Újdonságok a Microsoft központi telepítési eszközkészlet (MDT) 2013 útmutatóWhat's new in Microsoft Deployment Toolkit (MDT) 2013 Guide

A Microsoft központi telepítési eszközkészlet (MDT) 2013 az operációs rendszer és az alkalmazás központi telepítése a Microsoft megoldásgyorsító következő verziója.Microsoft Deployment Toolkit (MDT) 2013 is the next version of the Microsoft Solution Accelerator for operating system and application deployment. Ez az útmutató célja az MDT 2013 változásait ismertetik az MDT 2012 Update 1.The purpose of this guide is to explain the changes in MDT 2013 from MDT 2012 Update 1.

Ez az útmutató konkrétan az MDT 2013-as verziójú és előző MDT-verzió fogalmait, funkcióit és képességeit ismeretét feltételezi.This guide specifically discusses the MDT 2013 release and assumes familiarity with previous MDT version concepts, features, and capabilities.

Note

Ebben a dokumentumban Windows a Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 és a Windows Server 2008 R2 operációs rendszerekre vonatkozik, hacsak máshogy nincs jelezve.In this document, Windows applies to the Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, and Windows Server 2008 R2 operating systems unless otherwise noted. Az MDT nem támogatja a Windows ARM processzor-alapú verzióit.MDT does not support ARM processor–based versions of Windows. Hasonlóképpen MDT hiányában az MDT 2013 hivatkozik.Similarly, MDT refers to MDT 2013 unless otherwise stated.

Ebben a kiadásban újdonságaiWhat’s New in This Release

Az MDT számos fejlesztést tartalmaz, amely új szolgáltatásokkal bővíti, és növeli az mdt használatával a felhasználói élmény tartalmazza.MDT includes several improvements that adds new features and improves your user experience with MDT. Ebben a kiadásban az MDT ezenkívül sok más kis fejlesztése és hibajavításokat tartalmaz, amely nem az alábbiak tartalmazza.In addition, this release of MDT includes many other small enhancements and bug fixes that are not listed below.

MDT korábbi verzióiról való frissítés támogatásaSupport for Upgrading from Previous Versions of MDT

Az MDT támogatja a frissítést az MDT 2012 Update 1.MDT supports upgrading from MDT 2012 Update 1.

Note

Készítsen biztonsági másolatot a meglévő MDT-infrastruktúra a frissítés megkezdése előtt.Create a backup of the existing MDT infrastructure before attempting an upgrade.

Támogatja a Windows 8.1 és Windows Server 2012 R2 rendszerbenSupport for Windows 8.1 and Windows Server 2012 R2

Az MDT használatával az LTI, a ZTI és az UDI telepítési módszerek a Windows 8.1 és Windows Server 2012 R2 operációs rendszerek központi telepítéséhez használhatja.You can use MDT to deploy the Windows 8.1 and Windows Server 2012 R2 operating systems using the LTI, ZTI, and UDI deployment methods. Szerepkörök és szolgáltatások adott Windows 8.1 és Windows Server 2012 R2 érhetők el a szerepkör listában.Roles and features specific to Windows 8.1 and Windows Server 2012 R2 are available in the role list.

A Windows ADK támogatása a Windows 8.1Support for the Windows ADK for Windows 8.1

Az MDT támogatja a a Windows ADK a Windows 8.1 operációs rendszerek központi telepítéséhez.MDT supports the use of the Windows ADK for Windows 8.1 to deploy operating systems. A Windows ADK a Windows 8.1 tartalmazza a központi telepítési eszközöket a Deployment Image Servicing and Management (DISM) eszközt, például a Windows előtelepítési környezet (Windows PE) és a felhasználói állapot áttelepítési eszköz (USMT).The Windows ADK for Windows 8.1 includes the Deployment Tools such as the Deployment Image Servicing and Management (DISM) tool, the Windows Pre-installation Environment (Windows PE) and the User State Migration Tool (USMT).

A System Center 2012 R2 Configuration Manager támogatásaSupport for System Center 2012 R2 Configuration Manager

ZTI és az UDI telepítési módszerek az MDT-ben támogatja a System Center 2012 R2 Configuration Manager, beleértve az új képességeket biztosítanak, például több hálózatelérési fiók integrálását.ZTI and UDI deployment methods in MDT support integration with System Center 2012 R2 Configuration Manager, including new capabilities such as multiple Network Access Accounts.

Továbbfejlesztett telepítés x86-alapú számítógéphez, amely az UEFI-szabvány használataImproved Deployment to x86-based Computers that Use the UEFI Standard

Az Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) olyan szabvány, amely meghatározza a szoftver felületén, az operációs rendszer és a platform belső vezérlőprogram között.Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) is a specification that defines a software interface between an operating system and platform firmware. UEFI egy biztonságosabb váltja fel a régebbi bemeneti/kimeneti (BIOS basic system) vezérlőprogrammal néhány személyi számítógépek szerepel, amely ki téve a támadások során a rendszer a rendszerindító vagy önálló tesztelése folyamatok bekapcsolás végző kártevő.UEFI is a more secure replacement for the older basic input/output system (BIOS) firmware interface present in some personal computers, which is vulnerable to malware that performs attacks during the boot or power on self-test processes.

