kattintson a Bezárás gombra.Click Close.

  További információ a, részben "Hogyan történő központi telepítése egy feladatütemezést," a Configuration manager dokumentációs könyvtárában, amelyen telepítve van a Configuration Managerrel.For more information, see the section, “How to Deploy a Task Sequence,” in the Configuration manager Documentation Library, which is installed with Configuration Manager.

4-4. lépés: A Feladatütemező rendszerindító adathordozó létrehozásaStep 4-4: Create the Task Sequence Bootable Media

Az MDT folyamat elindításához jelentésmappái a számítógép indítása a Windows PE és a szükséges szoftver a feladat feladatütemezési rendszerindító adathordozó lemez létrehozásával.To initiate the MDT process, provide a method for starting the computer with Windows PE and the necessary software by creating the task sequence bootable media disk. A Configuration Manager konzolon a feladatütemezési média varázsló segítségével tárolási rendszerindító adathordozó létrehozása az USB flash meghajtót, CD vagy DVD-ről.Use the Task Sequence Media Wizard in the Configuration Manager console to create bootable media for storage on a USB flash drive, CD, or DVD.

A feladat feladatütemezési rendszerindító adathordozó lemez létrehozásaTo create a task sequence bootable media disk

 1. Kattintson a Start, mutasson a minden program, és válassza a Microsoft System Center 2012.Click Start, point to All Programs, and then point to Microsoft System Center 2012. Mutasson a Configuration Manager, és kattintson a Configuration Manager konzol.Point to Configuration Manager, and then click Configuration Manager Console.

 2. A Configuration Manager konzolon a navigációs ablaktáblán kattintson a szoftverkönyvtár.In the Configuration Manager console, in the navigation pane, click Software Library.

 3. A szoftverkönyvtár munkaterületen nyissa áttekintése/operációs rendszerek/feladatütemezések.In the Software Library workspace, go to Overview/Operating Systems/Task Sequences.

 4. A menüszalagon a a Home lap a létrehozása csoportjában kattintson a feladatütemezési média létrehozása.On the Ribbon, on the Home tab, in the Create group, click Create Task Sequence Media.

  A feladatütemezési média létrehozása varázsló elindul.The Create Task Sequence Media Wizard starts.

 5. Fejezze be a feladatütemezési média létrehozása varázsló az alábbi információk alapján.Complete the Create Task Sequence Media Wizard using the following information. Fogadja el az alapértelmezett értékeket, hacsak másként nincs megadva.Accept the default values unless otherwise specified.

  A varázsló e lapjánOn this wizard page EhhezDo this
  Válassza ki az adathordozó típusátSelect Media Type 1. Kattintson a rendszerindító adathordozó.1. Click Bootable media.
  2. Törölje a jelet a operációs rendszer felügyelet nélküli központi telepítésének engedélyezése jelölőnégyzetet.2. Clear the Allow unattended operating system deployment check box.
  3. Kattintson a Továbbgombra.3. Click Next.
  Válassza ki az adathordozó típusát: Adathordozó kezeléseSelect Media Type: Media Management Kattintson a hely alapú adathordozót, és kattintson a következő.Click Site-based media, and then click Next.
  Válassza ki az adathordozó típusát: Az adathordozó típusátSelect Media Type: Media Type A médiafájl, típus \\WDG-MDT-01\Capture$\CM2012_TS_Boot_Media.iso, és kattintson a következő.In Media file, type \\WDG-MDT-01\Capture$\CM2012_TS_Boot_Media.iso, and then click Next.
  Válassza ki az adathordozó típusát: BiztonságiSelect Media Type: Security A jelszó és jelszó megerősítése, típus P@ssw0rd , és kattintson a következő.In Password and Confirm password, type P@ssw0rd, and then click Next.
  Válassza ki az adathordozó típusát: Rendszerindító lemezképSelect Media Type: Boot Image 1. A rendszerindító lemezkép, kattintson a Tallózás.1. In Boot image, click Browse.
  2. Az a rendszerindító lemezkép kiválasztása párbeszédpanel, kattintson a Windows PE egyéni, és kattintson a OK.2. In the Select a Boot Image dialog box, click Windows PE Custom, and then click OK.
  3. A terjesztési pont, kattintson a \\WDG-MDT-01.mdt2013.corp.woodgrovebank.com, és kattintson a OK.3. In Distribution point, click \\WDG-MDT-01.mdt2013.corp.woodgrovebank.com, and then click OK.
  4. A felügyeleti pont, kattintson a \\WDG-MDT-01.mdt2013.corp.woodgrovebank.com, és kattintson a OK.4. In Management point, click \\WDG-MDT-01.mdt2013.corp.woodgrovebank.com, and then click OK.
  5. Kattintson a Továbbgombra.5. Click Next.
  Válassza ki az adathordozó típusát: TestreszabásSelect Media Type: Customization Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  ÖsszefoglalásSummary 1. Tekintse át az adatokat a részletek mezőben, hogy a varázsló előző lapjain végrehajtásánál megadott.1. Review the information in the Details box that that you provided while completing the previous wizard pages.
  2. Kattintson a Továbbgombra.2. Click Next.
  Folyamatban vanProgress A folyamatban a feladatütemezési média létrehozása akkor jelenik meg.The progress for creating the task sequence media is displayed.
  BefejezésCompletion Kattintson a Bezárás gombra.Click Close.

  A varázsló a CM2012_TS_Boot_Media.iso fájlt hoz létre a WDG-MDT-01Capture$ megosztott mappában.The wizard creates the CM2012_TS_Boot_Media.iso file in the WDG-MDT-01Capture$ shared folder.

 6. Ha WDG-REF-01 olyan fizikai számítógépet, CD vagy DVD-ről a nemzetközi szervezet szabványosítás ISO-fájl létrehozása.If WDG-REF-01 is a physical computer, create a CD or DVD of the International Organization for Standardization (ISO) file. WDG-REF-01 egy virtuális Gépet, indítsa el a virtuális gép közvetlenül az ISO-fájlból.If WDG-REF-01 is a VM, start the VM directly from the ISO file.

  További információ a feladat feladatütemezési rendszerindító adathordozó lemez létrehozása, a című szakaszban "Hogyan számára hozzon létre rendszerindító adathordozót," a a Configuration manager dokumentációs könyvtárában, amelyen telepítve van a Configuration Managerrel.For more information on creating the task sequence bootable media disk, see the section, “How to Create Bootable Media,” in the Configuration manager Documentation Library, which is installed with Configuration Manager.

4-5. lépés: A referencia-számítógép indításához és a rendszerindító adathordozóvalStep 4-5: Start the Reference Computer with the Task Sequence Bootable Media

A referencia-számítógép (WDG-REF-01) kezdődnie az a folyamat korábbi szakaszában létrehozott feladat feladatütemezési rendszerindító adathordozó lemezt.Start the reference computer (WDG-REF-01) with the task sequence bootable media disk created earlier in the process. A közepes a referencia-számítógépen a Windows PE indul el, és az MDT folyamat kezdeményez.This medium starts Windows PE on the reference computer and initiates the MDT process. Az MDT folyamat végén a referencia-számítógépen telepített Windows 8.1 és a referencia-számítógép lemezképét \WDG-MDT-01\Capture$\WDG-REF-01.wim menti.At the end of the MDT process, Windows 8.1 is deployed on the reference computer and an image of the reference computer is saved to \WDG-MDT-01\Capture$\WDG-REF-01.wim.

Megjegyzés

Az MDT-folyamat által a célszámítógép Windows-telepítési szolgáltatások-től kezdődő is kezdeményezheti.You can also initiate the MDT process by starting the target computer from Windows Deployment Services.

A referencia-számítógép kezdeni a rendszerindító adathordozóvalTo start the reference computer with the task sequence bootable media

 1. A rendszerindító adathordozóval a folyamat korábbi szakaszában létrehozott WDG-REF-01 kezdődik.Start WDG-REF-01 with the task sequence bootable media created earlier in the process.

  A Windows PE elindul, és a feladatütemezés varázsló elindul.Windows PE starts, and then the Task Sequence Wizard starts.

 2. A feladatütemezés az alábbi információk alapján varázsló befejezése.Complete the Task Sequence Wizard using the following information. Fogadja el az alapértelmezett értékeket, hacsak másként nincs megadva.Accept the default values unless otherwise specified.

  A varázsló e lapjánOn this wizard page EhhezDo this
  Üdvözli a feladatsor varázslóWelcome to the Task Sequence Wizard A jelszó, típus P@ssw0rd , és kattintson a következő.In Password, type P@ssw0rd, and then click Next.
  Jelöljön ki egy feladatütemezéstSelect a Task Sequence Válassza ki a lista Windows 8.1 referencia telepítési, és kattintson a tovább.In the list box, select Windows 8.1 Reference Deployment, and then click Next.

A központi telepítési munkaterület használatával referencia-számítógép telepítési folyamat figyeléséhez, az alábbi lépésekkel a WDG-MDT-01To monitor the reference computer deployment process using the Deployment Workbench, complete the following steps on WDG-MDT-01

 1. A WDG-MDT-01 kattintson Start, majd mutasson minden program.On WDG-MDT-01, click Start, and then point to All Programs. Mutasson a Microsoft központi telepítési eszközkészlet, és kattintson a központi telepítési munkaterület.Point to Microsoft Deployment Toolkit, and then click Deployment Workbench.

 2. A központi telepítési munkaterület konzolfájában nyissa meg a központi telepítési munkaterület vagy üzembe helyező megosztások/MDT-megosztást (C:\DeploymentShare$)/Monitoring.In the Deployment Workbench console tree, go to Deployment Workbench/Deployment Shares/MDT Deployment Share (C:\DeploymentShare$)/Monitoring.

