A felhasználóiszerepkör-profilokhoz társított műveletekOperations associated with user role profiles

Fontos

A Operations Manager ezen verziója elérte a támogatás végét, javasoljuk, hogy frissítsen a Operations Manager 2019-re.This version of Operations Manager has reached the end of support, we recommend you to upgrade to Operations Manager 2019.

Ez a témakör felsorolja az egyes profilokhoz társított System Center Operations Manager műveleteit.This topic provides a list of the operations in System Center Operations Manager that are associated with each profile.

JelentéskezelőReport Operator

A Jelentéskezelő profil olyan felhasználók számára kialakított jogosultságokat foglal magába, akiknek a jelentéseket kell elérniük.The Report Operator profile includes a set of privileges designed for users who need access to reports. A Jelentéskezelő profilon alapuló szerepkörök tagjai a hozzájuk tartozó hatókörnek megfelelően megtekinthetik a jelentéseket.A role based on the Report Operator profile grants members the ability to view reports according to their configured scope.

 • Az adatraktár példányának lekérése a felügyeleti csoporthozRetrieve the instance of the data warehouse for the management group

 • Írás a kedvenc jelentésekbeWrite to favorite reports

 • Kedvenc jelentések törléseDelete favorite reports

 • Kedvenc jelentések olvasásaRead favorite reports

 • Kedvenc jelentések frissítéseUpdate favorite reports

 • Jelentések olvasásaRead reports

 • Jelentések futtatásaRun reports

 • Hozzáférés az Application Advisor konzolhozAccess Application Advisor

Csak olvasási operátorRead-Only Operator

A Csak olvasási kezelő azon felhasználók számára kialakított jogosultságokat foglal magába, akiknek csupán olvasási hozzáférésre van szükségük a riasztásokhoz és a nézetekhez.The Read-Only Operator profile includes a set of privileges designed for users who need read-only access to alerts and views. A Csak olvasási kezelő profilon alapuló szerepkörök tagjai a hozzájuk tartozó hatókörnek megfelelően megtekinthetik a jelentéseket, és elérhetik a nézeteket.A role based on the Read-Only Operators profile grants members the ability to view alerts and access views according to their configured scope.

 • Riasztások olvasásaRead alerts

 • Az adatraktár példányának lekérése a felügyeleti csoporthozRetrieve the instance of the data warehouse for the management group

 • Feloldási állapot olvasásaRead state of a resolution

 • Csatlakozó példányának olvasásaRead instance of a connector

 • Konzolfeladatok olvasásaRead console tasks

 • Diagnosztikai objektumok számbavételeEnumerate diagnostic objects

 • Diagnosztikai eredmények számbavételeEnumerate the results of diagnostics

 • Felderítési objektumok számbavétele a felügyeleti csomagban meghatározott módonEnumerate discovery objects as defined in a management pack

 • Felderítési szabályok olvasásaRead discovery rules

 • Események olvasásaRead events

 • Írás a kedvenc konzolfeladatokbaWrite to favorite console tasks

 • Kedvenc konzolfeladatok törléseDelete favorite console tasks

 • Kedvenc konzolfeladatok számbavételeEnumerate favorite console tasks

 • Kedvenc konzolfeladatok frissítéseUpdate favorite console tasks

 • Kedvenc nézetek írásaWrite favorite views

 • Kedvenc nézetek törléseDelete favorite views

 • Kedvenc nézetek számbavételeEnumerate favorite views

 • Kedvenc nézetek frissítéseUpdate favorite views

 • Figyelési objektumok számbavételeEnumerate monitoring objects

 • Figyelési osztályok számbavételeEnumerate monitoring classes

 • Figyelési kapcsolatosztályok számbavételeEnumerate monitoring relationship classes

 • Felügyeleti csomagok számbavételeEnumerate management packs

 • Figyelők típusának számbavételeEnumerate monitor types

 • Modulok típusának számbavételeEnumerate module types

 • Figyelők számbavételeEnumerate monitors

 • Felülbírálások számbavételeEnumerate overrides

 • Teljesítményadatok számbavételeEnumerate performance data

 • Felderítési objektumok számbavétele a felügyeleti csomagban meghatározott módonEnumerate discovery objects as defined in a management pack

 • Korábbi felderítések állapotának számbavételeEnumerate the status of past recoveries

 • Figyelt objektumok közötti kapcsolatok számbavételeEnumerate relationship between monitored objects

 • Szabályok számbavételeEnumerate rules

 • Mentett keresések számbavételeEnumerate saved searches

 • Mentett keresések frissítéseUpdate saved searches

 • Írás a mentett keresésekbeWrite to saved searches

 • Mentett keresések törléseDelete saved searches

 • Állapot számbavételeEnumerate state

 • Hozzáférés biztosítása a csatlakoztatott felügyeleti csoportokhozAllows access to connected management groups

