Az események használata Application Diagnostics használatával

Fontos

A Operations Manager ezen verziója elérte a támogatás végét, javasoljuk, hogy frissítsen a Operations Manager 2019-re.

A riasztások használata a System Center-Operations Manager használatának szabványos része. A .NET-alkalmazásfigyelés riasztásai más riasztásokból már ismerős információkat jelenítenek meg, például általános információkat és a termékre vonatkozó tudnivalókat. Egy .NET-alkalmazásriasztás azonban a riasztás leírására mutató hivatkozást is tartalmaz. A hivatkozás a riasztást kiváltott eseményt megnyitja az Application Diagnostics konzolon. Itt jóval több információt talál, melyek segítenek a hibaelhárításban, valamint a probléma és a megoldás azonosításában.

Megjegyzés

Az alkalmazásteljesítmény-figyelés riasztásainak mély szintű hibaelhárítása gyakran hozzáférést igényel az alkalmazás forráskódjához, és információkat igényelhet a fejlesztőktől. Telepítheti a Team Foundation Server munkaelem-szinkronizálási felügyeleti csomagját, és továbbíthatja a riasztásokat a fejlesztő csapat által használt Team Foundation Server felé. A Team Foundation Server munkaelem-szinkronizálási felügyeleti csomagja nyomon követi és szinkronizálja a Team Foundation Server munkaelemen végzett módosításokat, illetve az Operations Manager riasztásokkal kapcsolatos módosításokat.

.NET-alkalmazással kapcsolatos riasztások kivizsgálása

A problémák meghatározásához, hozzárendeléséhez és megoldásához szükséges idő csökkentése az alkalmazások figyelésének központi célja Operations Managerban. Ha riasztást kap, tudnia kell, hogy mi okozta: az alkalmazást vagy a kódot futtató rendszer, a következtetések biztonsági mentésére képesnek kell lennie, és egyértelműen megtudhatja, ki oldja meg a problémát. Annak ismeretéhez, hogy a probléma a rendszert érinti-e, ismernie kell rendszere állapotát az esemény időpontjában. Annak eldöntéséhez, hogy alapvető probléma van-e, ismernie kell a lefutott hívási láncot. A további vizsgálathoz össze kell hasonlítson hasonló eseményeket, illetve olyan kapcsolódó eseményeket, melyek egy azon időpontban történtek. Az esemény részletei, a teljesítményszámlálók és az elosztott lánc együttesen segítik annak eldöntésében, hogy a problémával kinek kell először foglalkoznia. Ha rendszerhibáról van szó, akkor beállíthatja a gazdarendszer elérhető erőforrásait vagy konfigurációját, és a problémát a gazdagép szintjén kezelheti. Ha az alkalmazás hibás, akkor a probléma az alkalmazás csapatához kell kerüljön azzal a kódsorral együtt, ahol a hiba fellépett. Az alábbiakban bemutatunk néhány stratégiát a nézetek, szűrők és beállítások Application Diagnostics konzolon történő használatára, melyek segítenek a probléma gyökerének feltárásában, a megoldás megkeresésében, és annak tisztázásában, hogy a probléma megoldásába kit kell bevonni.

Application Diagnostics megnyitása riasztásból

 1. Mivel reagál a beállított speciális alkalmazáscsoportokhoz kapcsolódó riasztásokra, segítségére lehet az aktív riasztások hatókörének megadása és ezek alkalmazáscsoportonként való megtekintése. Az operatív konzol navigációs ablaktábláján kattintson a figyelés elemre, bontsa ki az alkalmazás figyelése . net monitoring elemet, majd kattintson arra a mappára, amelynek a figyelésére konfigurált riasztásokat be szeretné állítani, majd kattintson az aktív riasztások elemre.

