Első lépések útmutatója a felhasználó-központú telepítéseQuick Start Guide for User-Driven Installation

A Microsoft központi telepítési eszközkészlet (MDT) 2013 technológia üzembe a Windows operációs rendszerek és a Microsoft Office ismerteti.Microsoft Deployment Toolkit (MDT) 2013 provides technology for deploying Windows operating systems, and Microsoft Office. A gyors üzembe helyezési útmutató segítségével gyorsan kiértékelheti az MDT 2013-as, adja meg a tömörített, részletes utasításokat is telepíthető a Windows 8.1 operációs rendszer és a Microsoft Office Professional Plus 2010 driven Installation (UDI) és a Microsoft az A System Center 2012 R2 Configuration Manager.This quick start guide helps you quickly evaluate MDT 2013 by providing condensed, step-by-step instructions for using it to install the Windows 8.1 operating system and Microsoft Office Professional Plus 2010 with User-Driven Installation (UDI) and Microsoft System Center 2012 R2 Configuration Manager. Ez a rövid útmutató bemutatja, hogyan hajtsa végre az MDT új számítógép környezet, amely magában foglalja a Windows 8.1 egy új számítógépre történő telepítéséhez.This quick start guide demonstrates how to perform the MDT New Computer deployment scenario, which covers the deployment of Windows 8.1 to a new computer. Ebben a forgatókönyvben azt feltételezi, hogy nincs-e semmilyen felhasználói adatot vagy profilt megőrzése érdekében.This scenario assumes that there is no user data or profile to preserve.

Megjegyzés

Ebben a dokumentumban Windows a Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Server® 2012 R2, Windows Server 2012 és a Windows Server 2008 R2 operációs rendszerekre vonatkozik, hacsak máshogy nincs jelezve.In this document, Windows applies to the Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Server® 2012 R2, Windows Server 2012, and Windows Server 2008 R2 operating systems unless otherwise noted. Az MDT nem támogatja a Windows ARM processzor-alapú verzióit.MDT does not support ARM processor–based versions of Windows. Hasonlóképpen MDT hiányában az MDT 2013 hivatkozik.Similarly, MDT refers to MDT 2013 unless otherwise stated.

A jelen útmutató MDT kiértékelése után tekintse át az MDT útmutatót az informatikai szolgáltatásokkal kapcsolatos további részeinek.After using this guide to evaluate MDT, review the rest of the MDT guidance to learn more about the technology’s advanced features.

Megjegyzés

Az itt leírt infrastruktúra telepítése kiértékelési célokra, és nem javasolt éles rendszer esetén.The infrastructure setup described here is for evaluation purposes and not intended for a production system.

ElőfeltételekPrerequisites

A System Center 2012 R2 Configuration Manager használatával végzett telepítést UDI rendelkezik a következő előfeltételek teljesülését.UDI installations using System Center 2012 R2 Configuration Manager have the following prerequisites.

Szükséges szoftverekRequired Software

Ez az útmutató befejezéséhez szükség a következő szoftverre:To complete this guide, the following software is required:

 • Windows Server 2008 R2Windows Server 2008 R2

 • Microsoft SQL Server® 2008 R2Microsoft SQL Server® 2008 R2

 • SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)

 • SQL Server 2008 R2 SP1 kumulatív frissítés 6 (CU6)SQL Server 2008 R2 SP1 Cumulative Update 6 (CU6)

 • Windows 8.1Windows 8.1

 • System Center 2012 R2 Configuration ManagerSystem Center 2012 R2 Configuration Manager

 • Office Professional Plus 2010 mennyiségi licenc, 32 bites verziójaOffice Professional Plus 2010 volume license, 32-bit version

 • A Microsoft .NET-keretrendszer 3.5-ös verzió SP1 szervizcsomaggalMicrosoft .NET Framework version 3.5 with SP1

 • Windows PowerShell™ 2.0-s verzióWindows PowerShell™ version 2.0

 • Windows előtelepítési környezet (Windows PE), amely tartalmazza a Configuration ManagerbenWindows Preinstallation Environment (Windows PE), which is included in Configuration Manager

 • Hálózati szolgáltatásokkal, beleértve a tartománynévrendszer (DNS) és a Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)Networking services, including Domain Name System (DNS) and Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)

 • Aktív Directory® tartományi szolgáltatások (AD DS)Active Directory® Domain Services (AD DS)

Megjegyzés

A feladat-Sorrendvezérlőtől, az MDT környezetekben használt megköveteli, hogy a globális objektum létrehozása jobb eléréséhez, és a központi telepítési munkaterület és a telepítési folyamat futtatásához használt hitelesítő adatokat kell rendelni.The Task Sequencer used in MDT deployments requires that the Create Global Object right be assigned to credentials used to access and run the Deployment Workbench and the deployment process. Ez a jogosultság általában rendelkezésére áll rendszergazdai jogosultságokkal rendelkező fiókokat (kivéve, ha explicit módon eltávolítanak).This right is normally available to accounts with Administrator-level permissions (unless explicitly removed). A speciális biztonsági – korlátozott funkciók (SSLF) biztonsági profil is, eltávolítja a globális objektum létrehozása jobbra, és az MDT használatával telepített számítógépek nem alkalmazható.Also, the Specialized Security – Limited Functionality (SSLF) security profile removes the Create Global Object right and should not be applied to computers deployed using MDT.

Számítógép konfigurációjaComputer Configuration

Végezze el a jelen útmutató, állítsa be a számítógépek, az 1.To complete this guide, set up the computers listed in Table 1. Ezeket a számítógépeket lehet fizikai számítógépeket vagy a virtuális gépek (VM) a kijelölt rendszererőforrásait.These computers can be either physical computers or virtual machines (VMs) with the system resources designated.

1. táblázat.Table 1. Az útmutatóban használt számítógépekComputers Used in This Guide

SzámítógépComputer Leírás és a rendszererőforrásokDescription and system resources
WDG-MDT-01WDG-MDT-01 Ezen a számítógépen fut, az MDT-infrastruktúra és a Configuration Manager.This computer runs the MDT infrastructure and Configuration Manager. A számítógépen a Windows Server 2008 R2 fut, a következő hálózati szolgáltatásokkal telepítve:The computer runs Windows Server 2008 R2 with the following networking services installed:

– ACTIVE DIRECTORY TARTOMÁNYI SZOLGÁLTATÁSOK- AD DS
-DNS kiszolgáló- DNS Server
-DHCP kiszolgáló- DHCP Server
-Windows-telepítési szolgáltatások- Windows Deployment Services

A számítógép rendszererőforrásait a következők:The system resources of the computer are as follows:

-Négymagos processzor 2,66 gigahertzes (GHz) vagy gyorsabb- Quad-core processor running at 2.66 gigahertz (GHz) or faster
-4 gigabájt (GB) vagy több fizikai memória- 4 gigabytes (GB) or more of physical memory
-A tároló lemezpartíción, 40 GB vagy több rendelkezésre álló szabad lemezterület; a C meghajtó partíció válik- A disk partition that has 40 GB or more of available disk space; it will become the drive C partition
-Több CD- vagy DVD-ROM-meghajtó a D meghajtóbetűjellel rendelendő- One CD-ROM or DVD-ROM drive that will be assigned the drive letter D
-A tároló lemezpartíción, 40 GB vagy több rendelkezésre álló szabad lemezterület; partíció E. válik- A disk partition that has 40 GB or more of available disk space; it will become partition E.
WDG-REF-01WDG-REF-01 Ez az a referencia-számítógépen futó operációs rendszer nélküli aktuális.This is the reference computer, which runs no current operating system. A számítógép rendszererőforrásait a következők:The system resources of the computer are as follows:

-1,4 GHz vagy gyorsabb processzor- Processor running at 1.4 GHz or faster
-1 GB vagy több fizikai memória- 1 GB or more of physical memory
– 16 GB vagy több rendelkezésre álló lemezterület- 16 GB or more of available disk space
WDG-CLI-01WDG-CLI-01 Ez az a célszámítógépen, nem az aktuális operációs rendszert futtató.This is the target computer, which runs no current operating system. A számítógép rendszererőforrásait a következők:The system resources of the computer are as follows:

-1,4 GHz vagy gyorsabb processzor- Processor running at 1.4 GHz or faster
-1 GB vagy több fizikai memória- 1 GB or more of physical memory
– 16 GB vagy több rendelkezésre álló lemezterület- 16 GB or more of available disk space

Az erőforrások, az 1 tükrözik a rendszererőforrások, javasoljuk, hogy ez az útmutató lépéseinek végrehajtásához.The resources listed in Table 1 reflect the system resources recommended to perform the steps in this guide. A minimális erőforrás rendszerkövetelményei olvashat:For information on the minimum system resource requirements for:

Megjegyzés

Ez az útmutató feltételezi, hogy az MDT kiértékelése megtörténik a 64 bites (x 64) fizikai vagy virtuális számítógépeket.This guide assumes that MDT is being evaluated on 64-bit (x64) physical or virtual computers. Ha az MDT kiértékelése a 32 bites (x 86) platformok, letöltése és telepítése a x86 a MDT valamint összetevőt, amelyet ez az útmutató ismerteti.If evaluating MDT on 32-bit (x86) platforms, download and install the x86 editions of MDT and the components that this guide describes.

1. lépés: A szükséges infrastruktúra előkészítéseStep 1: Prepare the Prerequisite Infrastructure

Ez az útmutató célja, az előfeltételként szükséges infrastruktúra-szolgáltatásokat futtassa a következő nevű számítógépet WDG-MDT-01.For purposes of this guide, all the prerequisite infrastructure services run on the computer named WDG-MDT-01. Az előfeltételként szükséges szoftver, kiszolgálói szerepkörök és szolgáltatások telepítése a számítógépen az MDT telepítése előtt.Install the prerequisite software, server roles, and services on this computer before installing MDT.

Megjegyzés

Jelen szakaszban feltételezzük, hogy hoz létre egy új Configuration Manager infrastruktúrájának MDT.This section assumes that you are creating a new Configuration Manager infrastructure for MDT. Ha egy meglévő Configuration Manager-infrastruktúrát használ, tekintse át a jelen szakaszban szereplő lépéseket, és az erőforrások (például a számítógép nevét és a megosztott hálózati mappa) a szakaszban létrehozott meglévő erőforrásnevek helyettesítse.If you are using an existing Configuration Manager infrastructure, review the steps in this section and substitute existing resource names for the resources created in this section (such as the computer name and shared network folders). Ez a szakasz áttekintése, után folytassa a 2. lépés: Az MDT-környezet előkészítéseAfter reviewing this section, proceed to Step 2: Prepare the MDT Environment

A szükséges infrastruktúra előkészítése által az MDT telepítése előtt:Prepare the prerequisite infrastructure before installing MDT by:

1-1. lépés: Windows Server 2008 R2 telepítéseStep 1-1: Install Windows Server 2008 R2

Olvassa el a 2. Telepítse a Windows Server 2008 R2.Use the information in 2 to install Windows Server 2008 R2. Elfogadhatja az alapértelmezett értékeket, hacsak másként nincs megadva.Accept default values unless otherwise specified.

2. táblázat.Table 2. Információk a Windows Server 2008 R2 telepítéseInformation for Installing Windows Server 2008 R2

Ha a rendszer kériWhen prompted for Adja meg ezeket az értékeketProvide these values
Ha szeretné telepíteni a Windowst?Where do you want to install Windows? 0 nem lefoglalt lemezterületDisk 0 Unallocated Space
JelszóPassword Bármely erős jelszóAny strong password
Számítógép neveComputer name WDG-MDT-01WDG-MDT-01
C és E kötetek formázásaFormat for volumes C and E NTFSNTFS
TCP/IP-konfigurációTCP/IP configuration Egy statikus IP-címének konfigurációja, a más TCP/IP konfigurációs beállításokkal a környezetének megfelelő konfigurálásaConfigure with a static IP address configuration, with the other TCP/IP configuration options as appropriate for the environment

1 – 2. lépés: A szükséges mappák létrehozása és a hálózati megosztásokStep 1-2: Create the Required Folders and Network Shares

Az MDT központi telepítési folyamat további mappákat a forrásként használt fájlok vagy az MDT központi telepítési folyamat során létrehozott fájlok tárolásához szükséges.The MDT deployment process requires additional folders that are used as the source for files or to store files created during the MDT deployment process. Ezek a mappák némelyike kell osztható meg, hogy azok a más számítógépről elérhetők.Some of these folders need to be shared so that they can be accessed from other computers.

A szükséges mappák és megosztások létrehozásaTo create the required folders and shares

 1. Hozza létre a mappák és megosztások szerepel a 3. táblázat minden megosztás megadott engedélyekkelCreate the folders and shares listed in Table 3 with the permissions specified for each share

  3. táblázat.Table 3. Az MDT központi telepítési folyamat igénylő mappákFolders That the MDT Deployment Process Requires

  Ez a mappa létrehozásaCreate this folder Ez a megosztás neveWith this share name Ezekkel a megosztási engedélyekWith these share permissions
  E:\Source$E:\Source$ Forrás$Source$ A rendszergazdák: TárstulajdonosAdministrators: Co-owner

  Mindenki: OlvasásEveryone: Read
  E:\Images$E:\Images$ Lemezképek$Images$ A rendszergazdák: TárstulajdonosAdministrators: Co-owner

  Mindenki: OlvasásEveryone: Read
  E:\Capture$E:\Capture$ $ RögzítéseCapture$ A rendszergazdák: TárstulajdonosAdministrators: Co-owner

  Mindenki: OlvasásEveryone: Read
  E:\Packages$E:\Packages$ Csomagok$Packages$ A rendszergazdák: TárstulajdonosAdministrators: Co-owner

  Mindenki: OlvasásEveryone: Read
 2. A következő mappák létrehozása:Create the following folders:

  • E:\CMDownloadsE:\CMDownloads

  • E:\Source$\CustomSettingsE:\Source$\CustomSettings

  • E:\Source$\DriversE:\Source$\Drivers

  • E:Source$ Windows_8-1E:Source$Windows_8-1

  • E:Source$ MDT_2013E:Source$MDT_2013

  • E:Source$ SQL2008R2E:Source$SQL2008R2

  • E:Source$ SQL2008R2SP1E:Source$SQL2008R2SP1

  • E:Source$ SQL2008R2CU6E:Source$SQL2008R2CU6

  • E:Source$ OfficeProPlus2010E:Source$OfficeProPlus2010

  • E:Source$ ConfigMgrE:Source$ConfigMgr

  • E:Packages$ illesztőprogramokE:Packages$Drivers

 3. Másolja a referencia-számítógép (WDG-REF-01) és a célszámítógép (WDG-CLI-01) eszközillesztők E:\Source$\Drivers.Copy the device drivers for the reference computer (WDG-REF-01) and the target computer (WDG-CLI-01) to E:\Source$\Drivers.

  Megjegyzés

  Az útmutató a folyamatok azt feltételezik, hogy a referencia-számítógép és a célszámítógép rendelkezik ugyanazokat az eszközöket, és nem igényelnek különböző eszközök illesztőprogramot.The processes in this guide assume that the reference computer and target computer have the same devices and do not require different devices drivers.

1 – 3. lépés: Szerezze be a szükséges szoftverekStep 1-3: Obtain the Required Software

Bizonyos szoftverek mellett a Windows Server 2008 R2, Windows 8.1 és a System Center 2012 R2 Configuration Manager, az MDT a folyamatokat a jelen útmutató alapján kiértékelheti szükséges.Besides Windows Server 2008 R2, Windows 8.1, and System Center 2012 R2 Configuration Manager, certain software is required to evaluate MDT based on the processes in this guide. 4. táblázat az MDT, a szoftver beszerzési helyét és hol szeretné elhelyezni a szoftver a WDG-MDT-01 használó központi telepítések elvégzéséhez szükséges szoftvereket tartalmazza.Table 4 lists the software required to perform deployments using MDT, where to obtain the software, and where to place the software on WDG-MDT-01.

4. táblázat.Table 4. Az MDT Eszközkészlettel telepítéshez szükséges további szoftvereketAdditional Software Required for Deployment Using MDT

Ez a szoftver beszerzéseObtain this software Ez a mappa elhelyezésePlace in this folder
AZ MDT 2013MDT 2013 E:\Source$\MDT_2013E:\Source$\MDT_2013
A termék adathordozójáról Windows 8.1 terjesztési fájlokWindows 8.1 distribution files from the product media E:\Source$\Windows_8-1E:\Source$\Windows_8-1
A referencia- és a cél számítógépek (WDG-REF-01 és WDG-CLI-01) szükséges eszköz-illesztőprogramokDevice drivers required for the reference and target computers (WDG-REF-01 and WDG-CLI-01) E:\Source$\DriversE:\Source$\Drivers
SQL Server 2008 R2, a termék adathordozójárólSQL Server 2008 R2 from the product media E:\Source$\SQL2008E:\Source$\SQL2008
SQL Server 2008 R2 SP1, rendelkezésre álló http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=26727SQL Server 2008 R2 SP1, available at http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=26727 E:\Source$\SQL2008R2SP1E:\Source$\SQL2008R2SP1
SQL Server 2008 R2 SP1 CU6, rendelkezésre álló http://support.microsoft.com/kb/2679367SQL Server 2008 R2 SP1 CU6, available at http://support.microsoft.com/kb/2679367 E:\Source$\SQL2008R2SP1CU6E:\Source$\SQL2008R2SP1CU6
A System Center 2012 R2 Configuration Manager a termék adathordozójárólSystem Center 2012 R2 Configuration Manager from the product media E:\Source$\ConfigMgrE:\Source$\ConfigMgr
Office Professional Plus 2010 32 bites mennyiségi licencelés verziója a termék adathordozójárólOffice Professional Plus 2010 32-bit Volume Licensing version from the product media E:\ Forrás$ \OfficeProPlus2010E:\ Source$\OfficeProPlus2010

1-4. lépés: Az AD DS kiszolgálói szerepkör telepítéseStep 1-4: Install the AD DS Server Role

Active Directory tartományi szolgáltatások hitelesítésre és a Microsoft-termékek és technológiák listáját az MDT-t használja, például a Microsoft SQL Server és a Configuration Manager konfigurációs értékeinek tárházat összekötőként szükséges.AD DS is required to provide authentication and act as a repository for configuration values for the Microsoft products and technologies that MDT uses, such as Microsoft SQL Server and Configuration Manager.

Active Directory tartományi szolgáltatások telepítéséhez futtassa a DCPROMO varázsló konfigurálja a számítógépet tartományvezérlőként működik.To install AD DS, run the DCPROMO Wizard to configure the computer as a domain controller. Telepítse az Active Directory tartományi Szolgáltatásokban, az 5, bármely Alapértelmezések elfogadása, hacsak másként nincs megadva az információk alapján.Install AD DS using the information in Table 5, accepting any defaults unless otherwise specified.

5. táblázatot.Table 5. Információk az Active Directory tartományi szolgáltatások telepítéseInformation for Installing AD DS

Amikor a rendszer kériWhen prompted EhhezDo this
A tartomány típusFor the domain type Új tartományt hozzon létre egy új erdő.Create a new domain in a new forest.
A teljesen minősített tartománynévFor the fully qualified domain name Típus mdt2013.corp.woodgrovebank.com.Type mdt2013.corp.woodgrovebank.com.
Az erdő működési szintjeFor the forest functional level Válassza ki Windows Server 2008 R2.Select Windows Server 2008 R2.
A tartományvezérlő-telepítési folyamat részeként a DNS-kiszolgáló szolgáltatás telepítéseTo install the DNS Server service as part of the domain controller installation process Kattintson az Igen gombra.Click Yes.

1-5. lépés: A DHCP kiszolgálói szerepkör telepítéseStep 1-5: Install the DHCP Server Server Role

A DHCP-kiszolgáló kiszolgálói szerepkör a célszámítógépekhez automatikus IP-konfiguráció szükséges.The DHCP Server server role is required to provide automatic IP configuration for the target computers. Az információk alapján a 6, bármely Alapértelmezések elfogadása, hacsak másként nincs megadva, a DHCP-kiszolgáló telepítése.Install DHCP Server using the information in Table 6, accepting any defaults unless otherwise specified.

Megjegyzés

Ha virtualizált környezetben használja, tiltsa le a DHCP-beállításra, amely a számítógép-virtualizációs szoftver.If you are using a virtualized environment, disable any DHCP configuration that the computer-virtualization software provides. Győződjön meg arról, hogy a DHCP-kiszolgálót futtató WDG-MDT-01 az egyetlen DHCP használata IP-konfiguráció-szolgáltató.Ensure that the DHCP Server service running WDG-MDT-01 is the only provider of IP configuration using DHCP.

6. táblázat.Table 6. A DHCP-kiszolgáló kiszolgálói szerepkör telepítésével kapcsolatbanInformation for Installing the DHCP Server Server Role

A varázsló e lapjánOn this wizard page EhhezDo this
DHCP-kiszolgáló az Active Directory engedélyezéseAuthorize DHCP server in Active Directory Engedélyezi a WDG-MDT-01-től adja meg az ügyfél IP-konfigurációt.Authorize WDG-MDT-01 to provide client IP configuration.
DHCP-hatókörökDHCP scopes Hozzon létre egy megfelelő hatókörben, amely automatikusan konfigurálja a TCP/IP WDG-REF-01 és WDG-CLI-01 használható.Create an appropriate scope that can be used to automatically configure TCP/IP for WDG-REF-01 and WDG-CLI-01.
DHCPv6 állapot nélküli módjának saját konfigurációjaDHCPv6 stateless mode configuration Tiltsa le a DHCPv6 állapot nélküli módban ehhez a kiszolgálóhoz.Disable DHCPv6 stateless mode for this server.

1-6. lépés: A Web Services (IIS) kiszolgálói szerepkör telepítéseStep 1-6: Install the Web Services (IIS) Server Role

A Web Services (IIS) kiszolgálói szerepkör telepítése szolgáltatásokkal a szerepkör szerepel a 7. táblázat, amelyek szükségesek az SQL Server 2008 R2 és a Configuration Manager.Install the Web Services (IIS) server role with the role services listed in Table 7, which are required for SQL Server 2008 R2 and Configuration Manager. Hacsak másként nincs megadva, az alapértelmezett értékeket használja.Unless otherwise specified, use the default values.

7. táblázat.Table 7. A Web Services (IIS) kiszolgálói szerepkör telepítése információiInformation for Installing the Web Services (IIS) Server Role

Szerepkör-szolgáltatásRole service ÁllapotStatus
WebkiszolgálóWeb Server telepítveInstalled
Általános HTTP-szolgáltatásokCommon HTTP Features telepítveInstalled
Statikus tartalomStatic Content telepítveInstalled
Alapértelmezett dokumentumDefault Document telepítveInstalled
Könyvtár tallózásaDirectory Browsing telepítveInstalled
HTTP-hibákHTTP Errors telepítveInstalled
HTTP-átirányításHTTP Redirection telepítveInstalled
A WebDAV-közzétételWebDAV Publishing telepítveInstalled
AlkalmazásfejlesztésApplication Development telepítveInstalled
ASP.NETASP.NET telepítveInstalled
.NET-bővíthetőség.NET Extensibility telepítveInstalled
ASPASP Nincs telepítveNot installed
CGICGI Nincs telepítveNot installed
ISAPI-bővítményekISAPI Extensions telepítveInstalled
ISAPI-szűrőkISAPI Filters telepítveInstalled
Kiszolgálóoldali beágyazásServer Side Includes Nincs telepítveNot installed
Állapot és diagnosztikaHealth and Diagnostics telepítveInstalled
HTTP-naplózásHTTP Logging telepítveInstalled
Naplózási eszközökLogging Tools telepítveInstalled
KérésfigyelőRequest Monitor telepítveInstalled
nyomkövetésTracing telepítveInstalled
Az egyéni naplózásCustom Logging Nincs telepítveNot installed
ODBC-naplózásODBC Logging Nincs telepítveNot installed
BiztonságSecurity telepítveInstalled
Alapszintű hitelesítésBasic Authentication Nincs telepítveNot installed
Windows-hitelesítésWindows Authentication telepítveInstalled
Kivonatoló hitelesítésDigest Authentication Nincs telepítveNot installed
Ügyféltanúsítvány-hozzárendeléses hitelesítésClient Certificate Mapping Authentication Nincs telepítveNot installed
IIS ügyféltanúsítvány-hozzárendeléses hitelesítésIIS Client Certificate Mapping Authentication Nincs telepítveNot installed
URL-cím engedélyezéseURL Authorization Nincs telepítveNot installed
Kérelmek szűréseRequest Filtering telepítveInstalled
IP-cím és tartomány korlátozásaIP and Domain Restriction Nincs telepítveNot installed
Performance (Teljesítmény)Performance telepítveInstalled
Statikus tartalom tömörítéseStatic Content Compression telepítveInstalled
Dinamikus tartalom tömörítéseDynamic Content Compression Nincs telepítveNot installed
Felügyeleti eszközökManagement Tools telepítveInstalled
IIS-kezelő konzolIIS Management Console telepítveInstalled
Az IIS-kezelés parancsfájljai és eszközeiIIS Management Scripts and Tools Nincs telepítveNot installed
Felügyeleti szolgáltatásManagement Service Nincs telepítveNot installed
Kompatibilitás az IIS 6 kezelésévelIIS 6 Management Compatibility telepítveInstalled
Kompatibilitás az IIS 6 metabázisávalIIS 6 Metabase Compatibility telepítveInstalled
IIS 6 WMI kompatibilitási módIIS 6 WMI Compatibility telepítveInstalled
Az IIS 6-parancsfájlkezelő eszközökIIS 6 Scripting Tools Nincs telepítveNot installed
Az IIS 6 kezelése konzolIIS 6 Management Console Nincs telepítveNot installed
FTP-közzétételi szolgáltatásFTP Publishing Service Nincs telepítveNot installed
FTP-kiszolgálóFTP Server Nincs telepítveNot installed
FTP-felügyeleti konzolFTP Management Console Nincs telepítveNot installed
IIS üzemeltethető WebmagjaIIS Hostable Web Core Nincs telepítveNot installed

1-7. lépés: Adja hozzá a szükséges Windows Server 2008 R2-szolgáltatásokStep 1-7: Add the Required Windows Server 2008 R2 Features

Mellett a Windows Server 2008 R2 szükséges kiszolgálói szerepköröket is telepít, vegye fel a következő szükséges funkciókat a Kiszolgálókezelőben a a szolgáltatások összegzése szakasz:In addition to installing the required Windows Server 2008 R2 server roles, add the following required features in Server Manager in the Features Summary section:

 • A háttérben futó intelligens átviteli szolgáltatásBackground Intelligent Transfer Service

 • Távoli különbözeti tömörítésRemote Differential Compression

1-8. lépés: Hozzon létre a megfelelő felhasználói és szolgáltatásfiókokStep 1-8: Create the Required User and Service Accounts

A Configuration Manager és az SQL Server 2008 R2 szükséges a felhasználói fiókok a telepítési folyamat során.Configuration Manager and SQL Server 2008 R2 require user accounts during the installation process. 8. táblázat sorolja fel, ezek a fiókok létrehozásához szükséges információkat.Table 8 lists the information needed for creating these accounts.

8. táblázat.Table 8. A szükséges fiókok létrehozásával kapcsolatosInformation for Creating the Required Accounts

Ez a fiók létrehozásaCreate this account Ezekkel a beállításokkalWith these settings
SQL Server Agent szolgáltatásfiók használatávalSQL Server Agent service account 1. A Utónév, típus SQL Agent.1. In First name, type SQL Agent.
2. A Vezetéknév, típus szolgáltatásfiók.2. In Last name, type Service Account.
3. A bejelentkezési név, típus SQLAgent.3. In User logon name, type SQLAgent.
4. A jelszó és jelszó megerősítése, típus P@ssw0rd .4. In Password and Confirm password, type P@ssw0rd.
5. Törölje a jelet a kell változtatni a jelszót a következő bejelentkezéskor jelölőnégyzetet.5. Clear the User must change password at next logon check box.
6. Válassza ki a jelszó sohasem jár le jelölőnégyzetet.6. Select the Password never expires check box.
7. Adja hozzá a fiókot a tartományi rendszergazdák biztonsági csoportjának tagjává teszi.7. Make the account a member of the Domain Admins security group.
8. A leírás, típus SQL Server 2008 R2-ügynök szolgáltatás futtatásához használt szolgáltatásfiók.8. In Description, type Service account used to run SQL Server 2008 R2 Agent service.
SQL Server adatbázis-kezelő szolgáltatás fiókjaSQL Server Database Engine service account 1. A Utónév, típus SQL adatbázis-kezelő.1. In First name, type SQL DB Engine.
2. A Vezetéknév, típus szolgáltatásfiók.2. In Last name, type Service Account.
3. A bejelentkezési név, típus SQLDBEngine.3. In User logon name, type SQLDBEngine.
4. A jelszó és jelszó megerősítése, típus P@ssw0rd .4. In Password and Confirm password, type P@ssw0rd.
5. Törölje a jelet a kell változtatni a jelszót a következő bejelentkezéskor jelölőnégyzetet.5. Clear the User must change password at next logon check box.
6. Válassza ki a jelszó sohasem jár le jelölőnégyzetet.6. Select the Password never expires check box.
7. Adja hozzá a fiókot a tartományi rendszergazdák biztonsági csoportjának tagjává teszi.7. Make the account a member of the Domain Admins security group.
8. A leírás, típus adatbázismotor SQL Server 2008 R2 futtatásához használt szolgáltatásfiók.8. In Description, type Service account used to run SQL Server 2008 R2 database engine.
SQL Server Reporting Services szolgáltatás fiókjaSQL Server Reporting Services service account 1. A Utónév, típus SQL Reporting.1. In First name, type SQL Reporting.
2. A Vezetéknév, típus szolgáltatásfiók.2. In Last name, type Service Account.
3. A bejelentkezési név, típus SQLReport.3. In User logon name, type SQLReport.
4. A jelszó és jelszó megerősítése, típus P@ssw0rd .4. In Password and Confirm password, type P@ssw0rd.
5. Törölje a jelet a kell változtatni a jelszót a következő bejelentkezéskor jelölőnégyzetet.5. Clear the User must change password at next logon check box.
6. Válassza ki a jelszó sohasem jár le jelölőnégyzetet.6. Select the Password never expires check box.
7. Adja hozzá a fiókot a tartományi rendszergazdák biztonsági csoportjának tagjává teszi.7. Make the account a member of the Domain Admins security group.
8. A leírás, típus SQL Server 2008 R2 reporting services futtatásához használt szolgáltatásfiók.8. In Description, type Service account used to run SQL Server 2008 R2 reporting services.
System Center Configuration Manager ügyfél hálózati hozzáférési fiókSystem Center Configuration Manager Client Network Access account 1. A Utónév, típus CM 2012.1. In First name, type CM 2012.
2. A Vezetéknév, típus ügyfél hálózati hozzáférés.2. In Last name, type Client Network Access.
3. A felhasználói bejelentkezési nevét, írja be CMNetAccess.3. In User logon name, type CMNetAccess.
4. A jelszó és jelszó megerősítése, típus P@ssw0rd .4. In Password and Confirm password, type P@ssw0rd.
5. Törölje a jelet a kell változtatni a jelszót a következő bejelentkezéskor jelölőnégyzetet.5. Clear the User must change password at next logon check box.
6. Válassza ki a jelszó sohasem jár le jelölőnégyzetet.6. Select the Password never expires check box.
7. A leírás, típus Configuration Manager-ügyfél a hálózat-hozzáférési fiókként használt szolgáltatásfiók.7. In Description, type Service account used as the network access account for Configuration Manager Client.

1 – 9. lépés: SQL Server 2008 R2 telepítéseStep 1-9: Install SQL Server 2008 R2

Configuration Manager telepítése előtt telepítse az SQL Server 2008 R2 SP1 és CU6.Before installing Configuration Manager, install SQL Server 2008 R2 SP1 and CU6.

Megjegyzés

Ahhoz, hogy az összes SQL Server 2008 R2 szolgáltatás, a Web Services (IIS) kiszolgálói szerepkör telepítése az SQL Server 2008 R2 telepítése előtt.To enable all SQL Server 2008 R2 features, install the Web Services (IIS) server role before installing SQL Server 2008 R2.

SQL Server 2008 R2 telepítéseTo install SQL Server 2008 R2

 1. Indítsa el az SQL Server telepítési központjának.Start the SQL Server Installation Center.

 2. Az SQL Server telepítési központjának, a navigációs ablaktáblán kattintson telepítési.In the SQL Server Installation Center, in the navigation pane, click Installation.

 3. Kattintson az Előnézet ablaktáblán új telepítése vagy szolgáltatások hozzáadása egy meglévő telepítéshez.In the preview pane, click New installation or add features to an existing installation.

  SQL Server 2008 R2 telepítése varázsló elindul.SQL Server 2008 R2 Setup Wizard starts.

 4. Telepítse az SQL Server 2008 R2 információk segítségével a 9, az alapértelmezett értékek elfogadásával, hacsak másként nincs megadva.Install SQL Server 2008 R2 using the information in Table 9, accepting the defaults unless otherwise specified.