 • A nézetek számbavételeEnumerate views

 • A nézettípusok számbavételeEnumerate view types

 • Alkalmazásfigyelési riasztások ellenőrzése1Review application monitoring alerts1

1 Az engedélyek hatóköre finomhangolható a szerepkörhöz.1 Permissions scope can be fine-tuned for the role.

MűveletOperator

A Kezelők profil olyan felhasználók számára kialakított jogosultságokat foglal magába, akiknek a riasztásokat, a nézeteket és a feladatokat kell elérniük.The Operator profile includes a set of privileges designed for users who need access to alerts, views, and tasks. A Kezelők profilon alapuló szerepkörök tagjai a hozzájuk tartozó hatókörnek megfelelően jogosultak a riasztásokkal kapcsolatos műveletek végrehajtására, a feladatok futtatására és a nézetek elérésére.A role based on the Operators profile grants members the ability to interact with alerts, run tasks, and access views according to their configured scope. A Kezelő profil az alább felsoroltakon kívül tartalmazza a Csak olvasási kezelő számára elérhető összes jogosultságot is.The Operator profile contains all of the privileges found in the Read-Only Operator profile in addition to those listed below.

 • Riasztások frissítéseUpdate alerts

 • Diagnosztika futtatásaRun diagnostics

 • Kedvenc feladatok létrehozásaCreate favorite tasks

 • Kedvenc feladatok törléseDelete favorite tasks

 • Kedvenc feladatok számbavételeEnumerate favorite tasks

 • Kedvenc feladatok frissítéseUpdate favorite tasks

 • Helyreállítási rutinok futtatásaRun recovery routines

 • A karbantartási mód beállításainak frissítéseUpdate maintenance mode settings

 • Értesítési műveletek számbavételeEnumerate notification actions

 • Értesítési műveletek törléseDelete notification actions

 • Értesítési műveletek frissítéseUpdate notification actions

 • Értesítési végpontok számbavételeEnumerate notification endpoints

 • Értesítés címzettjeinek számbavételeEnumerate notification recipients

 • Értesítés címzettjeinek törléseDelete notification recipients

 • Értesítés címzettjeinek frissítéseUpdate notification recipients

 • Értesítés-előfizetések számbavételeEnumerate notification subscriptions

 • Értesítés-előfizetések törléseDelete notification subscriptions

 • Értesítés-előfizetések frissítéseUpdate notification subscriptions

 • Feladatok számbavételeEnumerate tasks

 • Feladatállapot számbavételeEnumerate task status

 • Feladatok futtatásaRun tasks

 • A figyelési kompatibilitás ellenőrzési feladatának futtatása1Run monitoring compatibility check task1

  Megjegyzés

  A jelentésfájlok létrehozásához további fájl- és mappaengedélyek szükségesek.Additional permissions are required for files/folders to create report files.

 • Alkalmazásfigyelési riasztások ellenőrzéseReview application monitoring alerts

 • Alkalmazásfigyelési riasztások lezárása1Close application monitoring alerts1

1 Az engedélyek hatóköre finomhangolható a szerepkörhöz.1 Permissions scope can be fine-tuned for the role.

Speciális operátorAdvanced Operator

A Speciális kezelő olyan felhasználók számára kialakított jogosultságokat foglal magába, akiknek a Kezelő szerepkörhöz tartozó jogosultságokon kívül korlátozott módosítási hozzáférésre is szükségük van a figyelési konfigurációhoz.The Advanced Operator profile includes a set of privileges designed for users who need access to limited tweaking of monitoring configurations in addition to the Operators privileges. A Speciális kezelő profilon alapuló szerepkörök tagjai a megadott hatókörbe tartozó célokra és célcsoportokra vonatkozóan felül tudják bírálni a szabályok és a figyelők konfigurációját.A role based on the Advanced Operators profile grants members the ability to override the configuration of rules and monitors for specific targets or groups of targets within the configured scope. A Speciális kezelő profil az alább felsoroltakon kívül tartalmazza a Kezelő és a Csak olvasási kezelő számára elérhető összes jogosultságot is.The Advanced Operator profile contains all of the privileges found in the Operator and Read-Only Operator profiles in addition to those listed below.

 • Felügyeleti csomagok frissítéseUpdate management packs

 • Sablonok számbavételeEnumerate templates

 • Az APM-konfiguráció személyre szabása felülbírálásokkal1Customize APM configuration with the overrides1

 • A figyelési kompatibilitás ellenőrzési feladatának futtatása1Run monitoring compatibility check task1

  Megjegyzés

  A jelentésfájlok létrehozásához további fájl- és mappaengedélyek szükségesek.Additional permissions are required for files/folders to create report files.