 2. Kattintson rá duplán a megnyitni kívánt riasztásra.

 3. A riasztás tulajdonságai lapon kattintson a riasztás leírása ablaktáblán található hivatkozásra. Ekkor megnyílik a webböngészőben Operations Manager új figyelési funkciója Application Diagnostics. Itt az esemény tulajdonságai lapon megtekintheti a riasztással kapcsolatos információkat, például a teljesítménymutatókat, a hívási veremet és a gyűjteményre vonatkozó megjegyzéseket. A füleket használva megtekintheti a hasonló eseményeket, a kapcsolódó eseményeket, az eseményláncokat, és a teljesítményszámlálókat. Ez, az alkalmazásnál előfordult, teljesítménnyel vagy kivétellel kapcsolatos eseményről szóló részletes információ segít diagnosztizálni, hogy az esemény magából az alkalmazásból, webszolgáltatás hívásából vagy adatbázis hívásából származik-e. További információkért az Esemény tulajdonságai lapon lásd a Teljesítményesemény részletei részt. Kattintson az Igen gombra a főablak bezárásához az esemény adatainak betöltését követően.

  Megjegyzés

  A Application Diagnosticsre mutató hivatkozás a riasztás környezete lapon is megtalálható.

A riasztást az alábbi eljárással vizsgálja ki. Az IT szakemberek valószínűleg az Esemény tulajdonságai, a Teljesítményszámlálók és az Elosztott láncok füleken lévő információkat akarják felhasználni a történtek feltárására, annak megértésére, hogy rendszerhiba okozta-e a problémát, valamint az esemény alapvető okának felderítésére. A fejlesztők leginkább az Elosztott láncok, a Hasonló események és a Kapcsolódó események füleken lévő információkat igénylik a kóddal kapcsolatos probléma speciális környezetének a megértésére.

Hibák a kivételek esemény tulajdonságainak használatával Application Diagnostics

 1. A kivizsgálni kívánt kivétel riasztásának Application Diagnostics ablakban kattintson az esemény tulajdonságai lapra a riasztás legfontosabb részleteinek megtekintéséhez. Ez az első hely, amit ellenőriznie kell annak megtekintésére, hogy a riasztási probléma kétségtelenül fennáll-e. Az Eseménytulajdonságok lapon látható információk néhány főbb kategóriája az alábbi:

  • Forrás Az alkalmazás terhelésének és válaszideje megjelenítéséhez kattintson a forrás hivatkozásra a bal felső sarokban. Ez az információ azt a terhelést jelzi, amely a rendszert a kivételesemény hibával kapcsolatban érte. A teljesítményszámlálók megtekintéséhez és a rendszerállapot további értékeléséhez a forrás lapon kattintson a trend Reports (trend-jelentések ) lapra. Ha szeretné megtekinteni, hogy az alkalmazás mely számítógépeken működik, és ellenőrizze, hogy lehet-e terheléselosztási probléma a számítógépek között, kattintson a számítógépek fülre. Ha meg szeretné tekinteni a kapcsolódó hívások részletezését, vagy ha az események láncok alapján történnek, kattintson a topológia fülre.

  • Kivételi lánc Ez a kivételi eseményeknél jelenik meg. A Kivétellánc kibontásával megtekinthető az aktuálisan fellépett kivétel.

  • Kivételek Ez megjeleníti a kivételi eseményeket, és megjeleníti az osztályhoz beállított paramétereket és változókat a kivételen keresztül.

  • Verem Ez a hívási verem, vagy a sorrend, amelyben a dolgok történnek. A Végrehajtási fanézet lehetővé teszi a csomópontok kibontását a hívások megvizsgálásához. Kattintson az erőforráscsoport nézet választógombra, és jelenítse meg, hogy hol töltötték le az időt. Ez választ ad arra, hogy a probléma milyen szinten vagy hol lépett fel.

  • Modulok listája Ez megjeleníti a kivételek eseményeit, és megjeleníti a modulokat a kivétel időpontjában betöltött modulok esetében.

  • Gyűjtési megjegyzések Ez megjeleníti az eseményre vonatkozó megjegyzéseket.

  Tipp

  A Teljesítményesemények, Hasonló események, Kapcsolódó események, Elosztott láncok és Teljesítményszámlálók lapokon is hasonló módon végezzen hibaelhárítást, mint a Kivételek lapon.

