docs.microsoft.com – Naudojimo sąlygos

Sutikimas su sąlygomis

“Microsoft” teikiamoms paslaugoms taikomos šios Naudojimo sąlygos (“TOU”). “Microsoft” pasilieka teisę bet kada atnaujinti TOU jums nepranešusi. Naujausią TOU versiją galima peržiūrėti spustelėjus hiperteksto saitą “Naudojimo sąlygos”, esantį mūsų tinklalapių apačioje.

Puslapio viršus

Paslaugos aprašymas

Per šių žiniatinklio ypatybių tinklą “Microsoft” suteikia prieigą prie daugelio išteklių, įskaitant dokumentaciją, programų kūrėjų įrankius, atsisiuntimo sritis, bendravimo forumus ir produkto informaciją (bendrai vadinama – “Paslaugos”). Paslaugoms, įskaitant visus naujinimus, patobulinimus, naujas funkcijas ir (arba) bet kokias įtrauktas naujas žiniatinklio ypatybes, taikomos TOU.

Puslapio viršus

Asmeninio ir nekomercinio naudojimo apribojimas

Jei nenurodyta kitaip, Paslaugas galite naudoti asmeniniais ir nekomerciniais tikslais. Be išankstinio raštiško “Microsoft” sutikimo negalite perleisti arba parduoti jokios informacijos, programinės įrangos, produktų arba paslaugų, gautų naudojantis Paslaugomis.

Puslapio viršus

Asmeninės informacijos privatumas ir apsauga

Žr. Privatumo nuostatos pateiktą informaciją, susijusią su jūsų informacijos rinkimu ir naudojimu.

Puslapio viršus

Pranešimas dėl šioje svetainėje esančios programinės įrangos

Visos programinės įrangos, kurią galima atsisiųsti iš Paslaugų (“Programinė įranga”), autoriaus teisės priklauso “Microsoft” ir (arba) jos teikėjams. Programinės įrangos naudojimui taikomos galutinio vartotojo licencinės sutarties sąlygos, jei tokia sutartis yra, kuri yra pridedama arba pateikiama su Programine įranga (“Licencinė sutartis”). Galutinis vartotojas negalės įdiegti jokios Programinės įrangos, prie kurios pridedama ar kuri pateikiama su Licencine sutartimi, kol jis ar ji visų pirma nesutiks su Licencinės sutarties sąlygomis. Su šia svetaine susieti arba joje nurodomi trečiųjų šalių scenarijai arba kodai yra licencijuojami trečiųjų šalių, kurioms tie kodai priklauso, o ne “Microsoft”.

Programinę įrangą gali atsisiųsti tik galutiniai vartotojai ir naudoti tik pagal Licencinę sutartį. Bet koks Programinės įrangos atgaminimas ar perskirstymas, neatitinkantis Licencinės sutarties, griežtai draudžiamas įstatymų, ir už tokią veiklą gali būti baudžiama civiline arba baudžiamąja tvarka. Pažeidėjams bus pateikti griežčiausi galimi kaltinimai.

NERIBOJANT ANKSČIAU PATEIKTOS INFORMACIJOS, PROGRAMINĖS ĮRANGOS KOPIJAVIMAS AR ATGAMINIMAS BET KURIAME KITAME SERVERYJE AR VIETOJE TOLESNIAM ATGAMINIMUI AR PERSKIRSTYMUI GRIEŽTAI DRAUDŽIAMAS, NEBENT TOKĮ ATGAMINIMĄ AR PERSKIRSTYMĄ AIŠKIAI LEIDŽIA PRIE TOKIOS PROGRAMINĖS ĮRANGOS PRIDEDAMA LICENCINĖ SUTARTIS.

