Hálózati adapter lekéréseGet Network Adapter

Fontos

A Orchestrator ezen verziója elérte a támogatás végét, javasoljuk, hogy frissítsen a Orchestrator 2019-re.This version of Orchestrator has reached the end of support, we recommend you to upgrade to Orchestrator 2019.

A hálózati adapter lekérése tevékenységgel egy meglévő Virtual Network-adaptert kérhet le a megadott szűrők alapján.The Get Network Adapter activity is used to retrieve an existing Virtual Network Adapter based on the filters you specify.

A tevékenység közzéteszi a szükséges és a nem kötelező tulajdonságok összes adatait a közzétett adatok között.The activity publishes all of the data from the required and optional properties into published data. A következő táblázatok felsorolják a tevékenység kötelező és választható tulajdonságait, valamint a közzétett adatkészleteket.The following tables list the required and optional properties and published data for this activity.

Hálózati adapter szűrőinek beolvasásaGet Network Adapter Filters

ElemElement LeírásDescription
AkadálymentességAccessibility Nyilvános vagy belsőPublic or Internal
Hozzáadás időpontjaAdded Time Az Virtual Network-adapter hozzáadásának dátuma és időpontja az éééé-hh-nn óó: PP: SS AM vagy duThe date and time that the Virtual Network Adapter was added, in the yyyy-mm-dd hh:mm:ss AM or PM
EngedélyezveEnabled Igaz vagy hamisTrue or False
Ethernet-címeEthernet Address Az Virtual Network-adapter címe, 00:00:00:00:00:00 formátumbanThe Virtual Network Adapter address, in the format 00:00:00:00:00:00
Ethernet-címek típusaEthernet Address Type Dinamikus vagy statikusDynamic or Static
IDID Annak a virtuális gépnek az egyedi azonosítója (GUID), amelyhez a hálózati adaptert létrehozták.The unique identifier (GUID) of the virtual machine for which the network adapter is being created.
A MAC-címek hamisításának engedélyezése engedélyezveMAC Addresses Spoofing Enabled Igaz vagy hamisTrue or False
Módosítás időpontjaModified Time Az Virtual Network-adapter módosításának legutóbbi dátuma és időpontja éééé-hh-nn óó: PP: SS AM vagy PM formátumbanThe most recent date and time that the Virtual Network Adapter was modified, in the format yyyy-mm-dd hh:mm:ss AM or PM
NévName A hálózati adapter neveName of the Network Adapter
Portok besorolásaPort Classification A port besorolásának neveName of the Port Classification
Virtual NetworkVirtual Network A Virtual Machine Manager konfigurációjának gazdagép szintjén megadott virtuális hálózat neve.Name of the virtual network specified at the host level of the Virtual Machine Manager configuration.
Virtual Network adapter típusaVirtual Network Adapter Type Emulált vagy szintetikusEmulated or Synthetic
VLAN engedélyezveVLAN Enabled Igaz vagy hamisTrue or False
VLAN-AZONOSÍTÓVLAN ID A VLAN egyedi azonosítója (GUID), ha engedélyezve van.The unique identifier (GUID) of the VLAN, if enabled.
Virtuálisgép-hálózatVM Network A virtuálisgép-hálózat neveName of the VM network

Hálózati adapter közzétett adatlekérdezéseGet Network Adapter Published Data

ElemElement LeírásDescription
AkadálymentességAccessibility Nyilvános vagy belsőPublic or Internal
Hozzáadás időpontjaAdded Time Az Virtual Network-adapter hozzáadásának dátuma és időpontja (éééé-hh-nn óó: PP: SS AM vagy du)The date and time that the Virtual Network Adapter was added, in the format yyyy-mm-dd hh:mm:ss AM or PM
EngedélyezveEnabled Igaz vagy hamisTrue or False
Ethernet-címeEthernet Address Az Virtual Network-adapter címe, 00:00:00:00:00:00 formátumbanThe Virtual Network Adapter address, in the format 00:00:00:00:00:00
Ethernet-címek típusaEthernet Address Type Dinamikus vagy statikusDynamic or Static
A MAC-címek hamisításának engedélyezése engedélyezveMAC Addresses Spoofing Enabled Igaz vagy hamisTrue or False
Módosítás időpontjaModified Time Az Virtual Network-adapter módosításának legutóbbi dátuma és időpontja az éééé-hh-nn óó: PP: SS AM vagy duThe most recent date and time that the Virtual Network Adapter was modified, in the yyyy-mm-dd hh:mm:ss AM or PM
Portok besorolásaPort Classification A port besorolásának neveName of the Port Classification
VLAN engedélyezveVLAN Enabled Igaz vagy hamisTrue or False
VLAN-AZONOSÍTÓVLAN ID A VLAN egyedi azonosítója (GUID), ha engedélyezve vanThe unique identifier (GUID) of the VLAN, if enabled
Virtuálisgép-hálózatVM Network A virtuálisgép-hálózat neveName of the VM network
Virtual Network adapter azonosítójaVirtual Network Adapter ID Az Virtual Network adapter egyedi azonosítója (GUID)The unique identifier (GUID) of the Virtual Network Adapter
Virtual Network adapter neveVirtual Network Adapter Name A automatikusan generált hálózati adapter neve.The name of the Network Adapter, which is auto-generated.
Virtual Network adapter típusaVirtual Network Adapter Type Emulált vagy szintetikusEmulated or Synthetic
Virtual Network neveVirtual Network Name A Virtual Machine Manager konfigurációjának gazdagép szintjén megadott Virtual Network neveThe name of the Virtual Network specified at the host level of the Virtual Machine Manager configuration