Power Apps басқару

Мүмкіндіктер Power Apps басқару орталығынан Power Platform басқару орталығына көшті. Power Apps әкімшілері Power Apps үшін орталар мен параметрлерді басқаруға Power Platform басқару орталығы бөлімін пайдалана алады.

Сондай-ақ, келесіні қараңыз

Басқару порталдарымен жұмыс істеу
Анықтама: бейнелер мен PowerPoint презентациялары
Әкімші рөлі Power Apps қандай?