 • Alkalmazásfigyelési riasztások ellenőrzése1Review application monitoring alerts1

 • Alkalmazásfigyelési riasztások lezárása1Close application monitoring alerts1

1 Az engedélyek hatóköre finomhangolható a szerepkörhöz.1 Permissions scope can be fine-tuned for the role.

Alkalmazásfigyelési kezelőApplication Monitoring Operator

Az Alkalmazásfigyelési kezelő profil olyan felhasználók számára kialakított jogosultságokat foglal magába, akiknek az Application Diagnostics funkcióhoz kell hozzáférniük.The Application Monitoring Operator profile includes a set of privileges designed for users that need access to Application Diagnostics. Az Alkalmazásfigyelési kezelő profilra alapuló felhasználói szerepkörök tagjai megtekinthetik az alkalmazásfigyelési eseményeket az Application Diagnostics webkonzolján.A user role based on the Application Monitoring Operator profile grants members the ability to see the Application Monitoring events in Application Diagnostics web console.

 • Hozzáférés az Application Diagnostics konzolhozAccess Application Diagnostics

SzerzőAuthor

A Szerző profil figyelési konfigurációk készítésére alkalmas jogosultságokat foglal magába.The Author profile includes a set of privileges designed for authoring monitoring configurations. A Szerző profilon alapuló szerepkörök tagjai létrehozhatják, szerkeszthetik és törölhetik a konfigurált hatókörbe tartozó figyelési konfigurációt (a feladatokat, szabályokat, figyelőket és nézeteket).A role based on the Authors profile grants members the ability to create, edit, and delete monitoring configuration (tasks, rules, monitors, and views) within the configured scope. Kényelmi megfontolásokból a Szerzők számára beállítható, hogy a Speciális kezelő jogosultságaival rendelkezzenek a csoportok hatókörében.For convenience, Authors can also be configured to have Advanced Operator privileges scoped by group. A Szerző profil az alább felsoroltakon kívül tartalmazza a Speciális kezelő, a Kezelő és a Csak olvasási kezelő számára elérhető összes jogosultságot is.The Author profile contains all of the privileges found in the Advanced Operator, Operator, and Read-Only Operator profiles in addition to those listed below.

 • Felügyeleti csomagok létrehozásaCreate management packs

 • Felügyeleti csomagok törléseDelete management packs

 • Futtató profilok számbavételeEnumerate Run As Profiles

 • Az APM-konfiguráció személyre szabása felülbírálásokkal1Customize APM configuration with the overrides1

 • Új APM-munkafolyamatok készítése1Author new APM workflows1

 • A figyelési kompatibilitás ellenőrzési feladatának futtatása1Run monitoring compatibility check task1

  Megjegyzés

  A jelentésfájlok létrehozásához további fájl- és mappaengedélyek szükségesek.Additional permissions are required for files/folders to create report files.

 • Alkalmazásfigyelési riasztások ellenőrzése1Review application monitoring alerts1

 • Alkalmazásfigyelési riasztások lezárása1Close application monitoring alerts1

1 Az engedélyek hatóköre finomhangolható a szerepkörhöz.1 Permissions scope can be fine-tuned for the role.

RendszergazdaAdministrator

A Rendszergazda profil teljes körű hozzáféréssel rendelkezik az Operations Manager alkalmazáshoz.The Administrator profile includes full privileges to Operations Manager. A Rendszergazda profilban nem támogatottak a hatókörök.No scoping of the Administrator profile is supported. A Rendszergazda profil az alább felsoroltakon kívül tartalmazza a Szerző, a Speciális kezelő, a Kezelő és a Csak olvasási kezelő számára elérhető összes jogosultságot is.The Administrator profile contains all of the privileges found in the Author, Advanced Operator, Operator, and Read-Only Operator profiles in addition to those listed below.

 • Feloldási állapot létrehozásaCreate a resolution state

 • Feloldási állapot törléseDelete a resolution state

 • Feloldási állapot frissítéseUpdate a resolution state

 • Ügynökök telepítéseDeploy an agent

 • Telepített ügynökök javítása és frissítéseRepair or update an installed agent

 • Ügynökök eltávolítása.Uninstall an agent

 • Ügynökbeállítások számbavételeEnumerate agent settings

 • Ügynökbeállítások frissítéseUpdate agent settings

 • Ügynökök számbavételeEnumerate agents

 • Számítógépek és eszközök felügyeletének indítása és leállítása proxy állapotfigyelő szolgáltatáson keresztülStart or stop managing computers or devices via a proxy health service