  9. táblázat.Table 9. Információ az SQL Server 2008 R2 telepítéseInformation for Installing SQL Server 2008 R2

  A varázsló e lapjánOn this wizard page EhhezDo this
  Telepítéstámogatási szabályokSetup Support Rules Kattintson az OK gombra.Click OK.
  TermékkulcsProduct Key Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  LicencfeltételekLicense Terms Válassza ki a elfogadom a licencfeltételeket jelölőnégyzetet, majd kattintson a következő.Select the I accept the license terms check box, and then click Next.
  Telepítéstámogató fájlokSetup Support Files Kattintson a Telepítés gombra.Click Install.
  Telepítéstámogatási szabályokSetup Support Rules Győződjön meg arról, hogy kritikus eredmény szabályok tartozik, és kattintson a következő.Ensure that no critical results exist for the rules, and then click Next.
  Telepítési szerepkörSetup Role Kattintson a SQL Server-szolgáltatás telepítése, és kattintson a következő.Click SQL Server Feature Installation, and then click Next.
  Szolgáltatás kiválasztásaFeature Selection 1. Válassza ki a adatbázismotor-szolgáltatások jelölőnégyzetet.1. Select the Database Engine Services check box.
  2. Válassza ki a Reporting Services jelölőnégyzetet.2. Select the Reporting Services check box.
  3. Válassza ki a teljes szöveges keresés jelölőnégyzetet.3. Select the Full-Text Search check box.
  4. Válassza ki a végezze el a felügyeleti eszközök – jelölőnégyzetet.4. Select the Management Tools - Complete check box.
  5. Kattintson a Továbbgombra.5. Click Next.
  Telepítési szabályokatInstallation Rules Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  Példány konfigurációjaInstance Configuration Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  Szükséges lemezterületDisk Space Requirements Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  KiszolgálókonfigurációServer Configuration 1. A SQL Server Agent, a fióknév, típus MDT2013\SQLAgent, a jelszó, típus P@ssw0rd .1. For SQL Server Agent, in Account Name, type MDT2013\SQLAgent, in Password, type P@ssw0rd.
  2. A SQL Server adatbázismotor, a fióknév, típus MDT2013\SQLDBEngine, a jelszó, típus P@ssw0rd .2. For SQL Server Database Engine, in Account Name, type MDT2013\SQLDBEngine, in Password, type P@ssw0rd.
  3. A SQL Server Reporting Services, a fióknév, típus MDT2013\SQLReport, a jelszó, típus P@ssw0rd .3. For SQL Server Reporting Services, in Account Name, type MDT2013\SQLReport, in Password, type P@ssw0rd.
  4. Kattintson a Továbbgombra.4. Click Next.
  Adatbázismotor beállításaDatabase Engine Configuration Kattintson a jelenlegi felhasználó hozzáadása, és kattintson a következő.Click Add Current User, and then click Next.
  A Reporting Services konfigurálásaReporting Services Configuration Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  HibajelentésError Reporting Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  Telepítéskonfigurációs szabályokInstallation Configuration Rules Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  Telepítésre készReady to Install Kattintson a Telepítés gombra.Click Install.
  Végezze elComplete Kattintson a Bezárás gombra.Click Close.
 5. Zárja be az SQL Server telepítési központjának.Close the SQL Server Installation Center.

  SQL Server 2008 R2 SP1 telepítéseTo install SQL Server 2008 R2 SP1

 6. A Windows Intézőben nyissa E:\Source$\SQL2008R2SP1, és kattintson duplán a SQLServer2008R2SP1-KB2528583-x64-ENU.exe.In Windows Explorer, go to E:\Source$\SQL2008R2SP1, and double-click SQLServer2008R2SP1-KB2528583-x64-ENU.exe.

  A fájlok kibontása párbeszédpanelen megjelenik a fájl-feladattal.The Extracting Files dialog box displays the file-extraction process. Ha a folyamat befejeződik, az SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 frissítés telepítővarázsló elindul.When the process is complete, the SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 Update Setup Wizard starts.

 7. Telepítse az SQL Server 2008 R2 SP1 információk segítségével a 10, az alapértelmezett értékek elfogadásával, hacsak másként nincs megadva.Install SQL Server 2008 R2 SP1 using the information in Table 10, accepting the defaults unless otherwise specified.

  10. táblázat.Table 10. Információ az SQL Server 2008 R2 SP1 telepítéseInformation for Installing SQL Server 2008 R2 SP1

  A varázsló e lapjánOn this wizard page EhhezDo this
  SQL Server 2008 R2 frissítésSQL Server 2008 R2 update Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  LicencfeltételekLicense Terms Válassza ki a elfogadom a licencfeltételeket jelölőnégyzetet, majd kattintson a következő.Select the I accept the license terms check box, and then click Next.
  Szolgáltatások kiválasztásaSelect Features Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  Ellenőrizze a használatban lévő fájlokCheck Files In Use Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  Készen áll a frissítéseReady to update Kattintson a frissítés.Click Update.
  Frissítés folyamatban vanUpdate Progress A folyamatban lévő jelenik meg a varázsló oldalán a frissítés történik, és végül.The progress is displayed on the wizard page as the update is performed and finishes.
  Végezze elComplete Kattintson a Bezárás gombra.Click Close.

  SQL Server 2008 R2 SP1 CU6 telepítéseTo install SQL Server 2008 R2 SP1 CU6

 8. A Windows Intézőben nyissa E:\Source$\SQL2008R2SP1CU6, és kattintson duplán a 446622_intl_x64_zip.exe.In Windows Explorer, go to E:\Source$\SQL2008R2SP1CU6, and double-click 446622_intl_x64_zip.exe.

  A Microsoft Extractor párbeszédpanel jelenik meg.The Microsoft Self-Extractor dialog box appears.

 9. Az a Microsoft Extractor párbeszédpanel, kattintson a Folytatás.In the Microsoft Self-Extractor dialog box, click Continue.

 10. Az a Microsoft Extractor párbeszédpanel válassza ki a mappát, ahová a fájlokat csomagolja ki, típus E:\Source$\SQL2008R2SP1CU6, és kattintson a OK.In the Microsoft Self-Extractor dialog box, in Select the folder where you want to unzip the files to, type E:\Source$\SQL2008R2SP1CU6, and then click OK.

  Megjegyzés

  Kattintson a három pont (…) gombra, ha a E:\Source$\SQL2008R2SP1CU6 mappát.You can click the ellipse (…) to browse for the E:\Source$\SQL2008R2SP1CU6 folder.

  A kinyerési folyamat jelenik meg.The extraction process is displayed. Ha a folyamat befejeződik, a befejezési állapota látható.When the process is complete, the completion status is displayed.

 11. Az a Microsoft Extractor párbeszédpanel, kattintson a OK.In the Microsoft Self-Extractor dialog box, click OK.

 12. A Windows Intézőben nyissa E:\Source$\SQL2008R2SP1CU6, és kattintson duplán a SQLServer2008R2-KB2679367-x64.exe.In Windows Explorer, go to E:\Source$\SQL2008R2SP1CU6, and double-click SQLServer2008R2- KB2679367-x64.exe.

  A fájlok kibontása párbeszédpanelen megjelenik a fájl-feladattal.The Extracting Files dialog box displays the file-extraction process. Ha a folyamat befejeződik, az SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 CU6 frissítés telepítővarázsló elindul.When the process is complete, the SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 CU6 Update Setup Wizard starts.

 13. Telepítse az SQL Server 2008 R2 SP1 CU6 információk segítségével a 11, az alapértelmezett értékek elfogadásával, hacsak másként nincs megadva.Install SQL Server 2008 R2 SP1 CU6 using the information in Table 11, accepting the defaults unless otherwise specified.

  11. táblázat.Table 11. SQL Server 2008 R2 SP1 CU6 telepítésével kapcsolatbanInformation for Installing SQL Server 2008 R2 SP1 CU6

  A varázsló e lapjánOn this wizard page EhhezDo this
  SQL Server 2008 R2 frissítésSQL Server 2008 R2 update Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  LicencfeltételekLicense Terms Válassza ki a elfogadom a licencfeltételeket jelölőnégyzetet, majd kattintson a következő.Select the I accept the license terms check box, and then click Next.
  Szolgáltatások kiválasztásaSelect Features Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  Ellenőrizze a használatban lévő fájlokCheck Files In Use Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  Készen áll a frissítéseReady to update Kattintson a frissítés.Click Update.
  Frissítés folyamatban vanUpdate Progress A folyamatban lévő jelenik meg a varázsló oldalán a frissítés történik, és végül.The progress is displayed on the wizard page as the update is performed and finishes.
  Végezze elComplete Kattintson a Bezárás gombra.Click Close.

  A SQL Server 2008 R2 frissítés telepítése párbeszédpanel jelenik meg, indítsa újra a számítógépet a telepítés befejezéséhez kéri.The Install a SQL Server 2008 R2 update dialog box appears prompting you to restart the computer to complete the setup.

 14. Az a SQL Server 2008 R2 frissítés telepítése párbeszédpanel, kattintson a OK.In the Install a SQL Server 2008 R2 update dialog box, click OK.

 15. Indítsa újra a számítógépet.Restart the computer.

 16. Miután telepítette az SQL Server 2008 R2 SP1 CU6, az SQL Server buildszáma 10.51.2811.0 kell lennie.After installing SQL Server 2008 R2 SP1 CU6, the SQL Server build number should be 10.51.2811.0.

  Tipp

  A SQL Server frissítések alkalmazása a programok és szolgáltatások Vezérlőpult elem ikonjára kattintva megtekintésével ellenőrizheti az SQL Server buildszáma telepített frissítések megjelenítése.You can verify the SQL Server build number by viewing the SQL Server updates applied in the Programs and Features Control Panel item by clicking View installed updates.

1 – 10. lépés: A helykiszolgáló a rendszergazdák biztonsági csoport hozzáadásaStep 1-10: Add the Site Server to the Administrators Security Group

Ha az összes számítógép ugyanabban az erdőben, adja hozzá manuálisan a helykiszolgáló számítógép fióknak a helyi rendszergazdák csoportjához, minden olyan számítógépen.When all computers are in the same forest, manually add the site server computer account to the local Administrators group on each computer. E lépés elvégzése után a számítógép helyrendszerként konfigurálása előtt.Complete this step before configuring the computer as a site system.

A helyrendszer-kiszolgáló hozzáadása a rendszergazdák biztonsági csoportTo add the site server to the Administrators security group

 1. Kattintson a Start, mutasson a felügyeleti eszközök, és kattintson a Active Directory – felhasználók és számítógépek.Click Start, point to Administrative Tools, and then click Active Directory Users and Computers.

 2. Az Active Directory – felhasználók és számítógépek beépülő modul konzolfáján keresse mdt2013.corp.woodgrovebank.com/Builtin.In the Active Directory Users and Computers console tree, go to mdt2013.corp.woodgrovebank.com/Builtin.

 3. A betekintő ablaktáblában kattintson a jobb gombbal rendszergazdák, és kattintson a tulajdonságok.In the preview pane, right-click Administrators, and then click Properties.

 4. Az a rendszergazdák tulajdonságok párbeszédpanel, kattintson a tagok fülre, majd Hozzáadás.In the Administrators Properties dialog box, click the Members tab, and then click Add.

 5. Az a felhasználók, partnerek, számítógépek vagy csoportok párbeszédpanel, kattintson a objektumtípusok.In the Select Users, Contacts, Computers, or Groups dialog box, click Object Types.

 6. Az a objektumtípusok párbeszédpanel objektumtípusok, jelölje be számítógépek, és kattintson a OK.In the Object Types dialog box, in Object types, select Computers, and then click OK.

 7. Az a felhasználók, partnerek, számítógépek vagy csoportok párbeszédpanel írja be a kijelölendő, típus WDG-MDT-01.In the Select Users, Contacts, Computers, or Groups dialog box, in Enter the object names to select, type WDG-MDT-01. Kattintson a Névellenőrzés, és kattintson a OK.Click Check Names, and then click OK.

 8. Zárjon be minden nyitott.Close any open windows.

1 – 11. lépés: Configuration Manager telepítéseStep 1-11: Install Configuration Manager

Ha telepítve van a termékeket és technológiákat, a Configuration Manager telepítéséhez.When the other products and technologies have been installed, install Configuration Manager. Mielőtt ezt megtenné, azonban az Active Directory-séma kiterjesztése, hogy a számítógépei megtalálhassák a terjesztési pontok, a szolgáltatás-lokátor pontok és a egyéb kiszolgálói szerepkörökre.Before doing so, however, extend the Active Directory schema so that computers can locate the distribution points, service locator points, and other server roles. Emellett a sémát kiterjesztheti a Configuration Manager telepítése után.Also, you can extend the schema after you have installed Configuration Manager. További információ az Active Directory-séma kiterjesztése a Configuration Manager, tekintse meg a "Kiterjeszti az Active Directory-séma," a Configuration Manager dokumentációs könyvtárában, amelyiken telepítve van a Configuration Managerrel.For more information about how to extend the Active Directory schema for Configuration Manager, see the section, “Extend the Active Directory Schema,” in the Configuration Manager Documentation Library, which is installed with Configuration Manager.

Az Active Directory-séma kiterjesztése után a Configuration Manager telepítéséhez.After extending the Active Directory schema, install Configuration Manager. WDG-MDT-01 konfigurációját a Configuration Manager támogatja ezt a mintát.The configuration of WDG-MDT-01 supports Configuration Manager for this sample. Az éles hálózati környezetben a számítógépek konfigurációjának változhat.The configuration of computers in the production network may vary. A Configuration Manager telepítésének előfeltételeivel kapcsolatos további információért lásd: a Configuration Manager támogatott konfigurációi.To find out more about the prerequisites for installing Configuration Manager, see Supported Configurations for Configuration Manager.

A Configuration Manager telepítéséhezTo install Configuration Manager

 1. A System Center 2012 R2 Configuration Manager telepítése kezdőképet.Start the System Center 2012 R2 Configuration Manager Setup splash screen.

 2. A System Center 2012 R2 Configuration Manager telepítése indító képernyő, kattintson a telepítése hivatkozásra.On the System Center 2012 R2 Configuration Manager Setup splash screen, click the Install link.

  A Microsoft System Center 2012 R2 Configuration Manager telepítő varázsló elindul.The Microsoft System Center 2012 R2 Configuration Manager Setup Wizard starts.

 3. Végezze el a Microsoft System Center 2012 R2 Configuration Manager telepítő varázsló használatával információi 12. táblázat.Complete the Microsoft System Center 2012 R2 Configuration Manager Setup Wizard using the information in Table 12. Fogadja el az alapértelmezett értékeket, hacsak másként nincs megadva.Accept the defaults unless otherwise specified.

  12. táblázat.Table 12. Információk a Configuration Manager telepítéseInformation for Installing Configuration Manager

  A varázsló e lapjánOn this wizard page EhhezDo this
  ElőkészületekBefore You Begin Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  Első lépésekGetting Started Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  TermékkulcsProduct Key A adja meg a 25 karakterből álló termékkulcsot, típus termékkulcs (ahol termékkulcs van a termékkulcsot a Configuration Manager).In Enter your 25-character product key, type product_key (where product_key is your product key for Configuration Manager).
  A Microsoft szoftverlicenc-szerződésMicrosoft Software License Terms Válassza ki a elfogadom ezeket a licencfeltételeket jelölőnégyzetet, majd kattintson a következő.Select the I accept these license terms check box, and then click Next.
  Előfeltételként szükséges összetevők frissítéseUpdate Prerequisite Components A letölteni és telepíteni a legújabb frissítéseket. A frissítések a következő helyre lesznek mentve, típus E:\CMDownloads, és kattintson a következő.In Download and use the latest updates. Updates will be saved to the following location, type E:\CMDownloads, and then click Next.
  Kiszolgáló nyelvének kiválasztásaServer Language Selection Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  Ügyfélnyelv kiválasztásaClient Language Selection Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  Hely és telepítés beállításaiSite and Installation Settings 1. A Helykód, típus NYC.1. In Site code, type NYC.
  2. A helynév, típus New York City hely.2. In Site name, type New York City Site.
  3. Kattintson a Továbbgombra.3. Click Next.
  Elsődleges hely telepítésePrimary Site Installation 1. Kattintson a az elsődleges hely telepítése önálló helyként.1. Click Install the primary site as a stand-alone site.
  2. Kattintson a Továbbgombra.2. Click Next.
  A Configuration Manager párbeszédpanel, erősítse meg, hogy szeretné-e a hely telepítése önálló helyként.The Configuration Manager dialog box appears, confirming that you want to install this site as a stand-alone site.
  3. Az a Configuration Manager párbeszédpanel, kattintson a Igen.3. In the Configuration Manager dialog box, click Yes.
  Adatbázis-információDatabase Information Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  SMS-szolgáltató beállításaiSMS Provider Settings Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  Ügyfélszámítógép kommunikációs beállításaiClient Computer Communication Settings Kattintson a a kommunikációs módszer konfigurálása mindegyik helyrendszerszerepkörnél, és kattintson a következő.Click Configure the communication method on each site system role, and then click Next.
  Helyrendszer-szerepkörökSite System Roles Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  Felhasználói élmény fokozása Program konfigurálásaCustomer Experience Improvement Program Configuration Válassza ki a megfelelő részvétel a felhasználói élmény fokozása program a szervezet számára, és kattintson következő.Select the appropriate participation in the Customer Experience Improvement program for your organization, and then click Next.
  Beállításainak összegzéseSettings Summary Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  Előfeltételek ellenőrzésePrerequisite Check Kattintson a telepítés megkezdése.Click Begin Install.
  TelepítésInstall A telepítési folyamat figyelésére, amíg az befejeződik, és kattintson a nem Bezárás.Monitor the installation process until it is complete, and then click Close.
 4. Nyissa meg a windows és a párbeszédpanelek bezárásához.Close all open windows and dialog boxes.

  Ha a varázsló befejeződött, a Configuration Manager telepítve van.When the wizard is complete, Configuration Manager is installed.

1-12. lépés: A hálózatelérési fiók konfigurálásaStep 1-12: Configure the Network Access Account

A Configuration Manager-ügyfél egy fiók hitelesítő adatai megadására, amikor a Configuration Manager terjesztési pontokat, az MDT központi telepítési megosztás és megosztott mappák kell.The Configuration Manager client needs an account to provide credentials when accessing the Configuration Manager distribution points, MDT deployment shares, and shared folders. Ez a fiók neve a hálózati elérésre szolgáló fiókot.This account is called the Network Access account. A CMNetAccess fiók kívánja használni, mint a hálózati elérésre szolgáló fiókot a folyamat korábbi szakaszában lett létrehozva.The CMNetAccess account was created earlier in the process to use as the Network Access account.

A hálózatelérési fiók konfigurálásaTo configure the Network Access account

 1. Kattintson a Start, mutasson a minden program, majd mutasson Microsoft System Center 2012.Click Start, point to All Programs, and then point to Microsoft System Center 2012. Mutasson a Configuration Manager, és kattintson a Configuration Manager konzol.Point to Configuration Manager, and then click Configuration Manager Console.

 2. A Configuration Manager konzolon a navigációs ablaktáblán kattintson a felügyeleti.In the Configuration Manager console, in the navigation pane, click Administration.

 3. Az Adminisztráció munkaterületen nyissa meg áttekintése vagy hely konfigurációs vagy helyet.In the Administration workspace, go to Overview/Site Configuration/Sites.

 4. Kattintson az Előnézet ablaktáblán NYC - New York City hely.In the preview pane, click NYC - New York City Site.

 5. Kattintson a menüszalagon beállítások, kattintson a Helyösszetevők, és kattintson a szoftverterjesztés.On the Ribbon, click Settings, click Configure Site Components, and then click Software Distribution.

 6. Az a szoftverterjesztési tulajdonságai párbeszédpanel, kattintson a hálózatelérési fiók fülre.In the Software Distribution Properties dialog box, click the Network Access Account tab.

 7. A hálózatelérési fiók, kattintson a adja meg a fiókot, amely érhető el a hálózati helyek, kattintson a beállítása, és kattintson a új fiók.In Network Access Account, click Specify the account that accessed network locations, click Set, and then click New Account.

  A Windows felhasználói fiók párbeszédpanel jelenik meg.The Windows User Account dialog box appears.

 8. Fejezze be a Windows felhasználói fiók 13. táblázat, és kattintson található információk segítségével párbeszédpanel OK.Complete the Windows User Account dialog box using the information in Table 13, and then click OK.

  13. táblázat.Table 13. A Windows felhasználói fiók párbeszédpanel befejezéséhez szükséges információkInformation Required to Complete the Windows User Account Dialog Box

  EhhezFor this EhhezDo this
  FelhasználónévUser name Típus MDT2013\CMNetAccess.Type MDT2013\CMNetAccess.
  JelszóPassword Típus P@ssw0rd .Type P@ssw0rd.
  Jelszó megerősítéseConfirm password Típus P@ssw0rd .Type P@ssw0rd.
 9. Az a szoftverterjesztési tulajdonságai párbeszédpanel, kattintson a OK.In the Software Distribution Properties dialog box, click OK.

 10. Zárjon be minden nyitott.Close any open windows.

1 – 13. lépés: A Configuration Manager Helyhatárok és Határcsoportok konfigurálásaStep 1-13: Configure the Configuration Manager Site Boundaries and Boundary Groups

A Configuration Manager-ügyfél tudnia kell, a hely határain.The Configuration Manager client needs to know the boundaries for the site. Kivéve, ha a hely határain belül van megadva, az ügyfél azt feltételezi, hogy a Configuration Managert futtató számítógép egy távoli helyen.Unless the site boundaries are specified, the client assumes that the computer running Configuration Manager is in a remote site. Adja hozzá a helyhatárokat alapján az IP-alhálózat, hogy WDG-MDT-01 WDG-REF-01 és WDG-CLI-01 használja.Add a site boundary based on the IP subnet that WDG-MDT-01, WDG-REF-01, and WDG-CLI-01 use. Ezt követően adja hozzá a helyhatárokat egy hely határcsoporthoz.Then, add the site boundary to a site boundary group.

A Configuration Manager hely határ létrehozásaTo create a Configuration Manager site boundary

 1. Kattintson a Start, mutasson a minden program, majd mutasson Microsoft System Center 2012.Click Start, point to All Programs, and then point to Microsoft System Center 2012. Mutasson a Configuration Manager, és kattintson a Configuration Manager konzol.Point to Configuration Manager, and then click Configuration Manger Console.

 2. A Configuration Manager konzolon a navigációs ablaktáblán kattintson a felügyeleti.In the Configuration Manager console, in the navigation pane, click Administration.

 3. Az Adminisztráció munkaterületen nyissa meg – áttekintés/hierarchia konfigurációs/határokat.In the Administration workspace, go to Overview/Hierarchy Configuration/Boundaries.

 4. Kattintson a menüszalagon határ létrehozása.On the Ribbon, click Create Boundary.

  A határ létrehozása párbeszédpanel.The Create Boundary dialog box opens.

 5. Fejezze be a határ létrehozása 14. táblázat, és kattintson található információk segítségével párbeszédpanel OK.Complete the Create Boundary dialog box using the information in Table 14, and then click OK.

  Megjegyzés

  Ez a minta a helyhatárokat hálózati cím szerint van megadva.For this sample, the site boundary is specified by network address. Megadhatja azonban az Active Directory tartományi szolgáltatások használatával helyhatárok hely neve vagy IP-címtartományt.However, you can also specify site boundaries using an AD DS site name or an IP address range.

  14. táblázat.Table 14. Teljes szükséges adatokat a határ párbeszédpanel létrehozásaInformation Required to Complete the Create Boundary Dialog Box

  EhhezFor this EhhezDo this
  LeírásDescription Típus IP-alhálózati határ.Type IP Subnet Boundary.
  TípusType Válassza ki IP-alhálózat.Select IP subnet.
  HálózatNetwork Típus network_address (ahol network_address van a hálózati cím az alhálózat, ahol a számítógépek telepítve vannak).Type network_address (where network_address is the network address of the subnet where the computers are installed).
  Alhálózati maszkSubnet mask Típus subnet_mask (ahol subnet_mask van a alhálózati maszkját, ahol a számítógépek telepítve vannak).Type subnet_mask (where subnet_mask is the subnet mask of the subnet where the computers are installed).

  A Configuration Manager-hely határánál hozzáadása egy helyhatárcsoportbaTo add the Configuration Manager site boundary to a site boundary group

 6. A Configuration Manager konzolon a navigációs ablaktáblán kattintson a felügyeleti.In the Configuration Manager console, in the navigation pane, click Administration.

 7. Nyissa meg az Adminisztráció munkaterületen áttekintése/hierarchia konfigurációs/határcsoporthoz.In the Administration workspace, go to Overview/Hierarchy Configuration/Boundary Groups.

 8. Kattintson a menüszalagon Határcsoport létrehozása.On the Ribbon, click Create Boundary Group.

  A Határcsoport létrehozása párbeszédpanel.The Create Boundary Group dialog box opens.

 9. Fejezze be a általános lapján a Határcsoport létrehozása információk segítségével a 15 párbeszédpanel.Complete the General tab of the Create Boundary Group dialog box using the information in Table 15.

  ARAB 15. táblázat.Table ARABIC 15. Az Általános lapon a szükséges adatokat a csoport határ létrehozása párbeszédpanelInformation Required to Complete the General Tab of the Create Boundary Group Dialog Box

  EhhezFor this EhhezDo this
  NévName Típus New York Város Határcsoport.Type New York City Boundary Group.
  LeírásDescription Típus a határcsoportot a hely határain belül a New York Város helyen a.Type Boundary group for the site boundaries at the New York City site.
  HatárokBoundaries 1. Kattintson a Hozzáadáslehetőségre.1. Click Add.
  A hozzáadása határok párbeszédpanel jelenik meg.The Add Boundaries dialog box appears.
  2. A a hozzáadása határok párbeszédpanelen jelölje ki site_boundary (ahol site_boundary az a folyamat korábbi szakaszában létrehozott hely határ), és kattintson a OK.2. In the Add Boundaries dialog box, select site_boundary (where site_boundary is the site boundary you created earlier in the process), and then click OK.
  A helyhatárokat a határok listájában jelenik meg.The site boundary appears in the list of boundaries.
 10. Fejezze be a hivatkozások lapján a Határcsoport létrehozása 16. táblázat, és kattintson található információk segítségével párbeszédpanel OK.Complete the References tab of the Create Boundary Group dialog box using the information in Table 16, and then click OK.

  16. táblázat.Table 16. A hivatkozások lapon, a szükséges adatokat a csoport határ létrehozása párbeszédpanelInformation Required to Complete the References Tab of the Create Boundary Group Dialog Box

  EhhezFor this EhhezDo this
  HelyhozzárendelésSite assignment Válassza ki a használja ezt a határcsoportot a hely hozzárendeléséhez jelölőnégyzetet.Select the Use this boundary group for site assignment check box.
  Tartalom helyeContent location 1. Kattintson a Hozzáadáslehetőségre.1. Click Add.
  A Helyrendszerek hozzáadása párbeszédpanel jelenik meg.The Add Site Systems dialog box appears.
  2. Az a Helyrendszerek hozzáadása párbeszédpanelen jelölje ki \\WDG-MDT-01.mdt2013.corp.woodgrovebank.com, és kattintson a OK.2. In the Add Site Systems dialog box, select \\WDG-MDT-01.mdt2013.corp.woodgrovebank.com, and then click OK.
  A helyrendszer-kiszolgáló megjelenik a helyrendszer-kiszolgálók listáját.The site system server appears in the list of site system servers.
 11. Zárjon be minden nyitott.Close any open windows.

1-14. lépés: A helyadatok közzétételére az Active Directory tartományi szolgáltatások és a DNS konfigurálásaStep 1-14: Configure the Publishing of Site Information in AD DS and DNS

A Configuration Manager-ügyfél kell keresse meg a Configuration Manager kiszolgálói szerepköröket.The Configuration Manager client needs to locate the various Configuration Manager server roles. Módosítsa a hely tulajdonságait és a helyadatok közzététele az Active Directory tartományi szolgáltatásokban, és a DNS-ben.Modify the site properties to publish the site information in AD DS and in DNS.

A helyadatok közzétételére konfigurálása az AD DS-ben és a DNS-benTo configure the publishing of site information in AD DS and in DNS

 1. Kattintson a Start, mutasson a minden program, majd mutasson Microsoft System Center 2012.Click Start, point to All Programs, and then point to Microsoft System Center 2012. Mutasson a Configuration Manager, és kattintson a Configuration Manager konzol.Point to Configuration Manager, and then click Configuration Manager Console.

 2. A Configuration Manager konzolon a navigációs ablaktáblán kattintson a felügyeleti.In the Configuration Manager console, in the navigation pane, click Administration.

 3. Az Adminisztráció munkaterületen nyissa meg áttekintése vagy hely konfigurációs vagy helyet.In the Administration workspace, go to Overview/Site Configuration/Sites.

 4. Kattintson az Előnézet ablaktáblán NYC - New York City hely.In the preview pane, click NYC - New York City Site.

 5. Kattintson a menüszalagon tulajdonságok.On the Ribbon, click Properties.

 6. Az a New York City hely tulajdonságai párbeszédpanel a közzétételi lapon ellenőrizze, hogy a mdt2013.corp.woodgrovebank.com szerepel az Active Directory-erdőben, és Kattintson a Mégse.In the New York City Site Properties dialog box, on the Publishing tab, verify that the mdt2013.corp.woodgrovebank.com Active Directory forest is listed, and then click Cancel.

 7. Zárjon be minden nyitott.Close any open windows.

1 – 15. lépés: Konfigurálja a felderítést, Active Directory-felhasználókStep 1-15: Configure Discovery of Active Directory Users

Bizonyos esetekben szoftver telepítve lesz, amely a Configuration Manager felderíti a felhasználói gyűjteményt.In some instances, software will be deployed to user collections that Configuration Manager discovers. A Configuration Manager felderítési felhasználói fiókokat az Active Directory-Felhasználófelderítés módszerrel Active Directory tartományi szolgáltatásokban tárolt is.Configuration Manager can discovery user accounts stored in AD DS using the Active Directory User Discovery method.

Konfigurálhatja az Active Directory-felhasználókTo configure discovery of Active Directory users

 1. Kattintson a Start, mutasson a minden program, majd mutasson Microsoft System Center 2012.Click Start, point to All Programs, and then point to Microsoft System Center 2012. Mutasson a Configuration Manager, és kattintson a Configuration Manager konzol.Point to Configuration Manager, and then click Configuration Manager Console.

 2. A Configuration Manager konzolon a navigációs ablaktáblán kattintson a felügyeleti.In the Configuration Manager console, in the navigation pane, click Administration.

 3. Nyissa meg az Adminisztráció munkaterületen/áttekintés/Hierarchiafelderítés metódusok.In the Administration workspace, go to Overview/Hierarchy/Discovery Methods.

 4. Kattintson az Előnézet ablaktáblán Active Directory-Felhasználófelderítés.In the preview pane, click Active Directory User Discovery.

 5. A menüszalagon a a Home lapra, majd tulajdonságok.On the Ribbon, on the Home tab, click Properties.

  A Active Directory-Felhasználófelderítés tulajdonságai párbeszédpanel jelenik meg.The Active Directory User Discovery Properties dialog box appears.

 6. Az a Active Directory-Felhasználófelderítés tulajdonságai párbeszédpanel a általános lapra, hajtsa végre a következő lépéseket:In the Active Directory User Discovery Properties dialog box, on the General tab, perform the following steps:

  1. Válassza ki a Active Directory-Felhasználófelderítés engedélyezése jelölőnégyzetet.Select the Enable Active Directory User Discovery check box.

  2. A Active Directory-tárolókban, kattintson a új.In Active Directory containers, click New.

   A új Active Directory-tároló párbeszédpanel jelenik meg.The New Active Directory Container dialog box appears.

  3. Az a új Active Directory-tároló párbeszédpanel elérési, kattintson a Tallózás.In the New Active Directory Container dialog box, in Path, click Browse.

   A válassza ki az új tároló párbeszédpanel jelenik meg.The Select New Container dialog box appears.

  4. Az a válassza ki az új tároló párbeszédpanel, kattintson a mdt2013, és kattintson a OK.In the Select New Container dialog box, click mdt2013, and then click OK.

   Az a új Active Directory-tároló párbeszédpanelen, a Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) elérési út jelenik meg a elérési mezőbe.In the New Active Directory Container dialog box, the Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) path is displayed in the Path box.

  5. Az a új Active Directory-tároló párbeszédpanelen kattintson az OK gombra.In the New Active Directory Container dialog box, click OK.

   Megjelenik az LDAP elérési utat a Active Directory-tárolókban lista.The LDAP path appears in the Active Directory containers list box.

 7. Az a Active Directory-Felhasználófelderítés tulajdonságai párbeszédpanel, kattintson a OK.In the Active Directory User Discovery Properties dialog box, click OK.

  A Configuration Manager párbeszédpanel jelenik meg, lekérdező hogy valóban a lehető leghamarabb, a felderítés végrehajtása érdekében.The Configuration Manager dialog box appears, querying whether you want to perform the discovery as soon as possible.

 8. Az a Configuration Manager párbeszédpanel, kattintson a Igen.In the Configuration Manager dialog box, click Yes.

 9. A Configuration Manager konzolon a navigációs ablaktáblán kattintson a eszközök és megfelelőség.In the Configuration Manager console, in the navigation pane, click Assets and Compliance.

 10. Az eszközök és megfelelőség munkaterületen áttekintése és felhasználók válassza.In the Assets and Compliance workspace, go to Overview/Users.

  A felderített Active Directory tartományi szolgáltatásokban felhasználók listáját a betekintő ablaktáblában jelennek meg.The list of users discovered in AD DS is displayed in the preview pane.