PROGRAMINĖS ĮRANGOS GARANTIJA SUTEIKIAMA, JEI IŠ VISO SUTEIKIAMA, TIK PAGAL LICENCINĖS SUTARTIES SĄLYGAS. IŠSKYRUS TAI, KAS GARANTUOJAMA LICENCIJOS SUTARTYJE, “MICROSOFT CORPORATION” ATSISAKO VISŲ GARANTIJŲ IR SĄLYGŲ, SUSIJUSIŲ SU PROGRAMINE ĮRANGA, ĮSKAITANT VISAS PERKAMUMO GARANTIJAS IR SĄLYGAS, IŠREIKŠTAS, NUMANOMAS ARBA NUSTATYTAS ĮSTATYMUOSE, TAIP PAT TINKAMUMO TAM TIKRAM TIKSLUI, NUOSAVYBĖS TEISĖS IR NEPAŽEIDŽIAMUMO GARANTIJAS. JŪSŲ PATOGUMUI MICROSOFT GALI PADARYTI ĮRANKIUS IR PRIEMONES PASIEKIAMAS NAUDOTI IR (ARBA) ATSISIŲSTI KAIP PASLAUGŲ AR PROGRAMINĖS ĮRANGOS PRODUKTŲ DALĮ. MICROSOFT NIEKAIP NEUŽTIKRINA, KAD REZULTATAI AR IŠVESTIS, GAUTA TAIP NAUDOJANT BET KOKIUS TOKIUS ĮRANKIUS IR PRIEMONES, BUS TIKSLI. NAUDODAMI PASLAUGŲ ARBA MICROSOFT PROGRAMINĖS ĮRANGOS PRODUKTŲ TEIKIAMUS ĮRANKIUS IR PRIEMONES GERBKITE KITŲ ASMENŲ INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISES.

APRIBOTŲ TEISIŲ APRAŠAS. Visa Programinė įranga, atsisiųsta iš Paslaugų Jungtinėms Amerikos Valstijoms ar jų, jų agentūrų ir (arba) institucijų vardu (“JAV vyriausybė”), pateikiama su Apribotomis teisėmis. JAV valstybinių institucijų naudojimui, kopijavimui ar atskleidimui taikomi apribojimai, nurodyti DFARS 252.227-7013 straipsnio “Techninių duomenų ir kompiuterių programinės įrangos teisės” skirsnyje (c)(1)(ii) arba 48 CFR 52.227-19 straipsnio “Komercinė kompiuterių programinė įranga – apribotos teisės” skirsniuose (c)(1) ir (2), jei tai taikytina. Gamintojas yra “Microsoft Corporation”, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399.

Puslapio viršus

Pranešimas dėl šioje svetainėje esančių dokumentų

Kai kuriems dokumentams gali būti taikomos tikslios licencijos sąlygos – atskirai nuo čia esančių sąlygų. Jei yra sąlygų prieštaravimų, reikia vadovautis tiksliomis licencijos sąlygomis.

“MICROSOFT” IR (ARBA) JOS ATITINKAMI TEIKĖJAI NEGARANTUOJA INFORMACIJOS, ESANČIOS DOKUMENTUOSE IR SUSIJUSIUOSE GRAFINIUOSE ELEMENTUOSE, KURIE SKELBIAMI KAIP PASLAUGŲ DALIS, TINKAMUMO KOKIEMS NORS TIKSLAMS. VISI TOKIE DOKUMENTAI IR SUSIJĘ GRAFINIAI ELEMENTAI TEIKIAMI “TOKIE, KOKIE YRA” BE JOKIOS GARANTIJOS. “MICROSOFT” IR (ARBA) JOS ATITINKAMI TEIKĖJAI ŠIUO DOKUMENTU PANEIGIA VISAS SU ŠIA INFORMACIJA SUSIJUSIAS GARANTIJAS IR SĄLYGAS, ĮSKAITANT VISAS AIŠKIAS, NUMANOMAS AR ĮSTATYMO NUMATYTAS GARANTIJAS IR SĄLYGAS DĖL TINKAMUMO PARDUOTI, TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI, NUOSAVYBĖS TEISĖS IR NEPAŽEIDIMO. MICROSOFT IR / ARBA VISI JOS TEIKĖJAI JOKIU ATVEJU NEBUS ATSAKINGI UŽ JOKIUS SPECIALIUS, NETIESIOGINIUS AR PASEKMINIUS / BET KOKIUS KITUS NUOSTOLIUS DĖL NEGALĖJIMO NAUDOTI, DUOMENŲ AR PELNO NETEKIMO, NEATSIŽVELGIANT Į TAI, AR BUVO VEIKIAMA PAGAL SUTARTĮ, APLAIDŽIAI AR ATLIEKANT KITUS ŽALĄ SUKELIANČIUS VEIKSMUS DĖL ARBA SUSIJUSIUS SU INFORMACIJOS, GAUNAMOS IŠ PASLAUGŲ, NAUDOJIMU AR VEIKIMU.