 • A proxy állapotfigyelő szolgáltatáson keresztül felügyelt számítógépek és eszközök számbavételeEnumerate computers or devices managed via a proxy health service

 • Számítógép vagy eszköz új példányának beszúrásaInsert a new instance of a computer or device

 • Számítógép vagy eszköz példányának törlése.Delete an instance of a computer or device

 • Felderítési feladat futtatásaRun discovery task

 • Események létrehozásaCreate events

 • Globális beállítások számbavételeEnumerate global settings

 • Globális beállítások frissítéseUpdate global settings

 • Felügyeleti csomagok exportálásaExport management packs

 • Felügyeleti kiszolgálók számbavételeEnumerate management servers

 • Értesítési végpont törléseDelete notification endpoint

 • Értesítési végpont frissítéseUpdate notification endpoint

 • Teljesítményadatok létrehozásaCreate performance data

 • Futtató fiókok létrehozásaCreate Run As Accounts

 • Futtató fiókok törléseDelete Run As Accounts

 • Futtató fiókok számbavételeEnumerate Run As Accounts

 • Futtató fiókok frissítéseUpdate Run As Accounts

 • Hozzárendelések létrehozása a futtató fiókok és a futtató profilok közöttCreate mappings between Run As Accounts and Run As Profiles

 • A futtató fiókok és a futtató profilok közötti hozzárendelések törléseDelete mappings between Run As Accounts and Run As Profiles

 • A futtató fiókok és a futtató profilok közötti hozzárendelések számbavételeEnumerate mappings between Run As Accounts and Run As Profiles

 • A futtató fiókok és a futtató profilok közötti hozzárendelések frissítéseUpdate mappings between Run As Accounts and Run As Profiles

 • Csatlakoztatott felügyeleti csoportok létrehozásaCreate connected management groups

 • Csatlakoztatott felügyeleti csoportok törléseDelete connected management groups

 • Felhasználói szerepkörök számbavételeEnumerate user roles

 • Felhasználói szerepkörök törléseDelete user roles

 • Felhasználói szerepkörök frissítéseUpdate user roles

 • Kedvenc jelentések írásaWrite favorite reports

 • Kedvenc jelentések törléseDelete favorite reports

 • Kedvenc jelentések olvasásaRead favorite reports

 • Kedvenc jelentések frissítéseUpdate favorite reports

 • Jelentések olvasásaRead reports

 • Jelentések futtatásaRun reports

 • Az APM-varázsló futtatása vagy az APM-beállítások módosításaRun APM Wizard or change APM settings

 • Hozzáférés az Application Diagnostics konzolhozAccess Application Diagnostics

 • Hozzáférés az Application Advisor konzolhozAccess Application Advisor

 • Új APM-munkafolyamatok készítéseAuthor new APM workflows

 • Az APM-konfiguráció személyre szabása felülbírálásokkalCustomize APM configuration with the overrides

 • A figyelési kompatibilitás ellenőrzési feladatának futtatásaRun monitoring compatibility check task

 • Alkalmazásfigyelési riasztások ellenőrzéseReview application monitoring alerts

 • Alkalmazásfigyelési riasztások lezárásaClose application monitoring alerts

 • Az alkalmazásfigyelés hozzáférési jogosultságainak vezérléseControl access rights to application monitoring

 • Csoport létrehozásaCreate group

 • Csoport szerkesztéseEdit group

 • Csoport törléseDelete group

Jelentésbiztonsági rendszergazdaReport Security Administrator

A Jelentésbiztonsági rendszergazda profil olyan jogosultságkészletet tartalmaz, amely lehetővé teszi az SQL Server Reporting Services biztonságának Operations Manager programba integrálását.The Report Security Administrator profile includes a set of privileges designed to enable the integration of SQL Server Reporting Services security with Operations Manager.

 • Felügyeleti csomagok exportálásaExport management packs

 • Osztályok számbavétele a felügyeleti csomagban meghatározott módonEnumerate classes as defined in the management packs

 • Felügyeleti csomagok számbavételeEnumerate management packs

 • Jelentések futtatásaRun reports

 • Szabályok számbavételeEnumerate rules

 • Hozzáférés az Application Advisor konzolhozAccess Application Advisor

Következő lépésekNext steps

 • Az Operations Manager programban a jogosultságok és a biztonság felügyeletére és a felügyeleti csoportban a felhasználói szerepkörök adminisztrációs feladatok végrehajtásához és operatív adatok eléréséhez való konfigurálására definiált profilok áttekintéséhez olvassa el a Felhasználói szerepkörök alkalmazása című témakört.Review Implementing User Roles to understand the profiles defined in Operations Manager to manage authorization and security, and configure user roles to perform administration and access to operational data in the management group.