Közvetlen tárolóhelyek kezelése a VMM-hálóbanManage storage in Storage Spaces Direct in the VMM fabric

Fontos

A Virtual Machine Manager (VMM) ezen verziója elérte a támogatás végét, javasoljuk, hogy frissítsen a VMM 2019-re.This version of Virtual Machine Manager (VMM) has reached the end of support, we recommend you to upgrade to VMM 2019.

Ez a cikk ismerteti, hogyan kezelhető a Közvetlen tárolóhelyek (S2D) szolgáltatással üzembe helyezett tároló a System Center – Virtual Manager-(VMM-) hálóban.This article describes how to manage storage deployed with Storage Spaces Direct (S2D) in the System Center - Virtual Manager (VMM) fabric.

QoS-házirendek beállításaSet up QoS policies

A Windows Server szolgáltatásminőség (QoS) szolgáltatása lehetővé teszi a Hyper-V virtuális gépekhez hozzárendelhető minimális és maximális erőforrások megadását a SOFS-tároló használatával.Quality-of-service (QoS) in Windows Server provides a way to specify minimum and maximum resources that can be assigned to Hyper-V VMs using SOFS storage. A QoS enyhíti a „zajos szomszédok” okozta problémákat és biztosítja, hogy egyetlen virtuális gép ne fogyaszthassa el az összes tárolási erőforrást.QoS mitigates "noisy neighbor" issues, and ensure that a single VM doesn't consume all storage resources. További információ a QoS-házirendek beállításáról egy fájlkiszolgáló vagy a kiszolgálón lévő adott virtuális lemezek esetében.Learn more about setting up QoS policies for a file server, or for specific virtual disks on the server.

Csomópontok és lemezek hozzáadása és eltávolításaAdd and remove nodes and disks

  • A VMM-ben új csomópontot adhat egy hiperkonvergens S2D-fürthöz ugyanolyan módon, ahogyan csomópontot adna bármely fürthöz.You can add a new node on a hyper-converged S2D cluster in VMM, in the same way that you add a node on any cluster. Az új csomópont lehet egy meglévő Hyper-V kiszolgáló vagy egy operációs rendszer nélküli fizikai kiszolgáló.The new node can be an existing Hyper-V server, or a bare-metal physical server.
  • Amikor új csomópontot ad hozzá hiperkonvergens fürthöz, a VMM automatikusan felderíti az új csomóponton található lemezeket, és engedélyezi az S2D-t.When you add a new node on a hyper-converged cluster, VMM automatically discovers disks on the new node, and enables S2D.
  • Ha eltávolít egy csomópontot, aVMM eltávolítja a lemezeket.If you remove a node, VMM removes disks.

Következő lépésekNext steps

Tudnivalók a tárolók Hyper-V-gazdagépekhez és-fürtökhöz való lefoglalásárólLearn about allocating storage to Hyper-V hosts and clusters