PASLAUGOSE PUBLIKUOJAMUOSE DOKUMENTUOSE IR SUSIJUSIUOSE GRAFINIUOSE ELEMENTUOSE GALI BŪTI TECHNINIŲ NETIKSLUMŲ IR SPAUSDINIMO KLAIDŲ. Į ŠIO DOKUMENTO INFORMACIJĄ NUOLAT ĮTRAUKIAMA PAKEITIMŲ. “MICROSOFT” IR (ARBA) JOS ATITINKAMI TEIKĖJAI GALI BET KURIUO METU PATOBULINTI IR (ARBA) PAKEISTI ŠIAME DOKUMENTE APRAŠYTĄ (-US) PRODUKTĄ (-US) IR (ARBA) PROGRAMĄ (-AS).

Puslapio viršus

Pranešimai dėl šioje svetainėje esančios programinės įrangos, dokumentų ir paslaugų

MICROSOFT IR (ARBA) VISI JOS TEIKĖJAI JOKIU ATVEJU NEBUS ATSAKINGI UŽ JOKIUS SPECIALIUS, NETIESIOGINIUS AR PASEKMINIUS / BET KOKIUS KITUS NUOSTOLIUS DĖL NEGALĖJIMO NAUDOTI, DUOMENŲ AR PELNO NETEKIMO, NEATSIŽVELGIANT Į TAI, AR BUVO VEIKIAMA PAGAL SUTARTĮ, APLAIDŽIAI AR ATLIEKANT KITUS ŽALĄ SUKELIANČIUS VEIKSMUS DĖL ARBA SUSIJUSIUS SU PROGRAMINE ĮRANGA, DOKUMENTŲ ARBA INFORMACIJOS, GAUNAMOS IŠ PASLAUGŲ, NAUDOJIMU AR VEIKIMU, TAIP PAT PASLAUGOS TEIKIMU AR NEGALĖJIMU JOS TEIKTI.

Puslapio viršus

Nario paskyra, slaptažodis ir sauga

Jei kuria nors iš Paslaugų naudotis reikia atidaryti abonementą, turite įvykdyti registracijos procesą, pateikdami mums naujausią, visą ir tikslią informaciją, kai būsite paraginti atitinkamos registracijos formos. Jūs taip pat pasirinksite slaptažodį ir vartotojo vardą. Tik jūs esate visiškai atsakingi už savo slaptažodžio ir abonemento konfidencialumo išlaikymą. Be to, tik jūs visiškai atsakote už bet kokią ir visą veiklą, vykdomą jūsų abonemente. Jūs sutinkate nedelsdami pranešti “Microsoft” apie bet kokį neleistiną jūsų abonemento naudojimą ar bet kokį kitą saugos pažeidimą. “Microsoft” nebus atsakinga už jokius nuostolius, kuriuos galite patirti dėl to, kad kažkas kitas naudosis jūsų slaptažodžiu ar abonementu jums žinant ar be jūsų žinios. Visgi jūs galite būti laikomas atsakingu už nuostolius, patirtus “Microsoft” ar kitos šalies dėl to, kad kažkas kitas naudojosi jūsų abonementu ar slaptažodžiu. Niekada negalite naudotis kito asmens abonementu be abonemento savininko leidimo.

Puslapio viršus

Jokio neteisėto arba draudžiamo naudojimo

Viena iš Paslaugų naudojimo sąlygų – jūs nenaudosite Paslaugų jokiais neteisėtais ar šių sąlygų ir pranešimų uždraustais tikslais. Negalite naudoti Paslaugų jokiu būdu, kuris gali sugadinti, išjungti, perkrauti ar pakenkti kokiam nors “Microsoft” serveriui ar tinklui (-ams), sujungtam (-tiems) su bet kokiu “Microsoft” serveriu, ar trukdyti bet kokiai kitai šaliai naudotis ir mėgautis kokiomis nors Paslaugomis. Negalite bandyti gauti neleistinos prieigos prie jokių Paslaugų, kitų abonementų, kompiuterių sistemų ar tinklų, sujungtų su bet kuriuo “Microsoft” serveriu ar bet kuriomis Paslaugomis, įsibraudami į kito kompiuterio sistemą, gaudami slaptažodį ar kokiais nors kitais būdais. Negalite gauti ar bandyti gauti jokios medžiagos ar informacijos jokiomis priemonėmis, kurios nėra specialiai pasiekiamos per Paslaugas.

