Csoport beolvasásaGet Group

Fontos

A Orchestrator ezen verziója elérte a támogatás végét, javasoljuk, hogy frissítsen a Orchestrator 2019-re.This version of Orchestrator has reached the end of support, we recommend you to upgrade to Orchestrator 2019.

A csoport beolvasása tevékenységgel runbook beolvashatja egy csoport tulajdonságait a Microsoft Active Directoryban.You can use the Get Group activity in a runbook to get the properties of a group in the Microsoft Active Directory.

Ez a tevékenység közzéteszi a szükséges és a nem kötelező tulajdonságok összes adatait a közzétett adatok között.This activity publishes all of the data from the required and optional properties into published data. A további közzétett információk a tevékenység meghatározásakor kiválasztott osztály alapján jönnek létre.Additional published data is generated based on the class that you select when you define the activity.

A következő táblázatok felsorolják a tevékenység kötelező és választható tulajdonságait, valamint a közzétett adatkészleteket.The following tables list the required and optional properties and published data for this activity.

Csoport lekérése – opcionális tulajdonságokGet Group optional properties

ElemElement LeírásDescription Érvényes értékekValid Values
ReturnDNOnlyReturnDNOnly Igaz értéke esetén a rendszer csak a megkülönböztető név tulajdonságot adja vissza az összes tulajdonság helyett.If true, only the Distinguished Name property will be returned instead of all properties. Logikai értékBoolean
Keresés a gyökérbenSearch Root A csomópont megkülönböztető neve a Active Directory tartományi szolgáltatások hierarchiában, ahol a keresés elindul.The distinguished name of the node in the Active Directory Domain Services hierarchy where the search starts. SztringString
Keresési hatókörSearch Scope A kiszolgáló által megfigyelt keresés hatóköre.The scope of the search that is observed by the server. A lehetőségek a következők: Base, OneLevel vagy részfa.The options are Base, OneLevel or SubTree. SztringString

Csoport szűrési tulajdonságainak beolvasásaGet Group filter properties

ElemElement LeírásDescription SzűrőkFilters Érték típusaValue Type
Köznapi névCommon Name A csoportot azonosító névName to identify the group EqualTo, NotEqualTo, tartalmaz, DoesNotContain, EndsWith, StartsWithEqualTo, NotEqualTo, Contains, DoesNotContain, EndsWith, StartsWith SztringString
LeírásDescription A csoport leírásaDescription for the group EqualTo, NotEqualTo, tartalmaz, DoesNotContain, EndsWith, StartsWithEqualTo, NotEqualTo, Contains, DoesNotContain, EndsWith, StartsWith SztringString
Megjelenítendő névDisplay Name A csoport megjelenített neveDisplay name of the group EqualTo, NotEqualTo, tartalmaz, DoesNotContain, EndsWith, StartsWithEqualTo, NotEqualTo, Contains, DoesNotContain, EndsWith, StartsWith SztringString
Csoport hatóköreGroup Scope A csoport hatókörét azonosító jelzők halmazaSet of flags identifying the scope of the group EqualTo, NotEqualToEqualTo, NotEqualTo SztringString
Csoport típusaGroup Type A csoport típusát azonosító jelzők halmazaSet of flags identifying the group's type EqualTo, NotEqualToEqualTo, NotEqualTo SztringString
Közvetett tagIndirect Member A csoport közvetett tagjainak megkülönböztető neveDistinguished name of the indirect members of this group EqualToEqualTo SztringString
Közvetett MemberOfIndirect MemberOf Azoknak a csoportoknak a megkülönböztető nevei, amelyeknek ez a csoport a közvetett tagjaDistinguished names of groups that this group is an indirect member of EqualToEqualTo SztringString
KezelőManaged By Az objektum kezeléséhez hozzárendelt felhasználó megkülönböztető neve.Distinguished name of the user that is assigned to manage this object. EqualToEqualTo SztringString
TagMember A csoport tagjainak megkülönböztető neveDistinguished name of the members of this group EqualToEqualTo SztringString
MemberOfMemberOf Azon csoportok megkülönböztető nevei, amelyeknek ez a csoport a tagjaDistinguished names of groups that this group is a member of EqualToEqualTo SztringString
Sam-fiók neveSam Account Name Az operációs rendszer korábbi verzióit támogató fióknévAccount name to support earlier versions of the operating system EqualTo, NotEqualTo, tartalmaz, DoesNotContain, EndsWith, StartsWithEqualTo, NotEqualTo, Contains, DoesNotContain, EndsWith, StartsWith SztringString
Módosítás dátumaModification Date A számítógépfiók utolsó módosításának dátumaDate the computer account was last changed EqualTo, NotEqualTo, GreaterThan, GreaterThanOrEqualTo, LessThan, LessThanOrEqualToEqualTo, NotEqualTo, GreaterThan, GreaterThanOrEqualTo, LessThan, LessThanOrEqualTo DateTimeDateTime
Létrehozás dátumaCreation Date A fiók létrehozásának dátuma és időpontjaDate and time that the account was created EqualTo, NotEqualTo, GreaterThan, GreaterThanOrEqualTo, LessThan, LessThanOrEqualToEqualTo, NotEqualTo, GreaterThan, GreaterThanOrEqualTo, LessThan, LessThanOrEqualTo DateTimeDateTime

Csoport közzétett adatgyűjtésének beolvasásaGet Group published data

ElemElement LeírásDescription Érvényes értékekValid Values
DarabszámCount A tevékenység által visszaadott csoportok száma.The number of groups returned by this activity. Egész számInteger
Köznapi névCommon Name A csoportot azonosító névName to identify the group SztringString
LeírásDescription A csoport leírásaDescription for the group SztringString
Megjelenítendő névDisplay Name A csoport megjelenített neveDisplay name of the group SztringString
Megkülönböztető névDistinguished Name A csoportot egyedileg azonosító megkülönböztető névDistinguished name that uniquely identifies the group SztringString
Csoport hatóköreGroup Scope A csoport hatókörét azonosító jelzők halmazaSet of flags that identify the scope of the group SztringString
Csoport típusaGroup Type A csoport típusát azonosító jelzők halmazaSet of flags that identify the type of the group SztringString
KezelőManaged By Az objektum kezeléséhez hozzárendelt felhasználó megkülönböztető neve.Distinguished name of the user that is assigned to manage this object. SztringString
Sam-fiók neveSam Account Name Az operációs rendszer korábbi verzióit támogató fióknévAccount name to support earlier versions of the operating system SztringString
Módosítás dátumaModification Date A számítógépfiók utolsó módosításának dátumaThe date when the computer account was last changed DateTimeDateTime
Létrehozás dátumaCreation Date A fiók létrehozásának dátuma és időpontjaThe date and time that the account was created DateTimeDateTime
Keresés a gyökérbenSearch Root A csomópont megkülönböztető neve a Active Directory tartományi szolgáltatások hierarchiában, ahol a keresés elindul.The distinguished name of the node in the Active Directory Domain Services hierarchy where the search starts. SztringString
Keresési hatókörSearch Scope A kiszolgáló által megfigyelt keresés hatóköre.The scope of the search that is observed by the server. A lehetőségek a következők: Base, OneLevel vagy részfa.The options are Base, OneLevel or SubTree. SztringString