Hibakeresés a teljesítmény esemény tulajdonságaival Application Diagnostics

 1. A vizsgálni kívánt teljesítmény-riasztás Application Diagnostics ablakban kattintson az esemény tulajdonságai lapra a riasztás legfontosabb részleteinek megtekintéséhez. Ez az első hely, amit ellenőriznie kell annak megtekintésére, hogy a riasztási probléma kétségtelenül fennáll-e. A Teljesítménytulajdonságok lapon látható információk néhány főbb kategóriája az alábbi:

  • Forrás Az alkalmazás terhelésének és válaszideje megjelenítéséhez kattintson a forrás hivatkozásra a bal felső sarokban. Ez az információ azt a terhelést jelzi, amely a rendszert a kivételesemény hibával kapcsolatban érte. A teljesítményszámlálók megtekintéséhez és a rendszerállapot további értékeléséhez a forrás lapon kattintson a trend Reports (trend-jelentések ) lapra. Ha szeretné megtekinteni, hogy az alkalmazás mely számítógépeken működik, és ellenőrizze, hogy lehet-e terheléselosztási probléma a számítógépek között, kattintson a számítógépek fülre. Ha meg szeretné tekinteni a kapcsolódó hívások részletezését, vagy ha az események láncok alapján történnek, kattintson a topológia fülre.

  • Leglassabb csomópontok Ez a végrehajtási fanézetben található leglassabb csomópontok listája, valamint az alkalmazás teljesítményével kapcsolatos problémák legvalószínűbb oka.

  • Verem Ez a hívási verem, vagy a sorrend, amelyben a dolgok történnek. A Végrehajtási fanézet lehetővé teszi a csomópontok kibontását a hívások megvizsgálásához. Kattintson az erőforráscsoport nézet választógombra, és jelenítse meg, hogy hol töltötték le az időt. Ez választ ad arra, hogy a probléma milyen szinten van – hol fordul elő?

  • Gyűjtési megjegyzések Ez megjeleníti az eseményre vonatkozó megjegyzéseket.

A System állapotának hibáinak megoldása a teljesítményszámlálók használatával

 1. A fő teljesítményszámlálók táblázatának vagy diagramjának megtekintéséhez kattintson a teljesítményszámlálók fülre.

  Megjegyzés

  A figyelőrendszer 15 percnyi teljesítményadatot gyűjt és tárol. Teljesítmény vagy kivétel esetén a rendszer visszaküldi a teljesítményadatokat a Operations Manager az eseménnyel együtt.

 2. Jelölje be a teljesítményszámláló jelölőnégyzeteket az adatokba felvenni kívánt teljesítményszámlálók számára, majd kattintson az alkalmaz gombra.

 3. A kijelzett információk segítségével értékelje a rendszer teljesítményállapotát a vizsgált esemény környékén. Ha például az esemény időpontjában a teljesítmény egységesen lassú, akkor a riasztás valószínűleg a rendszer teljesítményében jelentkező probléma miatt történt.

A gyökérszintű probléma megkeresése elosztott láncok használatával

 1. Az elosztott láncok lapra kattintva megtekintheti a hívások sorrendjét – azon események láncát, amelyekben az esemény részt vesz. Ez segít annak megértésében, hogy a vizsgált esemény hogyan hatott más a kérdéses vagy más egyéb alkalmazásokból származó eseményekre.

 2. Az Elosztott láncok nézetben kattintson rá egy hívásra, egy hivatkozásra vagy egy láncra. Ha ugyanazon objektumhoz több esemény kapcsolódik, megnyílik a Lánckezelő varázsló. A varázsló lehetővé teszi, hogy kiválasszon olyan lehetséges eseményeket, melyek az eseménylánccal összefüggésben állnak. A varázsló elindításához kattintson a tovább gombra.

  Megjegyzés

  Jegyezze meg a kiválasztott hívás időbélyegzőjét, mivel ezt fogja párosítani egy eseménnyel a következő oldalon.

 3. A lehetséges lánc-esemény kiválasztása lapon válassza ki a megvizsgálni kívánt eseményt. Ideális esetben ez az az esemény, melynek az időbélyegzője a lehető legközelebb áll az Elosztott láncok nézetben kiválasztott híváshoz.