 11. Zárjon be minden nyitott.Close any open windows.

2. lépés: Az MDT-környezet előkészítéseStep 2: Prepare the MDT Environment

A telepítési folyamat első lépése, hogy az MDT-környezet előkészítéséhez.The first step in the deployment process is to prepare the MDT environment. Ez a lépés befejeződése után hozhat létre a referencia-számítógép és a célszámítógép (WDG-CLI-01) azt a rögzített lemezkép telepítéséhez a Configuration Manager segítségével az mdt használatával.When this step is complete, you can create the reference computer and deploy a captured image of it to the target computer (WDG-CLI-01) using Configuration Manager integration with MDT.

Az MDT-környezet által előkészítése:Prepare the MDT environment by:

2 – 1. lépés: Az MDT telepítéseStep 2-1: Install MDT

Az MDT telepítéséhez kövesse az alábbi lépéseket:To install MDT, complete the following steps:

 1. A Windows Intézőben nyissa meg E:\Source$\MDT_2013.In Windows Explorer, go to E:\Source$\MDT_2013.

 2. Kattintson duplán a MicrosoftDeploymentToolkit2013_x64.msi (a 64 bites operációs rendszerek) vagy MicrosoftDeploymentToolkit2013_x86.msi (a 32 bites operációs rendszerek), majd kattintson az Telepítése.Double-click MicrosoftDeploymentToolkit2013_x64.msi (for 64-bit operating systems) or MicrosoftDeploymentToolkit2013_x86.msi (for 32-bit operating systems), and then click Install.

  A Microsoft központi telepítési eszközkészlet 2013 telepítővarázsló elindul.The Microsoft Deployment Toolkit 2013 Setup Wizard starts.

 3. A Microsoft központi telepítési eszközkészlet 2013 telepítése varázsló befejezése információk segítségével a 17.Complete the Microsoft Deployment Toolkit 2013 Setup Wizard using the information in Table 17. Fogadja el az alapértelmezett értékeket, hacsak másként nincs megadva.Accept the default values unless otherwise specified.

  17. táblázat.Table 17. Adatait a Microsoft központi telepítési eszközkészlet 2013 telepítése varázsló befejezéseInformation for Completing the Microsoft Deployment Toolkit 2013 Setup Wizard

  A varázsló e lapjánOn this wizard page EhhezDo this
  Üdvözli a Microsoft központi telepítési eszközkészlet 2013 telepítése varázslóWelcome to the Microsoft Deployment Toolkit 2013 Setup Wizard Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  A végfelhasználói licencszerződést.End-User License Agreement Kattintson a elfogadom a licencszerződés feltételeit, és kattintson a következő.Click I accept the terms in the License Agreement, and then click Next.
  Egyéni telepítésCustom Setup Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  A Microsoft központi telepítési eszközkészlet 2013 telepítésre készReady to install Microsoft Deployment Toolkit 2013 Kattintson a Telepítés gombra.Click Install.
  A Microsoft központi telepítési eszközkészlet 2013 telepítéseInstalling Microsoft Deployment Toolkit 2013 Az MDT telepítése folyamatban jelenik meg.The progress for installing MDT is displayed.
  A Microsoft központi telepítési eszközkészlet 2013 telepítése varázsló befejezéseCompleted the Microsoft Deployment Toolkit 2013 Setup Wizard Kattintson a Befejezésgombra.Click Finish.

  A Microsoft központi telepítési eszközkészlet 2013 telepítő varázsló befejezése után, és az MDT WDG-MDT-01 van telepítve.The Microsoft Deployment Toolkit 2013 Setup Wizard finishes, and MDT is installed on WDG-MDT-01.

2 – 2. lépés: A Configuration Manager konzol integrációjának engedélyezéseStep 2-2: Enable Configuration Manager Console Integration

A Configuration Manager integrációs szolgáltatások mdt használata előtt futtassa a ConfigMgr-integráció konfigurálása varázsló.Before you can use the Configuration Manager integration features of MDT, run the Configure ConfigMgr Integration wizard. Ez a varázsló a megfelelő integrációs fájlokat másolja a mappába, amelyben a Configuration Manager telepítve van.This wizard copies the appropriate integration files to the folder in which Configuration Manager is installed. A varázsló hozzáadja az új MDT egyéni műveletek a Windows Management Instrumentation (WMI) osztályokat is.The wizard also adds Windows Management Instrumentation (WMI) classes for the new MDT custom actions. Az osztályok adhatók hozzá egy új az új osztálydefiníciókat tartalmazó Managed Object Format (.mof) fájl fordítása.The classes are added by compiling a new Managed Object Format (.mof) file that contains the new class definitions.

A Configuration Manager konzol integráció engedélyezéseTo enable Configuration Manager console integration

Megjegyzés

Győződjön meg arról, hogy a Configuration Manager konzol bezárta a lépések végrehajtása közben.Ensure that the Configuration Manager console is closed while performing these steps.

 1. Kattintson a Start, majd mutasson minden program.Click Start, and then point to All Programs. Mutasson a Microsoft központi telepítési eszközkészlet, és kattintson a ConfigMgr-integráció konfigurálása.Point to Microsoft Deployment Toolkit, and then click Configure ConfigMgr Integration.

  A ConfigMgr-integráció konfigurálása varázsló elindul.The Configure ConfigMgr Integration Wizard starts.

 2. A varázsló konfigurálja a ConfigMgr integrációs információk a 18. táblázat segítségével.Complete the Configure ConfigMgr Integration Wizard using the information in Table 18. Fogadja el az alapértelmezett értékeket, hacsak másként nincs megadva.Accept the default values unless otherwise specified.

  18. táblázat.Table 18. Befejezésének információkat a ConfigMgr integrációs varázsló konfigurálásaInformation for Completing the Configure ConfigMgr Integration Wizard

  A varázsló e lapjánOn this wizard page EhhezDo this
  ParaméterekOptions 1. Ellenőrizze, hogy a telepítse a ConfigMgr 2012 MDT-konzol bővítmények jelölőnégyzet be van jelölve.1. Verify that the Install the MDT console extensions for ConfigMgr 2012 check box is selected.
  2. Ellenőrizze, hogy a egy ConfigMgr-kiszolgáló hozzáadása az MDT feladatütemezési műveletek jelölőnégyzet be van jelölve.2. Verify that the Add the MDT task sequence actions to a ConfigMgr server check box is selected.
  3. A helykiszolgálónév, győződjön meg arról, hogy az érték WDG-MDT-01.mdt2013.corp.woodgrovebank.com.3. In Site server name, verify that the value is WDG-MDT-01.mdt2013.corp.woodgrovebank.com.
  4. A Helykód, győződjön meg arról, hogy az érték NYC.4. In Site code, verify that the value is NYC.
  5. Kattintson a Továbbgombra.5. Click Next.
  JóváhagyásConfirmation Kattintson a Befejezésgombra.Click Finish.

  A ConfigMgr-integráció konfigurálása varázsló befejezése után, és a Configuration Managerrel integrált mdt Eszközkészlettel.The Configure ConfigMgr Integration Wizard finishes, and MDT is integrated with Configuration Manager.

3. lépés: Hozzon létre, és a feladatütemezés létrehozása a referencia-számítógép konfigurálásaStep 3: Create and Configure a Task Sequence to Create a Reference Computer

Amikor előkészítette az MDT környezetet, hozzon létre a referencia-számítógépen.When you have prepared the MDT environment, create the reference computer. A referencia-számítógép a sablont az új lemezképek központi telepítéséhez a célszámítógépeken.The reference computer is the template for deploying new images to the target computers. Ezen a számítógépen (WDG-REF-01) konfigurálása, pontosan úgy konfigurálja a célszámítógépeken.Configure this computer (WDG-REF-01) exactly as you will configure the target computers. Akkor lesz majd rögzítsen egy rendszerképet a referencia-számítógépet, és a célszámítógépeken a lemezkép telepítéséhez.You will then capture an image of the reference computer and deploy the image to the target computers.

A referencia-számítógép létrehozása WDG-REF-01, szerint:Create the reference computer, WDG-REF-01, by:

3-1. lépés: Az MDT-feladatütemezés létrehozása a referencia-számítógép telepítéséhezStep 3-1: Create an MDT Task Sequence for Deploying the Reference Computer

A Configuration Manager konzolon az MDT feladatütemezés létrehozása varázsló segítségével készíthet feladatütemezéseket, a Configuration Manager integrált MDT.Use the Create MDT Task Sequence Wizard in the Configuration Manager console to create task sequences in Configuration Manager that are integrated with MDT. Az MDT a szabványos Ügyfélfeladat-ütemezést sablont, amely segítségével telepítheti a referencia-számítógépet tartalmazza.MDT includes the Standard Client Task Sequence template, which you can use to deploy the reference computer.

Az MDT feladatütemezés létrehozása varázsló helyettesíti a csomagok és a feladat feladatütemezési sablonok a helyőrzőket a kijelölt képek.The Create MDT Task Sequence Wizard substitutes the packages and images selected for the placeholders in the task sequence templates. A varázsló befejezése után az új feladatütemezés hivatkozik, a megfelelő csomagok és a képek.After completing the wizard, the new task sequence references the appropriate packages and images.

Megjegyzés

Mindig az MDT feladatütemezés létrehozása varázsló segítségével készíthet feladatütemezéseket az MDT feladat feladatütemezési sablonok alapján.Always use the Create MDT Task Sequence Wizard to create task sequences based on the MDT task sequence templates. Bár manuálisan importálhatja a feladat feladatütemezési sablonok, a Microsoft nem javasolja ezt a folyamatot.Although you can manually import the task sequence templates, Microsoft does not recommend this process.

Feladatütemezés központi telepítése a referencia-számítógép létrehozásaTo create a task sequence for deploying the reference computer

 1. Kattintson a Start, mutasson a minden program, majd mutasson Microsoft System Center 2012.Click Start, point to All Programs, and then point to Microsoft System Center 2012. Mutasson a Configuration Manager, és kattintson a Configuration Manager konzol.Point to Configuration Manager, and then click Configuration Manager Console.

 2. A Configuration Manager konzolon a navigációs ablaktáblán kattintson a szoftverkönyvtár.In the Configuration Manager console, in the navigation pane, click Software Library.

 3. A szoftverkönyvtár munkaterületen nyissa áttekintése/operációs rendszerek/feladatütemezések.In the Software Library workspace, go to Overview/Operating Systems/Task Sequences.

 4. A menüszalagon a a Home lap a feladatütemezések csoportjában kattintson a MDT-feladatütemezés létrehozása.On the Ribbon, on the Home tab, in the Task Sequences group, click Create MDT Task Sequence.

  Az MDT feladatütemezés létrehozása varázsló elindul.The Create MDT Task Sequence Wizard starts.

 5. Végezze el az MDT feladatütemezés létrehozása varázsló információk segítségével a 19.Complete the Create MDT Task Sequence Wizard using the information in Table 19. Fogadja el az alapértelmezett értékeket, hacsak másként nincs megadva.Accept the default values unless otherwise specified.

  19. táblázat.Table 19. Befejezése információi az MDT-feladatütemezés varázsló létrehozásaInformation for Completing the Create MDT Task Sequence Wizard

  A varázsló e lapjánOn this wizard page EhhezDo this
  Sablon kiválasztásaChoose Template Válassza ki Ügyfélfeladat-ütemezést, és kattintson a következő.Select Client Task Sequence, and then click Next.
  Válassza ki a sablont: ÁltalánosChoose Template: General 1. A feladatütemezés neve, típus Windows 8.1 referencia telepítési.1. In Task sequence name, type Windows 8.1 Reference Deployment.
  2. A feladat feladatütemezési megjegyzések, típus feladatütemezés a Windows 8.1 központi telepítése a referencia-számítógép (WDG-REF-01), és kattintson a következő.2. In Task sequence comments, type Task sequence for deploying Windows 8.1 to the reference computer (WDG-REF-01), and then click Next.
  Válassza ki a sablont: RészletekChoose Template: Details 1. Kattintson a csatlakozás munkacsoporthoz.1. Click Join a workgroup.
  2. A munkacsoport, típus munkacsoport.2. In Workgroup, type WORKGROUP.
  3. A felhasználónév, típus Woodgrove Bank alkalmazott.3. In User name, type Woodgrove Bank Employee.
  4. A szervezetnév, típus Woodgrove Bank.4. In Organization name, type Woodgrove Bank.
  5. A termékkulcs, típus termékkulcs (ahol termékkulcs van a termékkulcsot a Windows 8.1).5. In Product key, type product_key (where product_key is the product key for Windows 8.1).
  6. Kattintson a Továbbgombra.6. Click Next.
  Válassza ki a sablont: Beállítások rögzítéseChoose Template: Capture Settings
  1. Kattintson a a feladatütemezés rögzítéséhez és kép is használható.Click This task sequence may be used to capture and image.
  2. A rögzítési cél, típus \\WDG-MDT-01\Capture$\WDG-REF-01.wim.In Capture destination, type \\WDG-MDT-01\Capture$\WDG-REF-01.wim.
  3. A rögzítése fiók, kattintson a beállítása.In Capture account, click Set.
  4. Fejezze be a Windows felhasználói fiók párbeszédpanelen a következő lépések elvégzésével:Complete the Windows User Account dialog box by performing the following steps:

   1. A felhasználónév, típus MDT2013\Administrator.In User name, type MDT2013\Administrator.
   2. A jelszó és jelszó megerősítése, típus P@ssw0rd .In Password and Confirm password, type P@ssw0rd.
  5. Kattintson az OK gombra.Click OK.
  6. Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  Rendszerindító lemezképBoot Image 1. Kattintson a hozzon létre egy új rendszerindító lemezkép csomagjának.1. Click Create a new boot image package.
  2. A Rendszerképcsomag-forrásmappa létrehozni, típus \\WDG-MDT-01\Packages$\WINPE_Custom, és kattintson a következő.2. In Package source folder to be created, type \\WDG-MDT-01\Packages$\WINPE_Custom, and then click Next.
  Rendszerindító lemezkép: Általános beállításokBoot Image: General Settings 1. A neve, típus Windows PE egyéni.1. In Name, type Windows PE Custom.
  2. A verzió, típus 1,00.2. In Version, type 1.00.
  3. A megjegyzések, típus referencia-és cél központi használható Windows PE testre szabott verzióját, és kattintson a következő.3. In Comments, type Customized version of Windows PE to be used in deployment of reference and target computers, and then click Next.
  Rendszerindító lemezkép: BeállításokBoot Image: Options A Platform, kattintson a x64, és kattintson a következő.Under Platform, click x64, and then click Next.
  Rendszerindító lemezkép: ÖsszetevőkBoot Image: Components Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  Rendszerindító lemezkép: TestreszabásBoot Image: Customization Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  Az MDT-csomagMDT Package 1. Kattintson a hozzon létre egy új Microsoft központi telepítési eszközkészlet fájlok csomagot.1. Click Create a new Microsoft Deployment Toolkit Files package.
  2. A Rendszerképcsomag-forrásmappa létrehozni, típus \\WDG-MDT-01\Packages$\MDT_Files, és kattintson a következő.2. In Package source folder to be created, type \\WDG-MDT-01\Packages$\MDT_Files, and then click Next.
  Az MDT csomag: Az MDT-részletekMDT Package: MDT Details 1. A neve, típus MDT fájlok.1. In Name, type MDT Files.
  2. A verzió, típus 1,00.2. In Version, type 1.00.
  3. A megjegyzések, típus MDT fájlokhoz való hozzáférést biztosít a Configuration Manager telepítési folyamat során, és kattintson a következő.3. In Comments, type Provides access to MDT files during Configuration Manager deployment process, and then click Next.
  Az operációsrendszer-lemezképekOS Image 1. Kattintson a hozzon létre egy új operációs rendszer telepítési csomag.1. Click Create a new OS install package.
  2. A az operációs rendszer telepítési mappájának helye, típus \\WDG-MDT-01\Source$\Windows_8-1.2. In OS installation folder location, type \\WDG-MDT-01\Source$\Windows_8-1.
  3. A Rendszerképcsomag-forrásmappa létrehozni, típus \\WDG-MDT-01\Packages$\Windows_8-1, és kattintson a következő.3. In Package source folder to be created, type \\WDG-MDT-01\Packages$\Windows_8-1, and then click Next.
  Az operációsrendszer-lemezképek: Lemezkép adataitOS Image: Image Details 1. A neve, típus Windows 8.1.1. In Name, type Windows 8.1.
  2. A verzió, típus 1,00.2. In Version, type 1.00.
  3. A megjegyzések, típus referencia-számítógépekre történő telepítésére használt Windows 8.1 csomag, és kattintson a következő.3. In Comments, type Windows 8.1 package used to deploy to reference computers, and then click Next.
  Az üzembe helyezési módszerDeployment Method Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  ÜgyfélcsomagClient Package Kattintson a hozzon létre egy új ConfigMgr-ügyfélcsomag, és kattintson a következő.Click Create a new ConfigMgr client package, and then click Next.
  USMT-csomagUSMT Package 1. Kattintson a hozzon létre egy új USMT-csomagot.1. Click Create a new USMT package.
  2. A Rendszerképcsomag-forrásmappa létrehozni, típus \\WDG-MDT-01\Packages$\USMT, és kattintson a következő.2. In Package source folder to be created, type \\WDG-MDT-01\Packages$\USMT, and then click Next.
  USMT-csomagot: Az USMT-részletekUSMT Package: USMT Details 1. A neve, típus USMT.1. In Name, type USMT.
  2. A verzió, típus 1,00.2. In Version, type 1.00.
  3. A megjegyzések, típus rögzítheti és visszaállíthatja a felhasználói állapot áttelepítési adatai használt USMT fájljait, és kattintson a következő.3. In Comments, type USMT files used to capture and restore user state migration information, and then click Next.
  Beállítások csomagSettings Package 1. Kattintson a hozzon létre egy új beállítások csomagot.1. Click Create a new settings package.
  2. A Rendszerképcsomag-forrásmappa létrehozni, típus \\WDG-MDT-01\Packages$\CustomSettings_Reference, és kattintson a következő.2. In Package source folder to be created, type \\WDG-MDT-01\Packages$\CustomSettings_Reference, and then click Next.
  Beállítások csomag: Beállítások részleteiSettings Package: Settings Details 1. A neve, típus MDT referencia-számítógép egyéni beállításainak.1. In Name, type MDT Reference Computer Custom Settings.
  2. A verzió, típus 1,00.2. In Version, type 1.00.
  3. A megjegyzések, típus konfigurációs beállításait az MDT központi telepítési folyamatot (például a CustomSettings.ini) a referencia-számítógéppel kapcsolatos, és kattintson a következő.3. In Comments, type Configuration settings for MDT deployment process (such as CustomSettings.ini) for the reference computer, and then click Next.
  Sysprep csomagSysprep Package Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  ÖsszefoglalásSummary Tekintse át az adatokat a részletek , hogy a varázsló előző lapjain végrehajtásánál megadott mezőbe, és kattintson következő.Review the information in the Details box that that you provided while completing the previous wizard pages, and then click Next.
  Folyamatban vanProgress A feladatütemezés létrehozásához végrehajtási jelenik meg.The progress for creating the task sequence is displayed.
  JóváhagyásConfirmation Kattintson a Befejezésgombra.Click Finish.

  Az új feladatütemezés létrehozása a betekintő ablaktáblában jelenik meg.The new task sequence appears in the preview pane.

3-2. lépés: Válassza ki a terjesztési pontokat az új csomagok és a képekStep 3-2: Select the Distribution Points for the New Packages and Images

Az MDT feladatütemezés létrehozása varázsló számot hoz létre a csomagok és a képeket.The Create MDT Task Sequence Wizard creates a number of packages and images. Ezeket a csomagokat és lemezképek létrehozása után válassza ki a terjesztési pontokra, ahonnan a csomagok és a képek másolt és lesz elérhető a célszámítógépekhez.After these packages and images are created, select the distribution points from which the packages and images will be copied and available to target computers.

Megjegyzés

Ez a példa csak egy terjesztési pontot (WDG-MDT-01) van.In this sample, there is only one distribution point (WDG-MDT-01). A legtöbb éles hálózati környezetben van azonban, több terjesztési pontot.However, most production networks have multiple distribution points. Ez a lépés végrehajtásához éles környezetben, válassza ki a megfelelő terjesztési pontokra, a hálózathoz.When performing this step in a production environment, select the appropriate distribution points for the network.

A szoftverterjesztési csomagokat a terjesztési pont kiválasztásaTo select the distribution points for software distribution packages

 1. Kattintson a Start, mutasson a minden program, majd mutasson Microsoft System Center 2012.Click Start, point to All Programs, and then point to Microsoft System Center 2012. Mutasson a Configuration Manager, és kattintson a Configuration Manager konzol.Point to Configuration Manager, and then click Configuration Manager Console.

 2. A Configuration Manager konzolon a navigációs ablaktáblán kattintson a szoftverkönyvtár.In the Configuration Manager console, in the navigation pane, click Software Library.

 3. A szoftverkönyvtár munkaterületen nyissa áttekintése/operációs rendszerek/feladatütemezések.In the Software Library workspace, go to Overview/Operating Systems/Task Sequences.

 4. A betekintő ablaktáblában jelölje ki a Windows 8.1 referencia telepítési.In the preview pane, select Windows 8.1 Reference Deployment.

 5. A menüszalagon a a Home lap a telepítési csoportjában kattintson a tartalom terjesztése.On the Ribbon, on the Home tab, in the Deployment group, click Distribute Content.

  A tartalom terjesztése varázsló elindul.The Distribute Content Wizard starts.

 6. Végezze el a tartalom terjesztése varázsló használatával információi 20.Complete the Distribute Content Wizard using the information in 20. Elfogadhatja az alapértelmezett értékeket, hacsak másként nincs megadva.Accept default values unless otherwise specified.

  20. táblázat.Table 20. Befejezése információi a varázsló a tartalom terjesztéseInformation for Completing the Distribute Content Wizard

  A varázsló e lapjánOn this wizard page EhhezDo this
  ÁltalánosGeneral Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  Általános: TartalomGeneral: Content Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  Általános: Tartalom célhelyeGeneral: Content Destination 1. Kattintson a Hozzáadás, és kattintson a terjesztési pont.1. Click Add, and then click Distribution Point.
  A hozzáadása terjesztési pontok párbeszédpanel jelenik meg.The Add Distribution Points dialog box appears.
  2. Az a hozzáadása terjesztési pontok párbeszédpanelen jelölje ki \\WDGMDT01.mdt2013.corp.woodgrovebank.com, és kattintson a OK.2. In the Add Distribution Points dialog box, select \\WDGMDT01.mdt2013.corp.woodgrovebank.com, and then click OK.
  \\WDGMDT01.mdt2013.Corp.woodgrovebank.com megjelenik a tartalom célhelye listája.\\WDGMDT01.mdt2013.corp.woodgrovebank.com appears in the Content destination list.
  3. Kattintson a Továbbgombra.3. Click Next.
  ÖsszefoglalásSummary Tekintse át az adatokat a részletek , hogy a varázsló előző lapjain végrehajtásánál megadott mezőbe, és kattintson következő.Review the information in the Details box that that you provided while completing the previous wizard pages, and then click Next.
  Folyamatban vanProgress A szoftver terjesztéséhez végrehajtási jelenik meg.The progress for distributing the software is displayed.
  BefejezésCompletion Kattintson a Bezárás gombra.Click Close.
 7. Nyissa meg a windows és a párbeszédpanelek bezárásához.Close all open windows and dialog boxes.

3-3. lépés: A szükséges eszközillesztők hozzáadásaStep 3-3: Add the Necessary Device Drivers

Az MDT-feladatütemezés létrehozása után adja hozzá a referencia-számítógép (WDG-REF-01) a Windows PE rendszerindító lemezképhez, és a Windows 8.1 lemezképhez a szükséges eszköz-illesztőprogramokat.When the MDT task sequence has been created, add any device drivers required for the reference computer (WDG-REF-01) to the Windows PE boot image and to the Windows 8.1 image. A Configuration Manager konzolon az illesztőprogramok csomópontjában hozzáadhatja az eszközillesztőket.Add the device drivers in the Drivers node in the Configuration Manager console. Hozzon létre egy csomagot, amely tartalmazza az eszközillesztőket, és az illesztőprogramok behelyezése a folyamat korábbi szakaszában létrehozott egyéni Windows PE-lemezkép.Create a package that contains the device drivers, and inject the drivers into the custom Windows PE image created earlier in the process.

Miután a csomag létrehozása, amely tartalmazza az eszközillesztőket, válassza ki a terjesztési pontjára, amely a csomag telepíti.After creating the package that contains the device drivers, select the distribution point to which the package will be deployed.

A szükséges eszközillesztők hozzáadásaTo add the necessary device drivers

 1. Kattintson a Start, mutasson a minden program, majd mutasson Microsoft System Center 2012.Click Start, point to All Programs, and then point to Microsoft System Center 2012. Mutasson a Configuration Manager, és kattintson a Configuration Manager konzol.Point to Configuration Manager, and then click Configuration Manager Console.

 2. A Configuration Manager konzolon a navigációs ablaktáblán kattintson a szoftverkönyvtár.In the Configuration Manager console, in the navigation pane, click Software Library.

 3. A szoftverkönyvtár munkaterületen nyissa meg a áttekintése/operációs rendszerek és illesztőprogramok.In the Software Library workspace, go to Overview/Operating Systems/Drivers.

 4. A menüszalagon a a Home lap a létrehozása csoportjában kattintson a illesztőprogram importálása.On the Ribbon, on the Home tab, in the Create group, click Import Driver.

  Az új illesztőprogram importálása varázsló elindul.The Import New Driver Wizard starts.

 5. Fejezze be az új illesztőprogram importálása varázsló használatával információi 21. táblázat.Complete the Import New Driver Wizard using the information in Table 21. Fogadja el az alapértelmezett értékeket, hacsak másként nincs megadva.Accept the default values unless otherwise specified.

  21. táblázat.Table 21. Információk az új illesztőprogram importálása varázsló befejezéseInformation for Completing the Import New Driver Wizard

  A varázsló e lapjánOn this wizard page EhhezDo this
  Keresse meg az illesztőprogramLocate Driver A forrásmappa, típus \\WDG-MDT-01\Source$\Drivers, és kattintson a következő.In Source folder, type \\WDG-MDT-01\Source$\Drivers, and then click Next.
  Keresse meg az illesztőprogram: Illesztőprogram adataiLocate Driver: Driver Details Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  Keresse meg az illesztőprogram: Illesztőprogram-csomaghoz hozzáadniLocate Driver: Add Driver to Package
  1. Kattintson a új csomag.Click New Package.
  2. Fejezze be a új illesztőprogram-csomag párbeszédpanelen a következő lépések elvégzésével:Complete the New Driver Package dialog box by performing the following steps:

   1. A neve, típus device_driver_name csomag (ahol device_driver_name egy leíró név az eszköz-illesztőprogramok).In Name, type device_driver_name Package (where device_driver_name is a descriptive name for the device drivers).
   2. A Megjegyzés, típus illesztőprogramokat is szükséges a referencia- és a cél számítógépek.In Comment, type Device drivers that are necessary for the reference and target computers.
  3. A illesztőprogram-csomag forrásának, típus \\WDG-MDT-01\Packages$\Drivers, és kattintson a OK.In Driver package source, type \\WDG-MDT-01\Packages$\Drivers, and then click OK.
  4. Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  Keresse meg az illesztőprogram: Illesztőprogram hozzáadása rendszerindító lemezképekhezLocate Driver: Add Driver to Boot Images 1. A képek, jelölje ki a Windows PE egyéni jelölőnégyzetet.1. In the list of images, select the Windows PE Custom check box.
  2. Válassza ki a végeztével a terjesztési pontok frissítése a jelölőnégyzetet, majd kattintson a következő.2. Select the Update distribution points when finished check box, and then click Next.
  ÖsszefoglalásSummary Tekintse át az adatokat a részletek , hogy a varázsló előző lapjain végrehajtásánál megadott mezőbe, és kattintson következő.Review the information in the Details box that that you provided while completing the previous wizard pages, and then click Next.
  Folyamatban vanProgress Az eszközillesztők importálásához végrehajtási jelenik meg.The progress for importing the device drivers is displayed.
  JóváhagyásConfirmation Kattintson a Bezárás gombra.Click Close.

  Válassza ki az illesztőprogram-csomagot a terjesztési pontokat aTo select the distribution points for the driver package

 6. Kattintson a Start, mutasson a minden program, majd mutasson Microsoft System Center 2012.Click Start, point to All Programs, and then point to Microsoft System Center 2012. Mutasson a Configuration Manager, és kattintson a Configuration Manager konzol.Point to Configuration Manager, and then click Configuration Manager Console.

 7. A Configuration Manager konzolon a navigációs ablaktáblán kattintson a szoftverkönyvtár.In the Configuration Manager console, in the navigation pane, click Software Library.

 8. A szoftverkönyvtár munkaterületen nyissa áttekintése/operációs rendszerek/illesztőprogram-csomagokat.In the Software Library workspace, go to Overview/Operating Systems/Driver Packages.

 9. Kattintson az Előnézet ablaktáblán device_driver_name csomag (ahol device_driver_name egy leíró név az eszközillesztők).In the preview pane, click device_driver_name Package (where device_driver_name is a descriptive name for the device drivers).

 10. A menüszalagon a a Home lap a telepítési csoportjában kattintson a tartalom terjesztése.On the Ribbon, on the Home tab, in the Deployment group, click Distribute Content.

  A tartalom terjesztése varázsló elindul.The Distribute Content Wizard starts.

 11. Az információk alapján a 22. táblázat a tartalom terjesztése varázsló befejezéséhez.Complete the Distribute Content Wizard using the information in Table 22. Fogadja el az alapértelmezett értékeket, hacsak másként nincs megadva.Accept the default values unless otherwise specified.

  22. táblázat.Table 22. Befejezése információi a varázsló a tartalom terjesztéseInformation for Completing the Distribute Content Wizard

  A varázsló e lapjánOn this wizard page EhhezDo this
  ÁltalánosGeneral Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  Általános: TartalomGeneral: Content Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  Általános: Tartalom célhelyeGeneral: Content Destination 1. Kattintson a Hozzáadás, és kattintson a terjesztési pont.1. Click Add, and then click Distribution Point.
  A hozzáadása terjesztési pontok párbeszédpanel jelenik meg.The Add Distribution Points dialog box appears.
  2. Az a hozzáadása terjesztési pontok párbeszédpanelen jelölje ki \\WDG-MDT-01.mdt2013.corp.woodgrovebank.com, és kattintson a OK.2. In the Add Distribution Points dialog box, select \\WDG-MDT-01.mdt2013.corp.woodgrovebank.com, and then click OK.
  \\WDGMDT01.mdt2013.Corp.woodgrovebank.com megjelenik a tartalom célhelye listája.\\WDGMDT01.mdt2013.corp.woodgrovebank.com appears in the Content destination list.
  3. Kattintson a Továbbgombra.3. Click Next.
  ÖsszefoglalásSummary Tekintse át az adatokat a részletek , hogy a varázsló előző lapjain végrehajtásánál megadott mezőbe, és kattintson következő.Review the information in the Details box that that you provided while completing the previous wizard pages, and then click Next.
  Folyamatban vanProgress A szoftver terjesztéséhez végrehajtási jelenik meg.The progress for distributing the software is displayed.
  BefejezésCompletion Kattintson a Bezárás gombra.Click Close.
 12. Nyissa meg a windows és a párbeszédpanelek bezárásához.Close all open windows and dialog boxes.

3 – 4. lépés: Engedélyezze az MDT központi telepítési folyamatok figyeléseStep 3-4: Enable MDT Deployment Process Monitoring

A referencia-számítógép (WDG-REF-01) a rendszerindító adathordozóval és a telepítés előtt engedélyezze a MDT a ZTI telepítési folyamat megfigyelését.Prior to deploying the reference computer (WDG-REF-01) with the task sequence bootable media, enable MDT monitoring of the ZTI deployment process. A figyelés engedélyezése a figyelés lapját, amelyen a központi telepítési megosztás tulajdonságok párbeszédpanel.You enable monitoring on the Monitoring tab on the deployment share Properties dialog box. A folyamat későbbi részében fogja a ZTI telepítési folyamatot, a központi telepítési munkaterület használatával figyelni vagy a Get-MDTMonitorData parancsmag.Later in the process, you will monitor the ZTI deployment process using the Deployment Workbench or the Get-MDTMonitorData cmdlet.

Az MDT a ZTI telepítési folyamat figyelésének engedélyezéseTo enable MDT monitoring of the ZTI deployment process

 1. Kattintson a Start, majd mutasson minden program.Click Start, and then point to All Programs. Mutasson a Microsoft központi telepítési eszközkészlet, és kattintson a központi telepítési munkaterület.Point to Microsoft Deployment Toolkit, and then click Deployment Workbench.

 2. A központi telepítési munkaterület konzol konzolfáján lépjen munkaterület vagy üzembe helyező megosztások.In the Deployment Workbench console tree, go to Deployment Workbench/Deployment Shares.

 3. A Műveletek panel kattintson az új megosztások.In the Actions pane, click New Deployment Shares.

  Az új telepítési megosztás varázsló elindul.The New Deployment Share Wizard starts.

 4. Fejezze be az új telepítési megosztás varázsló használatával információi 23. táblázat.Complete the New Deployment Share Wizard using the information in Table 23.

  23. táblázat.Table 23. Információk az új központi telepítési megosztás varázsló befejezéseInformation for Completing the New Deployment Share Wizard

  A varázsló e lapjánOn this wizard page EhhezDo this
  Elérési útPath Központi telepítési megosztás elérési útja, típus C:\DeploymentShare$, és kattintson a következő.In Deployment share path, type C:\DeploymentShare$, and then click Next.
  MegosztásShare Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  Könnyen megjegyezhető nevetDescriptive Name Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  ParaméterekOptions Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  ÖsszefoglalásSummary Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  Folyamatban vanProgress A központi telepítési megosztás létrehozásához a folyamatjelző jelenik meg.The progress for creating the deployment share is displayed.
  JóváhagyásConfirmation Kattintson a Befejezés gombra.Click Finish.