 3. A részleteket tartalmazó ablaktáblában tekintse meg a központi telepítési folyamata WDG-REF-01.In the details pane, view the deployment process for WDG-REF-01.

 4. A Műveletek ablaktáblában kattintson időnként frissítése.In the Actions pane, periodically click Refresh.

  A központi telepítési folyamat állapota frissül, a részleteket tartalmazó ablaktáblán.The status of the deployment process is updated in the details pane. Továbbra is a telepítési folyamat figyelésére, csak a folyamat befejeződését.Continue to monitor the deployment process until the process is complete.

 5. A részleteket tartalmazó ablaktáblán kattintson a WDG-REF-01.In the details pane, click WDG-REF-01.

 6. Kattintson a műveletek ablaktábla tulajdonságok.In the Actions pane, click Properties.

  A WDG-REF-01 tulajdonságok párbeszédpanel.The WDG-REF-01 Properties dialog box is displayed.

 7. Az a WDG-REF-01 tulajdonságok párbeszédpanel a identitás lapra, és tekintse meg a felügyeleti információk a központi telepítésére vonatkozó az alábbiak szerint:In the WDG-REF-01 Properties dialog box, on the Identity tab, view the monitoring information provided about the deployment process as follows:

  InformációInformation LeírásDescription
  AZONOSÍTÓJAID Telepített számítógép egyedi azonosítóját.Unique identifier for the computer being deployed.
  Számítógép neveComputer Name A telepített számítógép nevét.The name of the computer being deployed.
  Központi telepítési állapotaDeployment status A számítógépen telepített; aktuális állapota az állapot a következők egyike lehet:The current status of the computer being deployed; the status can be one of the following:

  - Futó.- Running. A feladatütemezés lesz kifogástalan, és fut.The task sequence is healthy and running.
  - Nem sikerült.- Failed. A feladatütemezés végrehajtása sikertelen volt, és a telepítési folyamat sikertelen volt.The task sequence failed, and the deployment process was unsuccessful.
  - Befejeződött.- Completed. A feladatütemezés végrehajtása befejeződött.The task sequence has finished.
  - Nem válaszoló.- Unresponsive. A feladatütemezés nem frissítette az állapota az elmúlt négy órában, és a nem válaszoló adottnak.The task sequence has not updated its status in the past four hours and is assumed to be nonresponsive.
  LépésStep Az aktuális feladatütemezési lépés futtatása.The current task sequence step being run.
  Folyamatban vanProgress A feladatütemezés teljes folyamatához.The overall progress of the task sequence. A folyamatjelző jelzi, hogy hány feladatütemezési lépések futtatása feladatütemezési lépések száma kívül.The progress bar indicates how many task sequence steps have been run out of the total number of task sequence steps.
  Indítsa elStart Az az idő a telepítési folyamat elindítása.The time the deployment process started.
  VégeEnd Az idő a telepítési folyamat befejeződött.The time the deployment process ended.
  Eltelt időElapsed A telepítési folyamat mennyi ideig futott, vagy futtatott, ha a telepítési folyamat befejeződött.The length of time the deployment process has been running or took to run if the deployment process has finished.
  HibákErrors A telepítési folyamat során előforduló hibák száma.The number of errors encountered during the deployment process.
  FigyelmeztetésekWarnings A telepítési folyamat során észlelt figyelmeztetések száma.The number of warnings encountered during the deployment process.
  A távoli asztalRemote Desktop Ez a gomb lehetővé teszi a számítógép távoli asztali kapcsolatot feladatütemezőjéből, központi telepítés a Windows távoli asztal szolgáltatás segítségével.This button allows you to establish a remote desktop connection with the computer being deployed using the Windows Remote Desktop feature. Ez a módszer feltételezi, hogy:This method assumes that:

  -A cél operációs rendszer fut, és a távoli asztali támogatása engedélyezve van- The target operating system is running and has remote desktop support enabled
  - mstsc.exe elérési útvonalán van Megjegyzés: Ez a gomb mindig látható, de nem lehet létrehozni egy távoli asztali munkamenetet, ha a figyelt számítógépen fut a Windows PE környezetben, a cél operációs rendszer telepítése nem fejeződött be, vagy nincs telepítve a távoli asztal szolgáltatás engedélyezve van.- mstsc.exe is in the path Note: This button is always visible but may not be able to establish a remote desktop session if the monitored computer is running Windows PE, has not completed installation of the target operating system, or does not have the Remote Desktop feature enabled.
  Virtuálisgép-kapcsolatVM Connection Erre a gombra kattintva lehetővé teszi, hogy egy virtuális géphez a távoli asztali kapcsolat létrehozása a HyperV®.This button allows you to establish a remote desktop connection to a VM running in HyperV®. Ez a módszer feltételezi, hogy:This method assumes that:

  -A központi telepítés végrehajtása folyamatban van egy Hyper-v rendszerű virtuális géphez- The deployment is being performed to a VM running on Hyper-V
  - vmconnect.exe a %ProgramFiles%\Hyper-V mappában található Megjegyzés: Ez a gomb akkor jelenik meg, amikor ZTIGather.wsf észleli, hogy a Hyper-V integrációs összetevői a figyelt számítógépen futnak.- vmconnect.exe is located in the %ProgramFiles%\Hyper-V folder Note: This button appears when ZTIGather.wsf detects that Hyper-V integration components are running on the monitored computer. Ellenkező esetben ez a gomb csak akkor látható.Otherwise, this button will not be visible.
  DaRT-távvezérlésDaRT Remote Control Erre a gombra kattintva hozzon létre egy távvezérlési munkamenetet a távoli viewer szolgáltatással a Diagnostics and Recovery Toolkit (DaRT) teszi lehetővé.This button allows you to establish a remote control session using the remote viewer feature in the Diagnostics and Recovery Toolkit (DaRT).

  Ez a módszer feltételezi, hogy:This method assumes that:

  -DaRT van telepítve azon a célszámítógépen, és jelenleg is fut- DaRT has been deployed to the target computer and is currently running
  - DartRemoteViewer.exe a %ProgramFiles%\Microsoft DaRT 7\v7 mappában található Megjegyzés: Ez a gomb akkor jelenik meg, amikor ZTIGather.wsf észleli, hogy a figyelt számítógépen fut-e a DaRT.- DartRemoteViewer.exe is located in the %ProgramFiles%\Microsoft DaRT 7\v7 folder Note: This button appears when ZTIGather.wsf detects that DaRT is running on the monitored computer. Ellenkező esetben ez a gomb csak akkor látható.Otherwise, this button will not be visible.
  Ez az információ 10 másodpercenként automatikus frissítéseAutomatically refresh this information every 10 seconds Jelölőnégyzet jelölését, amely meghatározza, hogy a párbeszédpanel a rendszer automatikusan frissíti.Check box that controls whether the information in the dialog box is automatically refreshed. Ha a jelölőnégyzet be van:If the check box is:

  -Választja, az információk frissítése 10 másodpercenként- Selected, the information is refreshed every 10 seconds
  -Üres, az információ nem frissül automatikusan és manuálisan frissíteni kell használatával a frissítés most gomb- Cleared, the information is not automatically refreshed and must be manually refreshed using the Refresh Now button
  Frissítés mostRefresh Now Erre a gombra kattintva azonnal frissíti a párbeszédpanelen megjelenő információkat.This button immediately refreshes the information displayed in the dialog box.
 8. Az a WDG-REF-01 tulajdonságok párbeszédpanel, kattintson a OK.In the WDG-REF-01 Properties dialog box, click OK.

 9. Zárja be a központi telepítési munkaterület.Close the Deployment Workbench.

A Get-MDTMonitorData parancsmaggal referencia-számítógép központi telepítési folyamat figyelésére, végezze el a következő lépésekkel WDG-MDT-01To monitor the reference computer deployment process using the Get-MDTMonitorData cmdlet, complete the following steps on WDG-MDT-01

 1. A WDG-MDT-01, kattintson Start, kattintson a felügyeleti eszközök, és kattintson a Windows PowerShell-modulok.On WDG-MDT-01, click Start, the click Administrative Tools, and then click Windows PowerShell Modules.

  A Windows PowerShell-modulok parancssor megnyitása.The Windows PowerShell Modules command prompt opens.

 2. Hozzon létre egy PowerShell-meghajtó, amelyek futtatásával az MDT PowerShell szolgáltatót használja a New-PSDrive parancsmag a következő példában látható módon:Create a PowerShell drive that uses the MDT PowerShell provider by running the New-PSDrive cmdlet as shown in the following example:

  New-PSDrive -Name DS001 -PSProvider mdtprovider -Root d:\DeploymentShare$ 
  
 3. Az MDT figyelésre futtatásával megtekintheti a Get-MDTMonitorData parancsmag a következő példában látható módon:View the MDT monitoring process by running the Get-MDTMonitorData cmdlet as shown in the following example:

  Get-MDTMonitorData -Path DS001: 
  

  Ez a parancs visszaadja az MDT által összegyűjtött adatokat figyelési szolgáltatás fut ugyanazon a számítógépen, amely futtatja a központi telepítési megosztás, ahogy az a következő egy példa a kimenetre:This command returns the monitoring data collected by the MDT monitoring service running on the same computer that hosts the deployment share, as shown in the following example output:

  Name        : WDG-REF-01 
  PercentComplete  : 96 
  Settings      : 
  Warnings      : 0 
  Errors       : 0 
  DeploymentStatus  : 1 
  StartTime     : 6/7/2012 6:45:39 PM 
  EndTime      :  
  ID         : 1 
  UniqueID      : 94a0830e-f2bb-421c-b1e0-6f86f9eb9fa1 
  CurrentStep    : 130 
  TotalSteps     : 134 
  StepName      : Gather 
  LastTime      : 6/7/2012 8:46:32 PM 
  DartIP       : 
  DartPort      : 
  DartTicket     : 
  VMHost       : XYL-DC-02 
  VMName       : WDG-REF-01 
  ComputerIdentities : {} 
  
 4. Zárja be a Windows PowerShell-konzolt.Close the Windows PowerShell console.

  Ha bármilyen probléma fordul elő, a telepítés során, tekintse meg az MDT-dokumentum hibaelhárítási útmutató.If any problems occur during the deployment, consult the MDT document Troubleshooting Reference. Amikor elkészült, a rögzített lemezkép a referencia-számítógép léteznie kell-e a \\WDG-MDT-01\Capture$\WDG-REF-01.wim.When completed, a captured image of the reference computer should exist in \\WDG-MDT-01\Capture$\WDG-REF-01.wim.

