Kanalo įtraukimas į organizacijos hierarchiją

Svarbu

Nuo dabar „Dynamics 365 Retail“ – „Dynamics 365 Commerce“. Šioje platformoje siūlomas išsamus daugiakanalis prekybos el. parduotuvėse, parduotuvėse ir per skambučių centrus sprendimas. Norėdami gauti daugiau informacijos apie šiuos pakeitimus, žr. „Microsoft Dynamics 365 Commerce“.

Šioje temoje aprašoma, kaip įtraukti kanalą į organizacijos hierarchiją „Microsoft Dynamics 365 Commerce“.

Peržiūra

Kanalus reikia susieti su viena ar keliomis organizacijos hierarchijomis. Prieš kurdami kanalus, turite patvirtinti, kad jūsų organizacijos hierarchijos nustatytos.

Daugiau informacijos, kaip kurti organizacijos hierarchijas, žr. Organizacijos hierarchijos.

Hierarchijos pasirinkimas

Norėdami pasirinkti hierarchiją, atlikite tolesnius veiksmus.

  1. Naršymo srityje eikite į Moduliai > Mažmeninė prekyba ir prekyba > Kanalo sąranka > Organizacijos hierarchijos.
  2. Iš sąrašo pasirinkite organizacijos hierarchiją, į kurią įtrauksite kanalą.
  3. Veiksmų srityje pasirinkite Peržiūrėti, kad peržiūrėtumėte hierarchijos išsamią informaciją.

Toliau pateiktame paveiksle rodoma pasirinktos hierarchijos organizacijos hierarchijos išsamią informacija.

Pasirinktos hierarchijos organizacijos hierarchijos išsami informacija

Kanalo įtraukimas į hierachijos mazgą

Norėdami įtraukti kanalą į hierarchijos mazgą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

  1. Veiksmų srityje pasirinkite Redaguoti.
  2. Pasirinkite hierarchijos mazgą, į kurį norite įtraukti kanalą, tada iš išplečiamojo sąrašo Įterpti pasirinkite Mažmeninės prekybos kanalas.
  3. Pasirinkite kanalą, kurį norite įtraukti, tada pasirinkite mygtuką Gerai.
  4. Veiksmų srityje pasirinkite Įrašyti.
  5. Veiksmų srityje pasirinkite Publikuoti ir pateikite Įsigaliojimo data praeityje, kad šis veiksmas įsigaliotų nedelsiant.

Toliau pateiktame vaizde parodoma, kaip pasirinkti kanalą, įtrauktiną į hierarchijos mazgą.

Kanalo pasirinkimas įtraukimui į hierarchijos mazgą

Toliau pateiktame paveiksle rodoma hierarchija su įvairiais įtrauktais kanalais.

Hierarchija su įvairiais įtrauktais kanalais

Papildomi ištekliai

Kanalų apžvalga

Būtinosios kanalo nustatymo sąlygos

Organizacijų ir organizacijų hierarchijų apžvalga

Organizacijos hierarchijos planavimas

Organizacijų hierarchijos

Mažmeninės prekybos kanalo nustatymas

Interneto kanalo nustatymas