  Az új telepítési megosztás varázslót befejeződik, és az új központi telepítési megosztás – az MDT központi telepítési megosztás (C:\DeploymentShare$)—appears a részleteket tartalmazó ablaktáblán.The New Deployment Share Wizard finishes, and the new deployment share—MDT Deployment Share (C:\DeploymentShare$)—appears in the details pane.

 5. A részleteket tartalmazó ablaktáblán kattintson a MDT-megosztást (C:\DeploymentShare$).In the details pane, click MDT Deployment Share (C:\DeploymentShare$).

 6. A Műveletek ablaktáblában kattintson a Tulajdonságok elemre.In the Actions pane, click Properties.

  A MDT-megosztást (C:\DeploymentShare$) tulajdonságok párbeszédpanel.The MDT Deployment Share (C:\DeploymentShare$) Properties dialog box opens.

 7. Az a az MDT központi telepítési megosztás (C:\DeploymentShare$) tulajdonságok párbeszédpanel a figyelés lapon jelölje be a a központi telepítési megosztás figyelésének engedélyezése jelölőnégyzetet , és kattintson a alkalmaz.In the MDT Deployment Share (C:\DeploymentShare$) Properties dialog box, on the Monitoring tab, select the Enable monitoring for this deployment share check box, and then click Apply.

 8. Az a MDT-megosztást (C:\DeploymentShare$) tulajdonságok párbeszédpanel a szabályok lapra, figyelje meg, hogy a EventService tulajdonság hozzá lett adva a CustomSettings.ini fájl, és kattintson OK.In the MDT Deployment Share (C:\DeploymentShare$) Properties dialog box, on the Rules tab, notice that the EventService property has been added to the CustomSettings.ini file, and then click OK.

  A EventService tulajdonság értéke a következő:The EventService property is as follows:

  EventService=http://WDG-MDT-01:9800 
  
 9. Nyissa meg a windows és a párbeszédpanelek bezárásához.Close all open windows and dialog boxes.

3-5. lépés: Testre szabhatja az MDT konfigurációs fájlokat a referencia-számítógéppel kapcsolatosStep 3-5: Customize the MDT Configuration Files for the Reference Computer

Az MDT-feladatütemezés létrehozása után adja meg a konfigurációs beállításokat a célszámítógépen való telepítéséhez Windows 8.1 MDT konfigurációs fájlok testreszabását.When the MDT task sequence has been created, customize the MDT configuration files that provide the configuration settings for deploying Windows 8.1 to the target computer. Pontosabban testre szabhatja a CustomSettings.ini fájlba.Specifically, customize the CustomSettings.ini file.

A CustomSettings.ini fájl testreszabás befejezését követően mentse a frissített fájlokat a korábban létrehozott a folyamat (E:\Packages$\CustomSettings_Reference) MDT referencia-számítógép egyéni beállításainak csomag forrásmappáját.When the CustomSettings.ini file customization is finished, save the updated files to the source folder for the MDT Reference Computer Custom Settings package created earlier in the process (E:\Packages$\CustomSettings_Reference). Adja hozzá a DoCapture és EventService tulajdonságait és a megfelelő értékeket a CustomSettings.ini fájlt úgy, hogy az MDT központi telepítési folyamat rögzíti a referencia-számítógép ( WDG-REF-01) Windows 8.1 telepítése után.Then, add the DoCapture and EventService properties and corresponding values to the CustomSettings.ini file so that the MDT deployment process captures an image of the reference computer (WDG-REF-01) after deploying Windows 8.1.

A referencia-számítógép MDT konfigurációs fájljait testreszabásaTo customize the MDT configuration files for the reference computer

 1. A Windows Intézőben nyissa meg a E:\Packages$\CustomSettings_Reference, és kattintson duplán CustomSettings.ini.In Windows Explorer, go to E:\Packages$\CustomSettings_Reference, and then double-click CustomSettings.ini.

 2. Nyissa meg a Microsoft Notepad, és adja hozzá a következő sorokat a CustomSettings.ini fájl, ahogy az 1 listázása:Open Microsoft Notepad, and then add the following lines to the end of the CustomSettings.ini file, as shown in Listing 1:

  DoCapture=YES 
  EventService=http://WDG-MDT-01:9800 
  

  Megjegyzés

  Győződjön meg arról, hogy távolítsa el a nem szerepel a listázása 1 esetleges egyéb beállításokat.Ensure that you remove any additional settings other than those shown in Listing 1.

  1 listázása. A DoCapture tulajdonság hozzáadása után a CustomSettings.ini fájlListing 1. CustomSettings.ini File After Adding the DoCapture Property

  [Settings] 
  Priority=Default 
  Properties=MyCustomProperty 
  
  [Default] 
  OSInstall=Y 
  SkipCapture=YES 
  SkipAdminPassword=NO 
  SkipProductKey=YES 
  DoCapture=YES 
  EventService=http://WDG-MDT-01:9800 
  
 3. Mentse a fájlt, és zárja be a Jegyzettömböt.Save the file, and then exit Notepad.

3-6. lépés: Az egyéni beállítások fájlok csomag a terjesztési pontok frissítéseStep 3-6: Update the Distribution Points for the Custom Settings Files Package

Ha a forrásmappa frissült az MDT referencia-számítógép egyéni beállításainak csomaghoz a Configuration Manager, az MDT számítógép egyéni beállítások Referenciafájloknak csomag a terjesztési pontok frissítése a.When the source folder has been updated for the MDT Reference Computer Custom Settings package in Configuration Manager, update the distribution points for the MDT Reference Computer Custom Settings Files package. A csomag megadott központi telepítési megosztás frissítésekor a terjesztési pontok másolja a CustomSettings.ini fájl frissített verzióját.Updating the distribution points copies the updated version of the CustomSettings.ini file to the deployment shares specified in the package.

Frissítse a terjesztési pontok az egyéni beállítások csomagTo update the distribution points for the Custom Settings package

 1. Kattintson a Start, mutasson a minden program, majd mutasson Microsoft System Center 2012.Click Start, point to All Programs, and then point to Microsoft System Center 2012. Mutasson a Configuration Manager, és kattintson a Configuration Manager konzol.Point to Configuration Manager, and then click Configuration Manager Console.

 2. A Configuration Manager konzolon a navigációs ablaktáblán kattintson a szoftverkönyvtár.In the Configuration Manager console, in the navigation pane, click Software Library.

 3. A szoftverkönyvtár munkaterületen nyissa meg a áttekintése/felügyeleti/alkalmazáscsomagok.In the Software Library workspace, go to Overview/Application Management/Packages.

 4. Kattintson az Előnézet ablaktáblán MDT referencia-számítógép egyéni beállításainak.In the preview pane, click MDT Reference Computer Custom Settings.

 5. A menüszalagon a a Home lap a telepítési csoportjában kattintson a terjesztési pontok frissítése.On the Ribbon, on the Home tab, in the Deployment group, click Update Distribution Points.

  A Configuration Manager párbeszédpanel, értesítés, hogy frissíti a csomagot az összes terjesztési pontra fog.The Configuration Manager dialog box opens, notifying you that you are going to update the package on all distribution points.

 6. Az a Configuration Manager párbeszédpanel, kattintson a OK.In the Configuration Manager dialog box, click OK.

 7. Nyissa meg a windows és a párbeszédpanelek bezárásához.Close all open windows and dialog boxes.

  A Configuration Manager elindítja a terjesztési pontok frissítése a CustomSettings.ini fájl legújabb verziói.Configuration Manager starts updating the distribution points with the latest versions of the CustomSettings.ini file. Ez a folyamat eltarthat néhány percig.This process could take several minutes. Tekintse meg a csomag csak a utolsó frissítés a csomag állapotát értéke frissítve lett, így a legutóbbi napon és időpontban.Check the status of the package until the Last Update value of the package status has been updated to a recent date and time.

3-7. lépés: Testre szabhatja a feladatütemezés a referencia-számítógéppel kapcsolatosStep 3-7: Customize the Task Sequence for the Reference Computer

A legtöbb központi telepítése esetén a Windows 8.1 referencia telepítési a folyamat korábbi szakaszában létrehozott hajtja végre a szükséges lépéseket módosítás nélkül.For most deployments, the Windows 8.1 Reference Deployment task sequence created earlier in the process performs all the necessary steps without modification. Ez a minta módosítsa a feladatütemezés a helyi rendszergazda fiók jelszavát egy ismert értékre állítva.In this sample, modify the task sequence to set the password for the local Administrator account to a known value. Alapértelmezés szerint a feladatütemezés a helyi rendszergazda fiók jelszavát egy véletlenszerű értékre állítja be.By default, the task sequence sets the password for the local Administrator account to a random value. A feladatütemezés további testreszabási a környezettől függően szükség lehet.Further customization of the task sequence may be required depending on the environment.

A Windows 8.1 referencia központi telepítési feladatütemezés testreszabásaTo customize the Windows 8.1 Reference Deployment task sequence

 1. Kattintson a Start, mutasson a minden program, majd mutasson Microsoft System Center 2012.Click Start, point to All Programs, and then point to Microsoft System Center 2012. Mutasson a Configuration Manager, és kattintson a Configuration Manager konzol.Point to Configuration Manager, and then click Configuration Manager Console.

 2. A Configuration Manager konzolon a navigációs ablaktáblán kattintson a szoftverkönyvtár.In the Configuration Manager console, in the navigation pane, click Software Library.

 3. A szoftverkönyvtár munkaterületen nyissa áttekintése/operációs rendszerek/feladatütemezések.In the Software Library workspace, go to Overview/Operating Systems/Task Sequences.

 4. Kattintson az Előnézet ablaktáblán Windows 8.1 referencia telepítési.In the preview pane, click Windows 8.1 Reference Deployment.

 5. A menüszalagon a a Home lap a feladatütemezés csoportjában kattintson a szerkesztése.On the Ribbon, on the Home tab, in the Task Sequence group, click Edit.

  A Windows 8.1 referencia központi telepítési feladatütemezés-szerkesztő párbeszédpanel.The Windows 8.1 Reference Deployment Task Sequence Editor dialog box opens.

 6. Az a Windows 8.1 referencia központi telepítési feladatütemezés-szerkesztő párbeszédpanelt, lépjen a Windows-beállítások PostInstall/alkalmaz.In the Windows 8.1 Reference Deployment Task Sequence Editor dialog box, go to PostInstall/Apply Windows Settings.

 7. Az a tulajdonságok lapra, majd engedélyezze a fiókot, és adja meg a helyi rendszergazda jelszavát.On the Properties tab, click Enable the account and specify the local administrator password.

 8. Az a tulajdonságok lap jelszó és jelszó megerősítése, típus P@ssw0rd , és kattintson a alkalmaz .On the Properties tab, in Password and Confirm Password, type P@ssw0rd, and then click Apply.

 9. Hajtsa végre a feladatütemezést, amely a környezetet igényel, és kattintson a további módosításokat OK.Make any additional modifications to the task sequence that the environment requires, and then click OK.

 10. Nyissa meg a windows és a párbeszédpanelek bezárásához.Close all open windows and dialog boxes.

4. lépés: Windows 8.1 központi telepítése és rögzítsen egy rendszerképet a referencia-számítógépStep 4: Deploy Windows 8.1 and Capture an Image of the Reference Computer

Windows 8.1 központi telepítése a referencia-számítógép a feladatütemezés létrehozása, és a rögzített lemezképet a referencia-számítógép, a feladatsor indításához.When you have created the task sequence to deploy Windows 8.1 to the reference computer and captured an image of the reference computer, start the task sequence. Az operációs rendszer rögzítése a feladatütemezési média varázsló a Configuration Manager konzolon hozzon létre.Create the operating system capture by using the Task Sequence Media Wizard in the Configuration Manager console.

Windows 8.1 központi telepítése, és rögzítsen egy rendszerképet a referencia-számítógép által:Deploy Windows 8.1 and capture an image of the reference computer by:

4-1. lépés: A referencia-számítógép hozzáadása a Configuration Manager-hely adatbázisaStep 4-1: Add the Reference Computer to the Configuration Manager Site Database

Az operációs rendszer különálló adathordozó nélkül egy új számítógépre, amelyen a Configuration Manager jelenleg nem kezeli, vegye fel az új számítógép az operációs rendszer telepítési folyamatát kezdeményezése előtt a Configuration Manager helyadatbázishoz.To deploy an operating system without stand-alone media to a new computer that Configuration Manager does not currently manage, add the new computer to the Configuration Manager site database prior to initiating the operating system deployment process. A Configuration Manager automatikusan fel tud deríteni a hálózaton lévő számítógépek, amelyeken a Windows operációs rendszer telepítve. azonban ha a számítógépen nincs operációs rendszer telepítve van, használja a számítógépi információk importálása varázsló az új számítógépadatok importálása.Configuration Manager can automatically discover computers on the network that have a Windows operating system installed; however, if the computer has no operating system installed, use the Import Computer Information Wizard to import the new computer information.

A referencia-számítógép hozzáadása a Configuration Manager-hely adatbázisaTo add the reference computer to the Configuration Manager site database

 1. Kattintson a Start, mutasson a minden program, majd mutasson Microsoft System Center 2012.Click Start, point to All Programs, and then point to Microsoft System Center 2012. Mutasson a Configuration Manager, és kattintson a Configuration Manager konzol.Point to Configuration Manager, and then click Configuration Manager Console.

 2. A Configuration Manager konzolon a navigációs ablaktáblán kattintson a eszközök és megfelelőség.In the Configuration Manager console, in the navigation pane, click Assets and Compliance.

 3. Az eszközök és megfelelőség munkaterületén válassza áttekintése vagy eszközökre.In the Assets and Compliance workspace, go to Overview/Devices.

 4. A menüszalagon a a Home lap a létrehozása csoportjában kattintson a számítógépadatok importálása.On the Ribbon, on the Home tab, in the Create group, click Import Computer Information.

  A számítógépi információk importálása varázsló elindul.The Import Computer Information Wizard starts.

 5. Fejezze be a számítógépi információk importálása varázsló használatával információi 24.Complete the Import Computer Information Wizard using the information in 24. Fogadja el az alapértelmezett értékeket, hacsak másként nincs megadva.Accept the default values unless otherwise specified.

  24. táblázat.Table 24. Információk a számítógépi információk importálása varázsló befejezéseInformation for Completing Import Computer Information Wizard

  A varázsló e lapjánOn this wizard page EhhezDo this
  Forrás kiválasztásaSelect Source Kattintson a egyetlen számítógép importálása, és kattintson a következő.Click Import single computer, and then click Next.
  Válassza ki a forrás: Egyetlen számítógépenSelect Source: Single Computer 1. A számítógépnév, típus WDG-REF-01.1. In Computer Name, type WDG-REF-01.
  2. A MAC-cím, típus MAC_cím (ahol MAC_cím , a MAC-címének [MAC] elsődleges hálózati adapterének a referencia-számítógép WDG-REF-01).2. In MAC address, type mac_address (where mac_address is the media access control [MAC] address of the primary network adapter for the reference computer, WDG-REF-01).
  3. Kattintson a Továbbgombra.3. Click Next.
  Válassza ki a forrás: MegtekintésSelect Source: Data Preview Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  Válassza ki a forrás: Válassza ki a CélgyűjteménytSelect Source: Choose Target Collection Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  ÖsszefoglalásSummary Tekintse át az adatokat a részletek , hogy a varázsló előző lapjain végrehajtásánál megadott mezőbe, és kattintson következő.Review the information in the Details box that that you provided while completing the previous wizard pages, and then click Next.
  Folyamatban vanProgress A számítógép importálásához végrehajtási jelenik meg.The progress for importing the computer is displayed.
  JóváhagyásConfirmation Kattintson a Bezárás gombra.Click Close.

  További információ az új számítógép hozzáadása a Configuration Manager-hely adatbázisába című szakaszban "egy egyedi számítógép információi importálandó" a "Hogyan való telepítése operációs rendszer a Configuration Managerben" szakaszban a konfigurációban Manager dokumentációs könyvtárában, amelyen telepítve van a Configuration Managerrel.For more information on adding a new computer to the Configuration Manager site database, see the section, “To import computer information for a single computer,” in the section, “How to Deploy Operating Systems in Configuration Manager,” in the Configuration Manager Documentation Library, which is installed with Configuration Manager.

4 – 2. lépés: Hozzon létre egy gyűjteményt, amely tartalmazza a referencia-számítógépStep 4-2: Create a Collection That Contains the Reference Computer

A Configuration Manager konzolon hozzon létre egy gyűjteményt, amely tartalmazza a referencia-számítógép (WDG-REF-01).In the Configuration Manager console, create a collection that includes the reference computer (WDG-REF-01). A feladatütemezés hirdetési létrehozásakor a folyamat korábbi szakaszában a számítógép-gyűjtemény később használható.This computer collection is used later when advertising the task sequence created earlier in the process.

Hozzon létre egy gyűjteményt, amely tartalmazza a referencia-számítógépTo create a collection that includes the reference computer

 1. Kattintson a Start, mutasson a minden program, majd mutasson Microsoft System Center 2012.Click Start, point to All Programs, and then point to Microsoft System Center 2012. Mutasson a Configuration Manager, és kattintson a Configuration Manager konzol.Point to Configuration Manager, and then click Configuration Manager Console.

 2. A Configuration Manager konzolon a navigációs ablaktáblán kattintson a eszközök és megfelelőség.In the Configuration Manager console, in the navigation pane, click Assets and Compliance.

 3. Az eszközök és megfelelőség munkaterületén válassza áttekintése vagy eszközök gyűjteményére.In the Assets and Compliance workspace, go to Overview/Device Collections.

 4. A menüszalagon a a Home lap a létrehozása csoportjában kattintson a létrehozása, és kattintson a eszközgyűjtemény létrehozása.On the Ribbon, on the Home tab, in the Create group, click Create, and then click Create Device Collection.

  Az eszközgyűjtemény létrehozása varázsló elindul.The Create Device Collection Wizard starts.

 5. Végezze el az eszközgyűjtemény létrehozása varázsló használatával információi 25. táblázat.Complete the Create Device Collection Wizard using the information in Table 25. Fogadja el az alapértelmezett értékeket, hacsak másként nincs megadva.Accept the default values unless otherwise specified.

  25. táblázat.Table 25. Befejezése információi a eszközgyűjtemény létrehozása varázslóInformation for Completing the Create Device Collection Wizard

  A varázsló e lapjánOn this wizard page EhhezDo this
  ÁltalánosGeneral
  1. A neve, típus Microsoft Deployment – referencia-számítógép.In Name, type Microsoft Deployment – Reference Computer.
  2. A Megjegyzés, típus a referencia-számítógép, a célszámítógépek telepíteni kívánt számítógép.In Comment, type Computer that is to be the reference computer for the target computers to be deployed.
  3. A korlátozott gyűjtemény, kattintson a Tallózás.In Limited Collection, click Browse.

   A gyűjtemény választása párbeszédpanel jelenik meg.The Select Collection dialog box appears. Fejezze be a párbeszédpanelt a következő lépések elvégzésével:Complete the dialog box by performing the following steps:

   1. A neve, kattintson a minden rendszer.In Name, click All Systems.
   2. Kattintson az OK gombra.Click OK.
  4. Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  Tagsági szabályokMembership Rules
  1. Kattintson a szabály hozzáadása, és kattintson a közvetlen szabály.Click Add Rule, and then click Direct Rule.

   A közvetlen tagsági szabály létrehozása varázsló elindul.The Create Direct Membership Rule Wizard starts.
  2. Végezze el a közvetlen tagsági szabály létrehozása varázsló a következő lépések elvégzésével:Complete the Create Direct Membership Rule Wizard by performing the following steps:

   1. Az Üdvözöljük lapon kattintson a Tovább gombra.On the Welcome page, click Next.
   2. Az a erőforrás keresése lap erőforrásosztály, jelölje be rendszererőforrás; a attribútumnév, jelölje be Neve; a érték, típus WDG-REF-01; majd következő.On the Search for Resources page, in Resource class, select System Resource; in Attribute name, select Name; in Value, type WDG-REF-01; and then click Next.
   3. Az a erőforrások kiválasztása lapon, hogy melyik WDG-REF-01, és kattintson a következő.On the Select Resources page, select WDG-REF-01, and then click Next.
   4. Az a összegzés kattintson következő.On the Summary page, click Next.
   5. Az a folyamatban lapon, a folyamatjelző a új tagsági szabály létrehozásához.On the Progress page, view the progress for creating the new membership rule.
   6. Az a befejezési kattintson Bezárás.On the Completion page, click Close.
  3. Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  ÖsszefoglalásSummary Tekintse át az adatokat a részletek , hogy a varázsló előző lapjain végrehajtásánál megadott mezőbe, és kattintson következő.Review the information in the Details box that that you provided while completing the previous wizard pages, and then click Next.
  Folyamatban vanProgress Az eszközök azon gyűjteményét létrehozására vonatkozó végrehajtási jelenik meg.The progress for creating the device collection is displayed.
  BefejezésCompletion Kattintson a Bezárás gombra.Click Close.

  További információ a, részben "Hogyan való létrehozása gyűjtemények a Configuration Managerben" a Configuration Manager dokumentációs könyvtárában, a Configuration Managerrel telepített.For more information, see the section, “How to Create Collections in Configuration Manager,” in the Configuration Manager Documentation Library, which is installed with Configuration Manager.

4 – 3. lépés: A referencia-számítógép feladatütemezés központi telepítéseStep 4-3: Deploy the Reference Computer Task Sequence

A Configuration Manager konzolon hajtsa végre a feladatütemezést, a folyamat, amely tartalmazza a referencia-számítógép, a folyamat korábbi szakaszában létrehozott eszközgyűjteményre a korábbi szakaszokban létrehozott.In the Configuration Manager console, deploy the task sequence created earlier in the process to the device collection that includes the reference computer created earlier in the process.

A feladatütemezés központi telepítéseTo deploy the task sequence

 1. Kattintson a Start, mutasson a minden program, majd mutasson Microsoft System Center 2012.Click Start, point to All Programs, and then point to Microsoft System Center 2012. Mutasson a Configuration Manager, és kattintson a Configuration Manager konzol.Point to Configuration Manager, and then click Configuration Manager Console.

 2. A Configuration Manager konzolon a navigációs ablaktáblán kattintson a szoftverkönyvtár.In the Configuration Manager console, in the navigation pane, click Software Library.

 3. A szoftverkönyvtár munkaterületen nyissa áttekintése/operációs rendszerek/feladatütemezések.In the Software Library workspace, go to Overview/Operating Systems/Task Sequences.

 4. Kattintson az Előnézet ablaktáblán Windows 8.1 referencia telepítési.In the preview pane, click Windows 8.1 Reference Deployment.

 5. A menüszalagon a a Home lap a telepítési csoportjában kattintson a telepítés.On the Ribbon, on the Home tab, in the Deployment group, click Deploy.

  A szoftver központi telepítése varázsló elindul.The Deploy Software Wizard starts.

 6. Fejezze be a szoftver központi telepítése varázsló használatával információi tábla 26.Complete the Deploy Software Wizard using the information in Table 26. Fogadja el az alapértelmezett értékeket, hacsak másként nincs megadva.Accept the default values unless otherwise specified.

  ARAB 26 tábla.Table ARABIC 26. Befejezése adatai a központi telepítése varázsló szoftverInformation for Completing the Deploy Software Wizard

  A varázsló e lapjánOn this wizard page EhhezDo this
  ÁltalánosGeneral 1. A gyűjtemény, kattintson a Tallózás.1. In Collection, click Browse.
  2. Az a Tallózás gyűjtemény párbeszédpanel, kattintson a Microsoft Deployment – referencia-számítógép, és kattintson a OK.2. In the Browse Collection dialog box, click Microsoft Deployment – Reference Computer, and then click OK.
  3. A Megjegyzés, típus Windows 8.1 központi telepítése a referencia-számítógép és a referencia-számítógép lemezképét majd gyűjtésére.3. In Comment, type Deploy Windows 8.1 to the reference computer and then capture an image of the reference computer.
  4. Kattintson a Továbbgombra.4. Click Next.
  Központi telepítési beállításokDeployment Settings 1. A célú, jelölje be elérhető.1. In Purpose, select Available.
  2. Válassza ki a elérhetővé tétel rendszerindítási adathordozók és PXE jelölőnégyzetet.2. Select the Make available to boot media and PXE check box.
  3. Kattintson a Továbbgombra.3. Click Next.
  Központi telepítési beállítások: ÜtemezésDeployment Settings: Schedule Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  Központi telepítési beállítások: Felhasználói élményDeployment Settings: User Experience Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  Központi telepítési beállítások: RiasztásokDeployment Settings: Alerts Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  Központi telepítési beállítások: Terjesztési pontokDeployment Settings: Distribution Points Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  ÖsszefoglalásSummary Tekintse át az adatokat a részletek , hogy a varázsló előző lapjain végrehajtásánál megadott mezőbe, és kattintson következő.Review the information in the Details box that that you provided while completing the previous wizard pages, and then click Next.
  Folyamatban vanProgress A feladatütemezés központi telepítésének végrehajtási állapota.The progress for deploying the task sequence is displayed.
  BefejezésCompletion Kattintson a Bezárás gombra.Click Close.

  További információ a, részben "Hogyan történő központi telepítése egy feladatütemezést," a Configuration Manager telepítve van a Configuration Manager dokumentációs könyvtárában.For more information, see the section, “How to Deploy a Task Sequence,” in the Configuration Manager Documentation Library, which is installed with Configuration Manager.

4-4. lépés: A Feladatütemező rendszerindító adathordozó létrehozásaStep 4-4: Create the Task Sequence Bootable Media

Az MDT folyamat elindításához jelentésmappái a számítógép indítása a Windows PE és a szükséges szoftver a feladat feladatütemezési rendszerindító adathordozó lemez létrehozásával.To initiate the MDT process, provide a method for starting the computer with Windows PE and the necessary software by creating the task sequence bootable media disk. A Configuration Manager konzolon a feladatütemezési média varázsló segítségével tárolási rendszerindító adathordozó létrehozása az USB flash meghajtót, CD vagy DVD-ről.Use the Task Sequence Media Wizard in the Configuration Manager console to create bootable media for storage on a USB flash drive, CD, or DVD.

A feladat feladatütemezési rendszerindító adathordozó lemez létrehozásaTo create a task sequence bootable media disk

 1. Kattintson a Start, mutasson a minden program, majd mutasson Microsoft System Center 2012.Click Start, point to All Programs, and then point to Microsoft System Center 2012. Mutasson a Configuration Manager, és kattintson a Configuration Manager konzol.Point to Configuration Manager, and then click Configuration Manager Console.

 2. A Configuration Manager konzolon a navigációs ablaktáblán kattintson a szoftverkönyvtár.In the Configuration Manager console, in the navigation pane, click Software Library.

 3. A szoftverkönyvtár munkaterületen nyissa áttekintése/operációs rendszerek/feladatütemezések.In the Software Library workspace, go to Overview/Operating Systems/Task Sequences.

 4. A menüszalagon a a Home lap a létrehozása csoportjában kattintson a feladatütemezési média létrehozása.On the Ribbon, on the Home tab, in the Create group, click Create Task Sequence Media.

  A feladatütemezési média létrehozása varázsló elindul.The Create Task Sequence Media Wizard starts.

 5. Fejezze be a feladatütemezési média létrehozása varázsló használatával információi tábla 27.Complete the Create Task Sequence Media Wizard using the information in Table 27. Fogadja el az alapértelmezett értékeket, hacsak másként nincs megadva.Accept the default values unless otherwise specified.

  Tábla 27.Table 27. A feladatütemezési média létrehozása varázsló befejezése információiInformation for Completing the Create Task Sequence Media Wizard

  A varázsló e lapjánOn this wizard page EhhezDo this
  Válassza ki az adathordozó típusátSelect Media Type 1. Kattintson a rendszerindító adathordozó.1. Click Bootable media.
  2. Törölje a jelet a operációs rendszer felügyelet nélküli központi telepítésének engedélyezése jelölőnégyzetet.2. Clear the Allow unattended operating system deployment check box.
  3. Kattintson a Továbbgombra.3. Click Next.
  Válassza ki az adathordozó típusát: Adathordozó kezeléseSelect Media Type: Media Management Kattintson a hely alapú adathordozót, és kattintson a következő.Click Site-based media, and then click Next.
  Válassza ki az adathordozó típusát: Az adathordozó típusátSelect Media Type: Media Type A médiafájl, típus \\WDG-MDT-01\Capture$\CM2012_TS_Boot_Media.iso, és kattintson a következő.In Media file, type \\WDG-MDT-01\Capture$\CM2012_TS_Boot_Media.iso, and then click Next.
  Válassza ki az adathordozó típusát: BiztonságiSelect Media Type: Security A jelszó és jelszó megerősítése, típus P@ssw0rd , és kattintson a következő.In Password and Confirm password, type P@ssw0rd, and then click Next.
  Válassza ki az adathordozó típusát: Rendszerindító lemezképSelect Media Type: Boot Image 1. A rendszerindító lemezkép, kattintson a Tallózás.1. In Boot image, click Browse.
  2. Az a rendszerindító lemezkép kiválasztása párbeszédpanel, kattintson a Windows PE egyéni, és kattintson a OK.2. In the Select a Boot Image dialog box, click Windows PE Custom, and then click OK.
  3. A terjesztési pont, kattintson a \\WDG-MDT-01.mdt2013.corp.woodgrovebank.com, és kattintson a OK.3. In Distribution point, click \\WDG-MDT-01.mdt2013.corp.woodgrovebank.com, and then click OK.
  4. A felügyeleti pont, kattintson a \\WDG-MDT-01.mdt2013.corp.woodgrovebank.com, és kattintson a OK.4. In Management point, click \\WDG-MDT-01.mdt2013.corp.woodgrovebank.com, and then click OK.
  5. Kattintson a Továbbgombra.5. Click Next.
  Válassza ki az adathordozó típusát: TestreszabásSelect Media Type: Customization Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  ÖsszefoglalásSummary Tekintse át az adatokat a részletek , hogy a varázsló előző lapjain végrehajtásánál megadott mezőbe, és kattintson következő.Review the information in the Details box that that you provided while completing the previous wizard pages, and then click Next.
  Folyamatban vanProgress A folyamatban a feladatütemezési média létrehozása akkor jelenik meg.The progress for creating the task sequence media is displayed.
  BefejezésCompletion Kattintson a Bezárás gombra.Click Close.

  A varázsló a CM2012_TS_Boot_Media.iso fájlt hoz létre a WDG-MDT-01Capture$ megosztott mappában.The wizard creates the CM2012_TS_Boot_Media.iso file in the WDG-MDT-01Capture$ shared folder.

 6. Ha WDG-REF-01 olyan fizikai számítógépet, CD vagy DVD-ről a nemzetközi szervezet szabványosítás ISO-fájl létrehozása.If WDG-REF-01 is a physical computer, create a CD or DVD of the International Organization for Standardization (ISO) file. WDG-REF-01 egy virtuális Gépet, indítsa el a virtuális gép közvetlenül az ISO-fájlból.If WDG-REF-01 is a VM, start the VM directly from the ISO file.

  További információkért a feladat feladatütemezési rendszerindító adathordozó lemez létrehozása című szakaszban "Hogyan számára hozzon létre rendszerindító adathordozót," a Configuration Manager dokumentációs könyvtárában, a Configuration Managerrel telepített.For more information on creating the task sequence bootable media disk, see the section, “How to Create Bootable Media,” in the Configuration Manager Documentation Library, which is installed with Configuration Manager.

4-5. lépés: A referencia-számítógép indításához és a rendszerindító adathordozóvalStep 4-5: Start the Reference Computer with the Task Sequence Bootable Media

A referencia-számítógép (WDG-REF-01) kezdődnie az a folyamat korábbi szakaszában létrehozott feladat feladatütemezési rendszerindító adathordozó lemezt.Start the reference computer (WDG-REF-01) with the task sequence bootable media disk created earlier in the process. A közepes a referencia-számítógépen a Windows PE indul el, és az MDT folyamat kezdeményez.This medium starts Windows PE on the reference computer and initiates the MDT process. Az MDT folyamat végén a referencia-számítógépen telepített Windows 8.1 és a referencia-számítógép lemezképét \WDG-MDT-01\Capture$\WDG-REF-01.wim menti.At the end of the MDT process, Windows 8.1 is deployed on the reference computer and an image of the reference computer is saved to \WDG-MDT-01\Capture$\WDG-REF-01.wim.

Megjegyzés

Az MDT-folyamat által a célszámítógép Windows-telepítési szolgáltatások-től kezdődő is kezdeményezheti.You can also initiate the MDT process by starting the target computer from Windows Deployment Services.

A referencia-számítógép kezdeni a rendszerindító adathordozóvalTo start the reference computer with the task sequence bootable media

 1. A rendszerindító adathordozóval a folyamat korábbi szakaszában létrehozott WDG-REF-01 kezdődik.Start WDG-REF-01 with the task sequence bootable media created earlier in the process.

  A Windows PE elindul, és a feladatütemezés varázsló elindul.Windows PE starts, and then the Task Sequence Wizard starts.

 2. A feladatütemezés használatával információi tábla 28 varázsló befejezése.Complete the Task Sequence Wizard using the information in Table 28. Fogadja el az alapértelmezett értékeket, hacsak másként nincs megadva.Accept the default values unless otherwise specified.