5. lépés: Hozza létre és konfigurálja a feladatütemezés a célszámítógépen telepítendőStep 5: Create and Configure a Task Sequence to Deploy the Target Computer

A feladatütemezés központi telepítése a referencia-számítógép (WDG-REF-01) befejezése után a rögzített lemezkép a referencia-számítógép be van-e tárolva \\WDG-MDT-01\Capture$\WDG-REF-01.wim.After the task sequence to deploy the reference computer (WDG-REF-01) finishes, a captured image of the reference computer is stored in \\WDG-MDT-01\Capture$\WDG-REF-01.wim. Most hozzon létre egy feladatütemezést, amely a referencia-számítógép rögzített lemezképét telepíti a célszámítógép (WDG-CLI-01).Now, create a task sequence that will deploy the captured image of the reference computer to the target computer (WDG-CLI-01). Ha ez a lépés befejeződött, telepítheti a referencia-számítógép rögzített lemezképét a célszámítógépen.When this step is complete, you can deploy the captured image of the reference computer to the target computer.

Hozza létre, és a célszámítógép által telepítendő feladatütemezés konfigurálása:Create and configure a task sequence to deploy the target computer by:

5-1. lépés: A rögzített wim-fájl importálása a Configuration ManagerbeStep 5-1: Import the Captured .wim File into Configuration Manager

A lemezképet a referencia-számítógép (WDG-REF-01) a rögzített a .wim fájl, rögzített .wim fájl importálhat a Configuration Managerbe.After the image of the reference computer (WDG-REF-01) is captured in to the .wim file, import the captured .wim file into Configuration Manager. A rögzített .wim fájlt importálja az operációs rendszer lemezképének hozzáadása varázsló segítségével operációs rendszerek lemezképei csomópontján.Import the captured .wim file into the Operating System Images node using the Add Operating System Image Wizard.

A rögzített .wim két lemezképet tartalmazza, egyet a referencia-számítógépen minden partíció esetében.The captured .wim contains two images, one for each partition on the reference computer. Azonosítsa a képek tartalmaz a rögzített Windows 8.1 operációs rendszer lemezképének leírását tartalmazó ellenőrzésével Windows 8.1.Identify which of the images has the captured Windows 8.1 operating system by checking the image description containing Windows 8.1. A lemezkép indexe fogja használni, amikor a feladatütemezés a célszámítógépen való telepítéséhez a rögzített lemezkép létrehozása.You will use the image index when you create the task sequence for deploying the captured image to the target computer.

A rögzített wim-fájl importálása a Configuration ManagerbeTo import the captured .wim file into Configuration Manager

 1. Kattintson a Start, mutasson a minden program, majd mutasson Microsoft System Center 2012.Click Start, point to All Programs, and then point to Microsoft System Center 2012. Mutasson a Configuration Manager, és kattintson a Configuration Manager konzol.Point to Configuration Manager, and then click Configuration Manager Console.

 2. A Configuration Manager konzolon a navigációs ablaktáblán kattintson a szoftverkönyvtár.In the Configuration Manager console, in the navigation pane, click Software Library.

 3. A szoftverkönyvtár munkaterületen nyissa áttekintése/operációs rendszerek/operációs rendszerek lemezképeit.In the Software Library workspace, go to Overview/Operating Systems/Operating System Images.

 4. A menüszalagon a a létrehozása csoportjában operációsrendszer-lemezkép hozzáadása.On the Ribbon, in the Create group, click Add Operating System Image.

  Az operációsrendszer-lemezkép hozzáadása varázsló elindul.The Add Operating System Image Wizard starts.

 5. Végezze el az operációs rendszer lemezkép hozzáadása varázsló az alábbi információk alapján.Complete the Add Operating System Image Wizard using the following information. Fogadja el az alapértelmezett értékeket, hacsak másként nincs megadva.Accept the default values unless otherwise specified.

  A varázsló e lapjánOn this wizard page EhhezDo this
  A varázsló e lapjánOn this wizard page EhhezDo this
  AdatforrásData Source A elérési, típus \\WDG-MDT-01\Capture$\WDG-REF-01.wim, és kattintson a következő.In Path, type \\WDG-MDT-01\Capture$\WDG-REF-01.wim, and then click Next.
  ÁltalánosGeneral 1. A neve, típus Windows 8.1 referencia-lemezképet.1. In Name, type Windows 8.1 Reference Image.

  1. A verzió, típus 1,00.1. In Version, type 1.00.

  1. A megjegyzések, típus Windows 8.1 rögzített lemezképet célszámítógépre telepítéséhez használt referencia-számítógép (WDG-REF-01), és kattintson a következő.1. In Comments, type Windows 8.1 captured image of reference computer (WDG-REF-01) used to deploy to target computers, and then click Next.
  ÖsszefoglalásSummary 1. Tekintse át az adatokat a részletek mezőben, hogy a varázsló előző lapjain végrehajtásánál megadott.1. Review the information in the Details box that that you provided while completing the previous wizard pages.
  2. Kattintson a Továbbgombra.2. Click Next.
  Folyamatban vanProgress Az importálás előtt az operációs rendszer lemezképének végrehajtási jelenik meg.The progress for importing the operating system image is displayed.
  BefejezésCompletion Kattintson a Bezárás gombra.Click Close.
 6. Kattintson az Előnézet ablaktáblán Windows 8.1 referencia-lemezképet.In the preview pane, click Windows 8.1 Reference Image.

 7. Az Előnézet ablaktáblán kattintson a részletek fülre.In the preview pane, click the Details tab.

  A .wim rögzített operációs rendszer partíciók listája jelenik meg.The list of operating system partitions captured in the .wim is displayed. A kép, amely tartalmazza a Windows 8.1 indexe az MDT feladatütemezés létrehozása varázsló során később kell megadnia a képindexet.The image index that contains Windows 8.1 is the image index you will specify later during the Create MDT Task Sequence Wizard.

 8. Jegyezze fel, amely tartalmazza a Windows 8.1 képindexet.Record the image index that contains Windows 8.1.

  Tipp

  Ebben a példában az alkalmazásában 2 indexét kell rendelkeznie a Windows 8.1 operációs rendszer.For the purposes of this example, image index 2 should have the Windows 8.1 operating system.

5-2. lépés: Az MDT központi telepítésére feladatütemezés a rögzített lemezkép létrehozásaStep 5-2: Create an MDT Task Sequence to Deploy the Captured Image

A lemezkép rögzítése után hozzon létre a feladatütemezés a rögzített lemezképet a referencia-számítógép (WDG-REF-01) a cél számítógéphez (WDG-CLI-01).After the image is captured, create a task sequence to deploy the captured image of the reference computer (WDG-REF-01) to the target computer (WDG-CLI-01). A legtöbb a a feladatütemezéshez szükséges csomagokat a folyamat korábbi szakaszában létrehozott.Most of the packages needed for this task sequence were created earlier in the process. Egy új MDT egyéni beállítások csomag rendelkezik a megfelelő konfigurációs beállításainak a célszámítógépen, és az operációs rendszer lemezképét a referencia-számítógép rögzített lemezképét létrehozó kell létrehoznia.However, you must create a new MDT Custom Settings package that has the proper configuration settings for the target computer and creates an operating system image of the captured image of the reference computer.

A rögzített lemezkép telepítéséhez a célszámítógép feladat feladatütemezési sablon létrehozásaTo create a task sequence template to deploy the captured image to the target computer

 1. Kattintson a Start, mutasson a minden program, majd mutasson Microsoft System Center 2012.Click Start, point to All Programs, and then point to Microsoft System Center 2012. Mutasson a Configuration Manager, és kattintson a Configuration Manager konzol.Point to Configuration Manager, and then click Configuration Manager Console.

 2. A Configuration Manager konzolon a navigációs ablaktáblán kattintson a szoftverkönyvtár.In the Configuration Manager console, in the navigation pane, click Software Library.

 3. A szoftverkönyvtár munkaterületen nyissa áttekintése/operációs rendszerek/feladatütemezések.In the Software Library workspace, go to Overview/Operating Systems/Task Sequences.

 4. A menüszalagon a a Home lap a feladatütemezések csoportjában kattintson a MDT-feladatütemezés létrehozása.On the Ribbon, on the Home tab, in the Task Sequences group, click Create MDT Task Sequence.

  Az MDT feladatütemezés létrehozása varázsló elindul.The Create MDT Task Sequence Wizard starts.

 5. Végezze el az MDT feladatütemezés létrehozása varázsló az alábbi információk alapján.Complete the Create MDT Task Sequence Wizard using the following information. Fogadja el az alapértelmezett értékeket, hacsak másként nincs megadva.Accept the default values unless otherwise specified.