Alapértelmezés szerint az MDT hoz létre a megfelelő partíciók UEFI futtatnak.By default, MDT creates the appropriate partitions to support computers running UEFI. Az MDT legfeljebb 2.3.1 2.0 UEFI-verzióit támogatja.MDT supports UEFI versions from 2.0 up to 2.3.1. UEFI 2.3.1 UEFI, a Windows 8 emblémája sorozatnak megfelelő számítógépeken használt újabb verziója telepítve.UEFI 2.3.1 is a newer version of UEFI that will be used on Windows 8 logo–compliant computers.

Az MDT-ben UEFI-támogatással kapcsolatos további információkért a, részben "Központi telepítése a számítógépeken az UEFI-t", az MDT-dokumentum használatával a Microsoft központi telepítési eszközkészlet.For more information about UEFI support in MDT, see the section, "Deploy to Computers with UEFI", in the MDT document Using the Microsoft Deployment Toolkit.

Mi van el lettek távolítva a kiadás?What’s Been Removed from This Release?

Ebben a kiadásban mdt MDT korábbi verzióiban nem tartalmazza a következő szolgáltatásokat, hogy:This release of MDT does not include the following features that existed in previous versions of MDT:

 • Windows 8.1 előzetes központi telepítésDeployment of Windows 8.1 Preview

 • A Windows Server 2012 R2 Preview telepítéseDeployment of Windows Server 2012 R2 Preview

 • A ZTIZTI with

  • System Center Configuration Manager 2007System Center Configuration Manager 2007

  • System Center 2012 Configuration ManagerSystem Center 2012 Configuration Manager

  • System Center 2012 Configuration Manager SP1System Center 2012 Configuration Manager SP1

  • System Center 2012 R2 Configuration Manager PreviewSystem Center 2012 R2 Configuration Manager Preview

 • A Windows ADK a Windows 8 használatátUse of the Windows ADK for Windows 8

 • Használja a Windows AIK a Windows 7Use of the Windows AIK for Windows 7

 • Windows XP vagy Windows Server 2003 központi telepítéseDeployment of Windows XP or Windows Server 2003

 • Windows Vista vagy Windows Server 2008 telepítéseDeployment of Windows Vista or Windows Server 2008

 • Out-of-box csoportházirend-objektumok (GPO-k) a Security Compliance Manager (SCM).Out-of-box Group Policy objects (GPOs) from Security Compliance Manager (SCM). Eszközök és a csoportházirend-objektumok előtt telepítenie kell az SCM az MDT-ben is használhatók.Tools and GPOs must be installed with SCM before they can be used in MDT.

Operációs rendszer támogatásának ebben a kiadásbanOperating System Support in This Release

A következő táblázat felsorolja az operációs rendszer támogatása, hogy LTI, és ZTI központi telepítések ezen kiadásában az MDT adja meg.The following table lists the operating system support that LTI and ZTI deployments provide in this release of MDT.

Operációs rendszerOperating system LTILTI ZTIZTI UDIUDI
Windows 8.1Windows 8.1
Windows Server 2012 R2Windows Server 2012 R2
Windows 8Windows 8
Windows Server 2012Windows Server 2012
Windows 7Windows 7
Windows Server 2008 R2Windows Server 2008 R2
A Windows PE 5.0-s verziójaWindows PE version 5.0

● = támogatott● = supported

Windows ADK-támogatásWindows ADK Support

A következő táblázat a Windows ADK és a Windows AIK támogatást biztosító LTI, a ZTI és az UDI központi telepítések az MDT-ben.The following table lists the Windows ADK and Windows AIK support that LTI, ZTI, and UDI deployments provide in MDT.

Windows ADKWindows ADK LTILTI ZTIZTI UDIUDI
A Windows ADK for Windows 8.1Windows ADK for Windows 8.1

● = támogatott● = supported

A Microsoft .NET-keretrendszer és a Windows PowerShell-támogatásMicrosoft .NET Framework and Windows PowerShell Support

Az alábbi táblázat a verziók a Microsoft .NET-keretrendszer és a Windows PowerShell MDT által támogatott Windows operációs rendszer verziójával.The following table lists the versions of the Microsoft .NET Framework and Windows PowerShell that are supported by MDT by Windows operating system version.

Windows-verzióWindows version .NET.NET PowerShellPowerShell
Windows 8.1Windows 8.1 4.04.0 3.03.0
Windows Server 2012 R2Windows Server 2012 R2 4.04.0 3.03.0
Windows 8Windows 8 4.04.0 3.03.0
Windows Server 2012Windows Server 2012 4.04.0 3.03.0
Windows 7Windows 7 3.5 SP13.5 with SP1 2.02.0
Windows Server 2008 R2Windows Server 2008 R2 3.5 SP13.5 with SP1 2.02.0