Puslapio viršus

Paslaugų naudojimas

Paslaugos gali apimti el. pašto paslaugas, elektroninės skelbimų lentos paslaugas, pokalbių sritis, naujienų grupes, forumus, bendruomenes, asmeninius žiniatinklio puslapius, kalendorius, nuotraukų albumus, failų spintas ir (arba) kitas pranešimų ar bendravimo priemones, sukurtas įgalinti jus bendrauti su kitais (kiekviena atskirai – “Bendravimo paslauga”, visos kartu – “Bendravimo paslaugos”). Jūs sutinkate naudoti Bendravimo paslaugas tik tinkamiems ir, kai tai taikytina, su konkrečia Bendravimo paslauga susijusiems pranešimams ir medžiagai publikuoti, siųsti ir gauti. Jūs sutinkate naudodamiesi Bendravimo paslaugomis neatlikti šių veiksmų (pateikiama kaip pavyzdys, ne kaip ribojimas): – Naudoti Bendravimo paslaugų ryšium su apklausomis, konkursais, piramidinėmis sistemomis, laiškų grandinėmis, nepageidaujamu el. paštu, pašto šiukšlių skleidimu ar bet kokiais besidubliuojančiais ar nepageidaujamais pranešimais (komerciniais ar kitokiais). – Šmeižti, piktnaudžiauti, priekabiauti, persekioti, grasinti ar kaip nors kitaip pažeisti kitų asmenų įstatymines teises (pvz., privatumo ir viešumo teises). – Publikuoti, skelbti, nusiųsti, platinti ar skleisti bet kokią netinkamą, šventvagišką, šmeižikišką, nepadorią, nešvankią ar neteisėtą temą, pavadinimą, medžiagą ar informaciją. – Nusiųsti ar kitaip padaryti pasiekiamus failus, kuriuose yra vaizdų, nuotraukų, programinės įrangos ar kitos medžiagos, kurią saugo intelektinės nuosavybės įstatymai, įskaitant (pateikiama kaip pavyzdys, ne kaip ribojimas), autoriaus teisių ir prekės ženklų įstatymus (ar privatumo ir viešumo teises), nebent jums priklauso arba jūs valdote šios medžiagos teises ar esate gavę visus reikiamus sutikimus tai daryti. – Naudoti bet kokią medžiagą ar informaciją, įskaitant vaizdus ar nuotraukas, pasiekiamą per Paslaugas bet kokiais būdais, kurie pažeidžia bet kokias kurios nors šalies autoriaus teises, prekių ženklų, patento, komercinės paslapties ar kitas nuosavybės teises. – Nusiųsti failus, kuriuose yra virusų, Trojos arklių, kirminų, delstinių bombų, atšaukimo robotų, sugadintų failų ar bet kokios kitos panašios programinės įrangos ar programų, kurios gali pakenkti kito asmens kompiuterio veikimui arba nuosavybei. – Reklamuoti ar siūlyti parduoti arba pirkti kokias nors prekes ar paslaugas bet kokiais verslo tikslais, nebent tokios Bendravimo paslaugos leidžia tokius pranešimus. – Atsisiųsti bet kokį failą, publikuojamą kito Bendravimo paslaugos vartotojo, kurio, kaip žinote ar pagrįstai turėtumėte žinoti, negalima teisėtai atkurti, rodyti, vykdyti ir (arba) platinti tokiu būdu. – Falsifikuoti arba naikinti bet kokią autoriaus teisių valdymo informaciją, pvz., autorystės priskyrimo, teisinius ar kitokius reikiamus įspėjimus, nuosavybės priskyrimo arba programinės įrangos ar kitos medžiagos, esančios nusiųstame faile, kilmės ar šaltinio žymas. – Trukdyti ar neleisti bet kuriems kitiems vartotojams naudotis ir mėgautis Bendravimo paslaugomis. – Pažeisti bet kokias elgesio taisykles ar kitas gaires, kurios gali būti taikomos bet kuriai konkrečiai Bendravimo paslaugai. – Kokiais nors būdais rinkti informaciją apie kitus asmenis, įskaitant jų el. pašto adresus. – Pažeisti kokius nors taikytinus įstatymus ar reglamentus. – Susikurti netikrą tapatybę kitiems asmenims klaidinti. – Naudoti, atsisiųsti, kaip nors kitaip kopijuoti arba teikti (tiek mokamai, tiek nemokamai) privatiems arba juridiniams asmenims bet kokius Paslaugų vartotojų katalogus ir kitą su vartotojais bei naudojimu susijusią informaciją arba jos dalį.