  A varázsló e lapjánOn this wizard page EhhezDo this
  Sablon kiválasztásaChoose Template Válassza ki Ügyfélfeladat-ütemezést, és kattintson a következő.Select Client Task Sequence, and then click Next.
  Válassza ki a sablont: ÁltalánosChoose Template: General 1. A feladatütemezés neve, típus Windows 8.1 Célkörnyezetbe.1. In Task sequence name, type Windows 8.1 Target Deployment.
  2. A feladat feladatütemezési megjegyzések, típus feladatütemezés a rögzített referencia-számítógép lemezképét a célszámítógép (WDG-CLI-01) történő üzembe helyezéshez, és kattintson a következő.2. In Task sequence comments, type Task sequence for deploying captured reference computer image to the target computer (WDG-CLI-01), and then click Next.
  Válassza ki a sablont: RészletekChoose Template: Details
  1. Kattintson a csatlakozás tartományhoz.Click Join a domain.
  2. A tartomány, típus mdt2013.corp.woodgrovebank.com.In Domain, type mdt2013.corp.woodgrovebank.com.
  3. A fiók, kattintson a beállítása, majd fejezze be a Windows felhasználói fiók párbeszédpanelen a következő lépések elvégzésével:In Account, click Set, and then complete the Windows User Account dialog box by performing the following steps:

   1. A felhasználónév, típus MDT2013\Administrator.In User name, type MDT2013\Administrator.
   2. A jelszó és jelszó megerősítése, típus P@ssw0rd .In Password and Confirm password, type P@ssw0rd.
   3. Kattintson az OK gombra.Click OK.
  4. A felhasználónév, típus Woodgrove Bank alkalmazott.In User name, type Woodgrove Bank Employee.
  5. A szervezetnév, típus Woodgrove Bank.In Organization name, type Woodgrove Bank.
  6. A termékkulcs, típus termékkulcs (ahol termékkulcs van a termékkulcsot a Windows 8.1).In Product key, type product_key (where product_key is the product key for Windows 8.1).
  7. Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  Válassza ki a sablont: Beállítások rögzítéseChoose Template: Capture Settings Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  Rendszerindító lemezképBoot Image 1. A adja meg a rendszerindító lemezképének meglévő csomagjában, kattintson a Tallózás.1. In Specify an existing boot image package, click Browse.
  2. A válasszon csomagot párbeszédpanel, kattintson a Windows PE egyéni, és kattintson a OK.2. In Select a Package dialog box, click Windows PE Custom, and then click OK.
  3. Kattintson a Továbbgombra.3. Click Next.
  Az MDT-csomagMDT Package 1. A adja meg a meglévő Microsoft központi telepítési eszközkészlet fájlok csomag, kattintson a Tallózás.1. In Specify an existing Microsoft Deployment Toolkit Files package, click Browse.
  2. Az a válasszon csomagot párbeszédpanel, kattintson a MDT fájlok, és kattintson a OK.2. In the Select a Package dialog box, click MDT Files, and then click OK.
  3. Kattintson a Továbbgombra.3. Click Next.
  Az operációsrendszer-lemezképekOS Image 1. Kattintson a adjon meg egy meglévő operációs rendszer lemezképének.1. Click Specify an existing OS image.
  2. A adjon meg egy meglévő operációs rendszer lemezképének, kattintson a Tallózás.2. In Specify an existing OS image, click Browse.
  3. Az a válasszon csomagot párbeszédpanel, kattintson a Windows 8.1 referencia-lemezképet, és kattintson a OK.3. In the Select a Package dialog box, click Windows 8.1 Reference Image, and then click OK.
  4. Kattintson a Továbbgombra.4. Click Next.
  Az operációsrendszer-lemezképek: Az operációsrendszer-lemezképek IndexOS Image: OS Image Index 1. A a kijelölt operációs rendszeri lemezképet (WIM) fájl több lemezképet tartalmaz.1. In The selected operating system image (WIM) file contains multiple images. Adja meg a telepíteni kívánt lemezkép, jelölje be lemezkép indexe (ahol lemezkép indexe a képet, amely tartalmazza a Windows 8.1, amely a szakaszban azonosított kép indexe 5-1. lépés: A rögzített .wim fájl importálása a Configuration Managerbe; Ez az útmutató, jelölje be az alkalmazásában 2).Specify which image you would like to deploy, select image_index (where image_index is the image index of the image that contains Windows 8.1, which was identified in the section Step 5-1: Import the Captured .wim File into Configuration Manager; for the purposes of this guide, select 2).
  2. Kattintson a Továbbgombra.2. Click Next.
  Az üzembe helyezési módszerDeployment Method Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  ÜgyfélcsomagClient Package 1. A adjon meg egy meglévő ConfigMgr-ügyfélcsomag, kattintson a Tallózás.1. In Specify an existing ConfigMgr client package, click Browse.
  2. Az a válasszon csomagot párbeszédpanel, kattintson a Microsoft Configuration Manager ügyfélfrissítési, és kattintson a OK.2. In the Select a Package dialog box, click Microsoft Configuration Manager Client Upgrade, and then click OK.
  3. Kattintson a Továbbgombra.3. Click Next.
  USMT-csomagUSMT Package 1. A adjon meg egy meglévő USMT-csomagot, kattintson a Tallózás.1. In Specify an existing USMT package, click Browse.
  2. Az a válasszon csomagot párbeszédpanel, kattintson a USMT, és kattintson a OK.2. In the Select a Package dialog box, click USMT, and then click OK.
  3. Kattintson a Továbbgombra.3. Click Next.
  Beállítások csomagSettings Package 1. Kattintson a hozzon létre egy új beállítások csomagot.1. Click Create a new settings package.
  2. A Rendszerképcsomag-forrásmappa létrehozni, típus \\WDG-MDT-01\Packages$\CustomSettings_Target, és kattintson a következő.2. In Package source folder to be created, type \\WDG-MDT-01\Packages$\CustomSettings_Target, and then click Next.
  Beállítások csomag: Beállítások részleteiSettings Package: Settings Details 1. A neve, típus MDT tároló számítógép egyéni beállításainak.1. In Name, type MDT Target Computer Custom Settings.
  2. A verzió, típus 1,00.2. In Version, type 1.00.
  3. A megjegyzések, típus konfigurációs beállításait az MDT központi telepítési folyamatot (például a CustomSettings.ini) a célszámítógép, és kattintson a következő.3. In Comments, type Configuration settings for MDT deployment process (such as CustomSettings.ini) for the target computer, and then click Next.
  Sysprep csomagSysprep Package Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  ÖsszefoglalásSummary 1. Tekintse át az adatokat a részletek mezőben, hogy a varázsló előző lapjain végrehajtásánál megadott.1. Review the information in the Details box that that you provided while completing the previous wizard pages.
  2. Kattintson a Továbbgombra.2. Click Next.
  Folyamatban vanProgress A feladatütemezés létrehozásához végrehajtási jelenik meg.The progress for creating the task sequence is displayed.
  JóváhagyásConfirmation Kattintson a Befejezésgombra.Click Finish.

  A feladatütemezések listája jelenik meg.The list of task sequences is displayed. A feladatütemezést olyan módon, hogy most létrehozott (Windows 8.1-Célkörnyezetbe) szerepel-e a feladatütemezések.The task sequence that you just created (Windows 8.1 Target Deployment) is listed in the list of task sequences.

5-3. lépés: Válassza ki a terjesztési pontokat az új csomagok és a képekStep 5-3: Select the Distribution Points for the New Packages and Images

Az MDT feladatütemezés létrehozása varázsló számot hoz létre a csomagok és a képeket.The Create MDT Task Sequence Wizard creates a number of packages and images. Ezeket a csomagokat és lemezképek létrehozása után válassza ki a terjesztési pontokra, ahonnan a csomagok és a képek másolt és lesz elérhető a célszámítógépekhez.After these packages and images are created, select the distribution points from which the packages and images will be copied and available to target computers.

Megjegyzés

Ez a példa csak egy terjesztési pontot (WDG-MDT-01) van.In this sample, there is only one distribution point (WDG-MDT-01). A legtöbb éles hálózati környezetben van azonban, több terjesztési pontot.However, most production networks have multiple distribution points. Ez a lépés végrehajtásához éles környezetben, válassza ki a megfelelő terjesztési pontokra, a hálózathoz.When performing this step in a production environment, select the appropriate distribution points for the network.

A szoftverterjesztési csomagokat a terjesztési pont kiválasztásaTo select the distribution points for software distribution packages

 1. Kattintson a Start, mutasson a minden program, majd mutasson Microsoft System Center 2012.Click Start, point to All Programs, and then point to Microsoft System Center 2012. Mutasson a Configuration Manager, és kattintson a Configuration Manager konzol.Point to Configuration Manager, and then click Configuration Manager Console.

 2. A Configuration Manager konzolon a navigációs ablaktáblán kattintson a szoftverkönyvtár.In the Configuration Manager console, in the navigation pane, click Software Library.

 3. A szoftverkönyvtár munkaterületen nyissa áttekintése/operációs rendszerek/feladatütemezések.In the Software Library workspace, go to Overview/Operating Systems/Task Sequences.

 4. A betekintő ablaktáblában jelölje ki a Windows 8.1 Célkörnyezetbe.In the preview pane, select Windows 8.1 Target Deployment.

 5. A menüszalagon a a Home lap a telepítési csoportjában kattintson a tartalom terjesztése.On the Ribbon, on the Home tab, in the Deployment group, click Distribute Content.

  A tartalom terjesztése varázsló elindul.The Distribute Content Wizard starts.

 6. Végezze el a tartalom terjesztése varázsló az alábbi információk alapján.Complete the Distribute Content Wizard using the following information. Elfogadhatja az alapértelmezett értékeket, hacsak másként nincs megadva.Accept default values unless otherwise specified.