  Tábla 28.Table 28. A feladatsor varázsló befejezése információiInformation for Completing the Task Sequence Wizard

  A varázsló e lapjánOn this wizard page EhhezDo this
  Üdvözli a feladatsor varázslóWelcome to the Task Sequence Wizard A jelszó, típus P@ssw0rd , és kattintson a következő.In Password, type P@ssw0rd, and then click Next.
  Jelöljön ki egy feladatütemezéstSelect a Task Sequence Válassza ki a lista Windows 8.1 referencia telepítési, és kattintson a tovább.In the list box, select Windows 8.1 Reference Deployment, and then click Next.

  A központi telepítési munkaterület használatával referencia-számítógép telepítési folyamat figyeléseTo monitor the reference computer deployment process using the Deployment Workbench

 3. A WDG-MDT-01 kattintson Start, majd mutasson minden program.On WDG-MDT-01, click Start, and then point to All Programs. Mutasson a Microsoft központi telepítési eszközkészlet, és kattintson a központi telepítési munkaterület.Point to Microsoft Deployment Toolkit, and then click Deployment Workbench.

 4. A központi telepítési munkaterület konzolfájában nyissa meg a központi telepítési munkaterület vagy üzembe helyező megosztások/MDT-megosztást (C:\DeploymentShare$)/Monitoring.In the Deployment Workbench console tree, go to Deployment Workbench/Deployment Shares/MDT Deployment Share (C:\DeploymentShare$)/Monitoring.

 5. A részleteket tartalmazó ablaktáblában tekintse meg a telepítési folyamat WDG-REF-01.In the details pane, view the deployment process for WDG-REF-01.

 6. A Műveletek ablaktáblában kattintson időnként frissítése.In the Actions pane, periodically click Refresh.

  A központi telepítési folyamat állapota frissül, a részleteket tartalmazó ablaktáblán.The status of the deployment process is updated in the details pane. Továbbra is a telepítési folyamat figyelésére, csak a folyamat befejeződését.Continue to monitor the deployment process until the process is complete.

 7. A részleteket tartalmazó ablaktáblán kattintson a WDG-REF-01.In the details pane, click WDG-REF-01.

 8. Kattintson a műveletek ablaktábla tulajdonságok.In the Actions pane, click Properties.

  A WDG-REF-01 tulajdonságok párbeszédpanel.The WDG-REF-01 Properties dialog box is displayed.

 9. Az a WDG-REF-01 tulajdonságok párbeszédpanel a identitás lapra, és tekintse meg a felügyeleti információk a központi telepítésére vonatkozó tábla 29 leírtak szerint.In the WDG-REF-01 Properties dialog box, on the Identity tab, view the monitoring information provided about the deployment process as described in Table 29.

  Tábla 29.Table 29. A központi telepítésére vonatkozó figyelési adatokatMonitoring Information About the Deployment Process

  InformációInformation LeírásDescription
  AZONOSÍTÓJAID Telepített számítógép egyedi azonosítóját.Unique identifier for the computer being deployed.
  Számítógép neveComputer Name A telepített számítógép nevét.The name of the computer being deployed.
  Központi telepítési állapotaDeployment status A számítógépen telepített; aktuális állapota az állapot a következők egyike lehet:The current status of the computer being deployed; the status can be one of the following:

  - Futó.- Running. A feladatütemezés lesz kifogástalan, és fut.The task sequence is healthy and running.
  - Nem sikerült.- Failed. A feladatütemezés végrehajtása sikertelen volt, és a telepítési folyamat sikertelen volt.The task sequence failed, and the deployment process was unsuccessful.
  - Befejeződött.- Completed. A feladatütemezés végrehajtása befejeződött.The task sequence has finished.
  - Nem válaszoló.- Unresponsive. A feladatütemezés nem frissítette az állapota az elmúlt négy órában, és a nem válaszoló adottnak.The task sequence has not updated its status in the past four hours and is assumed to be nonresponsive.
  LépésStep Az aktuális feladatütemezési lépés futtatása.The current task sequence step being run.
  Folyamatban vanProgress A feladatütemezés teljes folyamatához.The overall progress of the task sequence. A folyamatjelző jelzi, hogy hány feladatütemezési lépések futtatása feladatütemezési lépések száma kívül.The progress bar indicates how many task sequence steps have been run out of the total number of task sequence steps.
  Indítsa elStart Az az idő a telepítési folyamat elindítása.The time the deployment process started.
  VégeEnd Az idő a telepítési folyamat befejeződött.The time the deployment process ended.
  Eltelt időElapsed A telepítési folyamat mennyi ideig futott, vagy futtatott, ha a telepítési folyamat befejeződött.The length of time the deployment process has been running or took to run if the deployment process has finished.
  HibákErrors A telepítési folyamat során előforduló hibák száma.The number of errors encountered during the deployment process.
  FigyelmeztetésekWarnings A telepítési folyamat során észlelt figyelmeztetések száma.The number of warnings encountered during the deployment process.
  A távoli asztalRemote Desktop Ez a gomb lehetővé teszi a számítógép távoli asztali kapcsolatot feladatütemezőjéből, központi telepítés a Windows távoli asztal szolgáltatás segítségével.This button allows you to establish a remote desktop connection with the computer being deployed using the Windows Remote Desktop feature. Ez a módszer feltételezi, hogy:This method assumes that:

  -A cél operációs rendszer fut, és a távoli asztali támogatása engedélyezve van- The target operating system is running and has remote desktop support enabled
  - mstsc.exe elérési útvonalán van Megjegyzés: Ez a gomb mindig látható, de nem lehet létrehozni egy távoli asztali munkamenetet, ha a figyelt számítógépen fut a Windows PE környezetben, a cél operációs rendszer telepítése nem fejeződött be, vagy nincs telepítve a távoli asztal szolgáltatás engedélyezve van.- mstsc.exe is in the path Note: This button is always visible but may not be able to establish a remote desktop session if the monitored computer is running Windows PE, has not completed installation of the target operating system, or does not have the Remote Desktop feature enabled.
  Virtuálisgép-kapcsolatVM Connection Erre a gombra kattintva lehetővé teszi, hogy egy virtuális géphez a távoli asztali kapcsolat létrehozása a HyperV®.This button allows you to establish a remote desktop connection to a VM running in HyperV®. Ez a módszer feltételezi, hogy:This method assumes that:

  -A központi telepítés végrehajtása folyamatban van egy Hyper-v rendszerű virtuális géphez- The deployment is being performed to a VM running on Hyper-V
  - vmconnect.exe a %ProgramFiles%\Hyper-V mappában található Megjegyzés: Ez a gomb akkor jelenik meg, amikor ZTIGather.wsf észleli, hogy a Hyper-V integrációs összetevői a figyelt számítógépen futnak.- vmconnect.exe is located in the %ProgramFiles%\Hyper-V folder Note: This button appears when ZTIGather.wsf detects that Hyper-V integration components are running on the monitored computer. Ellenkező esetben ez a gomb csak akkor látható.Otherwise, this button will not be visible.
  DaRT-távvezérlésDaRT Remote Control Erre a gombra kattintva hozzon létre egy távvezérlési munkamenetet a távoli viewer szolgáltatással a Diagnostics and Recovery Toolkit (DaRT) teszi lehetővé.This button allows you to establish a remote control session using the remote viewer feature in the Diagnostics and Recovery Toolkit (DaRT).

  Ez a módszer feltételezi, hogy:This method assumes that:

  -DaRT van telepítve azon a célszámítógépen, és jelenleg is fut- DaRT has been deployed to the target computer and is currently running
  - DartRemoteViewer.exe a %ProgramFiles%\Microsoft DaRT 7\v7 mappában található Megjegyzés: Ez a gomb akkor jelenik meg, amikor ZTIGather.wsf észleli, hogy a figyelt számítógépen fut-e a DaRT.- DartRemoteViewer.exe is located in the %ProgramFiles%\Microsoft DaRT 7\v7 folder Note: This button appears when ZTIGather.wsf detects that DaRT is running on the monitored computer. Ellenkező esetben ez a gomb csak akkor látható.Otherwise, this button will not be visible.
  Ez az információ 10 másodpercenként automatikus frissítéseAutomatically refresh this information every 10 seconds Jelölőnégyzet jelölését, amely meghatározza, hogy a párbeszédpanel a rendszer automatikusan frissíti.Check box that controls whether the information in the dialog box is automatically refreshed. Ha a jelölőnégyzet be van:If the check box is:

  -Választja, az információk frissítése 10 másodpercenként- Selected, the information is refreshed every 10 seconds
  -Üres, az információ nem frissül automatikusan és manuálisan frissíteni kell használatával a frissítés most gomb- Cleared, the information is not automatically refreshed and must be manually refreshed using the Refresh Now button
  Frissítés mostRefresh Now Erre a gombra kattintva azonnal frissíti a párbeszédpanelen megjelenő információkat.This button immediately refreshes the information displayed in the dialog box.
 10. Az a WDG-REF-01 tulajdonságok párbeszédpanel, kattintson a OK.In the WDG-REF-01 Properties dialog box, click OK.

 11. Zárja be a központi telepítési munkaterület.Close the Deployment Workbench.

  A Get-MDTMonitorData parancsmaggal referencia-számítógép központi telepítési folyamat figyeléseTo monitor the reference computer deployment process using the Get-MDTMonitorData cmdlet

 12. A WDG-MDT-01, kattintson Start, mutasson a felügyeleti eszközök, és kattintson a Windows PowerShell-modulok.On WDG-MDT-01, click Start, point to Administrative Tools, and then click Windows PowerShell Modules.

  A Windows PowerShell-modulok parancssor megnyitása.The Windows PowerShell Modules command prompt opens.

 13. Hozzon létre egy Windows PowerShell meghajtót, amelyek futtatásával az MDT PowerShell szolgáltatót használja a New-PSDrive parancsmag, a következő példában látható módon:Create a Windows PowerShell drive that uses the MDT PowerShell provider by running the New-PSDrive cmdlet, as shown in the following example:

  New-PSDrive -Name DS001 -PSProvider mdtprovider -Root d:\DeploymentShare$ 
  
 14. Az MDT figyelésre futtatásával megtekintheti a Get-MDTMonitorData parancsmag, a következő példában látható módon:View the MDT monitoring process by running the Get-MDTMonitorData cmdlet, as shown in the following example:

  Get-MDTMonitorData -Path DS001: 
  

  Ez a parancs visszaadja az MDT által összegyűjtött adatokat figyelési szolgáltatás fut ugyanazon a számítógépen, amely futtatja a központi telepítési megosztás, ahogy az a következő egy példa a kimenetre:This command returns the monitoring data collected by the MDT monitoring service running on the same computer that hosts the deployment share, as shown in the following example output:

  Name        : WDG-REF-01 
  PercentComplete  : 96 
  Settings      : 
  Warnings      : 0 
  Errors       : 0 
  DeploymentStatus  : 1 
  StartTime     : 6/7/2012 6:45:39 PM 
  EndTime      :  
  ID         : 1 
  UniqueID      : 94a0830e-f2bb-421c-b1e0-6f86f9eb9fa1 
  CurrentStep    : 130 
  TotalSteps     : 134 
  StepName      : Gather 
  LastTime      : 6/7/2012 8:46:32 PM 
  DartIP       : 
  DartPort      : 
  DartTicket     : 
  VMHost       : XYL-DC-02 
  VMName       : WDG-REF-01 
  ComputerIdentities : {} 
  
 15. Zárja be a Windows PowerShell-konzolt.Close the Windows PowerShell console.

  Ha bármilyen probléma fordul elő, a telepítés során, tekintse meg az MDT-dokumentum hibaelhárítási útmutató.If any problems occur during the deployment, consult the MDT document Troubleshooting Reference. Amikor elkészült, a rögzített lemezkép a referencia-számítógép léteznie kell-e a \\WDG-MDT-01\Capture$\WDG-REF-01.wim.When completed, a captured image of the reference computer should exist in \\WDG-MDT-01\Capture$\WDG-REF-01.wim.

5. lépés: Hozza létre és konfigurálja a feladatütemezés a célszámítógépen telepítendőStep 5: Create and Configure a Task Sequence to Deploy the Target Computer

A feladatütemezés központi telepítése a referencia-számítógép (WDG-REF-01) befejezése után a rögzített lemezkép a referencia-számítógép be van-e tárolva \\WDG-MDT-01\Capture$\WDG-REF-01.wim.After the task sequence to deploy the reference computer (WDG-REF-01) finishes, a captured image of the reference computer is stored in \\WDG-MDT-01\Capture$\WDG-REF-01.wim. Most hozzon létre egy feladatütemezést, amely a referencia-számítógép rögzített lemezképét telepíti a célszámítógép (WDG-CLI-01).Now, create a task sequence that will deploy the captured image of the reference computer to the target computer (WDG-CLI-01). Ha ez a lépés befejeződött, telepítheti a referencia-számítógép rögzített lemezképét a célszámítógépen.When this step is complete, you can deploy the captured image of the reference computer to the target computer.

Hozza létre, és a célszámítógép által telepítendő feladatütemezés konfigurálása:Create and configure a task sequence to deploy the target computer by:

5-1. lépés: A rögzített wim-fájl importálása a Configuration ManagerbeStep 5-1: Import the Captured .wim File into Configuration Manager

A lemezképet a referencia-számítógép (WDG-REF-01) a rögzített a .wim fájl, rögzített .wim fájl importálhat a Configuration Managerbe.After the image of the reference computer (WDG-REF-01) is captured in to the .wim file, import the captured .wim file into Configuration Manager. A rögzített .wim fájlt importálja az operációs rendszer lemezképének hozzáadása varázsló segítségével operációs rendszerek lemezképei csomópontján.Import the captured .wim file into the Operating System Images node using the Add Operating System Image Wizard.

A rögzített WIM-fájl két lemezképet tartalmazza, egyet a referencia-számítógépen minden partíció esetében.The captured WIM file contains two images, one for each partition on the reference computer. Azonosítsa a képek tartalmaz a rögzített Windows 8.1 operációs rendszert a lemezkép leírása, amely tartalmazza a Windows 8.1 segítségével.Identify which of the images has the captured Windows 8.1 operating system using the image description containing Windows 8.1. A feladatütemezés a célszámítógépen való telepítéséhez a rögzített lemezkép létrehozásakor használhat képindexet.You use the image index when you create the task sequence for deploying the captured image to the target computer.

A rögzített wim-fájl importálása a Configuration ManagerbeTo import the captured .wim file into Configuration Manager

 1. Kattintson a Start, mutasson a minden program, majd mutasson Microsoft System Center 2012.Click Start, point to All Programs, and then point to Microsoft System Center 2012. Mutasson a Configuration Manager, és kattintson a Configuration Manager konzol.Point to Configuration Manager, and then click Configuration Manager Console.

 2. A Configuration Manager konzolon a navigációs ablaktáblán kattintson a szoftverkönyvtár.In the Configuration Manager console, in the navigation pane, click Software Library.

 3. A szoftverkönyvtár munkaterületen nyissa áttekintése/operációs rendszerek/operációs rendszerek lemezképeit.In the Software Library workspace, go to Overview/Operating Systems/Operating System Images.

 4. A menüszalagon a a létrehozása csoportjában operációsrendszer-lemezkép hozzáadása.On the Ribbon, in the Create group, click Add Operating System Image.

  Az operációsrendszer-lemezkép hozzáadása varázsló elindul.The Add Operating System Image Wizard starts.

 5. Végezze el az operációs rendszer lemezkép hozzáadása varázsló használatával információi tábla 30.Complete the Add Operating System Image Wizard using the information in Table 30. Fogadja el az alapértelmezett értékeket, hacsak másként nincs megadva.Accept the default values unless otherwise specified.

  Tábla 30.Table 30. Befejezése információi az operációsrendszer-lemezkép hozzáadása varázslóInformation for Completing the Add Operating System Image Wizard

  A varázsló e lapjánOn this wizard page EhhezDo this
  AdatforrásData Source Írja be az elérési út \\WDG-MDT-01\Capture$\WDG-REF-01.wim, és kattintson a következő.In Path, type \\WDG-MDT-01\Capture$\WDG-REF-01.wim, and then click Next.
  ÁltalánosGeneral 1. A neve, típus Windows 8.1 referencia-lemezképet.1. In Name, type Windows 8.1 Reference Image.
  2. A verzió, típus 1,00.2. In Version, type 1.00.
  3. A megjegyzések, típus Windows 8.1 rögzített lemezképet célszámítógépre telepítéséhez használt referencia-számítógép (WDG-REF-01), és kattintson a következő.3. In Comments, type Windows 8.1 captured image of reference computer (WDG-REF-01) used to deploy to target computers, and then click Next.
  ÖsszefoglalásSummary Tekintse át az adatokat a részletek , hogy a varázsló előző lapjain végrehajtásánál megadott mezőbe, és kattintson következő.Review the information in the Details box that that you provided while completing the previous wizard pages, and then click Next.
  Folyamatban vanProgress Az importálás előtt az operációs rendszer lemezképének végrehajtási jelenik meg.The progress for importing the operating system image is displayed.
  BefejezésCompletion Kattintson a Bezárás gombra.Click Close.
 6. Kattintson az Előnézet ablaktáblán Windows 8.1 referencia-lemezképet.In the preview pane, click Windows 8.1 Reference Image.

 7. Az Előnézet ablaktáblán kattintson a részletek fülre.In the preview pane, click the Details tab.

  A WIM-fájljában rögzített operációs rendszer partíciók listája jelenik meg.The list of operating system partitions captured in the .wim file is displayed. A kép, amely tartalmazza a Windows 8.1 indexe az MDT feladatütemezés létrehozása varázsló során később kell megadnia a képindexet.The image index that contains Windows 8.1 is the image index you will specify later during the Create MDT Task Sequence Wizard.

 8. Jegyezze fel, amely tartalmazza a Windows 8.1 képindexet.Record the image index that contains Windows 8.1.

  Tipp

  Ebben a példában az alkalmazásában 2 indexét kell rendelkeznie a Windows 8.1 operációs rendszer.For the purposes of this example, image index 2 should have the Windows 8.1 operating system.

5-2. lépés: Az MDT központi telepítésére feladatütemezés a rögzített lemezkép létrehozásaStep 5-2: Create an MDT Task Sequence to Deploy the Captured Image

A lemezkép rögzítése után hozzon létre a feladatütemezés a rögzített lemezképet a referencia-számítógép (WDG-REF-01) a cél számítógéphez (WDG-CLI-01).After the image is captured, create a task sequence to deploy the captured image of the reference computer (WDG-REF-01) to the target computer (WDG-CLI-01). A legtöbb a a feladatütemezéshez szükséges csomagokat a folyamat korábbi szakaszában létrehozott.Most of the packages needed for this task sequence were created earlier in the process. Egy új MDT egyéni beállítások csomag rendelkezik a megfelelő konfigurációs beállításainak a célszámítógépen, és az operációs rendszer lemezképét a referencia-számítógép rögzített lemezképét létrehozó kell létrehoznia.However, you must create a new MDT Custom Settings package that has the proper configuration settings for the target computer and creates an operating system image of the captured image of the reference computer.

A rögzített lemezkép telepítéséhez a célszámítógép feladat feladatütemezési sablon létrehozásaTo create a task sequence template to deploy the captured image to the target computer

 1. Kattintson a Start, mutasson a minden program, majd mutasson Microsoft System Center 2012.Click Start, point to All Programs, and then point to Microsoft System Center 2012. Mutasson a Configuration Manager, és kattintson a Configuration Manager konzol.Point to Configuration Manager, and then click Configuration Manager Console.

 2. A Configuration Manager konzolon a navigációs ablaktáblán kattintson a szoftverkönyvtár.In the Configuration Manager console, in the navigation pane, click Software Library.

 3. A szoftverkönyvtár munkaterületen nyissa áttekintése/operációs rendszerek/feladatütemezések.In the Software Library workspace, go to Overview/Operating Systems/Task Sequences.

 4. A menüszalagon a a Home lap a feladatütemezések csoportjában kattintson a MDT-feladatütemezés létrehozása.On the Ribbon, on the Home tab, in the Task Sequences group, click Create MDT Task Sequence.

  Az MDT feladatütemezés létrehozása varázsló elindul.The Create MDT Task Sequence Wizard starts.

 5. Végezze el az MDT feladatütemezés létrehozása varázsló használatával információi tábla 31.Complete the Create MDT Task Sequence Wizard using the information in Table 31. Fogadja el az alapértelmezett értékeket, hacsak másként nincs megadva.Accept the default values unless otherwise specified.

  Tábla 31.Table 31. Befejezése információi az MDT-feladatütemezés varázsló létrehozásaInformation for Completing the Create MDT Task Sequence Wizard

  A varázsló e lapjánOn this wizard page EhhezDo this
  Sablon kiválasztásaChoose Template Válassza ki Ügyfélfeladat-ütemezést, és kattintson a következő.Select Client Task Sequence, and then click Next.
  Válassza ki a sablont: ÁltalánosChoose Template: General 1. A feladatütemezés neve, típus UDI - Windows 8.1 Célkörnyezetbe.1. In Task sequence name, type UDI - Windows 8.1 Target Deployment.
  2. A feladat feladatütemezési megjegyzések, típus feladatütemezés a rögzített referencia-számítógép lemezképét a célszámítógép (WDG-CLI-01) történő üzembe helyezéshez UDI használatával, és kattintson a következő.2. In Task sequence comments, type Task sequence for deploying captured reference computer image to the target computer (WDG-CLI-01) using UDI, and then click Next.
  Válassza ki a sablont: RészletekChoose Template: Details 1. A név használata, típus Woodgrove Bank alkalmazott.1. In Use name, type Woodgrove Bank Employee.
  2. A szervezetnév, típus Woodgrove Bank.2. In Organization name, type Woodgrove Bank.
  3. Kattintson a Továbbgombra.3. Click Next.
  Válassza ki a sablont: Beállítások rögzítéseChoose Template: Capture Settings Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  Rendszerindító lemezképBoot Image 1. A adja meg a rendszerindító lemezképének meglévő csomagjában, kattintson a Tallózás.1. In Specify an existing boot image package, click Browse.
  2. A válasszon csomagot párbeszédpanel, kattintson a Windows PE egyéni, és kattintson a OK.2. In Select a Package dialog box, click Windows PE Custom, and then click OK.
  3. Kattintson a Továbbgombra.3. Click Next.
  Az MDT-csomagMDT Package 1. A adja meg a meglévő Microsoft központi telepítési eszközkészlet fájlok csomag, kattintson a Tallózás.1. In Specify an existing Microsoft Deployment Toolkit Files package, click Browse.
  2. Az a válasszon csomagot párbeszédpanel, kattintson a MDT fájlok, és kattintson a OK.2. In the Select a Package dialog box, click MDT Files, and then click OK.
  3. Kattintson a Továbbgombra.3. Click Next.
  Az operációsrendszer-lemezképekOS Image 1. Kattintson a adjon meg egy meglévő operációs rendszer lemezképének.1. Click Specify an existing OS image.
  2. A adjon meg egy meglévő operációs rendszer lemezképének, kattintson a Tallózás.2. In Specify an existing OS image, click Browse.
  3. Az a válasszon csomagot párbeszédpanel, kattintson a Windows 8.1 referencia-lemezképet, és kattintson a OK.3. In the Select a Package dialog box, click Windows 8.1 Reference Image, and then click OK.
  4. Kattintson a Továbbgombra.4. Click Next.
  Az operációsrendszer-lemezképek: Az operációsrendszer-lemezképek IndexOS Image: OS Image Index 1. A a kijelölt operációs rendszeri lemezképet (WIM) fájl több lemezképet tartalmaz. Adja meg a telepíteni kívánt lemezkép, jelölje be lemezkép indexe (ahol lemezkép indexe a képet, amely tartalmazza a Windows 8.1, amely a azonosítottképindexe5-1. lépés: A rögzített .wim fájl importálása a Configuration Managerbe; Ez az útmutató céljából válassza a 2.).1. In The selected operating system image (WIM) file contains multiple images. Specify which image you would like to deploy, select image_index (where image_index is the image index of the image that contains Windows 8.1, which was identified in the Step 5-1: Import the Captured .wim File into Configuration Manager; for the purposes of this guide, select 2).
  2. Kattintson a Továbbgombra.2. Click Next.
  Az üzembe helyezési módszerDeployment Method Kattintson a "driven telepítés", és kattintson a következő.Click Perform a "User-Driven Installation", and then click Next.
  ÜgyfélcsomagClient Package 1. A adjon meg egy meglévő ConfigMgr-ügyfélcsomag, kattintson a Tallózás.1. In Specify an existing ConfigMgr client package, click Browse.
  2. Az a válasszon csomagot párbeszédpanel, kattintson a Microsoft Configuration Manager ügyfélfrissítési, és kattintson a OK.2. In the Select a Package dialog box, click Microsoft Configuration Manager Client Upgrade, and then click OK.
  3. Kattintson a Továbbgombra.3. Click Next.
  USMT-csomagUSMT Package 1. A adjon meg egy meglévő USMT-csomagot, kattintson a Tallózás.1. In Specify an existing USMT package, click Browse.
  2. Az a válasszon csomagot párbeszédpanel, kattintson a USMT, és kattintson a OK.2. In the Select a Package dialog box, click USMT, and then click OK.
  3. Kattintson a Továbbgombra.3. Click Next.
  Beállítások csomagSettings Package 1. Kattintson a hozzon létre egy új beállítások csomagot.1. Click Create a new settings package.
  2. A Rendszerképcsomag-forrásmappa létrehozni, típus \\WDG-MDT-01\Packages$\UDICustomSettings_Target, és kattintson a következő.2. In Package source folder to be created, type \\WDG-MDT-01\Packages$\UDICustomSettings_Target, and then click Next.
  Beállítások csomag: Beállítások részleteiSettings Package: Settings Details 1. A neve, típus UDI tároló számítógép egyéni beállításainak.1. In Name, type UDI Target Computer Custom Settings.
  2. A verzió, típus 1,00.2. In Version, type 1.00.
  3. A megjegyzések, típus MDT központi telepítési folyamatot (például a CustomSettings.ini) UDI használatával a célszámítógép konfigurációs beállításainak, és kattintson a következő.3. In Comments, type Configuration settings for MDT deployment process using UDI (such as CustomSettings.ini) for the target computer, and then click Next.
  Sysprep csomagSysprep Package Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  ÖsszefoglalásSummary Tekintse át az adatokat a részletek , hogy a varázsló előző lapjain végrehajtásánál megadott mezőbe, és kattintson következő.Review the information in the Details box that that you provided while completing the previous wizard pages, and then click Next.
  Folyamatban vanProgress A feladatütemezés létrehozásához végrehajtási jelenik meg.The progress for creating the task sequence is displayed.
  JóváhagyásConfirmation Kattintson a Befejezésgombra.Click Finish.

  A feladatütemezések listája jelenik meg.The list of task sequences is displayed. Az újonnan létrehozott feladatütemezés (UDI – Windows 8.1 Célkörnyezetbe) szerepel-e a feladatütemezések.The task sequence that you just created (UDI – Windows 8.1 Target Deployment) is listed in the list of task sequences.

5-3. lépés: Válassza ki a terjesztési pontokat az új csomagok és a képekStep 5-3: Select the Distribution Points for the New Packages and Images

Az MDT feladatütemezés létrehozása varázsló segítségével hozza létre a cél a feladatütemezést futtató hoz létre egy új szoftverterjesztés – csomag és egy új lemezképet.Running the Create MDT Task Sequence Wizard to create the task sequence for the target generates a new software-distribution package and a new image. Ha a csomag és a lemezkép létrehozásához, válassza ki a terjesztési pontokra, ahonnan a csomag és a lemezkép másolt és lesz elérhető a célszámítógépekhez.When the package and image are created, select the distribution points from which the package and image will be copied and available to target computers.

Megjegyzés

Ez a példa csak egy terjesztési pontot (WDG-MDT-01) van.In this sample, there is only one distribution point (WDG-MDT-01). A legtöbb éles hálózati környezetben azonban több terjesztési pont rendelkezik.However, most production networks will have multiple distribution points. Ez a lépés végrehajtásához éles környezetben, válassza ki a megfelelő terjesztési pontokra, a hálózathoz.When performing this step in a production environment, select the appropriate distribution points for the network.

Válassza ki a terjesztési pontokat a szoftverterjesztés – csomag (az új célként megadott számítógép egyéni beállítások csomag nevű MDT 2013 tároló számítógép egyéni beállításainak) és az operációs rendszer lemezképének csomagját (az új a referencia-számítógép rögzített .wim fájl neve Windows 8.1 referencia-lemezképet).Select the distribution points for the software-distribution package (for the new target computer custom settings package called MDT 2013 Target Computer Custom Settings) and the operating system image package (for the new captured .wim file of the reference computer called Windows 8.1 Reference Image).

Válassza ki a terjesztési pontok a szoftverterjesztés – csomagTo select the distribution points for the software-distribution package

 1. Kattintson a Start, mutasson a minden program, majd mutasson Microsoft System Center 2012.Click Start, point to All Programs, and then point to Microsoft System Center 2012. Mutasson a Configuration Manager, és kattintson a Configuration Manager konzol.Point to Configuration Manager, and then click Configuration Manager Console.

 2. A Configuration Manager konzolon a navigációs ablaktáblán kattintson a szoftverkönyvtár.In the Configuration Manager console, in the navigation pane, click Software Library.

 3. A szoftverkönyvtár munkaterületen nyissa áttekintése/operációs rendszerek/feladatütemezések.In the Software Library workspace, go to Overview/Operating Systems/Task Sequences.

 4. A betekintő ablaktáblában jelölje ki a UDI - Windows 8.1 Célkörnyezetbe.In the preview pane, select UDI - Windows 8.1 Target Deployment.

  A menüszalagon a a Home lap a telepítési csoportjában kattintson a tartalom terjesztése.On the Ribbon, on the Home tab, in the Deployment group, click Distribute Content.

  A tartalom terjesztése varázsló elindul.The Distribute Content Wizard starts.

 5. Az információk alapján a tábla 32 tartalom terjesztése varázsló befejezéséhez.Complete the Distribute Content Wizard using the information in Table 32. Elfogadhatja az alapértelmezett értékeket, hacsak másként nincs megadva.Accept default values unless otherwise specified.

  Tábla 32.Table 32. Befejezése információi a varázsló a tartalom terjesztéseInformation for Completing the Distribute Content Wizard

  A varázsló e lapjánOn this wizard page EhhezDo this
  ÁltalánosGeneral Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  TartalomContent Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  Általános: Tartalom célhelyeGeneral: Content Destination 1. Kattintson a Hozzáadás, és kattintson a terjesztési pont.1. Click Add, and then click Distribution Point.
  A hozzáadása terjesztési pontok párbeszédpanel jelenik meg.The Add Distribution Points dialog box appears.
  2. Az a hozzáadása terjesztési pontok párbeszédpanelen jelölje ki \\WDGMDT01.mdt2013.corp.woodgrovebank.com, és kattintson a OK.2. In the Add Distribution Points dialog box, select \\WDGMDT01.mdt2013.corp.woodgrovebank.com, and then click OK.
  \\WDGMDT01.mdt2013.Corp.woodgrovebank.com megjelenik a tartalom célhelye listája.\\WDGMDT01.mdt2013.corp.woodgrovebank.com appears in the Content destination list.
  3. Kattintson a Továbbgombra.3. Click Next.
  ÖsszefoglalásSummary Tekintse át az adatokat a részletek , hogy a varázsló előző lapjain végrehajtásánál megadott mezőbe, és kattintson következő.Review the information in the Details box that that you provided while completing the previous wizard pages, and then click Next.
  Folyamatban vanProgress A szoftver terjesztéséhez végrehajtási jelenik meg.The progress for distributing the software is displayed.
  BefejezésCompletion Kattintson a Bezárás gombra.Click Close.

5-4. lépés: Az MDT konfigurációs fájlok testreszabásaStep 5-4: Customize the MDT Configuration Files

Ha a feladatütemezés a célszámítógépen létrejött, az MDT konfigurációs fájlok testreszabását adja meg a konfigurációs beállításokat a célszámítógépen való telepítéséhez Windows 8.1 – pontosabban CustomSettings.ini.When the task sequence for the target computer has been created, customize the MDT configuration files that provide the configuration settings for deploying Windows 8.1 to the target computer—specifically, CustomSettings.ini.

Amikor a CustomSettings.ini fájl testreszabása, mentse a frissített fájlokat a korábban létrehozott a folyamat (E:\Packages$\CustomSettings_Target) MDT egyéni beállítások csomag forrásmappáját.When the CustomSettings.ini file has been customized, save the updated files to the source folder for the MDT Custom Settings package created earlier in the process (E:\Packages$\CustomSettings_Target).

Az MDT konfigurációs fájlokat a célszámítógép testreszabásaTo customize the MDT configuration files for the target computer

 1. A Windows Intézőben E:\Packages$\CustomSettings_Target mappában, és kattintson duplán CustomSettings.ini.In Windows Explorer, go to E:\Packages$\CustomSettings_Target folder, and then double-click CustomSettings.ini.

 2. Nyissa meg a Jegyzettömböt, és adja hozzá a következő sort a CustomSettings.ini fájlba. a környezet megköveteli, ahogy az listázása 2:Open Notepad, and then add the following line to the CustomSettings.ini file that the environment requires, as shown in Listing 2:

  Ezzel a beállítással konfigurálható, hogy a célként megadott számítógép központi telepítésének figyelése.This setting configures monitoring of the target computer deployment.

