Деректеріңізді таза сақтау үшін қайталанатын деректерді іздеу ережелерін орнату

Ескерім

Қараша 2020 бастап:

 • Common Data Service жүйесінің атауы Microsoft Dataverse атауына өзгертілді. Қосымша ақпарат
 • Microsoft Dataverse жүйесіндегі кейбір терминология жаңартылды. Мысалы, нысан – қазір кесте, ал өрісбаған. Қосымша ақпарат

Бұл мақала жақында соңғы терминологияны көрсету үшін жаңартылады.

Деректер тұтастығын сақтау мақсатында қайталанатын жазбаларды жүйеде қысқарту үшін орында іздеу ережелерін орнатқан жөн. Customer Engagement бағдарламаларының (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing және Dynamics 365 Project Service Automation) тіркелгілер, контактілер және байланыс операторларына арналған және жазбалардың басқа түрлеріне арналмаған қайталанатын деректерді іздеу ережелері бар. Егер жүйе басқа жазба түрін іздеуін қаласаңыз, жаңа ереже жасау қажет болады.

Қайталанатын деректерді іздеу ережелерін жасағаннан кейін қайталанатын деректерді іздеуді қосу қажет.

 1. Жүйе әкімшісі, жүйе теңшеушісі, реттеуші, сатылым вице-президенті, маркетинг вице-президенті немесе атқарушы директор қауіпсіздік рөлі немесе баламалы рұқсаттары бар екендігін тексеріңіз.

  Қауіпсіздік рөлдерін тексеру

  1. Пайдаланушы профилін көру ішіндегі қадамдарды ұстаныңыз.

  2. Дұрыс рұқсаттар жоқ па? Жүйе әкімшісіне хабарласыңыз.

 2. Power Platform басқару орталығында ортаны таңдаңыз.

 3. Параметрлер > Деректерді басқару > Қайталанатын деректерді іздеу ережелері тармағын таңдаңыз.

 4. Жаңа қайталанатын деректерді іздеу ережесін жасау үшін Жаңа қойыншасын таңдаңыз. Атау мен сипаттаманы теріңіз.

  немесе

  Жарияланбаған бар қайталанатын жазбаларды табу ережесін өңдеу үшін қайталанатын жазбаларды табу ережесін таңдаңыз.

  немесе

  Жарияланған қайталанатын деректерді іздеу ережесін өңдеу үшін, ережені таңдаңыз. Әрекеттер мәзірінде Жарияламау опциясын таңдап, ережені таңдаңыз.

 5. Жазбаны көшірме ретінде анықтау үшін пайдаланылатын шарттарды таңдаңыз.

  1. Жаңа ереже жасап отырсаңыз:

   • Қайталанатын деректерді іздеу ережесінің шарттары бөліміндегі Негізгі жазба түрі тізімінен осы ереже қолданылатын жазба түрін таңдаңыз. Мысалы, Контактілер таңдаңыз.

   • Сәйкес жазба түрі жолағында салыстыру үшін жазба түрін таңдаңыз. Көп жағдайларда Негізгі жазба түрі және Сәйкес жазба түрі үшін бірдей жазба түрін пайдалануды қалауыңыз мүмкін. Сонымен қатар, бұл әр түрлі жазба түрлерін салыстыру үшін қажет. Мысалы, сіздің контактілер өрісіндегі Электрондық пошта мен ықтимал тұтынушылар өрісіндегі Электрондық пошта қызметін салыстырғыңыз келуі мүмкін.

  2. Қайталанатын жазбаларды табу кезінде тек белсенді жазбаларды ғана қарастырғыңыз келсе, Қосылмаған сәйкес жазбаларды шығару ұяшығына белгі қойыңыз. Қайталанатын деректерді іздеу ережесі күй өрісіне негізделсе, осыны белгілеу керек.

  3. Ереженің іске тәуелді болуын қаласаңыз, Іске тәуелді құсбелгісін таңдаңыз.

  4. Егер негізгі және сәйкес жазба түрлері үшін басқа жазба түрлерін таңдасаңыз, әрбір жаңа шарт үшін Негізгі жазба өрісі бағанында Таңдау опциясын таңдап, өріс атауын таңдаңыз. Сол жолдағы Жазба өрісінің сәйкестенуі бағанында Таңдау опциясын, содан кейін өріс атауын таңдаңыз.

   - НЕМЕСЕ -

   Егер негізгі және сәйкес жазба түрлері үшін бірдей жазба түрлерін таңдасаңыз, әрбір жаңа шарт үшін Өріс бағанында Таңдау опциясын таңдап, өрісті таңдаңыз.

  5. Сол жолда, Шарттар бағанында, Таңдау опциясын таңдап, содан соң операторды таңдаңыз. Мысалы, Нақты сәйкестік таңдаңыз.

  6. Егер Бірдей бірінші таңбалар немесе Бірдей соңғы таңбалар көрсетілсе, Таңбалар саны бағанында Мәнді енгізу түймесін таңдап, содан соң салыстыру үшін таңбалар санын енгізіңіз.

  7. Көшірмелерді анықтау кезінде ереженің бос өрістерді (бос мәндерді) тең деп қарастырғанын қаламасаңыз, Бос мәндерді елемеу құсбелгісін таңдаңыз.

  Маңызды

  Қайталанатын деректерді іздеу ережесі тек бір шартты қамтыса, қайталанатын деректерді іздеу кезінде бос мәндер еленбейді.

  Таңдауға болатын шарттар саны жазбаға арналған іздеу кодында сақтауға болатын таңбалар санымен шектеледі. Шарттарды қосқан кезде шарттар тізімінің төменгі жағында көрсетілетін Ағымдағы іздеу кодының ұзындығы мәніне қараңыз.

  Үлгілі қайталанатын деректерді іздеу ережесі

 6. Шартты қосып болғаннан кейін Сақтау және Жабу түймесін таңдаңыз.

 7. Жаңа немесе өзгертілген қайталанатын деректерді іздеу ережесін пайдаланылатын ету үшін ережені таңдап, Жариялау опциясын таңдаңыз.

  Қайталанатын деректерді іздеу ережесі жарияланғанда, іздеу коды сол ереже үшін сәйкес жазба түріндегі әрбір жазба үшін жасалады. Бір уақытта бір негізгі жазба түрі үшін (Мысалы, тіркелгі) тек бес ережені жариялау мүмкін. Осы шектеуге тап болған жағдайда сізге бар ережені жою немесе жарияламау қажет болуы мүмкін.

Ескерім

 • Қайталанатын деректерді іздеу шарттарын бірегей мәндері бар өрісте орнатуды ұсынамыз. Мысалы, Электрондық пошта.
  • Әрбір жазба түрі үшін бірнеше қайталанатын деректерді іздеу ережесі болуы мүмкін.

Сонымен қатар, қараңыз

Бүкіл ұйым үшін қайталанатын анықтау ережелерін қосу немесе өшіру
Қайталанатын жазбаларды табу үшін жүйелік тапсырмаларды жаппай іске қосу
Тіркелгілер, контактілер немесе ықтимал тұтынушылар үшін қайталатын жазбаларды біріктіру
Әзірлеуші нұсқаулығы: қайталанатын ереже нысандары