  A varázsló e lapjánOn this wizard page EhhezDo this
  ÁltalánosGeneral Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  TartalomContent Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  Általános: TartalomGeneral: Content Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  Általános: Tartalom célhelyeGeneral: Content Destination 1. Kattintson a Hozzáadás, és kattintson a terjesztési pont.1. Click Add, and then click Distribution Point.
  A hozzáadása terjesztési pontok párbeszédpanel jelenik meg.The Add Distribution Points dialog box appears.
  2. Az a hozzáadása terjesztési pontok párbeszédpanelen jelölje ki \\WDGMDT01.mdt2013.corp.woodgrovebank.com, és kattintson a OK.2. In the Add Distribution Points dialog box, select \\WDGMDT01.mdt2013.corp.woodgrovebank.com, and then click OK.
  \\WDGMDT01.mdt2013.Corp.woodgrovebank.com megjelenik a tartalom célhelye listája.\\WDGMDT01.mdt2013.corp.woodgrovebank.com appears in the Content destination list.
  3. Kattintson a Továbbgombra.3. Click Next.
  ÖsszefoglalásSummary 1. Tekintse át az adatokat a részletek mezőben, hogy a varázsló előző lapjain végrehajtásánál megadott.1. Review the information in the Details box that that you provided while completing the previous wizard pages.
  2. Kattintson a Továbbgombra.2. Click Next.
  Folyamatban vanProgress A szoftver terjesztéséhez végrehajtási jelenik meg.The progress for distributing the software is displayed.
  BefejezésCompletion Kattintson a Bezárás gombra.Click Close.
 7. Nyissa meg a windows és a párbeszédpanelek bezárásához.Close all open windows and dialog boxes.

5-4. lépés: Az MDT konfigurációs fájlok testreszabásaStep 5-4: Customize the MDT Configuration Files

Ha a feladatütemezés a célszámítógépen létrejött, az MDT konfigurációs fájlok testreszabását adja meg a konfigurációs beállításokat a célszámítógépen való telepítéséhez Windows 8.1 – pontosabban CustomSettings.ini.When the task sequence for the target computer has been created, customize the MDT configuration files that provide the configuration settings for deploying Windows 8.1 to the target computer—specifically, CustomSettings.ini.

Amikor a CustomSettings.ini fájl testreszabása, mentse a frissített fájlokat a korábban létrehozott a folyamat (E:\Packages$\CustomSettings_Target) MDT egyéni beállítások csomag forrásmappáját.When the CustomSettings.ini file has been customized, save the updated files to the source folder for the MDT Custom Settings package created earlier in the process (E:\Packages$\CustomSettings_Target).

Az MDT konfigurációs fájlokat a célszámítógép testreszabásaTo customize the MDT configuration files for the target computer

 1. A Windows Intézőben E:\Packages$\CustomSettings_Target mappában, és kattintson duplán CustomSettings.ini.In Windows Explorer, go to E:\Packages$\CustomSettings_Target folder, and then double-click CustomSettings.ini.

 2. Nyissa meg a Jegyzettömböt, és adja hozzá a következő sorokat a CustomSettings.ini fájlba:Open Notepad, and then add the following lines to the CustomSettings.ini file:

  EventService=http://WDG-MDT-01:9800 
  

  Ezzel a beállítással konfigurál a célként megadott számítógép központi telepítésének figyelése.This setting will configure monitoring of the target computer deployment.

  Megjegyzés

  Más módosítást, amelyek szükségesek a környezetben.Make any other changes that are required by your environment.

  A CustomSettings.ini fájl példát:Example of the edited CustomSettings.ini File:

  [Settings] 
  Priority=Default 
  Properties=MyCustomProperty 
  
  [Default] 
  OSInstall=Y 
  SkipCapture=YES 
  SkipAdminPassword=NO 
  SkipProductKey=YES 
  EventService=http://WDG-MDT-01:9800 
  
 3. Mentse a fájlt, és zárja be a Jegyzettömbbe.Save the file, and then close Notepad.

5-5. lépés: Az egyéni beállítások csomag a terjesztési pontok frissítéseStep 5-5: Update the Distribution Points for the Custom Settings Package

Ha a forrásmappa frissült az MDT tároló számítógép egyéni beállításainak csomaghoz a Configuration Manager, az MDT tároló számítógép egyéni beállításainak csomag a terjesztési pontok frissítése a.When the source folder has been updated for the MDT Target Computer Custom Settings package in Configuration Manager, update the distribution points for the MDT Target Computer Custom Settings package. A csomag megadott központi telepítési megosztás frissítésekor a terjesztési pontok másolja a CustomSettings.ini fájl frissített verzióját.Updating the distribution points copies the updated version of the CustomSettings.ini file to the deployment shares specified in the package.

Frissítse a terjesztési pontok az egyéni beállítások csomagTo update the distribution points for the Custom Settings package

 1. Kattintson a Start, mutasson a minden program, majd mutasson Microsoft System Center 2012.Click Start, point to All Programs, and then point to Microsoft System Center 2012. Mutasson a Configuration Manager, és kattintson a Configuration Manager konzol.Point to Configuration Manager, and then click Configuration Manager Console.

 2. A Configuration Manager konzolon a navigációs ablaktáblán kattintson a szoftverkönyvtár.In the Configuration Manager console, in the navigation pane, click Software Library.

 3. A szoftverkönyvtár munkaterületen nyissa meg a áttekintése/felügyeleti/alkalmazáscsomagok.In the Software Library workspace, go to Overview/Application Management/Packages.

 4. Kattintson az Előnézet ablaktáblán MDT tároló számítógép egyéni beállításainak.In the preview pane, click MDT Target Computer Custom Settings.

 5. A menüszalagon a a Home lap a telepítési csoportjában kattintson a terjesztési pontok frissítése.On the Ribbon, on the Home tab, in the Deployment group, click Update Distribution Points.

  A Configuration Manager párbeszédpanel, értesítés, hogy frissíti a csomagot az összes terjesztési pontra fog.The Configuration Manager dialog box opens, notifying you that you are going to update the package on all distribution points.

 6. Az a Configuration Manager párbeszédpanel, kattintson a OK.In the Configuration Manager dialog box, click OK.

 7. Nyissa meg a windows és a párbeszédpanelek bezárásához.Close all open windows and dialog boxes.

5-6. lépés: A feladatütemezés a célszámítógép testreszabásaStep 5-6: Customize the Task Sequence for the Target Computer

A legtöbb telepítés a Windows 8.1 cél központi telepítési feladatütemezés, a folyamat korábbi szakaszában létrehozott elvégzi a szükséges lépéseket módosítás nélkül.For most deployments, the Windows 8.1 Target Deployment task sequence created earlier in the process performs all the necessary steps without modification. Ez a példa a feladat feladatütemezési sablon értékre való beállítására a helyi rendszergazda fiók jelszavát egy ismert módosításához.In this sample, modify the task sequence template to set the password for the local Administrator account to a known value. (Alapértelmezés szerint a feladatütemezés a helyi rendszergazda fiók jelszava véletlenszerű értékre állítja.) A feladatütemezés során szükség lehet további testreszabási a környezettől függően.(By default, the task sequence sets the password for the local Administrator account to a random value.) The task sequence may require further customization depending on the environment.

A Windows 8.1 cél központi telepítési feladatütemezés testreszabásaTo customize the Windows 8.1 Target Deployment task sequence

 1. Kattintson a Start, mutasson a minden program, majd mutasson Microsoft System Center 2012.Click Start, point to All Programs, and then point to Microsoft System Center 2012. Mutasson a Configuration Manager, és kattintson a Configuration Manager konzol.Point to Configuration Manager, and then click Configuration Manager Console.

 2. A Configuration Manager konzolon a navigációs ablaktáblán kattintson a szoftverkönyvtár.In the Configuration Manager console, in the navigation pane, click Software Library.

 3. A szoftverkönyvtár munkaterületen nyissa áttekintése/operációs rendszerek/feladatütemezések.In the Software Library workspace, go to Overview/Operating Systems/Task Sequences.

 4. Kattintson az Előnézet ablaktáblán Windows 8.1 referencia telepítési.In the preview pane, click Windows 8.1 Reference Deployment.

 5. A menüszalagon a a Home lap a feladatütemezés csoportjában kattintson a szerkesztése.On the Ribbon, on the Home tab, in the Task Sequence group, click Edit.

  A Windows 8.1 referencia központi telepítési feladatütemezés-szerkesztő párbeszédpanel.The Windows 8.1 Reference Deployment Task Sequence Editor dialog box opens.

 6. Az a Windows 8.1 referencia központi telepítési feladatütemezés-szerkesztő párbeszédpanelt, lépjen a Windows-beállítások PostInstall/alkalmaz.In the Windows 8.1 Reference Deployment Task Sequence Editor dialog box, go to PostInstall/Apply Windows Settings.

 7. Az a tulajdonságok lapra, majd engedélyezze a fiókot, és adja meg a helyi rendszergazda jelszavát.On the Properties tab, click Enable the account and specify the local administrator password.

 8. Az a tulajdonságok lap jelszó és jelszó megerősítése, típus P@ssw0rd , és kattintson a alkalmaz .On the Properties tab, in Password and Confirm Password, type P@ssw0rd, and then click Apply.

 9. Hajtsa végre a feladatütemezést, amely a környezetet igényel, és kattintson a további módosításokat OK.Make any additional modifications to the task sequence that the environment requires, and then click OK.