“Microsoft” nėra įsipareigojusi stebėti Bendravimo paslaugas. Tačiau “Microsoft” pasilieka teisę peržiūrėti Bendravimo paslaugose publikuojamą medžiagą ir savo nuožiūra pašalinti bet kokią medžiagą. “Microsoft” pasilieka teisę bet kuriuo metu dėl bet kokios priežasties nutraukti jūsų prieigą prie bet kurios arba visų Bendravimo paslaugų jūsų neįspėjusi.

“Microsoft” pasilieka teisę bet kuriuo metu atskleisti bet kokią informaciją, kurią atskleisti įmonei “Microsoft” atrodys būtina paisant galiojančių įstatymų, reglamentų, teismo procesų ir valdžios institucijų prašymų ar vien savo nuožiūra redaguoti, atsisakyti publikuoti arba pašalinti bet kokią informaciją ar medžiagą, tiek visą, tiek dalimis.

Bet kokią informaciją, kuri gali padėti identifikuoti jūsų arba jūsų vaikų tapatybę, naudodamiesi Bendravimo paslaugomis visada teikite labai apdairiai. “Microsoft” nekontroliuoja ir netvirtina jokio Bendravimo paslaugų turinio, pranešimų ar informacijos, todėl “Microsoft” aiškiai paneigia bet kokią atsakomybę ryšium su Bendravimo paslaugomis ir bet kokiais veiksmais, kylančiais dėl jūsų naudojimosi bet kuriomis Bendravimo paslaugomis. Vadovai ir prižiūrėtojai nėra įgaliotieji “Microsoft” atstovai, todėl jų pažiūros nebūtinai atspindi “Microsoft” pažiūras.

Į Bendravimo paslaugas nusiųstai medžiagai gali būti taikomi publikuojami naudojimo, atkūrimo ir (arba) skleidimo apribojimai; jei atsisiunčiate medžiagą, esate atsakinti už tokių apribojimų laikymąsi.

Puslapio viršus

Medžiaga, pateikiama įmonei “Microsoft” arba paskelbiama kurioje nors “Microsoft” svetainėje

“Microsoft” nereiškia pretenzijų į medžiagos, kurią pateikiate įmonei “Microsoft” (įskaitant atsiliepimus ir pasiūlymus) arba publikuojate, nusiunčiate, įdedate ar pateikiate bet kuriose Paslaugose ar su jomis susijusiose paslaugose, peržiūrėti viešai bendruomenei arba bet kokios viešos ar privačios bendruomenės nariams (kiekvienas atskirai – “Pateikimas”, visi bendrai – “Pateikimai”), nuosavybę. Tačiau publikuodami, nusiųsdami, įdėdami ar pateikdami (“Publikuodami”) savo Pateikimą suteikiate “Microsoft”, su ja susijusioms įmonėms ir neišvengiamiems sublicencijų turėtojams leidimą naudoti savo Pateikimą ryšium su jų interneto verslų veikimu (įskaitant, be apribojimų, visas “Microsoft” paslaugas), įskaitant, be apribojimų, licencines teises: kopijuoti, platinti, perduoti, viešai rodyti, viešai atlikti, atkurti, redaguoti, versti ir pakeisti jūsų Pateikimo formatą; publikuoti jūsų vardą ryšius su jūsų Pateikimu; teisę sublicencijuoti tokias teises bet kokiam Paslaugų teikėjui.

Kai nurodyta šiame dokumente, nebus mokama jokia kompensacija, susijusi su jūsų Pateikimo naudojimu. “Microsoft” nėra niekaip įsipareigojusi publikuoti ar naudoti jokio Pateikimo, kurį galite pateikti, ir “Microsoft” gali bet kuriuo metu savo nuožiūra pašalinti bet kokį Pateikimą.

Publikuodami Pateikimą jūs garantuojate ir pareiškiate, kad jums priklauso ar jūs kitaip valdote visas savo Pateikimo teises, kaip aprašyta šiose Naudojimo sąlygose, įskaitant, tačiau neapsiribojant, visas teises, kurių reikia Pateikimams pateikti, publikuoti, nusiųsti ar įdėti.