  Megjegyzés

  Más módosítást, amely a környezetében szükséges.Make any other changes that your environment requires.

  2 listázása. Alapértelmezett CustomSettings.ini fájlListing 2. Default CustomSettings.ini File

  [Settings] 
  Priority=Default 
  Properties=MyCustomProperty 
  
  [Default] 
  OSInstall=Y 
  SkipCapture=YES 
  SkipAdminPassword=NO 
  SkipProductKey=YES 
  EventService=http://WDG-MDT-01:9800 
  
 3. Mentse a fájlt, és zárja be a Jegyzettömbbe.Save the file, and then close Notepad.

5-5. lépés: Az egyéni beállítások csomag a terjesztési pontok frissítéseStep 5-5: Update the Distribution Points for the Custom Settings Package

Ha a forrásmappa frissült az MDT tároló számítógép egyéni beállításainak csomaghoz a Configuration Manager, az MDT tároló számítógép egyéni beállításainak csomag a terjesztési pontok frissítése a.When the source folder has been updated for the MDT Target Computer Custom Settings package in Configuration Manager, update the distribution points for the MDT Target Computer Custom Settings package. A csomag megadott központi telepítési megosztás frissítésekor a terjesztési pontok másolja a CustomSettings.ini fájl frissített verzióját.Updating the distribution points copies the updated version of the CustomSettings.ini file to the deployment shares specified in the package.

Frissítse a terjesztési pontok az egyéni beállítások csomagTo update the distribution points for the Custom Settings package

 1. Kattintson a Start, mutasson a minden program, majd mutasson Microsoft System Center 2012.Click Start, point to All Programs, and then point to Microsoft System Center 2012. Mutasson a Configuration Manager, és kattintson a Configuration Manager konzol.Point to Configuration Manager, and then click Configuration Manager Console.

 2. A Configuration Manager konzolon a navigációs ablaktáblán kattintson a szoftverkönyvtár.In the Configuration Manager console, in the navigation pane, click Software Library.

 3. A szoftverkönyvtár munkaterületen nyissa meg a áttekintése/felügyeleti/alkalmazáscsomagok.In the Software Library workspace, go to Overview/Application Management/Packages.

 4. Kattintson az Előnézet ablaktáblán MDT tároló számítógép egyéni beállításainak.In the preview pane, click MDT Target Computer Custom Settings.

 5. A menüszalagon a a Home lap a telepítési csoportjában kattintson a terjesztési pontok frissítése.On the Ribbon, on the Home tab, in the Deployment group, click Update Distribution Points.

  A Configuration Manager párbeszédpanel, értesítés, hogy frissíti a csomagot az összes terjesztési pontra fog.The Configuration Manager dialog box opens, notifying you that you are going to update the package on all distribution points.

 6. Az a Configuration Manager párbeszédpanel, kattintson a OK.In the Configuration Manager dialog box, click OK.

 7. Nyissa meg a windows és a párbeszédpanelek bezárásához.Close all open windows and dialog boxes.

5-6. lépés: A feladatütemezés a célszámítógép testreszabásaStep 5-6: Customize the Task Sequence for the Target Computer

A legtöbb telepítés a Windows 8.1 cél központi telepítési feladatütemezés, a folyamat korábbi szakaszában létrehozott elvégzi a szükséges lépéseket módosítás nélkül.For most deployments, the Windows 8.1 Target Deployment task sequence created earlier in the process performs all the necessary steps without modification. Ez a példa a feladat feladatütemezési sablon értékre való beállítására a helyi rendszergazda fiók jelszavát egy ismert módosításához.In this sample, modify the task sequence template to set the password for the local Administrator account to a known value. (Alapértelmezés szerint a feladatütemezés a helyi rendszergazda fiók jelszava véletlenszerű értékre állítja.) A feladatütemezés során szükség lehet további testreszabási a környezettől függően.(By default, the task sequence sets the password for the local Administrator account to a random value.) The task sequence may require further customization depending on the environment.

A Windows 8.1 cél központi telepítési feladatütemezés testreszabásaTo customize the Windows 8.1 Target Deployment task sequence

 1. Kattintson a Start, mutasson a minden program, majd mutasson Microsoft System Center 2012.Click Start, point to All Programs, and then point to Microsoft System Center 2012. Mutasson a Configuration Manager, és kattintson a Configuration Manager konzol.Point to Configuration Manager, and then click Configuration Manager Console.

 2. A Configuration Manager konzolon a navigációs ablaktáblán kattintson a szoftverkönyvtár.In the Configuration Manager console, in the navigation pane, click Software Library.

 3. A szoftverkönyvtár munkaterületen nyissa áttekintése/operációs rendszerek/feladatütemezések.In the Software Library workspace, go to Overview/Operating Systems/Task Sequences.

 4. Kattintson az Előnézet ablaktáblán UDI - Windows 8.1 Célkörnyezetbe.In the preview pane, click UDI - Windows 8.1 Target Deployment.

 5. A menüszalagon a a Home lap a feladatütemezés csoportjában kattintson a szerkesztése.On the Ribbon, on the Home tab, in the Task Sequence group, click Edit.

  A Windows 8.1 referencia központi telepítési feladatütemezés-szerkesztő párbeszédpanel.The Windows 8.1 Reference Deployment Task Sequence Editor dialog box opens.

 6. Az a Windows 8.1 referencia központi telepítési feladatütemezés-szerkesztő párbeszédpanelt, lépjen a Windows-beállítások PostInstall/alkalmaz.In the Windows 8.1 Reference Deployment Task Sequence Editor dialog box, go to PostInstall/Apply Windows Settings.

 7. Az a tulajdonságok lapra, majd engedélyezze a fiókot, és adja meg a helyi rendszergazda jelszavát.On the Properties tab, click Enable the account and specify the local administrator password.

 8. Az a tulajdonságok lap jelszó és jelszó megerősítése, típus P@ssw0rd , és kattintson a alkalmaz .On the Properties tab, in Password and Confirm Password, type P@ssw0rd, and then click Apply.

 9. Hajtsa végre a feladatütemezést, amely a környezetet igényel, és kattintson a további módosításokat OK.Make any additional modifications to the task sequence that the environment requires, and then click OK.

 10. Nyissa meg a windows és a párbeszédpanelek bezárásához.Close all open windows and dialog boxes.

5-7. lépés: Konfigurálja a felügyelet nélküli telepítés az Office Professional Plus 2010Step 5-7: Configure an Unattended Installation of Office Professional Plus 2010

A Configuration Manager osztja el a fájlokat és mappákat az Office Professional Plus 2010 telepítéséhez használatos, de nem biztosít a metódus után terjesztési felügyelet nélküli telepítés végrehajtásához.Configuration Manager distributes the files and folders used to deploy Office Professional Plus 2010 but does not provide the method for performing an unattended installation after distribution. Ehelyett a felügyelet nélküli telepítés be kell állítani az Office Professional Plus 2010 biztosított módszerekkel.Instead, the unattended installation must be configured using methods provided in Office Professional Plus 2010. Konfigurálhatja az Office Professional Plus 2010 felügyelet nélküli (csendes) telepítése az alábbi módszerek egyikének használatával:You can configure unattended (silent) installation of Office Professional Plus 2010 using one of the following methods:

 • Hozzon létre egy Office testreszabási eszköz (OCT) testreszabási telepítőfájlt (.msp-fájl).Create an Office Customization Tool (OCT) Setup customization file (.msp file).

 • Módosítsa a Config.xml fájlt.Modify the Config.xml file.

  További információ az egyes módszerekhez: testre szabhatja a telepítő az Office 2010 telepítése előtt.For more information about each of these methods, see Customize Setup before installing Office 2010.

  Ez az útmutató céljából a felügyelet nélküli telepítés az Office Professional Plus 2010 hozzon létre egy OCT testreszabási telepítőfájlt (.msp kiterjesztésű) történik.For the purposes of this guide, the unattended installation of Office Professional Plus 2010 will be done by creating an OCT Setup customization file (.msp file). A frissítések mappába, amely az Office Professional Plus 2010 telepítése varázsló automatikusan ellenőrzi a OCT telepítő testreszabási fájl fogja menteni.You will save the OCT Setup customization file in the Updates folder, which is automatically scanned by the Office Professional Plus 2010 Setup Wizard.

  Felügyelet nélküli telepítés az Office Professional Plus 2010 konfigurálásaTo configure an unattended installation of Office Professional Plus 2010

 1. A parancssorba írja be a következő parancsot, és nyomja le az ENTER BILLENTYŰT.At a command prompt, type the following command, and then press ENTER.

  e: 
  
 2. A parancssorba írja be a következő parancsot, és nyomja le az ENTER BILLENTYŰT.At a command prompt, type the following command, and then press ENTER.

  cd \Source$\OfficeProPlus2010\ 
  
 3. A parancssorba írja be a következő parancsot, és nyomja le az ENTER BILLENTYŰT.At a command prompt, type the following command, and then press ENTER.

  setup /admin 
  

  A OCT elindul, és a válassza ki a termék párbeszédpanel.The OCT starts, and the Select Product dialog box opens.

 4. A OCT a a a válassza ki a termék párbeszédpanel, kattintson a OK.In the OCT, in the Select Product dialog box, click OK.

  A OCT betölti a megfelelő információkat, és megjeleníti a beállításokat, az .msp fájlra szabható.The OCT loads the appropriate information, and then displays the settings that can be customized in the .msp file.

 5. A OCT, a navigációs ablaktáblán keresse meg a telepítő/telepítési helyének és a szervezet neve.In the OCT, in the navigation pane, go to Setup/Install location and organization name.

 6. Az előnézeti ablaktáblában láthatja a szervezetnév, típus Woodgrove Bank.In the preview pane, in Organization name, type Woodgrove Bank.

 7. A OCT, a navigációs ablaktáblán keresse meg a telepítő/Licensing és a felhasználói felület.In the OCT, in the navigation pane, go to Setup/Licensing and user interface.

 8. Az Előnézet ablaktáblán válassza ki a elfogadom a licencszerződés feltételeit jelölőnégyzetet.In the preview pane, select the I accept the terms in the License Agreement check box.

 9. Az előnézeti ablaktáblában láthatja a szintű, jelölje be nincs.In the preview pane, in Display level, select None.

 10. Az a fájl menüben kattintson a Mentés másként.From the File menu, click Save As.

  A Mentés másként párbeszédpanel.The Save As dialog box opens.

 11. Az a Mentés másként párbeszédpanelen írja be E:\Source$\OfficeProPlus2010\Updates\OPP2010_Unattend, és kattintson a mentése.In the Save As dialog box, type E:\Source$\OfficeProPlus2010\Updates\OPP2010_Unattend, and then click Save.

  A OPP2010_Unattend.msp fájl kerül.The OPP2010_Unattend.msp file is saved.

 12. Nyissa meg a windows és a párbeszédpanelek bezárásához.Close all open windows and dialog boxes.

5 – 8. lépés: Az Office Professional Plus 2010-es alkalmazás létrehozásaStep 5-8: Create an Office Professional Plus 2010 Application

Az a felhasználó számára a központi telepítéskor telepíthető alkalmazások képesek egyik előnye az MDT üzembe helyezése UDI végrehajtására.One of the advantages to performing MDT deployments using UDI is the ability for the user to select the applications to install at deployment time. Adja hozzá a Configuration Manager alkalmazásokban, és válassza az alkalmazások UDI varázsló futtatásakor a 6 – 4. lépés: A célként megadott számítógép indítása a rendszerindító adathordozóval.You can add any number of applications to Configuration Manager, and then select the applications when running the UDI Wizard, as described in Step 6-4: Start the Target Computer with the Task Sequence Bootable Media.

Konfigurálhatja az alkalmazásokat, amelyek szerepelnek az UDI varázsló-tervezővel UDI varázsló, a 5 – 11. lépés: A célszámítógép az UDI varázsló konfigurációs fájljának testreszabása.You can configure the applications that appear in the UDI Wizard using the UDI Wizard Designer, as described in Step 5-11: Customize the UDI Wizard Configuration File for the Target Computer.

Office Professional Plus 2010 alkalmazás létrehozásaTo create an Office Professional Plus 2010 application

 1. Kattintson a Start, mutasson a minden program, majd mutasson Microsoft System Center 2012.Click Start, point to All Programs, and then point to Microsoft System Center 2012. Mutasson a Configuration Manager, és kattintson a Configuration Manager konzol.Point to Configuration Manager, and then click Configuration Manager Console.

 2. A Configuration Manager konzolon a navigációs ablaktáblán kattintson a szoftverkönyvtár.In the Configuration Manager console, in the navigation pane, click Software Library.

 3. A szoftverkönyvtár munkaterületen nyissa meg felügyeleti/alkalmazások – áttekintés/alkalmazás.In the Software Library workspace, go to Overview/Application Management/Applications.

 4. A menüszalagon a a Home lap a létrehozása csoportjában kattintson a alkalmazás létrehozása.On the Ribbon, on the Home tab, in the Create group, click Create Application.

  Alkalmazás létrehozása varázsló elindul.The Create Application Wizard starts.

 5. Fejezze be az alkalmazás létrehozása varázsló használatával információi tábla 33.Complete the Create Application Wizard using the information in Table 33. Elfogadhatja az alapértelmezett értékeket, hacsak másként nincs megadva.Accept default values unless otherwise specified.

  3. táblázat.Table 3. Befejezése adatait az alkalmazás létrehozása varázslóInformation for Completing the Create Application Wizard

  A varázsló e lapjánOn this wizard page EhhezDo this
  ÁltalánosGeneral Kattintson a az alkalmazás adatainak manuális megadása, és kattintson a következő.Click Manually specify the application information, and then click Next.
  Általános: ÁltalánosGeneral: General 1. A neve, típus Microsoft Office Professional Plus 2010 – x86.1. In Name, type Microsoft Office Professional Plus 2010 – x86.
  2. A rendszergazdai megjegyzések, típus 32 bites verzióját a Microsoft Office Professional Plus 2010.2. In Administrator comments, type 32-bit version of Microsoft Office Professional Plus 2010.
  3. Válassza ki a teszik lehetővé az alkalmazás telepítése feladatütemezési művelet helyett központi telepítése manuálisan telepíteni kell az alkalmazás jelölőnégyzetet.3. Select the Allow this application to be installed from Install Application task sequence action instead of deploying it manually check box.
  4. Kattintson a Továbbgombra.4. Click Next.
  Általános: AlkalmazáskatalógusGeneral: Application Catalog 1. A honosított leírás, típus 32 bites verzióját a Microsoft Office Professional Plus 2010 használatra Woodgrove Bank alkalmazottak által.1. In Localized description, type 32-bit version of Microsoft Office Professional Plus 2010 for use by Woodgrove Bank Employees.
  2. A kulcsszavak, írja be az Office Professional Plus 2010.2. In Keywords, type Office Professional Plus 2010.
  3. Kattintson a Továbbgombra.3. Click Next.
  Általános: Központi telepítési típus sGeneral: Deployment Type s
  1. Kattintson a Hozzáadáslehetőségre.Click Add.

   A központi telepítési típus varázsló indítása létrehozása.The Create Deployment Type Wizard Starts.
  2. Az a központi telepítési típus varázsló, a a általános kattintson a központi telepítési típus adatainak manuális megadása , majd tovább.In the Create Deployment Type Wizard, on the General page, click Manually specify the deployment type information and then click Next.
  3. Az a általános: Általános információk lapon hajtsa végre az alábbi lépéseket, és kattintson a következő:On the General: General Information page, perform the following steps, and then click Next:

   1. A neve, típus Microsoft Office Professional Plus 2010 – x32 (a Windows Installer).In Name, type Microsoft Office Professional Plus 2010 – x32 (Windows Installer).
   2. A rendszergazdai megjegyzések, típus központi telepítése a Microsoft Office Professional Plus 2010 natív Windows Installer használatával.In Administrator comments, type Deploy Microsoft Office Professional Plus 2010 using native Windows Installer.
  4. Az a általános: Tartalom lapon hajtsa végre az alábbi lépéseket, és kattintson a következő:On the General: Content page, perform the following steps, and then click Next:

   1. A tartalom helye, típus \\WDGMDT01\Source$\OfficeProPlus2010.In Content location, type \\WDGMDT01\Source$\OfficeProPlus2010.
   2. A telepítőprogram, típus setup.exe.In Installation program, type setup.exe.
   3. A eltávolítóprogram, típus setup.exe / uninstall PROPLUS.In Uninstall program, type setup.exe /uninstall PROPLUS.
  5. Az a általános: Észlelési módszer lapon hajtsa végre az alábbi lépéseket, és kattintson a következő:On the General: Detection Method page, perform the following steps, and then click Next:

   1. Kattintson a Hozzáadás záradék,Click Add Clause,

    A észlelési szabály párbeszédpanel jelenik meg.The Detection Rule dialog box appears.
   2. Az a észlelési szabály párbeszédpanel beállítástípust, jelölje be Windows Installer.In the Detection Rule dialog box, in Setting Type, select Windows Installer.
   3. A termékkód, kattintson a tallózásaIn Product code, click Browse

    A nyitott párbeszédpanel jelenik meg.The Open dialog box appears.
   4. Az a Megnyitás párbeszédpanel mezőben az Fájlnév, típus \\WDGMDT01\Source$\OfficeProPlus2010\ProPlus.WW\ProPlusWW.msi, és kattintson a Nyitott.In the Open dialog box, in File name, type \\WDGMDT01\Source$\OfficeProPlus2010\ProPlus.WW\ProPlusWW.msi, and then click Open.

    Megjelenik az Office Professional Plus 2010 termék kódját a termékkód mezőbe.The product code for Office Professional Plus 2010 appears in the Product code box.
   5. Az a észlelési szabály párbeszédpanel, kattintson a OK.In the Detection Rule dialog box, click OK.
  6. Az a általános: Felhasználói élmény lapon hajtsa végre az alábbi lépéseket, és kattintson a következő:On the General: User Experience page, perform the following steps, and then click Next:

   1. A telepítési viselkedésmód, jelölje be a telepítést egy rendszer.In Installation behavior, select Install for system.
   2. A bejelentkezéshez szükséges követelmény, jelölje be -e a bejelentkezett felhasználó.In Logon requirement, select Whether or not a user is logged on.
   3. A telepítőprogram láthatósága, jelölje be normál.In Installation program visibility, select Normal.
   4. A várható telepítési idő, típus 120.In Estimated installation time, type 120.
  7. Az a követelmények kattintson következő.On the Requirements page, click Next.
  8. Az a függőségek kattintson következő.On the Dependencies page, click Next.
  9. Az a összegzés kattintson következő.On the Summary page, click Next.
  10. Az a befejezési kattintson Bezárás.On the Completion page, click Close.

   Alkalmazás létrehozása varázsló elindul.The Create Application Wizard starts.
  11. Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  ÖsszefoglalásSummary Tekintse át az adatokat a részletek , hogy a varázsló előző lapjain végrehajtásánál megadott mezőbe, és kattintson következő.Review the information in the Details box that that you provided while completing the previous wizard pages, and then click Next.
  Folyamatban vanProgress Az alkalmazás létrehozására vonatkozó végrehajtási jelenik meg.The progress for creating the application is displayed.
  BefejezésCompletion Kattintson a Bezárás gombra.Click Close.

  Az Office Professional Plus 2010 – x86 alkalmazás megjelenik az előnézeti ablaktáblában láthatja.The Office Professional Plus 2010 – x86 application appears in the preview pane.

5 – 9. lépés: Az Office Professional Plus 2010-es alkalmazás terjesztéseStep 5-9: Distribute the Office Professional Plus 2010 Application

Miután létrehozta az Office Professional Plus 2010 alkalmazást, kell az alkalmazás a terjesztési pontokra terjesztését.After you have created the Office Professional Plus 2010 application, you need to distribute the application to the distribution points. Így lehetővé teszi, hogy a terjesztési pontokról az alkalmazás telepítését.Doing so allows installation of the application from the distribution points. Ez az útmutató az alkalmazásában nincs csak egy terjesztési pontot (WDG-MDT-01).For the purposes of this guide, there is only one distribution point (WDG-MDT-01). A Configuration Manager központi telepítések jellemző számos általában több terjesztési pontot.In typical Configuration Manager deployments, there are usually multiple distribution points.

Az Office Professional Plus 2010 alkalmazás terjesztéseTo distribute the Office Professional Plus 2010 application

 1. Kattintson a Start, mutasson a minden program, majd mutasson Microsoft System Center 2012.Click Start, point to All Programs, and then point to Microsoft System Center 2012. Mutasson a Configuration Manager, és kattintson a Configuration Manager konzol.Point to Configuration Manager, and then click Configuration Manager Console.

 2. A Configuration Manager konzolon a navigációs ablaktáblán kattintson a szoftverkönyvtár.In the Configuration Manager console, in the navigation pane, click Software Library.

 3. A szoftverkönyvtár munkaterületen nyissa meg felügyeleti/alkalmazások – áttekintés/alkalmazás.In the Software Library workspace, go to Overview/Application Management/Applications.

 4. Kattintson az Előnézet ablaktáblán Microsoft Office Professional Plus 2012 – x86.In the preview pane, click Microsoft Office Professional Plus 2012 – x86.

 5. A menüszalagon a a Home lap a telepítési csoportjában kattintson a tartalom terjesztése.On the Ribbon, on the Home tab, in the Deployment group, click Distribute Content.

  A tartalom terjesztése varázsló elindul.The Distribute Content Wizard starts.

 6. Az információk alapján a tábla 34 tartalom terjesztése varázsló befejezéséhez.Complete the Distribute Content Wizard using the information in Table 34. Fogadja el az alapértelmezett értékeket, hacsak másként nincs megadva.Accept the default values unless otherwise specified.

  Tábla 34.Table 34. Befejezése információi a varázsló a tartalom terjesztéseInformation for Completing the Distribute Content Wizard

  A varázsló e lapjánOn this wizard page EhhezDo this
  ÁltalánosGeneral Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  Általános: TartalomGeneral: Content Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  Általános: Tartalom célhelyeGeneral: Content Destination 1. Kattintson a Hozzáadás, és kattintson a terjesztési pont.1. Click Add, and then click Distribution Point.
  A hozzáadása terjesztési pontok párbeszédpanel jelenik meg.The Add Distribution Points dialog box appears.
  2. Az a hozzáadása terjesztési pontok párbeszédpanelen jelölje ki \\WDGMDT01.mdt2013.corp.woodgrovebank.com, és kattintson a OK.2. In the Add Distribution Points dialog box, select \\WDGMDT01.mdt2013.corp.woodgrovebank.com, and then click OK.
  \\WDGMDT01.mdt2013.Corp.woodgrovebank.com tartalom célhelye listájában jelenik meg.\\WDGMDT01.mdt2013.corp.woodgrovebank.com appears in the Content destination list.
  3. Kattintson a Továbbgombra.3. Click Next.
  ÖsszefoglalásSummary Tekintse át az adatokat a részletek , hogy a varázsló előző lapjain végrehajtásánál megadott mezőbe, és kattintson következő.Review the information in the Details box that that you provided while completing the previous wizard pages, and then click Next.
  Folyamatban vanProgress Az alkalmazás terjesztésére szolgáló végrehajtási jelenik meg.The progress for distributing the application is displayed.
  BefejezésCompletion Kattintson a Bezárás gombra.Click Close.
 7. Nyissa meg a windows és a párbeszédpanelek bezárásához.Close all open windows and dialog boxes.

5-10. lépés: Az Office Professional Plus 2010-es alkalmazás elérhetővé tétele a minden felhasználóStep 5-10: Make the Office Professional Plus 2010 Application Available to All Users

Miután létrehozta az Office Professional Plus 2010 alkalmazást, kell az alkalmazás a terjesztési pontokra terjesztését.After you have created the Office Professional Plus 2010 application, you need to distribute the application to the distribution points. Így lehetővé teszi, hogy a terjesztési pontokról az alkalmazás telepítését.Doing so allows installation of the application from the distribution points. Ez az útmutató az alkalmazásában nincs csak egy terjesztési pontot (WDG-MDT-01).For the purposes of this guide, there is only one distribution point (WDG-MDT-01). A Configuration Manager központi telepítések jellemző számos általában több terjesztési pontot.In typical Configuration Manager deployments, there are usually multiple distribution points.

Az Office Professional Plus 2010 alkalmazást elérhetővé minden felhasználó számáraTo make the Office Professional Plus 2010 application available to all users

 1. Kattintson a Start, mutasson a minden program, majd mutasson Microsoft System Center 2012.Click Start, point to All Programs, and then point to Microsoft System Center 2012. Mutasson a Configuration Manager, és kattintson a Configuration Manager konzol.Point to Configuration Manager, and then click Configuration Manager Console.

 2. A Configuration Manager konzolon a navigációs ablaktáblán kattintson a szoftverkönyvtár.In the Configuration Manager console, in the navigation pane, click Software Library.

 3. A szoftverkönyvtár munkaterületen nyissa meg felügyeleti/alkalmazások – áttekintés/alkalmazás.In the Software Library workspace, go to Overview/Application Management/Applications.

 4. Kattintson az Előnézet ablaktáblán Microsoft Office Professional Plus 2010 – x86.In the preview pane, click Microsoft Office Professional Plus 2010 – x86.

 5. A menüszalagon a a Home lap a telepítési csoportjában kattintson a telepítés.On the Ribbon, on the Home tab, in the Deployment group, click Deploy.

  A szoftver központi telepítése varázsló elindul.The Deploy Software Wizard starts.

 6. Fejezze be a szoftver központi telepítése varázsló használatával információi tábla 35.Complete the Deploy Software Wizard using the information in Table 35. Fogadja el az alapértelmezett értékeket, hacsak másként nincs megadva.Accept the default values unless otherwise specified.

  Tábla 35.Table 35. Befejezése adatai a központi telepítése varázsló szoftverInformation for Completing the Deploy Software Wizard

  A varázsló e lapjánOn this wizard page EhhezDo this
  ÁltalánosGeneral 1. A gyűjtemény, kattintson a Tallózás.1. In Collection, click Browse.
  A gyűjtemény választása párbeszédpanel jelenik meg.The Select Collection dialog box appears.
  2. Az a gyűjtemény választása párbeszédpanel, kattintson a minden felhasználó, és kattintson a OK.2. In the Select Collection dialog box, click All Users, and then click OK.
  3. A megjegyzések, típus ellenőrizze a Microsoft Office Professional Plus 2010 elérhető a telepítéshez az összes felhasználóra.3. In Comments, type Make Microsoft Office Professional Plus 2010 available for deployment to all users.
  4. Kattintson a Továbbgombra.4. Click Next.
  TartalomContent Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  Központi telepítési beállításokDeployment Settings Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  ÜtemezésScheduling Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  RiasztásokAlerts Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  ÖsszefoglalásSummary Tekintse át az adatokat a részletek , hogy a varázsló előző lapjain végrehajtásánál megadott mezőbe, és kattintson következő.Review the information in the Details box that that you provided while completing the previous wizard pages, and then click Next.
  Folyamatban vanProgress Az alkalmazás központi telepítésének végrehajtási állapota.The progress for deploying the application is displayed.
  BefejezésCompletion Kattintson a Bezárás gombra.Click Close.
 7. Nyissa meg a windows és a párbeszédpanelek bezárásához.Close all open windows and dialog boxes.

5-11. lépés: A célszámítógép az UDI varázsló konfigurációs fájljának testreszabásaStep 5-11: Customize the UDI Wizard Configuration File for the Target Computer

A driven telepítési feladat feladatütemezési sablon tartalmazza a feladatütemezéshez egy lépést, amely az UDI varázslót futtatja.The User-Driven Installation task sequence template includes a task sequence step that runs the UDI Wizard. Az UDI varázsló feladatütemezési lépés futtatásakor a is hivatkozik, amely meghatározza az UDI varázsló konfigurációs XML-fájl.When a task sequence step runs the UDI Wizard, the step also references an XML file that determines the configuration of the UDI Wizard. A UDIWizard_Config.xml fájlban a parancsfájlok az UDI varázsló viselkedését szabályozza.The UDIWizard_Config.xml file in the Scripts folder controls the behavior of the UDI Wizard. A varázsló UDI tervezővel UDIWizard_Config.xml fájljának testreszabása.Customize the UDIWizard_Config.xml file using the UDI Wizard Designer.

Az UDI varázsló Designer az UDI varázsló tábla 36 felsorolt előre meghatározott szakasz csoportok tartalmazza.The UDI Wizard Designer includes predefined stage groups for the UDI Wizard listed in Table 36. Adja hozzá, vagy távolítsa el a varázslólapok jelennek meg az UDI varázsló és a varázsló minden lapján, minden szakasza csoport sorrendjét.You can add or remove the wizard pages that appear in the UDI Wizard and the sequence of each wizard page for each stage group.

Tábla 36.Table 36. Előre definiált szakasz csoportok az egyes támogatott az MDT központi telepítési forgatókönyvek eseténPredefined Stage Groups for Each Supported MDT Deployment Scenario

Szakasz csoportStage group LeírásDescription
Új számítógépNew Computer Ez a szakasz csoport használja a központi telepítés, ha egy új telepítés a Windows operációs rendszer alapját új számítógépre van telepítve, és nincs felhasználói állapot áttelepítése.Use this stage group as the basis for your deployment when a new installation of a Windows operating system is deployed to a new computer and no user state is migrated.
FrissítésRefresh Ez a szakasz csoport alapjaként használni az üzembe helyezéshez frissítésekor egy számítógépet, beleértve a számítógépeket, amelyeknek meg kell visszaállított kép szabványügyi vagy probléma megoldására.Use this stage group as the basis for your deployment when a computer is refreshed, including computers that must be re-imaged for image standardization or to address a problem.
Cserélje leReplace Ez a szakasz csoport alapjául a telepítéshez használni, amikor egy számítógépet a felváltja egy másik számítógépre.Use this stage group as the basis for your deployment when one computer replaces another computer. A meglévő felhasználói állapot áttelepítési adatait a rendszer az eredeti számítógép menti.The existing user state migration data is saved from the original computer. A Windows új telepítést, majd egy új számítógépre van telepítve.Then, a new installation of Windows is deployed to a new computer. Végezetül a felhasználói állapotadatok visszaáll az új számítógépre.Finally, the user state data is restored to the new computer.

A referencia-számítógép UDI varázsló konfigurációs fájljának testreszabásaTo customize the UDI Wizard configuration file for the reference computer

 1. Kattintson a Start, mutasson a minden program, mutasson a Microsoft központi telepítési eszközkészlet, és kattintson a UDI varázsló Designer.Click Start, point to All Programs, point to Microsoft Deployment Toolkit, and then click UDI Wizard Designer.

  Az UDI varázsló Designer kezdődik.The UDI Wizard Designer starts.

 2. A menüszalagon a a Home lap a fájl menü csoportjában kattintson nyitott.On the Ribbon, on the Home tab, in the File Menu group, click Open.

 3. Az a nyissa meg párbeszédpanel Fájlnév, típus \\WDG-MDT-01\Packages$\MDT_Files\Scripts\UDIWizard_Config.xml, és kattintson a Nyitott.In the Open dialog box, in File name, type \\WDG-MDT-01\Packages$\MDT_Files\Scripts\UDIWizard_Config.xml, and then click Open.

  Megjegyzés

  Ekkor megnyílik a UDIWizard_Config.xml fájlt, amely a Microsoft központi telepítési feladatütemezés létrehozása varázsló futtatásakor a folyamat korábbi szakaszában létrehozott MDT csomag mappában található példányát.This opens the copy of the UDIWizard_Config.xml file that resides in the MDT Package folder you created when you ran the Create Microsoft Deployment Task Sequence Wizard earlier in the process.

 4. Kattintson a lap könyvtárban programok telepítése.In the Page Library, click Install Programs.

 5. A menüszalagon a a Home lap a beállításainak szerkesztése csoportjában kattintson a Configuration Manager.On the Ribbon, on the Home tab, in the Edit Settings group, click Configuration Manager.

  A helybeállításokat párbeszédpanel jelenik meg.The Site Settings dialog box appears.

 6. Az a webhely beállításai párbeszédpanel mezőbe, a következő lépésekkel, és kattintson OK:In the Site Settings dialog box, perform the following steps, and then click OK:

  1. A Helykiszolgálónév, típus WDG-MDT-01.In Site Server Name, type WDG-MDT-01.

  2. A Helykód, típus NYC.In Site Code, type NYC.

  3. Kattintson a ellenőrzi a hely.Click Validate Site.

  4. A alkalmazás gyűjtemény, típus minden felhasználó.In Application Collection, type All Users.

   Megjegyzés

   A Configuration Manager-gyűjteménytől itt meg kell egyeznie a Configuration Manager gyűjteményt, amelyre telepítik az alkalmazásokat.The Configuration Manager collection you type here must match the Configuration Manager collection to which you deployed your applications. Ebben az útmutatóban szereplő összes felhasználó gyűjtemény kiválasztott 5 – 10. lépés: Az Office Professional Plus 2010-es alkalmazás elérhetővé tétele a felhasználók minden.In this guide, you selected the All Users collection in Step 5-10: Make the Office Professional Plus 2010 Application Available to All Users.

 7. Az előnézeti ablaktáblában láthatja a a Flow lapján bontsa ki a StageGroup: Új számítógép.In the preview pane, on the Flow tab, expand StageGroup: New Computer.

  A varázsló lap felhasználva a StageGroup listáját: Új számítógép folyamata jelenik meg.The list of wizard pages used in the StageGroup: New Computer flow is displayed.