 10. Nyissa meg a windows és a párbeszédpanelek bezárásához.Close all open windows and dialog boxes.

6. lépés: A referencia-számítógép rögzített lemezképét telepítheti a cél számítógéphezStep 6: Deploy the Captured Image of the Reference Computer to the Target Computer

Amikor a lemezképet a referencia-számítógép rögzített és a létrehozott és a feladatütemezésben konfigurált, telepítse a rögzített lemezkép.When you have captured the image of the reference computer and created and configured the task sequence, deploy the captured image. Az MDT a célszámítógépen való telepítéséhez szükséges konfigurációs beállítások konfigurálása.Configure MDT to provide all the necessary configuration settings to deploy to the target computer. A Windows 8.1 rendszerű referencia-számítógép lemezképének után kezdeményezi a központi telepítést, automatikusan a célként megadott számítógépre telepített és a megadott beállításokat.After initiating the deployment process, the image of the reference computer running Windows 8.1 is automatically deployed to the target computer and configured with the settings defined.

A rögzített lemezkép központi telepítése:Deploy the captured image by:

6-1. lépés: A számítógép hozzáadása a Configuration Manager-hely adatbázisaStep 6-1: Add the Target Computer to the Configuration Manager Site Database

Az operációs rendszer különálló adathordozó nélkül egy új számítógépre, amelyen a Configuration Manager jelenleg nem kezeli, vegye fel az új számítógép az operációs rendszer telepítési folyamatát kezdeményezése előtt a Configuration Manager helyadatbázishoz.To deploy an operating system without stand-alone media to a new computer that Configuration Manager does not currently manage, add the new computer to the Configuration Manager site database prior to initiating the operating system deployment process. A Configuration Manager automatikusan fel tud deríteni a hálózaton lévő számítógépek, amelyeken a Windows operációs rendszer telepítve. azonban ha a számítógépen nincs operációs rendszer telepítve van, használja a számítógépi információk importálása varázsló az új számítógépadatok importálása.Configuration Manager can automatically discover computers on the network that have a Windows operating system installed; however, if the computer has no operating system installed, use the Import Computer Information Wizard to import the new computer information.

A számítógép hozzáadása a Configuration Manager-hely adatbázisaTo add the target computer to the Configuration Manager site database

 1. Kattintson a Start, mutasson a minden program, majd mutasson Microsoft System Center 2012.Click Start, point to All Programs, and then point to Microsoft System Center 2012. Mutasson a Configuration Manager, és kattintson a Configuration Manager konzol.Point to Configuration Manager, and then click Configuration Manager Console.

 2. A Configuration Manager konzolon a navigációs ablaktáblán kattintson a eszközök és megfelelőség.In the Configuration Manager console, in the navigation pane, click Assets and Compliance.

 3. Az eszközök és megfelelőség munkaterületén válassza áttekintése vagy eszközökre.In the Assets and Compliance workspace, go to Overview/Devices.

 4. A menüszalagon a a Home lap a létrehozása csoportjában kattintson a számítógépadatok importálása.On the Ribbon, on the Home tab, in the Create group, click Import Computer Information.

  A számítógépi információk importálása varázsló elindul.The Import Computer Information Wizard starts.

 5. Fejezze be a számítógépi információk importálása varázsló az alábbi információk alapján.Complete the Import Computer Information Wizard using the following information. Fogadja el az alapértelmezett értékeket, hacsak másként nincs megadva.Accept the default values unless otherwise specified.

  A varázsló e lapjánOn this wizard page EhhezDo this
  Forrás kiválasztásaSelect Source Kattintson a egyetlen számítógép importálása, és kattintson a következő.Click Import single computer, and then click Next.
  Válassza ki a forrás: Egyetlen számítógépenSelect Source: Single Computer 1. A számítógépnév, típus WDG-CLI-01.1. In Computer Name, type WDG-CLI-01.
  2. A MAC-cím, típus MAC_cím (ahol MAC_cím a célszámítógépen, WDG-CLI-01 elsődleges hálózati adapterének MAC-címe).2. In MAC address, type mac_address (where mac_address is the MAC address of the primary network adapter for the target computer, WDG-CLI-01).
  3. Kattintson a Továbbgombra.3. Click Next.
  Válassza ki a forrás: MegtekintésSelect Source: Data Preview Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  Válassza ki a forrás: Válassza ki a CélgyűjteménytSelect Source: Choose Target Collection Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  ÖsszefoglalásSummary 1. Tekintse át az adatokat a részletek mezőben, hogy a varázsló előző lapjain végrehajtásánál megadott.1. Review the information in the Details box that that you provided while completing the previous wizard pages.
  2. Kattintson a Továbbgombra.2. Click Next.
  Folyamatban vanProgress A számítógép importálásához végrehajtási jelenik meg.The progress for importing the computer is displayed.
  JóváhagyásConfirmation Kattintson a Bezárás gombra.Click Close.

  További információ az új számítógép hozzáadása a Configuration Manager-hely adatbázisába című szakaszban "egy egyedi számítógép információi importálandó" a "Hogyan való telepítése operációs rendszer a Configuration Managerben" szakaszban a konfigurációban Manager dokumentációs könyvtárában, amelyen telepítve van a Configuration Managerrel.For more information on adding a new computer to the Configuration Manager site database, see the section, “To import computer information for a single computer,” in the section, “How to Deploy Operating Systems in Configuration Manager,” in the Configuration manager Documentation Library, which is installed with Configuration Manager.

6 – 2. lépés: Hozzon létre egy számítógép-gyűjteményt, amely tartalmazza a célszámítógépStep 6-2: Create a Computer Collection That Includes the Target Computer

A Configuration Manager konzolon hozzon létre egy gyűjteményt, amely tartalmazza a célszámítógép (WDG-CLI-01).In the Configuration Manager console, create a collection that includes the target computer (WDG-CLI-01). A feladatütemezés, a folyamat korábbi szakaszában létrehozott hirdetési felhasználhatja az később a számítógép-gyűjteményhez.You use this computer collection later when advertising the task sequence created earlier in the process.

Hozzon létre egy számítógép-gyűjteményt, amely tartalmazza a célszámítógépTo create a computer collection that includes the target computer

 1. Kattintson a Start, mutasson a minden program, majd mutasson Microsoft System Center 2012.Click Start, point to All Programs, and then point to Microsoft System Center 2012. Mutasson a Configuration Manager, és kattintson a Configuration Manager konzol.Point to Configuration Manager, and then click Configuration Manager Console.

 2. A Configuration Manager konzolon a navigációs ablaktáblán kattintson a eszközök és megfelelőség.In the Configuration Manager console, in the navigation pane, click Assets and Compliance.

 3. Az eszközök és megfelelőség munkaterületén válassza áttekintése vagy eszközök gyűjteményére.In the Assets and Compliance workspace, go to Overview/Device Collections.

 4. A menüszalagon a a Home lap a létrehozása csoportjában kattintson a eszközgyűjtemény létrehozása.On the Ribbon, on the Home tab, in the Create group, click Create Device Collection.

  Az eszközgyűjtemény létrehozása varázsló elindul.The Create Device Collection Wizard starts.

 5. Végezze el az eszközgyűjtemény létrehozása varázsló az alábbi információk alapján.Complete the Create Device Collection Wizard using the following information. Fogadja el az alapértelmezett értékeket, hacsak másként nincs megadva.Accept the default values unless otherwise specified.

  A varázsló e lapjánOn this wizard page EhhezDo this
  A varázsló e lapjánOn this wizard page EhhezDo this
  ÁltalánosGeneral
  1. A neve, típus Microsoft Deployment – kötegelt 01.In Name, type Microsoft Deployment – Batch 01.
  2. A Megjegyzés, típus telepített számítógépek első kötegelt bevonandó számítógépek.In Comment, type Computers that are to be included in the first batch of computers deployed.
  3. A korlátozott gyűjtemény, kattintson a Tallózás.In Limited Collection, click Browse.

   A gyűjtemény választása párbeszédpanel jelenik meg.The Select Collection dialog box appears. Fejezze be a párbeszédpanelt a következő lépések elvégzésével:Complete the dialog box by performing the following steps:

   1. Az a gyűjtemény választása párbeszédpanel neve, kattintson a minden rendszer.In the Select Collection dialog box, in Name, click All Systems.
   2. Kattintson az OK gombra.Click OK.
  4. Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  Tagsági szabályokMembership Rules
  1. Kattintson a szabály hozzáadása, és kattintson a közvetlen szabály.Click Add Rule, and then click Direct Rule.

   A közvetlen tagsági szabály létrehozása varázsló elindul.The Create Direct Membership Rule Wizard starts.
  2. Végezze el a közvetlen tagsági szabály létrehozása varázsló a következő lépések elvégzésével:Complete the Create Direct Membership Rule Wizard by performing the following steps:

   1. Az Üdvözöljük lapon kattintson a Tovább gombra.On the Welcome page, click Next.
   2. Az a erőforrás keresése lap erőforrásosztály, jelölje be rendszererőforrás; a attribútumnév, jelölje be Neve; a érték, típus WDG-CLI-01; majd következő.On the Search for Resources page, in Resource class, select System Resource; in Attribute name, select Name; in Value, type WDG-CLI-01; and then click Next.
   3. Az a erőforrások kiválasztása lapon, hogy melyik WDG-CLI-01, és kattintson a következő.On the Select Resources page, select WDG-CLI-01, and then click Next. Megjegyzés: A célszámítógép (WDG-CLI-01) hozzáadni minden rendszer a folyamat néhány percet is igénybe vehet.Note: The process for adding the target computer (WDG-CLI-01) to All Systems can take a few minutes to complete. Ha WDG-CLI-01 nem jelenik meg a listában, ismételje meg a b és c WDGCLI01 megjelenéséig.If WDG-CLI-01 does not appear in the list, repeat steps b and c until WDGCLI01 appears.
   4. Az a összegzés kattintson következő.On the Summary page, click Next.
   5. Az a befejezési kattintson Bezárás.On the Completion page, click Close.
  3. Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  ÖsszefoglalásSummary 1. Tekintse át az adatokat a részletek mezőben, hogy a varázsló előző lapjain végrehajtásánál megadott.1. Review the information in the Details box that that you provided while completing the previous wizard pages.
  2. Kattintson a Továbbgombra.2. Click Next.
  Folyamatban vanProgress Az eszközök azon gyűjteményét létrehozására vonatkozó végrehajtási jelenik meg.The progress for creating the device collection is displayed.
  BefejezésCompletion Kattintson a Bezárás gombra.Click Close.

