Mi az a Virtual Machine Manager?What is Virtual Machine Manager?

Fontos

A Virtual Machine Manager (VMM) ezen verziója elérte a támogatás végét, javasoljuk, hogy frissítsen a VMM 2019-re.This version of Virtual Machine Manager (VMM) has reached the end of support, we recommend you to upgrade to VMM 2019.

Üdvözli a System Center Virtual Machine Manager (VMM)!Welcome to System Center Virtual Machine Manager (VMM)! A VMM a System Center szolgáltatáscsomag része, amelynek segítségével beállíthatja, felügyelheti és átalakíthatja hagyományos adatközpontjait. A VMM ezenfelül központi felügyeleti megoldást kínál a helyi erőforrások, a szolgáltató és az Azure-felhő felügyeletére is.VMM is part of the System Center suite, used to configure, manage and transform traditional datacenters, and helping to provide a unified management experience across on-premises, service provider, and the Azure cloud. A VMM a következő funkciókat kínálja:VMM capabilities include:

  • Adatközpont: konfigurálja és felügyelje közös hálóként az adatközpont komponenseit a VMM-ben.Datacenter: Configure and manage your datacenter components as a single fabric in VMM. Az adatközpont alkotóelemei például a virtualizációs kiszolgálók, a hálózati komponensek és a tárolási erőforrások.Datacenter components include virtualization servers, networking components, and storage resources. A VMM képes kiosztani és felügyelni a virtuális gépek és szolgáltatások magánfelhőben való létrehozásához és üzembe helyezéséhez szükséges erőforrásokat.VMM provisions and manages the resources needed to create and deploy virtual machines and services to private clouds.
  • Virtualizációs gazdagépek: a VMM képes Hyper-V és VMware virtualizációs gazdagépeket és fürtöket felvenni, kiosztani és felügyelni.Virtualization hosts: VMM can add, provision, and manage Hyper-V and VMware virtualization hosts and clusters.
  • Hálózatkezelés: a VMM segítségével hálózati erőforrásokat, például IP-alhálózatok által definiált hálózati telephelyeket, virtuális LAN (VLAN) hálózatokat, logikai kapcsolókat, statikus IP-címeket és MAC-készleteket adhat a VMM-hálóhoz.Networking: Add networking resources to the VMM fabric, including network sites defined by IP subnets, virtual LANs (VLANs), logical switches, static IP address and MAC pools. A VMM lehetővé teszi a hálózatvirtualizálást: támogatja a virtuális hálózatok és hálózati átjárók létrehozását és felügyeletét.VMM provides network virtualization, including support for creating and manage virtual networks and network gateways. A hálózatvirtualizálás segítségével egyszerre több bérlő is elkülönített hálózattal és saját IP-címtartománnyal rendelkezhet, ami erősíti az adatvédelmet és a biztonságot.Network virtualization allows multiple tenants to have isolated networks and their own IP address ranges for increased privacy and security. Az átjárók segítségével a virtuális hálózatokon működő virtuális gépek csatlakozhatnak az ugyanazon a telephelyen vagy máshol működő fizikai hálózatokhoz.Using gateways, VMs on virtual networks can connect to physical networks in the same site or in different locations.
  • Tárolás: a VMM képes felderíteni, osztályozni, kiosztani, lefoglalni és hozzárendelni a helyi vagy távoli tárolókat.Storage: VMM can discover, classify, provision, allocate, and assign local and remote storage. A VMM támogatja a blokktárolókat (Fibre Channel, iSCSI és soros csatlakozású SCSI (SAS) tárolóhálózatokat (SAN-okat)).VMM supports block storage (fibre channel, iSCSI, and Serial Attached SCSI (SAS) storage area networks (SANs)).
  • Könyvtárerőforrások: a VMM-háló könyvtárban tárolja a fájlalapú és a nem fájlalapú erőforrásokat, amelyeket a rendszer a virtuális gépek és szolgáltatások virtualizációs gazdagépeken való üzembe helyezésére használ.Library resources: The VMM fabric retains a library of file-based and non file-based resources that are used to create and deploy VMs and services on virtualization hosts. Fájlalapú erőforrások például a virtuális merevlemezek, az ISO-lemezképek és a parancsprogramok.File-based resources include virtual hard disks, ISO images, and scripts. Nem fájlalapú erőforrások például a sablonok és a virtuális gépek létrehozásának egységesítésére használható profilok.Non file-based resources include templates and profiles that are used to standardize the creation of VMs. A könyvtárerőforrásokat megosztott erőforrástárakon keresztül lehet elérni.Library resources are accessed through library shares.

További forrásokResources

Következő lépésekNext steps