  Megjegyzés

  Jegyezze fel az a varázslólapok sorrendje a a StageGroup: Új számítógép folyamata az UDI varázsló tervezőben.Make note of the sequence of the wizard pages in the StageGroup: New Computer flow in the UDI Wizard Designer. Látni fogja a varázsló lapjain ugyanabban a sorrendben az UDI varázsló futtatásakor 6 – 4. lépés: A célként megadott számítógép indítása a rendszerindító adathordozóval.You will see the same sequence of wizard pages when you run the UDI Wizard in Step 6-4: Start the Target Computer with the Task Sequence Bootable Media.

 8. Konfigurálja a StageGroup: Új számítógép tábla 37 szereplő információk segítségével az összes lapon.Configure the StageGroup: New Computer flow using the information for each page listed in Table 37. Fogadja el az alapértelmezett értékeket, hacsak másként nincs megadva.Accept the default values unless otherwise specified.

  Tábla 37.Table 37. UDI Tervező varázslólapok konfigurálásátInformation for Configuring UDI Wizard Designer Pages

  VarázslólapWizard page Kattintson a konfigurálás fülre, és tegye a következőketClick the Configure tab and do the following
  BitLockerBitLocker
  1. A BitLocker mód, bontsa ki a BitLocker mód.Under BitLocker Mode, expand BitLocker Mode. A BitLocker jelölőnégyzet, törölje a jelet a kezdetben jelölje be a jelölőnégyzetet jelölőnégyzetet.In BitLocker Checkbox, clear the Initially check this check box check box.
  2. A BitLocker mód, kattintson a feloldva a következő konfigurációs beállításokról:Under BitLocker Mode, click Unlocked for each of the following configuration options:

   • A BitLocker jelölőnégyzetBitLocker Checkbox
   • A BitLocker mód megfelelő választógombBitLocker Mode Radio Buttons
   • PIN-kód beviteli mezőPIN Text Box

  Az egyes konfigurációs lehetőségek állapota zárolt, amely megakadályozza, hogy felhasználók módosítsák ezeket a beállításokat az UDI varázslóban.The status for each configuration option changes to Locked, which prevents users from changing these options in the UDI Wizard.
  KötetVolume
  1. A kép kombinált lista, bontsa ki a kép kombinált viselkedésa kép értékek, kattintson a jobb gombbal Windows 8.1 (x 86) RTM, és majd cliczk válasszon egy operációsrendszer-lemezkép.Under Image Combo Box, expand Image Combo Behavior, under Image Combo Box Values, right-click Windows 8.1 RTM (x86), and then cliczk Select an Operating System Image.

   A operációs rendszer lemezképének kiválasztása párbeszédpanel jelenik meg.The Select an Operating System Image dialog box appears.
  2. Fejezze be a operációs rendszer lemezképének kiválasztása hajt végre a következő lépéseket, és kattintson a párbeszédpanel OK:Complete the Select an Operating System Image dialog box by performing the following steps, and then click OK:

   1. A válassza ki az operációs rendszeri lemezkép vagy telepítőcsomag hozzáadása, kattintson a lemezkép indexe (ahol lemezkép indexe a képet, amely tartalmazza a Windows 8.1, amely volt kép indexe azonosított 5-1. lépés: A rögzített .wim fájl importálása a Configuration Managerbe; Ez az útmutató, jelölje be az alkalmazásában 2).In Select an Operating System Image/Installer to add, click image_index (where image_index is the image index of the image that contains Windows 8.1, which was identified in Step 5-1: Import the Captured .wim File into Configuration Manager; for the purposes of this guide, select 2).
   2. A megjelenített név, típus Windows 8.1 referencia-lemezképet – x64.In Display Name, type Windows 8.1 Reference Image – x64.
  3. A kép kombinált lista, bontsa ki a kép kombinált viselkedés; a kép értékek, kattintson a jobb gombbal Windows 8.1 (x 86) RTM, és Kattintson a elem eltávolítása.Under Image Combo Box, expand Image Combo Behavior; under Image Combo Box Values, right-click Windows 8.1 RTM (x86), and then click Remove Item.

   A törlése elem megerősítő párbeszédpanel jelenik meg.The Delete Item Confirmation dialog box appears.
  4. Az a törlése elem megerősítő párbeszédpanel, kattintson a Igen.In the Delete Item Confirmation dialog box, click Yes.
  5. A felhasználói adatok és beállítások, bontsa ki felhasználói adatok kombinált viselkedés, majd válassza ki a formátuma: A célkötet tárolt összes adat törlése a telepítés során jelölőnégyzetet.Under User Data and Settings, expand User Data Combo Behavior, and then select the Format: Clean all the data on the target volume during install check box.
  6. A felhasználói adatok kombinált viselkedés, kattintson a feloldva a következő konfigurációs beállításokról:Under User Data Combo Behavior, click Unlocked for each of the following configuration options:

   • Meghajtó formázásaFormat Drive
   • Windows-könyvtárWindows Directory

  Az egyes konfigurációs lehetőségek állapota zárolt, amely megakadályozza, hogy felhasználók módosítsák ezeket a beállításokat az UDI varázslóban.The status for each configuration option changes to Locked, which prevents users from changing these options in the UDI Wizard.
  Új számítógép részleteiNew Computer Details 1. A hálózati adatok, bontsa ki a hálózati adatok; a tartomány vagy munkacsoport választógombok, kattintson a tartomány.1. Under Network Details, expand Network Details; in Domain or Workgroup Radio Buttons, click Domain.
  2. A tartomány vagy munkacsoport választógombok, kattintson a feloldva.2. Under Domain or Workgroup Radio Buttons, click Unlocked.
  Az állapot változik zárolt, amely megakadályozza, hogy felhasználók módosítsák az UDI varázsló ezt a lehetőséget.The status changes to Locked, which prevents users from changing this option in the UDI Wizard.
  3. A hálózati adatok, bontsa ki a tartományok és szervezeti egységek, és kattintson a tartomány hozzáadása.3. Under Network Details, expand Domains and OUs, and then click Add Domain.
  A létrehozása vagy szerkesztése tartományadatokat párbeszédpanel jelenik meg.The Create or Edit Domain Information dialog box appears.
  4. Az a létrehozása vagy szerkesztése tartományadatokat párbeszédpanel tartománynév típus mdt2013.corp.woodgrovebank.com.4. In the Create or Edit Domain Information dialog box, in Domain Name type mdt2013.corp.woodgrovebank.com.
  5. A a tartományadatokat szerkesztése vagy létrehozása párbeszédpanel rövid név, típus Woodgrove Bank Active Directory-tartomány, és kattintson a OK.5. In the Create or Edit Domain Information dialog box, in Friendly Name, type Woodgrove Bank Active Directory Domain, and then click OK.
  Programok telepítéseInstall Programs
  1. A szoftver és a csoportok, kattintson a jobb gombbal bármely üres területet, és kattintson a szoftverfrissítési csoporthoz adása.Under Software and Groups, right-click any blank area, and then click Add Software Group.

   A egy szoftverfrissítési csoport hozzáadása/szerkesztése párbeszédpanel jelenik meg.The Add/Edit a Software Group dialog box appears.
  2. Az a egy szoftverfrissítési csoport hozzáadása/szerkesztése párbeszédpanel neve, típus Woodgrove Bank alkalmazások, és kattintson a OK.In the Add/Edit a Software Group dialog box, in Name, type Woodgrove Bank Applications, and then click OK.
  3. A szoftver és a csoportok, kattintson a Woodgrove Bank alkalmazások.Under Software and Groups, click Woodgrove Bank Applications.
  4. A menüszalagon a a Home lap a általános elem Szoftverbeállítások csoportjában kattintson Hozzáadás, és kattintson a szoftver hozzáadása csoporthoz.On the Ribbon, on the Home tab, in the General Software Item Settings group, click Add, and then click Add Software to Group.

   A szoftver hozzáadása varázsló elindul.The Add Software to Group Wizard starts.
  5. Végezze el a szoftver hozzáadása varázsló a következő lépések elvégzésével:Complete the Add Software to Group Wizard by performing the following steps:

   1. A a szoftvereleme milyen típusú szeretné hozzáadni kattintson kívánt alkalmazás hozzáadása, és kattintson a következő.On the What type of software item do you want to add page, click I want to add an Application, and then click Next.
   2. Az a keresési Configuration Manager a szoftver elem hozzáadása lap megjelenített név, típus Microsoft Office Professional Plus 2010 – x86.On the Search Configuration Manager for the Software Item to Add page, in Display Name, type Microsoft Office Professional Plus 2010 – x86.
   3. A a keresési Configuration Manager a szoftver elem hozzáadása kattintson válasszon.On the Search Configuration Manager for the Software Item to Add page, click Select.

    A alkalmazások keresése párbeszédpanel jelenik meg.The Search Applications dialog box appears.
   4. Az a alkalmazások keresése párbeszédpanel, kattintson a keresési, kattintson a Microsoft Office Professional Plus 2010 – X86, és kattintson a OK .In the Search Applications dialog box, click Search, click Microsoft Office Professional Plus 2010 – X86, and then click OK.
   5. Az a keresési Configuration Manager a szoftver elem hozzáadása oldalra, kattintson a Befejezés.On the Search Configuration Manager for the Software Item to Add page, click Finish.

   A Microsoft Office Professional Plus 2010 – x86 alatt megjelenik a Woodgrove Bank alkalmazások szoftverfrissítési csoport.Microsoft Office Professional Plus 2010 – x86 appears underneath the Woodgrove Bank Applications software group.
  6. A szoftver és a csoportok, kattintson a általános szoftver.Under Software and Groups, click General Software.
  7. A menüszalagon a a Home lap a általános elem Szoftverbeállítások csoportjában kattintson Hozzáadás, és kattintson a elem eltávolítása.On the Ribbon, on the Home tab, in the General Software Item Settings group, click Add, and then click Remove Item.

   A törli a kijelölt elemet párbeszédpanel jelenik meg.The Delete the Selected Item dialog box appears.
  8. Az a törli a kijelölt elemet párbeszédpanel, kattintson a Igen.In the Delete the Selected Item dialog box, click Yes.
  9. A szoftver és a csoportok, jelölje be a Woodgrove Bank alkalmazások.Under Software and Groups, select the check box for Woodgrove Bank Applications.

   A csoport és a Microsoft Office Professional Plus 2010 – x86 van kiválasztva.The group and Microsoft Office Professional Plus 2010 – x86 are selected.
 9. A menüszalagon a a Home lapra, majd mentése.On the Ribbon, on the Home tab, click Save.

  A fájl mentése párbeszédpanel jelenik meg.The File Save dialog box appears.

 10. Az a fájl mentése párbeszédpanel, kattintson a OK.In the File Save dialog box, click OK.

 11. Hagyja nyitva a következő lépés az UDI varázsló Tervező.Leave the UDI Wizard Designer open for the next step.

5 – 13. lépés: Hozzon létre egy új egyéni varázslólapStep 5-13: Create a New Custom Wizard Page

Létrehozhat egyéni varázslólapok, amelyek lehetővé teszik a központi telepítési információk mellett egyéb UDI varázsló lapjain összegyűjtött adatok gyűjtése.You can create custom wizard pages that allow you to collect deployment information in addition to the information collected on other UDI Wizard pages. Létrehozhat egyéni varázslólapok alapján a összeállítása a saját lapja varázsló típusra.You create custom wizard pages based on the Build Your Own Page wizard page type. Miután létrehozta a egyéni varázslólap, vezérlők hozzáadása, és konfigurálja a feladatütemezési változók a vezérlők beállítása.After you create the custom wizard page, you can add controls to it and configure the task sequence variables the controls set.

Ez az útmutató a Woodgrove Bank szeretné engedélyezése a felhasználók számára adja meg saját nevét és a részleg, amelyben dolgoznak.For this guide, Woodgrove Bank wants to allow users to enter their name and the department in which they work. A Woodgrove Bank van departmentalized földrajzi helye alapján.Woodgrove Bank is departmentalized by geographic location. Ezt az információt a Windows a regisztrált felhasználónevét és a szervezet konfigurálása használandó.This information will be used to configure the registered user name and organization in Windows. Ebben a lépésben egy új egyéni varázslólap az új szakasz számítógépcsoporthoz hozzáadni.In this step, you add a new custom wizard page to the New Computer stage group.

Egy új egyéni varázslólap létrehozásaTo create a new custom wizard page

 1. A menüszalagon a a Home lap a tára csoportjában kattintson a lap hozzáadása. A új oldal hozzáadása párbeszédpanel jelenik meg.On the Ribbon, on the Home tab, in the Page Library group, click Add Page.The Add New Page dialog box appears.

 2. Az a új oldal hozzáadása párbeszédpanel a laptípus oszlopban kattintson összeállítása a saját lapja.In the Add New Page dialog box, in the Page Type column, click Build Your Own Page.

 3. A megjelenített név, típus felhasználói adatok.In Display Name, type User Information.

 4. A lapnév, típus UserInformationPage, és kattintson a OK.In Page Name, type UserInformationPage, and then click OK.

  A felhasználói adatok lap jelenik meg a lap könyvtárban.The User Information page appears in the Page Library.

 5. A részleteket tartalmazó ablaktáblán kattintson a Flow fülre.In the details pane, click the Flow tab.

 6. Az a Flow lapján bontsa ki az új szakasz számítógépcsoportba.On the Flow tab, expand the New Computer stage group.

  Az új szakasz számítógépcsoport varázsló lapok listája jelenik meg.The list of wizard pages in the New Computer stage group is displayed.

 7. A lap könyvtárban húzza a felhasználói adatok lapon pontra előtt közvetlenül a BitLocker lapot az új szakasz számítógépcsoport a Flow fülre.In the Page Library, drag the User Information page to a point immediately before the BitLocker page in the New Computer stage group on the Flow tab.

 8. A menüszalagon a a Home lapra, majd mentése.On the Ribbon, on the Home tab, click Save.

  A fájl mentése párbeszédpanel jelenik meg.The File Save dialog box appears.

 9. Az a fájl mentése párbeszédpanel, kattintson a OK.In the File Save dialog box, click OK.

 10. Hagyja nyitva a következő lépés az UDI varázsló Tervező.Leave the UDI Wizard Designer open for the next step.

5-14. lépés: Vezérlők hozzáadása az új egyéni varázsló lapjaStep 5-14: Add Controls to New Custom Wizard Page

Új UDI egyéni oldalon az új szakasz számítógépcsoport bővült, a megfelelő vezérlők kell hozzáadni az új egyéni varázsló lapja.After the new UDI custom wizard page has been added to the New Computer stage group, the appropriate controls need to be added to the new custom wizard page. A vezérlők egyéni oldalon által hozzáadott egyéni oldalon a megtekintésekor jelenik meg a saját lapja Build eszközkészlet a konfigurálása az UDI varázsló Designer lapján.The controls are added to the custom wizard page from the Build Your Own Page toolbox, which is displayed when you view the custom wizard page on the Configure tab in the UDI Wizard Designer.

Tábla 38 felsorolja a vezérlők az egyéni varázsló oldalát, amely az 1. ábrán látható.Table 38 lists the types of controls to your custom wizard page, which is illustrated in Figure 1.

Tábla 38.Table 38. A vezérlők beállítása az UDI típusú összeállítása a saját lap eszközkészletTypes of Controls in the UDI Build Your Own Page Toolbox

Ellenőrzés típusaControl type LeírásDescription
JelölőnégyzetCheckbox Ez a vezérlő lehetővé teszi, válassza ki, vagy kapcsolja ki a konfigurációs beállítást, és úgy viselkedik, mint egy hagyományos felhasználói felület (UI) jelölőnégyzetet.This control allows you to select or clear a configuration option and behaves as a traditional user interface (UI) check box. Ez a vezérlő rendelkezik a megfelelő címkék, amelyek segítségével írja le a jelölőnégyzet célját.This control has a corresponding label that you can use to describe the purpose of the check box. Ez a vezérlő állapota igaz, ha a jelölőnégyzet be van jelölve, és hamis értéket, ha a jelölőnégyzet nincs bejelölve.The state of this control is True when the check box is selected and False when the check box is cleared. A jelölőnégyzet állapota az ehhez a vezérlőhöz beállított feladatütemezési változó tárolja.The state of the check box is stored in the task sequence variable configured for this control. Ez a vezérlő további információkért lásd: "Vezérlő" MDT dokumentum eszközkészlet hivatkozás.For more information on this control, see "Checkbox Control" in the MDT document, Toolkit Reference.
Kombinált listaCombobox Ez a vezérlő lehetővé teszi elemek listájából válasszon egy elemet, és úgy viselkedik, mint egy hagyományos felhasználói felület legördülő listában.This control allows you to select an item from a list of items and behaves as a traditional UI drop-down list. Ez a vezérlő hozzáadása vagy elem eltávolítása a listából, és adjon meg egy megfelelő értéket, amelyek be lesznek állítva a feladatütemezési változó beállítása a vezérlő teszi lehetővé.This control allows you to add or remove items from the list and provide a corresponding value that will be set in the task sequence variable configured for this control. Ezen a vezérlőn további információkért lásd: "Combobox Control" MDT dokumentum eszközkészlet hivatkozás.For more information on this control, see "Combobox Control" in the MDT document, Toolkit Reference.
LineLine Ez a vezérlő vízszintes vonal felosztása másik egyéni oldalon egy részének hozzáadását teszi lehetővé.This control allows you to add a horizontal line to divide one portion of the custom wizard page from another. Ez a vezérlő nem gyűjt a konfigurációs értékeket, de ahelyett, hogy segítségével vizuálisan javítható a felhasználói felület.This control does not collect any configuration values but rather is used to visually enhance the UI. Ez a vezérlő további információkért lásd: "Sor Control" Az MDT dokumentumban eszközkészlet hivatkozás.For more information on this control, see "Line Control" in the MDT document, Toolkit Reference.
LabelLabel Ez a vezérlő leíró, csak olvasható szöveg hozzáadása oldalon teszi lehetővé.This control allows you to add descriptive, read-only text to the wizard page. Ez a vezérlő nem gyűjt a konfigurációs értékeket, de ahelyett, hogy segítségével vizuálisan javítható a felhasználói felület.This control does not collect any configuration values but rather is used to visually enhance the UI. Ez a vezérlő további információkért lásd: "Címke vezérlő" Az MDT dokumentumban eszközkészlet hivatkozás.For more information on this control, see "Label Control" in the MDT document, Toolkit Reference.
RadioRadio Ez a vezérlő lehetővé teszi egy konfigurációs beállítás kiválasztása két vagy több lehetőségek egy csoportjából.This control allows you to select one configuration option from a group of two or more options. Csakúgy, mint a hagyományos választógombok, ezek az intézkedések közül kettő vagy több foghatók egybe, és a felhasználó kiválaszthatja a beállítások közül a választógomb-csoportban.As with traditional radio buttons, two or more of these controls can be grouped together, and then the user can select one of the options in the radio button group. Egyedi érték minden egyes beállítás van hozzárendelve.A unique value is assigned to each option. A kiválasztott beállítás vezérlőhöz rendelt érték kerül az ehhez a vezérlőhöz beállított feladatütemezési változót.The value assigned to the selected option control is saved in the task sequence variable configured for this control. Ezen a vezérlőn további információkért lásd: "Választógomb Control" MDT dokumentum eszközkészlet hivatkozás.For more information on this control, see "Radio Control" in the MDT document, Toolkit Reference.
BitmapBitmap Ez a vezérlő lehetővé teszi, hogy az egyéni varázslólap adjon hozzá egy bitképet (.bmp fájlt).This control allows you to add a bitmap graphic (.bmp file) to the custom wizard page. Ez a vezérlő nem gyűjt a konfigurációs értékeket, de ahelyett, hogy segítségével vizuálisan javítható a felhasználói felület.This control does not collect any configuration values but rather is used to visually enhance the UI. A .bmp fájl elérési útja az UDI varázsló (OSDSetupWizard.exe) helyéhez viszonyított.The path to the .bmp file is relative to the location of the UDI Wizard (OSDSetupWizard.exe). Ezen a vezérlőn további információkért lásd: "Bitkép Control" MDT dokumentum eszközkészlet hivatkozás.For more information on this control, see "Bitmap Control" in the MDT document, Toolkit Reference.
TextboxTextbox Ez a vezérlő lehetővé teszi az egyéni varázsló lapján adja meg a szöveget.This control allows you to enter text on the custom wizard page. Ez a vezérlő a szöveget a feladatütemezési változó beállítása a vezérlő kerül.The text typed into this control is saved in the task sequence variable configured for this control. Ez a vezérlő további információkért lásd: "Textbox vezérlővel" MDT dokumentum eszközkészlet hivatkozás.For more information on this control, see "Textbox Control" in the MDT document, Toolkit Reference.

Ezek az intézkedések az egyéni varázsló oldalát tetszőleges kombinációját szeretne gyűjteni információk alapján is hozzáadhat.You can add any combination of these controls to your custom wizard page based on the information you want to collect. Ezenkívül használhatja a rácsvonalak megjelenítése , amelyek segítségével vizuálisan tervezésének egyéni oldalon assist rácsvonalak megjelenítése és elrejtése jelölőnégyzet jelölését.In addition, you can use the Show Gridlines check box to show or hide gridlines that can be used to assist in visually designing the custom wizard page.

Ebben a példában alkalmazásában létrehozhat egy egyéni varázslólap 1. ábrán látható módon.For the purposes of this example, you will create a custom wizard page as illustrated in Figure 1.

QuickStartGuideforUDIQuickStartGuideforUDI
1. ábra.Figure 1. A létrehozandó egyéni varázslólapCustom wizard page to be created

1. ábra. A létrehozandó egyéni varázslólapFigure 1. Custom wizard page to be created

Vezérlők hozzáadása az új egyéni varázslólapTo add controls to the new custom wizard page

 1. Kattintson a lap könyvtárban felhasználói adatok lap.In the Page Library, click User Information page.

 2. A részleteket tartalmazó ablaktáblán kattintson a konfigurálása fülre.In the details pane, click the Configure tab.

  A összeállítása a saját lapja eszközkészlet és üres oldalon jelennek meg.The Build Your Own Page toolbox and empty wizard page are displayed.

 3. A saját lapja Build eszközkészlet húzza a címke vezérlőt, körülbelül a következő koordinátákat üres oldalon:In the Build Your Own Page toolbox, drag the Label control to the empty wizard page at approximately the following coordinates:

  • x = 30x = 30

  • y = 5y = 5

   A címke vezérlő el a varázslót, és nevű label1.The label control is placed on the wizard page and named label1.

 4. Az egyéni varázsló lapján kattintson a label1 (a címke vezérlő a 3. lépésben hozzáadott).On the custom wizard page, click label1 (the label control added in step 3).

  Ez a vezérlő egyéni oldalon címsort funkcionál, és leírja a lap célját.This control acts as a heading for the custom wizard page and describes the purpose of the page.

 5. Az elrendezési tulajdonságainak konfigurálása label1 a a elrendezés használatával információi tábla 39 lapon.Configure the layout properties of label1 on the Layout tab using the information in Table 39. Fogadja el az alapértelmezett értékeket, hacsak másként nem jelezzük.Accept the default values unless otherwise stated.

  Tábla 39.Table 39. label1 elrendezés tulajdonságailabel1 Layout Properties

  TulajdonságProperty ValueValue
  LabelLabel Felhasználói és szervezeti információkatUser and organization information
  XX 3030
  YY 55
 6. A saját lapja Build eszközkészlet húzza a címke vezérlőt, körülbelül a következő koordinátákat üres oldalon:In the Build Your Own Page toolbox, drag the Label control to the empty wizard page at approximately the following coordinates:

  • x = 60x = 60

  • y = 60y = 60

   A címke vezérlő el a varázslót, és nevű label2.The label control is placed on the wizard page and named label2.

 7. Az egyéni varázsló lapján kattintson a label2 (az előző lépésben felvett vezérlő).On the custom wizard page, click label2 (the control added in the previous step).

  Ez a vezérlő egy címke meg a felhasználói nevet használt szövegmező funkcionál.This control acts as a label for the text box used to enter the user name.

 8. Az elrendezési tulajdonságainak konfigurálása label2 a a elrendezés lapon tábla 40 információk segítségével.Configure the layout properties of label2 on the Layout tab using the information in Table 40. Fogadja el az alapértelmezett értékeket, hacsak másként nem jelezzük.Accept the default values unless otherwise stated.

  Tábla 40.Table 40. lable2 elrendezés tulajdonságailable2 Layout Properties

  TulajdonságProperty ValueValue
  LabelLabel FelhasználónévUser name
  XX 6060
  YY 6060
 9. A összeállítása a saját oldal eszköztárán kattintson és húzza a szövegmező vezérlőt, körülbelül a következő koordinátákat üres oldalon:In the Build Your Own Page toolbox, click and drag the Textbox control to the empty wizard page at approximately the following coordinates:

  • x = 60x = 60

  • y = 80y = 80

   A szövegmező el a varázsló és nevű szöveg1.The Textbox control is placed on the wizard page and named text1.

 10. Az egyéni varázsló lapján kattintson a szöveg1 (az előző lépésben felvett vezérlő).On the custom wizard page, click text1 (the control added in the previous step).

  Az ellenőrzés nem adja meg a felhasználónevet használt szövegmező.This control is the text box used to enter the user name.

 11. Az elrendezési tulajdonságainak konfigurálása szöveg1 a a elrendezés használatával információi tábla 41 lapon.Configure the layout properties of text1 on the Layout tab using the information in Table 41. Fogadja el az alapértelmezett értékeket, hacsak másként nem jelezzük.Accept the default values unless otherwise stated.

  Tábla 41-es.Table 41. Szöveg1 elrendezés tulajdonságaitext1 Layout Properties

  TulajdonságProperty ValueValue
  XX 6060
  YY 8080
  WidthWidth 400400
 12. A beállítások tulajdonságainak konfigurálása szöveg1 a a beállítások lapon tábla 42 információk segítségével.Configure the settings properties of text1 on the Settings tab using the information in Table 42. Fogadja el az alapértelmezett értékeket, hacsak másként nem jelezzük.Accept the default values unless otherwise stated.

  Tábla 42.Table 42. Szöveg1 tulajdonságaitext1 Settings Properties

  TulajdonságProperty ValueValue
  Feladatütemezési változó nevétTask sequence variable name FullNameFullName
  Az összefoglalás lapon látható jól hangzó megjelenítési nevetFriendly display name visible in summary page Regisztrált felhasználó neveRegistered user name
 13. A saját lapja Build eszközkészlet húzza a címke vezérlőt, körülbelül a következő koordinátákat üres oldalon:In the Build Your Own Page toolbox, drag the Label control to the empty wizard page at approximately the following coordinates:

  • x = 60x = 60

  • y = 60y = 60

   A címke el a varázsló és nevű label3.The Label control is placed on the wizard page and named label3.

 14. Az egyéni varázsló lapján kattintson a label3 (az előző lépésben felvett vezérlő).On the custom wizard page, click label3 (the control added in the previous step).

  Ez a vezérlő úgy működik, mint a kombinált lista segítségével válassza ki a szervezet vagy szervezeti egység nevét a felhasználó egy címkét.This control acts as a label for the combo box used to select the organization or department name for the user.

 15. Az elrendezési tulajdonságainak konfigurálása lable3 a a elrendezés lapon tábla 43 információk segítségével.Configure the layout properties of lable3 on the Layout tab using the information in Table 43. Fogadja el az alapértelmezett értékeket, hacsak másként nem jelezzük.Accept the default values unless otherwise stated.

  Tábla 43.Table 43. lable3 elrendezés tulajdonságailable3 Layout Properties

  TulajdonságProperty ValueValue
  LabelLabel Szervezet vagy szervezeti egység neveOrganization or department name
  XX 6060
  YY 121121
 16. A saját lapja Build eszközkészlet húzza a Combobox vezérlőt, körülbelül a következő koordinátákat üres oldalon:In the Build Your Own Page toolbox, drag the Combobox control to the empty wizard page at approximately the following coordinates:

  • x = 60x = 60

  • y = 140y = 140

   A Combobox el a varázsló és nevű combo1.The Combobox control is placed on the wizard page and named combo1.

 17. Az egyéni varázsló lapján kattintson a combo1 (az előző lépésben felvett vezérlő).On the custom wizard page, click combo1 (the control added in the previous step).

  Ez a vezérlő a kombinált lista segítségével válassza ki a szervezet nevét.This control is the combo box used to select the organization name.

 18. Az elrendezési tulajdonságainak konfigurálása combo1 a a elrendezés használatával információi tábla 44 lapon.Configure the layout properties of combo1 on the Layout tab using the information in Table 44. Fogadja el az alapértelmezett értékeket, hacsak másként nem jelezzük.Accept the default values unless otherwise stated.

  Tábla 44.Table 44. combo1 elrendezés tulajdonságaicombo1 Layout Properties

  TulajdonságProperty ValueValue
  XX 6060
  YY 8080
  WidthWidth 400400
 19. Adatok elemek hozzáadására a elrendezési tulajdonságainak combo1 a a elrendezés használatával információi tábla 45 fülre.Add data items to the layout properties of combo1 on the Layout tab using the information in Table 45. Fogadja el az alapértelmezett értékeket, hacsak másként nem jelezzük.Accept the default values unless otherwise stated.

  Tábla 45.Table 45. combo1 adatelemekcombo1 Data Items

  ValueValue A megjelenítési értékhezDisplay Value
  A Woodgrove Bank – New York VárosWoodgrove Bank – New York City A Woodgrove Bank – New York VárosWoodgrove Bank – New York City
  A Woodgrove Bank – DallasWoodgrove Bank – Dallas A Woodgrove Bank – DallasWoodgrove Bank – Dallas
  A Woodgrove Bank – ChicagóiWoodgrove Bank – Chicago A Woodgrove Bank – ChicagóiWoodgrove Bank – Chicago
  A Woodgrove Bank – BudapestWoodgrove Bank – Seattle A Woodgrove Bank – BudapestWoodgrove Bank – Seattle
 20. A beállítások tulajdonságainak konfigurálása combo1 a a beállítások használatával információi tábla 46 lapon.Configure the settings properties of combo1 on the Settings tab using the information in Table 46. Fogadja el az alapértelmezett értékeket, hacsak másként nem jelezzük.Accept the default values unless otherwise stated.

  Tábla 46.Table 46. combo1 tulajdonságaicombo1 Settings Properties

  TulajdonságProperty ValueValue
  Feladatütemezési változó nevétTask sequence variable name OrgNameOrgName
  Az összefoglalás lapon látható jól hangzó megjelenítési nevetFriendly display name visible in summary page Regisztrált szervezeti neveRegistered organization name
 21. A menüszalagon a a Home lapra, majd mentése.On the Ribbon, on the Home tab, click Save.

  A fájl mentése párbeszédpanel jelenik meg.The File Save dialog box appears.

 22. Az a fájl mentése párbeszédpanel, kattintson a OK.In the File Save dialog box, click OK.

 23. Az UDI varázsló-Tervező bezárása.Close the UDI Wizard Designer.

5-15. lépés: Az MDT-fájlok csomag a terjesztési pontok frissítéseStep 5-15: Update the Distribution Points for the MDT Files Package

A UDI varázsló konfigurációs fájl UDIWizard_Config.xml, hogy frissült az MDT fájlok csomaghoz a Configuration Manager, az MDT fájlok csomag a terjesztési pontok frissítése.After the UDI Wizard configuration file, UDIWizard_Config.xml, has been updated for the MDT Files package in Configuration Manager, update the distribution points for the MDT Files package. A terjesztési pontok frissítése a UDIWizard_Config.xml fájl frissített verzióját a csomag megadott központi telepítési megosztás másolja.Updating the distribution points copies the updated version of the UDIWizard_Config.xml file to the deployment shares specified in the package.

Frissítse a terjesztési pontokat, az MDT fájlok csomagTo update the distribution points for the MDT Files package

 1. Kattintson a Start, mutasson a minden program, majd mutasson Microsoft System Center 2012.Click Start, point to All Programs, and then point to Microsoft System Center 2012. Mutasson a Configuration Manager, és kattintson a Configuration Manager konzol.Point to Configuration Manager, and then click Configuration Manager Console.

 2. A Configuration Manager konzolon a navigációs ablaktáblán kattintson a szoftverkönyvtár.In the Configuration Manager console, in the navigation pane, click Software Library.

 3. A szoftverkönyvtár munkaterületen nyissa meg a áttekintése/felügyeleti/alkalmazáscsomagok.In the Software Library workspace, go to Overview/Application Management/Packages.

 4. Kattintson az Előnézet ablaktáblán MDT fájlok.In the preview pane, click MDT Files.

 5. A menüszalagon a a Home lap a telepítési csoportjában kattintson a terjesztési pontok frissítése.On the Ribbon, on the Home tab, in the Deployment group, click Update Distribution Points.

  A Configuration Manager párbeszédpanel, értesítés, hogy frissíti a csomagot az összes terjesztési pontra fog.The Configuration Manager dialog box opens, notifying you that you are going to update the package on all distribution points.

 6. Az a Configuration Manager párbeszédpanel, kattintson a OK.In the Configuration Manager dialog box, click OK.

 7. Nyissa meg a windows és a párbeszédpanelek bezárásához.Close all open windows and dialog boxes.

  A Configuration Manager elindítja a terjesztési pontok frissítése a UDIWizard_Config.xml fájl legújabb verziói.Configuration Manager starts updating the distribution points with the latest versions of the UDIWizard_Config.xml file. Ez a folyamat eltarthat néhány percig.This process could take several minutes. Tekintse meg a csomag csak a utolsó frissítés a csomag állapotát értéke frissítve lett, így a legutóbbi napon és időpontban.Check the status of the package until the Last Update value of the package status has been updated to a recent date and time.