  További információ a, részben "Hogyan való létrehozása gyűjtemények a Configuration Managerben," a a Configuration manager dokumentációs könyvtárában, amelyen telepítve van a Configuration Managerrel.For more information, see the section, “How to Create Collections in Configuration Manager,” in the Configuration manager Documentation Library, which is installed with Configuration Manager.

6 – 3. lépés: A célként megadott számítógép feladatütemezés központi telepítéseStep 6-3: Deploy the Target Computer Task Sequence

A Configuration Manager konzolon hajtsa végre a feladatütemezést, a célszámítógépek esetén a folyamat korábbi szakaszában létrehozott.In the Configuration Manager console, deploy the task sequence created earlier in the process for the target computers. A feladatütemezés központi telepítése a célszámítógépeken, a folyamat korábbi szakaszában létrehozott gyűjteményre.Deploy the task sequence to the collection of target computers created earlier in the process.

A feladatütemezés központi telepítéseTo deploy the task sequence

 1. Kattintson a Start, mutasson a minden program, majd mutasson Microsoft System Center 2012.Click Start, point to All Programs, and then point to Microsoft System Center 2012. Mutasson a Configuration Manager, és kattintson a Configuration Manager konzol.Point to Configuration Manager, and then click Configuration Manager Console.

 2. A Configuration Manager konzolon a navigációs ablaktáblán kattintson a szoftverkönyvtár.In the Configuration Manager console, in the navigation pane, click Software Library.

 3. A szoftverkönyvtár munkaterületen nyissa áttekintése/operációs rendszerek/feladatütemezések.In the Software Library workspace, go to Overview/Operating Systems/Task Sequences.

 4. Kattintson az Előnézet ablaktáblán Windows 8.1 Célkörnyezetbe.In the preview pane, click Windows 8.1 Target Deployment.

 5. A menüszalagon a a Home lap a telepítési csoportjában kattintson a telepítés.On the Ribbon, on the Home tab, in the Deployment group, click Deploy.

  A szoftver központi telepítése varázsló elindul.The Deploy Software Wizard starts.

 6. Fejezze be a szoftver központi telepítése varázsló az alábbi információk alapján.Complete the Deploy Software Wizard using the following information. Fogadja el az alapértelmezett értékeket, hacsak másként nincs megadva.Accept the default values unless otherwise specified.

  A varázsló e lapjánOn this wizard page EhhezDo this
  ÁltalánosGeneral 1. A gyűjtemény, kattintson a Tallózás.1. In Collection, click Browse.
  2. Az a Tallózás gyűjtemény párbeszédpanel, kattintson a Microsoft Deployment – kötegelt 01, és kattintson a OK.2. In the Browse Collection dialog box, click Microsoft Deployment – Batch 01, and then click OK.
  3. A Megjegyzés, típus Windows 8.1 központi telepítése a célszámítógépek első kötegelt.3. In Comment, type Deploy Windows 8.1 to the first batch of target computers.
  4. Kattintson a Továbbgombra.4. Click Next.
  Központi telepítési beállításokDeployment Settings 1. A célú, jelölje be elérhető.1. In Purpose, select Available.
  2. Válassza ki a elérhetővé tétel rendszerindítási adathordozók és PXE jelölőnégyzetet.2. Select the Make available to boot media and PXE check box.
  3. Kattintson a Továbbgombra.3. Click Next.
  Központi telepítési beállítások: ÜtemezésDeployment Settings: Schedule Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  Központi telepítési beállítások: Felhasználói élményDeployment Settings: User Experience Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  Központi telepítési beállítások: RiasztásokDeployment Settings: Alerts Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  Központi telepítési beállítások: Terjesztési pontokDeployment Settings: Distribution Points Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  ÖsszefoglalásSummary 1. Tekintse át az adatokat a részletek mezőben, hogy a varázsló előző lapjain végrehajtásánál megadott.1. Review the information in the Details box that that you provided while completing the previous wizard pages.
  2. Kattintson a Továbbgombra.2. Click Next.
  Folyamatban vanProgress A feladatütemezés központi telepítésének végrehajtási állapota.The progress for deploying the task sequence is displayed.
  BefejezésCompletion Kattintson a Bezárás gombra.Click Close.

  További információ a, részben "Hogyan történő központi telepítése egy feladatütemezést," a Configuration manager dokumentációs könyvtárában, amelyen telepítve van a Configuration Managerrel.For more information, see the section, “How to Deploy a Task Sequence,” in the Configuration manager Documentation Library, which is installed with Configuration Manager.

6-4. lépés: A célként megadott számítógép indítása a rendszerindító adathordozóvalStep 6-4: Start the Target Computer with the Task Sequence Bootable Media

Indítsa el a célszámítógépet (WDG-CLI-01), a rendszerindító adathordozóval a folyamat korábbi szakaszában létrehozott.Start the target computer (WDG-CLI-01) with the task sequence bootable media created earlier in the process. A közepes a referencia-számítógépen a Windows PE indul el, és az MDT folyamat kezdeményez.This medium starts Windows PE on the reference computer and initiates the MDT process. Az MDT folyamat végén a Windows 8.1 rendszer a célszámítógépen.At the end of the MDT process, Windows 8.1 is deployed on the target computer.

Megjegyzés

Az MDT-folyamat által a célszámítógép Windows-telepítési szolgáltatások-től kezdődő is kezdeményezheti.You can also initiate the MDT process by starting the target computer from Windows Deployment Services.

A célszámítógép kezdeni a rendszerindító adathordozóvalTo start the target computer with the task sequence bootable media

 1. A rendszerindító adathordozóval a folyamat korábbi szakaszában létrehozott WDG-CLI-01 kezdődik.Start WDG-CLI-01 with the task sequence bootable media created earlier in the process.

  A Windows PE elindul, és a feladatütemezés varázsló elindul.Windows PE starts, and then the Task Sequence Wizard starts.

 2. A feladatütemezés az alábbi információk alapján varázsló befejezése.Complete the Task Sequence Wizard using the following information. Fogadja el az alapértelmezett értékeket, hacsak másként nincs megadva.Accept the default values unless otherwise specified.

  A varázsló e lapjánOn this wizard page EhhezDo this
  Üdvözli a feladatsor varázslóWelcome to the Task Sequence Wizard A jelszó, típus P@ssw0rd , és kattintson a következő.In Password, type P@ssw0rd, and then click Next.
  Jelöljön ki egy feladatütemezéstSelect a Task Sequence Válassza ki a lista Windows 8.1 Célkörnyezetbe, és kattintson a tovább.In the list box, select Windows 8.1 Target Deployment, and then click Next.

A központi telepítési munkaterület használatával referencia-számítógép telepítési folyamat figyeléseTo monitor the reference computer deployment process using the Deployment Workbench

 1. A WDG-MDT-01 kattintson Start, majd mutasson minden program.On WDG-MDT-01, click Start, and then point to All Programs. Mutasson a Microsoft központi telepítési eszközkészlet, és kattintson a központi telepítési munkaterület.Point to Microsoft Deployment Toolkit, and then click Deployment Workbench.

 2. A központi telepítési munkaterület konzolfájában nyissa meg a központi telepítési munkaterület vagy üzembe helyező megosztások/MDT-megosztást (C:\DeploymentShare$)/Monitoring.In the Deployment Workbench console tree, go to Deployment Workbench/Deployment Shares/MDT Deployment Share (C:\DeploymentShare$)/Monitoring.

 3. A részleteket tartalmazó ablaktáblában tekintse meg a központi telepítési folyamata WDG-CLI-01.In the details pane, view the deployment process for WDG-CLI-01.

 4. A Műveletek ablaktáblában kattintson időnként frissítése.In the Actions pane, periodically click Refresh.

  A központi telepítési folyamat állapota frissül, a részleteket tartalmazó ablaktáblán.The status of the deployment process is updated in the details pane. Továbbra is a telepítési folyamat figyelésére, csak a folyamat befejeződését.Continue to monitor the deployment process until the process is complete.

 5. A részleteket tartalmazó ablaktáblán kattintson a WDG-CLI-01.In the details pane, click WDG-CLI-01.

 6. Kattintson a műveletek ablaktábla tulajdonságok.In the Actions pane, click Properties.

  A WDG-CLI-01 tulajdonságok párbeszédpanel.The WDG-CLI-01 Properties dialog box is displayed.