 4. Az ezután láthatók attól függnek, hogy milyen típusú eseményt vizsgál. Ha például egy olyan tranzakciót választott, ahol nem található kiszolgáló, akkor ennél az eseménynél az esemény tulajdonságai lapjára kell lépjen. Ez lehetővé teszi, hogy a kiszolgálóhibát összepárosítsa a kezdetben vizsgált eseménnyel. Mivel ez egy kiszolgálóhiba, azt már tudja, hogy a probléma nem az ügyfél, hanem a kiszolgáló oldalán lépett fel. Láthat egy grafikont a kiválasztott eseményről, és felbonthatja a teljesítményeseményt a lapbetöltési idő szempontjából.

 5. Az esemény tulajdonságai között kattintson a kiszolgálóoldali hívásra, majd a teljesítményszámlálók lapra a további részletekért.

Hibák a hasonló események megtekintésével

 1. Kattintson a hasonló események lapra, és ellenőrizze, hogy a hasonló riasztások többször lettek-e kiváltva, ami azt jelentheti, hogy probléma merült fel az alkalmazással kapcsolatban.

 2. A hasonló események többféle módon leszűrhetők. Kattintson a hasonló legördülő menüre, és válassza ki, hogyan szeretné csoportosítani a hasonló eseményeket: probléma, művelet, kivételi osztály vagy sikertelen függvény. A kezdő és a között szövegmezőben megadhatja, hogy a rendszer mely dátumokat jelenítse meg a hasonló események megtekintéséhez. A hasonló események lapon megtekintheti, hogy a hasonló riasztások többször lettek-e kiváltva, ami azt jelentheti, hogy probléma van az alkalmazással.

  • A probléma szerinti szűrés megjeleníti az azonos típusú hasonló eseményeket. Így például megtekinthet minden olyan hasonló eseményt, ahol az objektumhivatkozás nincs beállítva egy objektumpéldányra. Kattintson a diagram nézet gombra, és megtekintheti az aktuális problémához tartozó események számának arányát, valamint az egyéb problémákból származó események teljes számát. Ez az információ gyors áttekintést biztosít arról, hogy az adott esemény milyen mértékű problémát okoz. Ha az aktuális összesített hasonló eseményekből soknál ugyanez a probléma, akkor a probléma magasabb prioritást kell kapjon, mivel nagy hatással van a kapott riasztások számának a csökkentésére.

  • A műveletek szűrése a következő szempontok szerint csoportosítja a hasonló eseményeket: biztonság, teljesítmény, kapcsolat és alkalmazáshiba. Kattintson a diagram nézet gombra, és megtekintheti a hasonló események számát ezekkel a méretarányokkal, és könnyebben láthatja, hogy a probléma milyen kapcsolatban állhat.

  • A kivételek szerinti szűrés a hasonló eseményeket a konfiguráció során megnevezett módon csoportosítja. Ezek valószínűleg olyan nevek, amelyek segítenek azonosítani a kivételek típusát, például a System. NullReferenceException osztályt.

  • A sikertelen szűrés a hasonló eseményeket ugyanaz a függvény csoportosítja. Ez azt is jelentheti, hogy a probléma a belépési pontnál van.

  Ne feledje, hogy ezek mind hasonló események, amelyek definícióval kapcsolatosak, és ezek a szűrők jobb képet nyújtanak arról, hogy pontosan hogyan kapcsolódnak egymáshoz. A Hasonló események szűrők használatával lehet, hogy arra a következtetésre jut, hogy az összes esemény legtöbbje a megtekintettel azonos problémával rendelkezik, vagy azt, hogy az egy teljesítménnyel összefüggő probléma, vagy hogy egy Ön által konfigurált kivételosztályhoz tartoznak, vagy hogy a hasonló események fele ugyanazzal a hibás funkcióval rendelkezett. Művelet: a függvény arra a fejlesztőre mutat, akinek frissítenie kell a függvény kódját.

 1. A kapcsolódó események lapra kattintva megtekintheti az időponthoz kapcsolódó eseményeket. Ezek olyan kivételek, amelyek más eseményekre is vonatkozhatnak, és betekintést nyújtanak a problémába.

 2. Ha meg szeretné tekinteni az esemény részleteit a listában, kattintson a Leírás oszlopban található hivatkozásra.

  A kapcsolód események között azt fogja látni, hogy egy adott időszakban az összes esemény válaszideje nagyon hosszú. Ez jelezheti a rendszer problémáját, nem a kódot, és így a megoldáshoz átirányítva lehet az IT Pro-ra.

Következő lépések