6. lépés: A referencia-számítógép rögzített lemezképét telepítheti a cél számítógéphezStep 6: Deploy the Captured Image of the Reference Computer to the Target Computer

Amikor a lemezképet a referencia-számítógép rögzített és a létrehozott és a feladatütemezésben konfigurált, telepítse a rögzített lemezkép.When you have captured the image of the reference computer and created and configured the task sequence, deploy the captured image. Az MDT a célszámítógépen való telepítéséhez szükséges konfigurációs beállítások konfigurálása.Configure MDT to provide all the necessary configuration settings to deploy to the target computer. A Windows 8.1 rendszerű referencia-számítógép lemezképének után kezdeményezi a központi telepítést, automatikusan a célként megadott számítógépre telepített és a megadott beállításokat.After initiating the deployment process, the image of the reference computer running Windows 8.1 is automatically deployed to the target computer and configured with the settings defined.

A rögzített lemezkép központi telepítése:Deploy the captured image by:

6-1. lépés: A számítógép hozzáadása a Configuration Manager-hely adatbázisaStep 6-1: Add the Target Computer to the Configuration Manager Site Database

Az operációs rendszer különálló adathordozó nélkül egy új számítógépre, amelyen a Configuration Manager jelenleg nem kezeli, vegye fel az új számítógép az operációs rendszer telepítési folyamatát kezdeményezése előtt a Configuration Manager helyadatbázishoz.To deploy an operating system without stand-alone media to a new computer that Configuration Manager does not currently manage, add the new computer to the Configuration Manager site database prior to initiating the operating system deployment process. A Configuration Manager automatikusan fel tud deríteni a hálózaton lévő számítógépek, amelyeken a Windows operációs rendszer telepítve. azonban ha a számítógépen nincs operációs rendszer telepítve van, használja a számítógépi információk importálása varázsló az új számítógépadatok importálása.Configuration Manager can automatically discover computers on the network that have a Windows operating system installed; however, if the computer has no operating system installed, use the Import Computer Information Wizard to import the new computer information.

A számítógép hozzáadása a Configuration Manager-hely adatbázisaTo add the target computer to the Configuration Manager site database

 1. Kattintson a Start, mutasson a minden program, majd mutasson Microsoft System Center 2012.Click Start, point to All Programs, and then point to Microsoft System Center 2012. Mutasson a Configuration Manager, és kattintson a Configuration Manager konzol.Point to Configuration Manager, and then click Configuration Manager Console.

 2. A Configuration Manager konzolon a navigációs ablaktáblán kattintson a eszközök és megfelelőség.In the Configuration Manager console, in the navigation pane, click Assets and Compliance.

 3. Az eszközök és megfelelőség munkaterületén válassza áttekintése vagy eszközökre.In the Assets and Compliance workspace, go to Overview/Devices.

 4. A menüszalagon a a Home lap a létrehozása csoportjában kattintson a számítógépadatok importálása.On the Ribbon, on the Home tab, in the Create group, click Import Computer Information.

  A számítógépi információk importálása varázsló elindul.The Import Computer Information Wizard starts.

 5. Fejezze be a számítógépi információk importálása varázsló használatával információi tábla 47.Complete the Import Computer Information Wizard using the information in Table 47. Fogadja el az alapértelmezett értékeket, hacsak másként nincs megadva.Accept the default values unless otherwise specified.

  Tábla 47.Table 47. Információk a számítógépi információk importálása varázsló befejezéseInformation for Completing Import Computer Information Wizard

  A varázsló e lapjánOn this wizard page TeendőDo this
  Select SourceSelect Source Kattintson a egyetlen számítógép importálása, és kattintson a következő.Click Import single computer, and then click Next.
  Válassza ki a forrás: Egyetlen számítógépenSelect Source: Single Computer 1. A számítógépnév, típus WDG-CLI-01.1. In Computer Name, type WDG-CLI-01.
  2. A MAC-cím, típus MAC_cím (ahol MAC_cím a célszámítógépen, WDG-CLI-01 elsődleges hálózati adapterének MAC-címe).2. In MAC address, type mac_address (where mac_address is the MAC address of the primary network adapter for the target computer, WDG-CLI-01).
  3. Kattintson a Továbbgombra.3. Click Next.
  Válassza ki a forrás: MegtekintésSelect Source: Data Preview Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  Válassza ki a forrás: Válassza ki a CélgyűjteménytSelect Source: Choose Target Collection Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  ÖsszefoglalásSummary Tekintse át az adatokat a részletek , hogy a varázsló előző lapjain végrehajtásánál megadott mezőbe, és kattintson következő.Review the information in the Details box that that you provided while completing the previous wizard pages, and then click Next.
  ProgressProgress A számítógép importálásához végrehajtási jelenik meg.The progress for importing the computer is displayed.
  JóváhagyásConfirmation Kattintson a Bezárás gombra.Click Close.

  További információ az új számítógép hozzáadása a Configuration Manager-hely adatbázisába című szakaszban "egy egyedi számítógép információi importálandó" a "Hogyan való telepítése operációs rendszer a Configuration Managerben" szakaszban a konfigurációban Manager dokumentációs könyvtárában, amelyen telepítve van a Configuration Managerrel.For more information on adding a new computer to the Configuration Manager site database, see the section, “To import computer information for a single computer,” in the section, “How to Deploy Operating Systems in Configuration Manager,” in the Configuration Manager Documentation Library, which is installed with Configuration Manager.

6 – 2. lépés: Hozzon létre egy számítógép-gyűjteményt, amely tartalmazza a célszámítógépStep 6-2: Create a Computer Collection That Includes the Target Computer

A Configuration Manager konzolon hozzon létre egy gyűjteményt, amely tartalmazza a célszámítógép (WDG-CLI-01).In the Configuration Manager console, create a collection that includes the target computer (WDG-CLI-01). A feladatütemezés, a folyamat korábbi szakaszában létrehozott hirdetési felhasználhatja az később a számítógép-gyűjteményhez.You use this computer collection later when advertising the task sequence created earlier in the process.

Hozzon létre egy számítógép-gyűjteményt, amely tartalmazza a célszámítógépTo create a computer collection that includes the target computer

 1. Kattintson a Start, mutasson a minden program, majd mutasson Microsoft System Center 2012.Click Start, point to All Programs, and then point to Microsoft System Center 2012. Mutasson a Configuration Manager, és kattintson a Configuration Manager konzol.Point to Configuration Manager, and then click Configuration Manager Console.

 2. A Configuration Manager konzolon a navigációs ablaktáblán kattintson a eszközök és megfelelőség.In the Configuration Manager console, in the navigation pane, click Assets and Compliance.

 3. Az eszközök és megfelelőség munkaterületén válassza áttekintése vagy eszközök gyűjteményére.In the Assets and Compliance workspace, go to Overview/Device Collections.

 4. A menüszalagon a a Home lap a létrehozása csoportjában kattintson a eszközgyűjtemény létrehozása.On the Ribbon, on the Home tab, in the Create group, click Create Device Collection.

  Az eszközgyűjtemény létrehozása varázsló elindul.The Create Device Collection Wizard starts.

 5. Végezze el az eszközgyűjtemény létrehozása varázsló használatával információi tábla 48.Complete the Create Device Collection Wizard using the information in Table 48. Fogadja el az alapértelmezett értékeket, hacsak másként nincs megadva.Accept the default values unless otherwise specified.

  Tábla 48.Table 48. Befejezése információi a eszközgyűjtemény létrehozása varázslóInformation for Completing the Create Device Collection Wizard

  A varázsló e lapjánOn this wizard page EhhezDo this
  ÁltalánosGeneral
  1. A neve, típus Microsoft Deployment – kötegelt 01.In Name, type Microsoft Deployment – Batch 01.
  2. A Megjegyzés, típus telepített számítógépek első kötegelt bevonandó számítógépek.In Comment, type Computers that are to be included in the first batch of computers deployed.
  3. A korlátozott gyűjtemény, kattintson a Tallózás.In Limited Collection, click Browse.

   A Tallózás gyűjtemények párbeszédpanel jelenik meg.The Browse Collections dialog box appears. Fejezze be a párbeszédpanelt a következő lépések elvégzésével:Complete the dialog box by performing the following steps:

   1. Az a Tallózás gyűjtemény párbeszédpanel neve, kattintson a minden rendszer.In the Browse Collection dialog box, in Name, click All Systems.
   2. Kattintson az OK gombra.Click OK.
  4. Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  Tagsági szabályokMembership Rules
  1. Kattintson a szabály hozzáadása, és kattintson a közvetlen szabály.Click Add Rule, and then click Direct Rule.

   A közvetlen tagsági szabály létrehozása varázsló elindul.The Create Direct Membership Rule Wizard starts.
  2. Végezze el a közvetlen tagsági szabály létrehozása varázsló a következő lépések elvégzésével:Complete the Create Direct Membership Rule Wizard by performing the following steps:

   1. Az Üdvözöljük lapon kattintson a Tovább gombra.On the Welcome page, click Next.
   2. Az a erőforrás keresése lap erőforrásosztály, jelölje be rendszererőforrás; a attribútumnév, jelölje be Neve; a érték, típus WDG-CLI-01; majd következő.On the Search for Resources page, in Resource class, select System Resource; in Attribute name, select Name; in Value, type WDG-CLI-01; and then click Next.
   3. Az a erőforrások kiválasztása lapon, hogy melyik WDG-CLI-01, és kattintson a következő.On the Select Resources page, select WDG-CLI-01, and then click Next. Megjegyzés: A célszámítógép (WDG-CLI-01) hozzáadni minden rendszer a folyamat eltarthat néhány percig.Note: The process for adding the target computer (WDG-CLI-01) to All Systems can take a few minutes to finish. Ha WDG-CLI-01 nem jelenik meg a listában, ismételje meg a b és c WDGCLI01 megjelenéséig.If WDG-CLI-01 does not appear in the list, repeat steps b and c until WDGCLI01 appears.
   4. Az a összegzés kattintson következő.On the Summary page, click Next.
   5. Az a befejezési kattintson Bezárás.On the Completion page, click Close.
  3. Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  ÖsszefoglalásSummary Tekintse át az adatokat a részletek , hogy a varázsló előző lapjain végrehajtásánál megadott mezőbe, és kattintson következő.Review the information in the Details box that that you provided while completing the previous wizard pages, and then click Next.
  ProgressProgress Az eszközök azon gyűjteményét létrehozására vonatkozó végrehajtási jelenik meg.The progress for creating the device collection is displayed.
  BefejezésCompletion Kattintson a Bezárás gombra.Click Close.

  További információ a, részben "Hogyan való létrehozása gyűjtemények a Configuration Managerben" a Configuration Manager dokumentációs könyvtárában, a Configuration Managerrel telepített.For more information, see the section, “How to Create Collections in Configuration Manager,” in the Configuration Manager Documentation Library, which is installed with Configuration Manager.

6 – 3. lépés: A célként megadott számítógép feladatütemezés központi telepítéseStep 6-3: Deploy the Target Computer Task Sequence

A Configuration Manager konzolon hajtsa végre a feladatütemezést, a célszámítógépek esetén a folyamat korábbi szakaszában létrehozott.In the Configuration Manager console, deploy the task sequence created earlier in the process for the target computers. A feladatütemezés központi telepítése a célszámítógépeken, a folyamat korábbi szakaszában létrehozott gyűjteményre.Deploy the task sequence to the collection of target computers created earlier in the process.

A feladatütemezés központi telepítéseTo deploy the task sequence

 1. Kattintson a Start, mutasson a minden program, majd mutasson Microsoft System Center 2012.Click Start, point to All Programs, and then point to Microsoft System Center 2012. Mutasson a Configuration Manager, és kattintson a Configuration Manager konzol.Point to Configuration Manager, and then click Configuration Manager Console.

 2. A Configuration Manager konzolon a navigációs ablaktáblán kattintson a szoftverkönyvtár.In the Configuration Manager console, in the navigation pane, click Software Library.

 3. A szoftverkönyvtár munkaterületen nyissa áttekintése/operációs rendszerek/feladatütemezések.In the Software Library workspace, go to Overview/Operating Systems/Task Sequences.

 4. Kattintson az Előnézet ablaktáblán UDI - Windows 8.1 Célkörnyezetbe.In the preview pane, click UDI - Windows 8.1 Target Deployment.

 5. A menüszalagon a a Home lap a telepítési csoportjában kattintson a telepítés.On the Ribbon, on the Home tab, in the Deployment group, click Deploy.

  A szoftver központi telepítése varázsló elindul.The Deploy Software Wizard starts.

 6. Fejezze be a szoftver központi telepítése varázsló használatával információi tábla 49.Complete the Deploy Software Wizard using the information in Table 49. Fogadja el az alapértelmezett értékeket, hacsak másként nincs megadva.Accept the default values unless otherwise specified.

  Tábla 49.Table 49. Befejezése adatai a központi telepítése varázsló szoftverInformation for Completing the Deploy Software Wizard

  A varázsló e lapjánOn this wizard page EhhezDo this
  ÁltalánosGeneral 1. A gyűjtemény, kattintson a Tallózás.1. In Collection, click Browse.
  2. Az a Tallózás gyűjtemény párbeszédpanel, kattintson a Microsoft Deployment – kötegelt 01, és kattintson a OK.2. In the Browse Collection dialog box, click Microsoft Deployment – Batch 01, and then click OK.
  3. A Megjegyzés, típus Windows 8.1 központi telepítése a célszámítógépek UDI használatával első kötegelt.3. In Comment, type Deploy Windows 8.1 to the first batch of target computers using UDI.
  4. Kattintson a Továbbgombra.4. Click Next.
  Központi telepítési beállításokDeployment Settings 1. A célú, jelölje be elérhető.1. In Purpose, select Available.
  2. Válassza ki a elérhetővé tétel rendszerindítási adathordozók és PXE jelölőnégyzetet.2. Select the Make available to boot media and PXE check box.
  3. Kattintson a Továbbgombra.3. Click Next.
  Központi telepítési beállítások: ÜtemezésDeployment Settings: Schedule Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  Központi telepítési beállítások: Felhasználói élményDeployment Settings: User Experience Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  Központi telepítési beállítások: RiasztásokDeployment Settings: Alerts Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  Központi telepítési beállítások: Terjesztési pontokDeployment Settings: Distribution Points Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  ÖsszefoglalásSummary Tekintse át az adatokat a részletek , hogy a varázsló előző lapjain végrehajtásánál megadott mezőbe, és kattintson következő.Review the information in the Details box that that you provided while completing the previous wizard pages, and then click Next.
  ProgressProgress A folyamatban lévő telepítése a feladatütemezés létrehozásához jelenik meg.The progress for creating the deploying the task sequence is displayed.
  BefejezésCompletion Kattintson a Bezárás gombra.Click Close.

  További információ a, részben "Hogyan történő központi telepítése egy feladatütemezést," a Configuration Manager telepítve van a Configuration Manager dokumentációs könyvtárában.For more information, see the section, “How to Deploy a Task Sequence,” in the Configuration Manager Documentation Library, which is installed with Configuration Manager.

6-4. lépés: A célként megadott számítógép indítása a rendszerindító adathordozóvalStep 6-4: Start the Target Computer with the Task Sequence Bootable Media

Indítsa el a célszámítógépet (WDG-CLI-01), a rendszerindító adathordozóval a folyamat korábbi szakaszában létrehozott.Start the target computer (WDG-CLI-01) with the task sequence bootable media created earlier in the process. A közepes a referencia-számítógépen a Windows PE indul el, és az MDT folyamat kezdeményez.This medium starts Windows PE on the reference computer and initiates the MDT process. Az MDT folyamat végén a Windows 8.1 rendszer a célszámítógépen.At the end of the MDT process, Windows 8.1 is deployed on the target computer.

Megjegyzés

Az MDT-folyamat által a célszámítógép Windows-telepítési szolgáltatások-től kezdődő is kezdeményezheti.You can also initiate the MDT process by starting the target computer from Windows Deployment Services.

A célszámítógép kezdeni a rendszerindító adathordozóvalTo start the target computer with the task sequence bootable media

 1. A rendszerindító adathordozóval a folyamat korábbi szakaszában létrehozott WDG-CLI-01 kezdődik.Start WDG-CLI-01 with the task sequence bootable media created earlier in the process.

  A Windows PE elindul, és a feladatütemezés varázsló elindul.Windows PE starts, and then the Task Sequence Wizard starts.

 2. A feladatütemezés használatával információi tábla 50 varázsló befejezése.Complete the Task Sequence Wizard using the information in Table 50. Fogadja el az alapértelmezett értékeket, hacsak másként nincs megadva.Accept the default values unless otherwise specified.

  Tábla 50.Table 50. A feladatsor varázsló befejezése információiInformation for Completing the Task Sequence Wizard

  A varázsló e lapjánOn this wizard page EhhezDo this
  Üdvözli a feladatsor varázslóWelcome to the Task Sequence Wizard A jelszó, típus P@ssw0rd , és kattintson a következő.In Password, type P@ssw0rd, and then click Next.
  Jelöljön ki egy feladatütemezéstSelect a Task Sequence A listában válassza ki a UDI - Windows 8.1 Célkörnyezetbe, és kattintson a következő.In the list box, select UDI - Windows 8.1 Target Deployment, and then click Next.

  A megfelelő feladatütemezési lépés az UDI telepítési varázsló kezdi.At the appropriate task sequence step, the UDI Deployment Wizard starts.

 3. A varázsló UDI központi telepítési információk segítségével a tábla 51.Complete the UDI Deployment Wizard using the information in Table 51. Fogadja el az alapértelmezett értékeket, hacsak másként nincs megadva.Accept the default values unless otherwise specified.

  Tábla 51.Table 51. UDI telepítési varázsló információiInformation for UDI Deployment Wizard

  A varázsló e lapjánOn this wizard page EhhezDo this
  WelcomeWelcome Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  Felhasználói adatokUser Information 1. A felhasználónevet, típus Woodgrove Bank Chicagói alkalmazott.1. In User Name, type Woodgrove Bank Chicago Employee.
  2. A szervezet vagy szervezeti egység neve, jelölje be Woodgrove Bank – Chicagói.2. In Organization or Department Name, select Woodgrove Bank – Chicago.
  3. Kattintson a Továbbgombra.3. Click Next.
  BitLockerBitLocker Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  KötetVolume Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  Válassza ki a célSelect Target Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  Központi telepítés készültségiDeployment Readiness 1. Tekintse át a konfigurációs ellenőrzést, és győződjön meg arról, hogy a van beállítva az ellenőrzés állapota sikeres.1. Review the configuration checks, and ensure that the status for all checks are set to Success.
  2. Kattintson a Next (Tovább) gombra.2. Click Next.
  Új számítógép részleteiNew Computer Details 1. A számítógépnév, típus WDG-CLI-01.1. In Computer name, type WDG-CLI-01. Megjegyzés: Ismeretlen számítógép forgatókönyvekben megváltoztathatják a számítógép nevét a megfelelő értékre.Note: In unknown computer scenarios, users could change the computer name to the appropriate value.
  2. A felhasználónév, típus MDT2013\Administrator.2. In User name, type MDT2013\Administrator.
  3. A jelszó és jelszó megerősítése, típus P@ssw0rd .3. In Password and Confirm password, type P@ssw0rd.
  4. Kattintson a Továbbgombra.4. Click Next.
  Rendszergazdai jelszóAdministrator Password 1. A rendszergazdai jelszó és jelszó megerősítése, típus P@ssw0rd .1. In Administrator password and Confirm password, type P@ssw0rd.
  2. Kattintson a Továbbgombra.2. Click Next.
  Felhasználó-eszköz kapcsolatUser Device Affinity Válassza ki a felhasználói fiók beállítása elsődleges jelölőnégyzetet, majd kattintson a következő.Select the Set primary user check box, and then click Next.
  NyelvLanguage Kattintson a Továbbgombra.Click Next.
  Programok telepítéseInstall Programs Ellenőrizze, hogy a Microsoft Office Professional Plus 2010 – x86 jelölőnégyzet be van jelölve, és kattintson a következő.Verify that the Microsoft Office Professional Plus 2010 – x86 check box is selected, and then click Next.
  ÖsszefoglalásSummary Tekintse át az adatokat, amelyek a megadott során a varázsló előző lapjain befejezése, és kattintson a Befejezés.Review the information that that you provided while completing the previous wizard pages, and then click Finish.

  A központi telepítési munkaterület használatával referencia-számítógép telepítési folyamat figyeléseTo monitor the reference computer deployment process using the Deployment Workbench

 4. A WDG-MDT-01 kattintson Start, majd mutasson minden program.On WDG-MDT-01, click Start, and then point to All Programs. Mutasson a Microsoft központi telepítési eszközkészlet, és kattintson a központi telepítési munkaterület.Point to Microsoft Deployment Toolkit, and then click Deployment Workbench.

 5. A központi telepítési munkaterület konzolfájában nyissa meg a központi telepítési munkaterület vagy üzembe helyező megosztások/MDT-megosztást (C:\DeploymentShare$)/Monitoring.In the Deployment Workbench console tree, go to Deployment Workbench/Deployment Shares/MDT Deployment Share (C:\DeploymentShare$)/Monitoring.

 6. A részleteket tartalmazó ablaktáblában tekintse meg a telepítési folyamat WDG-REF-01.In the details pane, view the deployment process for WDG-REF-01.

 7. A Műveletek ablaktáblában kattintson időnként frissítése.In the Actions pane, periodically click Refresh.

  A központi telepítési folyamat állapota frissül, a részleteket tartalmazó ablaktáblán.The status of the deployment process is updated in the details pane. Továbbra is a telepítési folyamat figyelésére, csak a folyamat befejeződését.Continue to monitor the deployment process until the process is complete.

 8. A részleteket tartalmazó ablaktáblán kattintson a WDG-REF-01.In the details pane, click WDG-REF-01.

 9. Kattintson a műveletek ablaktábla tulajdonságok.In the Actions pane, click Properties.

  A WDG-REF-01 tulajdonságok párbeszédpanel.The WDG-REF-01 Properties dialog box is displayed.

 10. Az a WDG-REF-01 tulajdonságok párbeszédpanel a identitás lapra, és tekintse meg a felügyeleti információk a központi telepítésére vonatkozó tábla 52 leírtak szerint.In the WDG-REF-01 Properties dialog box, on the Identity tab, view the monitoring information provided about the deployment process as described in Table 52.

  Tábla 52.Table 52. A központi telepítésére vonatkozó figyelési adatokatMonitoring Information About the Deployment Process

  InformációInformation LeírásDescription
  IDID Telepített számítógép egyedi azonosítóját.Unique identifier for the computer being deployed.
  Számítógép neveComputer Name A telepített számítógép nevét.The name of the computer being deployed.
  Központi telepítési állapotaDeployment status A számítógépen telepített; aktuális állapota az állapot a következők egyike lehet:The current status of the computer being deployed; the status can be one of the following:

  - Futó.- Running. A feladatütemezés lesz kifogástalan, és fut.The task sequence is healthy and running.
  - Nem sikerült.- Failed. A feladatütemezés végrehajtása sikertelen volt, és a telepítési folyamat sikertelen volt.The task sequence failed, and the deployment process was unsuccessful.
  - Befejeződött.- Completed. A feladatütemezés végrehajtása befejeződött.The task sequence has finished.
  - Nem válaszoló.- Unresponsive. A feladatütemezés nem frissítette az állapota az elmúlt négy órában, és a nem válaszoló adottnak.The task sequence has not updated its status in the past four hours and is assumed to be nonresponsive.
  LépésStep Az aktuális feladatütemezési lépés futtatása.The current task sequence step being run.
  ProgressProgress A feladatütemezés teljes folyamatához.The overall progress of the task sequence. A folyamatjelző jelzi, hogy hány feladatütemezési lépések futtatása feladatütemezési lépések száma kívül.The progress bar indicates how many task sequence steps have been run out of the total number of task sequence steps.
  StartStart Az az idő a telepítési folyamat elindítása.The time the deployment process started.
  VégeEnd Az idő a telepítési folyamat befejeződött.The time the deployment process ended.
  Eltelt időElapsed A telepítési folyamat mennyi ideig futott, vagy futtatott, ha a telepítési folyamat befejeződött.The length of time the deployment process has been running or took to run if the deployment process has finished.
  HibákErrors A telepítési folyamat során előforduló hibák száma.The number of errors encountered during the deployment process.
  FigyelmeztetésekWarnings A telepítési folyamat során észlelt figyelmeztetések száma.The number of warnings encountered during the deployment process.
  A távoli asztalRemote Desktop Ez a gomb lehetővé teszi a számítógép távoli asztali kapcsolatot feladatütemezőjéből, központi telepítés a Windows távoli asztal szolgáltatás segítségével.This button allows you to establish a remote desktop connection with the computer being deployed using the Windows Remote Desktop feature. Ez a módszer feltételezi, hogy:This method assumes that:

  -A cél operációs rendszer fut, és a távoli asztali támogatása engedélyezve van- The target operating system is running and has remote desktop support enabled
  - mstsc.exe elérési útvonalán van Megjegyzés: Ez a gomb mindig látható, de nem lehet létrehozni egy távoli asztali munkamenetet, ha a figyelt számítógépen fut a Windows PE környezetben, a cél operációs rendszer telepítése nem fejeződött be, vagy nincs telepítve a távoli asztal szolgáltatás engedélyezve van.- mstsc.exe is in the path Note: This button is always visible but may not be able to establish a remote desktop session if the monitored computer is running Windows PE, has not completed installation of the target operating system, or does not have the Remote Desktop feature enabled.
  Virtuálisgép-kapcsolatVM Connection Ez a gomb lehetővé teszi egy virtuális géphez a távoli asztali kapcsolat létrehozása a Hyper-v rendszert futtató.This button allows you to establish a remote desktop connection to a VM running in HyperV. Ez a módszer feltételezi, hogy:This method assumes that:

  -A központi telepítés végrehajtása folyamatban van egy Hyper-v rendszerű virtuális géphez- The deployment is being performed to a VM running on Hyper-V
  - vmconnect.exa %ProgramFiles%\Hyper-V mappában található e Megjegyzés: Ez a gomb akkor jelenik meg, amikor ZTIGather.wsf észleli, hogy a Hyper-V integrációs összetevői a figyelt számítógépen futnak.- vmconnect.exe is located in the %ProgramFiles%\Hyper-V folder Note: This button appears when ZTIGather.wsf detects that Hyper-V integration components are running on the monitored computer. Ellenkező esetben ez a gomb csak akkor látható.Otherwise, this button will not be visible.
  DaRT-távvezérlésDaRT Remote Control Erre a gombra kattintva hozzon létre egy távvezérlési munkamenetet DaRT távoli viewer szolgáltatásának használatát teszi lehetővé.This button allows you to establish a remote control session using the remote viewer feature in DaRT.

  Ez a módszer feltételezi, hogy:This method assumes that:

  -DaRT van telepítve azon a célszámítógépen, és jelenleg is fut- DaRT has been deployed to the target computer and is currently running
  - DartRemoteViewer.exe a %ProgramFiles%\Microsoft DaRT 7\v7 mappában található Megjegyzés: Ez a gomb akkor jelenik meg, amikor ZTIGather.wsf észleli, hogy a figyelt számítógépen fut-e a DaRT.- DartRemoteViewer.exe is located in the %ProgramFiles%\Microsoft DaRT 7\v7 folder Note: This button appears when ZTIGather.wsf detects that DaRT is running on the monitored computer. Ellenkező esetben ez a gomb csak akkor látható.Otherwise, this button will not be visible.
  Ez az információ 10 másodpercenként automatikus frissítéseAutomatically refresh this information every 10 seconds Jelölőnégyzet jelölését, amely meghatározza, hogy a párbeszédpanel a rendszer automatikusan frissíti.Check box that controls whether the information in the dialog box is automatically refreshed. Ha a jelölőnégyzet be van:If the check box is:

  -Választja, az információk frissítése 10 másodpercenként- Selected, the information is refreshed every 10 seconds
  -Üres, az információ nem frissül automatikusan és manuálisan frissíteni kell használatával a frissítése most gombra- Cleared, the information is not automatically refreshed and must be manually refreshed using the Refresh Now button
  Frissítés mostRefresh Now Erre a gombra kattintva azonnal frissíti a párbeszédpanelen megjelenő információkat.This button immediately refreshes the information displayed in the dialog box.
 11. Az a WDG-REF-01 tulajdonságok párbeszédpanel, kattintson a OK.In the WDG-REF-01 Properties dialog box, click OK.

 12. Zárja be a központi telepítési munkaterület.Close the Deployment Workbench.

  A Get-MDTMonitorData parancsmaggal referencia-számítógép központi telepítési folyamat figyeléseTo monitor the reference computer deployment process using the Get-MDTMonitorData cmdlet

 13. A WDG-MDT-01, kattintson Start, mutasson a felügyeleti eszközök, és kattintson a Windows PowerShell-modulok.On WDG-MDT-01, click Start, point to Administrative Tools, and then click Windows PowerShell Modules.

  A Windows PowerShell-modulok parancssor megnyitása.The Windows PowerShell Modules command prompt opens.

 14. Hozzon létre egy Windows PowerShell meghajtót, amelyek futtatásával az MDT PowerShell szolgáltatót használja a New-PSDrive parancsmag a következő példában látható módon:Create a Windows PowerShell drive that uses the MDT PowerShell provider by running the New-PSDrive cmdlet as shown in the following example:

  New-PSDrive -Name DS001 -PSProvider mdtprovider -Root d:\DeploymentShare$ 
  
 15. Az MDT figyelésre futtatásával megtekintheti a Get-MDTMonitorData parancsmag, a következő példában látható módon:View the MDT monitoring process by running the Get-MDTMonitorData cmdlet, as shown in the following example:

  Get-MDTMonitorData -Path DS001: 
  

  Ez a parancs visszaadja az MDT által összegyűjtött adatokat figyelési szolgáltatás fut ugyanazon a számítógépen, amely futtatja a központi telepítési megosztás látható módon a következő egy példa a kimenetre:This command returns the monitoring data collected by the MDT monitoring service running on the same computer that hosts the deployment share as shown in the following example output:

  Name        : WDG-REF-01 
  PercentComplete  : 96 
  Settings      : 
  Warnings      : 0 
  Errors       : 0 
  DeploymentStatus  : 1 
  StartTime     : 6/7/2012 6:45:39 PM 
  EndTime      :  
  ID         : 1 
  UniqueID      : 94a0830e-f2bb-421c-b1e0-6f86f9eb9fa1 
  CurrentStep    : 130 
  TotalSteps     : 134 
  StepName      : Gather 
  LastTime      : 6/7/2012 8:46:32 PM 
  DartIP       : 
  DartPort      : 
  DartTicket     : 
  VMHost       : XYL-DC-02 
  VMName       : WDG-REF-01 
  ComputerIdentities : {} 
  
  Name        : WDG-CLI-01 
  PercentComplete  : 26 
  Settings      : 
  Warnings      : 0 
  Errors       : 0 
  DeploymentStatus  : 1 
  StartTime     : 6/7/2012 3:07:13 AM 
  EndTime      :  
  ID         : 2 
  UniqueID      : 94a0830e-f2bb-421c-b1e0-6f86f9eb9fa1 
  CurrentStep    : 49 
  TotalSteps     : 134 
  StepName      : Capture Network Settings using MDT 
  LastTime      : 6/7/2012 3:08:32 AM 
  DartIP       : 
  DartPort      : 
  DartTicket     : 
  VMHost       :  
  VMName       :  
  ComputerIdentities : {} 
  
 16. Zárja be a Windows PowerShell-konzolt.Close the Windows PowerShell console.

  Ha bármilyen probléma fordul elő, a telepítés során, tekintse meg az MDT-dokumentum hibaelhárítási útmutató.If any problems occur during the deployment, consult the MDT document Troubleshooting Reference. Ha sikeresen befejeződtek, a célszámítógépen hasonlóan a referencia-számítógépet konfigurálni Windows 8.1 operációs rendszert futtat.When successfully completed, the target computer is running a Windows 8.1 operating system configured like the reference computer.

  A központi telepítési folyamat befejezése után Windows 8.1 az első alkalommal elindul és a üdvözlő lapra a telepítési teljes párbeszédpanel.At the completion of the deployment process, Windows 8.1 starts for the first time, and the Welcome tab in the Deployment Complete dialog box is displayed. A üdvözlő lap a központi telepítés hasznos információkat jelenít meg, és lehetővé teszi a kapcsolattartási adatait, abban az esetben, ha a központi telepítési problémái fordulhat elő.The Welcome tab displays helpful information about the deployment and provides contact information in the event issues with the deployment occur.

  Ellenőrizze az adatokat a központi telepítési összefoglaló ütközések és alkalmazásokat telepíteni lapra, győződjön meg arról, hogy Windows 8.1 és az Office Professional Plus 2010 telepítése megfelelően megtörtént.Review the information on the Deployment Summary and Applications Installed tabs to verify that Windows 8.1 and Office Professional Plus 2010 were installed correctly. Ezek a táblázatok áttekintése után kattintson Start Windows jelentkezzen be a Windows 8.1 először.When you have finished reviewing these tables, click Start Windows to log on to Windows 8.1 for the first time.

Megjegyzés

A Configuration Manager alkalmazások nem jelennek meg a alkalmazásokat telepíteni fülre. Ehelyett állapotúak után a felhasználó bejelentkezik a cél számítógéphez az első alkalommal.Configuration Manager applications are not displayed on the Applications Installed tab. Instead, they are detected after the user logs on to the target computer for the first time.