 7. Az a WDG-CLI-01 tulajdonságok párbeszédpanel a identitás lapra, és tekintse meg a felügyeleti információk a központi telepítésére vonatkozó a következő táblázatban ismertetett módon:In the WDG-CLI-01 Properties dialog box, on the Identity tab, view the monitoring information provided about the deployment process as described in the following table:

  InformációInformation LeírásDescription
  AZONOSÍTÓJAID Telepített számítógép egyedi azonosítóját.Unique identifier for the computer being deployed.
  Számítógép neveComputer Name A telepített számítógép nevét.The name of the computer being deployed.
  Központi telepítési állapotaDeployment status A számítógépen telepített; aktuális állapota az állapot a következők egyike lehet:The current status of the computer being deployed; the status can be one of the following:

  - Futó.- Running. A feladatütemezés lesz kifogástalan, és fut.The task sequence is healthy and running.
  - Nem sikerült.- Failed. A feladatütemezés végrehajtása sikertelen volt, és a telepítési folyamat sikertelen volt.The task sequence failed, and the deployment process was unsuccessful.
  - Befejeződött.- Completed. A feladatütemezés végrehajtása befejeződött.The task sequence has finished.
  - Nem válaszoló.- Unresponsive. A feladatütemezés nem frissítette az állapota az elmúlt négy órában, és a nem válaszoló adottnak.The task sequence has not updated its status in the past four hours and is assumed to be nonresponsive.
  LépésStep Az aktuális feladatütemezési lépés futtatása.The current task sequence step being run.
  Folyamatban vanProgress A feladatütemezés teljes folyamatához.The overall progress of the task sequence. A folyamatjelző jelzi, hogy hány feladatütemezési lépések futtatása feladatütemezési lépések száma kívül.The progress bar indicates how many task sequence steps have been run out of the total number of task sequence steps.
  Indítsa elStart Az az idő a telepítési folyamat elindítása.The time the deployment process started.
  VégeEnd Az idő a telepítési folyamat befejeződött.The time the deployment process ended.
  Eltelt időElapsed A telepítési folyamat mennyi ideig futott, vagy futtatott, ha a telepítési folyamat befejeződött.The length of time the deployment process has been running or took to run if the deployment process has finished.
  HibákErrors A telepítési folyamat során előforduló hibák száma.The number of errors encountered during the deployment process.
  FigyelmeztetésekWarnings A telepítési folyamat során észlelt figyelmeztetések száma.The number of warnings encountered during the deployment process.
  A távoli asztalRemote Desktop Ez a gomb lehetővé teszi a számítógép távoli asztali kapcsolatot feladatütemezőjéből, központi telepítés a Windows távoli asztal szolgáltatás segítségével.This button allows you to establish a remote desktop connection with the computer being deployed using the Windows Remote Desktop feature. Ez a módszer feltételezi, hogy:This method assumes that:

  -A cél operációs rendszer fut, és a távoli asztali támogatása engedélyezve van- The target operating system is running and has remote desktop support enabled
  - mstsc.exe elérési útvonalán van Megjegyzés: Ez a gomb mindig látható, de nem lehet létrehozni egy távoli asztali munkamenetet, ha a figyelt számítógépen fut a Windows PE környezetben, a cél operációs rendszer telepítése nem fejeződött be, vagy nincs telepítve a távoli asztal szolgáltatás engedélyezve van.- mstsc.exe is in the path Note: This button is always visible but may not be able to establish a remote desktop session if the monitored computer is running Windows PE, has not completed installation of the target operating system, or does not have the Remote Desktop feature enabled.
  Virtuálisgép-kapcsolatVM Connection Erre a gombra kattintva lehetővé teszi, hogy egy virtuális géphez a távoli asztali kapcsolat létrehozása a Hyper-v-ben.This button allows you to establish a remote desktop connection to a VM running in Hyper-V. Ez a módszer feltételezi, hogy:This method assumes that:

  -A központi telepítés végrehajtása folyamatban van egy Hyper-v rendszerű virtuális géphez- The deployment is being performed to a VM running on Hyper-V
  - vmconnect.exe a %ProgramFiles%\Hyper-V mappában található Megjegyzés: Ez a gomb akkor jelenik meg, amikor ZTIGather.wsf észleli, hogy a Hyper-V integrációs összetevői a figyelt számítógépen futnak.- vmconnect.exe is located in the %ProgramFiles%\Hyper-V folder Note: This button appears when ZTIGather.wsf detects that Hyper-V integration components are running on the monitored computer. Ellenkező esetben ez a gomb csak akkor látható.Otherwise, this button will not be visible.
  DaRT-távvezérlésDaRT Remote Control Erre a gombra kattintva hozzon létre egy távvezérlési munkamenetet a távoli viewer szolgáltatással a Diagnostics and Recovery Toolkit (DaRT) teszi lehetővé.This button allows you to establish a remote control session using the remote viewer feature in the Diagnostics and Recovery Toolkit (DaRT).

  Ez a módszer feltételezi, hogy:This method assumes that:

  -DaRT van telepítve azon a célszámítógépen, és jelenleg is fut- DaRT has been deployed to the target computer and is currently running
  - DartRemoteViewer.exe a %ProgramFiles%\Microsoft DaRT 7\v7 mappában található Megjegyzés: Ez a gomb akkor jelenik meg, amikor ZTIGather.wsf észleli, hogy a figyelt számítógépen fut-e a DaRT.- DartRemoteViewer.exe is located in the %ProgramFiles%\Microsoft DaRT 7\v7 folder Note: This button appears when ZTIGather.wsf detects that DaRT is running on the monitored computer. Ellenkező esetben ez a gomb csak akkor látható.Otherwise, this button will not be visible.
  Ez az információ 10 másodpercenként automatikus frissítéseAutomatically refresh this information every 10 seconds Jelölőnégyzet jelölését, amely meghatározza, hogy a párbeszédpanel a rendszer automatikusan frissíti.Check box that controls whether the information in the dialog box is automatically refreshed. Ha a jelölőnégyzet be van:If the check box is:

  -Választja, az információk frissítése 10 másodpercenként- Selected, the information is refreshed every 10 seconds
  -Üres, az információ nem frissül automatikusan és manuálisan frissíteni kell használatával a frissítés most gomb- Cleared, the information is not automatically refreshed and must be manually refreshed using the Refresh Now button
  Frissítés mostRefresh Now Erre a gombra kattintva azonnal frissíti a párbeszédpanelen megjelenő információkat.This button immediately refreshes the information displayed in the dialog box.
 8. Az a WDG-REF-01 tulajdonságok párbeszédpanel, kattintson a OK.In the WDG-REF-01 Properties dialog box, click OK.

 9. Zárja be a központi telepítési munkaterület.Close the Deployment Workbench.

A Get-MDTMonitorData parancsmaggal referencia-számítógép központi telepítési folyamat figyeléseTo monitor the reference computer deployment process using the Get-MDTMonitorData cmdlet

 1. A WDG-MDT-01, kattintson Start, mutasson a felügyeleti eszközök, és kattintson a Windows PowerShell-modulok. A Windows PowerShell-modulok parancssor megnyitása.On WDG-MDT-01, click Start, point to Administrative Tools, and then click Windows PowerShell Modules.The Windows PowerShell Modules command prompt opens.

 2. Hozzon létre egy PowerShell-meghajtó, amelyek futtatásával az MDT PowerShell szolgáltatót használja a New-PSDrive parancsmag a következő példában látható módon:Create a PowerShell drive that uses the MDT PowerShell provider by running the New-PSDrive cmdlet as shown in the following example:

  New-PSDrive -Name DS001 -PSProvider mdtprovider -Root d:\DeploymentShare$ 
  
 3. Az MDT figyelésre futtatásával megtekintheti a Get-MDTMonitorData parancsmag a következő példában látható módon:View the MDT monitoring process by running the Get-MDTMonitorData cmdlet as shown in the following example:

  Get-MDTMonitorData -Path DS001: 
  

  Ez a parancs visszaadja az MDT által összegyűjtött adatokat figyelési szolgáltatás fut ugyanazon a számítógépen, amely futtatja a központi telepítési megosztás látható módon a következő egy példa a kimenetre:This command returns the monitoring data collected by the MDT monitoring service running on the same computer that hosts the deployment share as shown in the following example output:

  Name        : WDG-REF-01 
  PercentComplete  : 96 
  Settings      : 
  Warnings      : 0 
  Errors       : 0 
  DeploymentStatus  : 1 
  StartTime     : 6/7/2012 6:45:39 PM 
  EndTime      :  
  ID         : 1 
  UniqueID      : 94a0830e-f2bb-421c-b1e0-6f86f9eb9fa1 
  CurrentStep    : 130 
  TotalSteps     : 134 
  StepName      : Gather 
  LastTime      : 6/7/2012 8:46:32 PM 
  DartIP       : 
  DartPort      : 
  DartTicket     : 
  VMHost       : XYL-DC-02 
  VMName       : WDG-REF-01 
  ComputerIdentities : {} 
  
  Name        : WDG-CLI-01 
  PercentComplete  : 26 
  Settings      : 
  Warnings      : 0 
  Errors       : 0 
  DeploymentStatus  : 1 
  StartTime     : 6/7/2012 3:07:13 AM 
  EndTime      :  
  ID         : 2 
  UniqueID      : 94a0830e-f2bb-421c-b1e0-6f86f9eb9fa1 
  CurrentStep    : 49 
  TotalSteps     : 134 
  StepName      : Capture Network Settings using MDT 
  LastTime      : 6/7/2012 3:08:32 AM 
  DartIP       : 
  DartPort      : 
  DartTicket     : 
  VMHost       :  
  VMName       :  
  ComputerIdentities : {} 
  
 4. Zárja be a Windows PowerShell-konzolt.Close the Windows PowerShell console.

  Ha bármilyen probléma fordul elő, a telepítés során, tekintse meg az MDT-dokumentum hibaelhárítási útmutató.If any problems occur during the deployment, consult the MDT document Troubleshooting Reference. Ha sikeresen befejeződtek, a célszámítógépen hasonlóan a referencia-számítógépet konfigurálni Windows 8.1 operációs rendszert futtat.When successfully completed, the target computer is running a Windows 8.1 operating system configured like the reference computer.