Be anksčiau pateiktos garantijos ir pareiškimo, Publikuodami Pateikimą, kuriame yra vaizdų, nuotraukų, paveikslėlių ar kuris visas ar jo dalis yra grafinė kitu būdu (“Vaizdai”), jūs garantuojate ir pareiškiate, kad (a) jums priklauso tokių Vaizdų autoriaus teisė, tokių Vaizdų autoriaus teisės savininkas suteikė jums leidimą naudoti tokius Vaizdus arba bet koks turinys ir (arba) vaizdai, esantys tokiuose Vaizduose, atitinka jūsų naudojimo būdą ir tikslą ir yra kitaip leidžiamas šių Naudojimo sąlygų ir Paslaugų, (b) turite reikiamas teises suteikti licencijas ir sublicencijas, aprašytas šiose naudojimo sąlygose, ir (c) kiekvienas asmuo, pavaizduotas tokiuose Vaizduose (jei tokių yra), pateikė sutikimą naudoti Vaizdus, kaip nurodyta šiose Naudojimo sąlygose, įskaitant (apteikiama kaip pavyzdys, ne kaip ribojimas) platinti, viešai rodyti ir atkurti tokius Vaizdus. Publikuodami Vaizdus suteikiate leidimą naudoti jūsų Vaizdus (a) visiems savo privačios bendruomenės nariams (nes visi tokie Vaizdai pasiekiame tokios privačios bendruomenės nariams), ir (arba) (b) viešajai bendruomenei (nes visi tokie Vaidai pasiekiami bet kurioje kitoje Paslaugų vietoje, nei privati bendruomenė), ryšium su naudojimu, leidžiamu šių Naudojimo sąlygų, bet kuriose iš Paslaugų, (įskaitant (pateikiama kaip pavyzdys, ne kaip ribojimas) daryti spaudinius ir dovanas, kuriose yra tokių Vaizdų), ir įtraukiate, be apribojimų, neišskirtinę, visame pasaulyje galiojančią neapmokamą licenciją: kopijuoti, platinti, perduoti, viešai rodyti, viešai atlikti, atkurti, redaguoti, versti ir pakeisti jūsų Vaizdų formatą nepridedant jūsų vardo prie tokių Vaizdų; teisę sublicencijuoti tokias teises bet kokiam Paslaugų teikėjui. Ankstesniais sakiniais suteiktos Vaizdų licencijos bus nutrauktos, kai visiškai pašalinsite tokius Vaizdus iš Paslaugų, jei toks nutraukimas nepaveiks jokių licencijų, suteiktų ryšium su tokiais Vaizdai prieš tai, kai visiškai pašalinsite tokius Vaizdus. Kai nurodyta šiame dokumente, nebus mokama jokia kompensacija, susijusi su jūsų Vaizdų naudojimu.

Puslapio viršus

Pranešimai dėl pareiškimų apie autoriaus teisių pažeidimą ir pareiškimų pateikimo tvarka

Vykdant JAV kodekso 17 dalies 512(c)(2) straipsnį, pranešimus apie ieškinius dėl autoriaus teisių pažeidimo reikia siųsti paskirtam paslaugų teikėjo agentui. Į JOKIAS SU ŠIA PROCEDŪRA NESUSIJUSIAS UŽKLAUSAS ATSAKYTA NEBUS.

Žr. Pranešimas dėl pareiškimų apie autoriaus teisių pažeidimą ir pareiškimų pateikimo tvarka.

Puslapio viršus

Trečiųjų šalių svetainių saitai

ŠIOS SRITIES SAITAI LEIS IŠEITI IŠ MICROSOFT SVETAINĖS. Microsoft nekontroliuoja SUSIETŲJŲ svetainiŲ. Microsoft taip pat neatsako uŽ JOKIOS SUSIETOSIOS SVETAINĖS TURINĮ, JOKIUS SUSIETOJOJE SVETAINĖJE ESANČIUS SAITUS NEI UŽ JOKIUS TOKIŲ SVETAINIŲ PAKEITIMUS AR NAUJINIMUS. MICROSOFT NEATSAKO UŽ INTERNETO TRANSLIACIJAS AR BET KOKIOS KITOS FORMOS TRANSLIACIJAS, GAUNAMAS IŠ BET KURIOS SUSIETOSIOS SVETAINĖS. MICROSOFT JUMS TEIKIA ŠIUOS SAITUS TIK DĖL PATOGUMO, IR JOKIŲ SAITŲ ĮTRAUKIMAS NEREIŠKIA, KAD MICROSOFT PATVIRTINA SVETAINĘ.

Puslapio viršus

Nepageidautinų pasiūlymų pateikimo strategija

NEI MICROSOFT, NEI JOKIE ĮMONĖS DARBUOTOJAI NEPRIIMA IR NESVARSTO NEPRAŠYTŲ IDĖJŲ, ĮSKAITANT IDĖJAS APIE NAUJAS REKLAMOS KAMPANIJAS, NAUJAS REKLAMAS, NAUJUS PRODUKTUS AR TECHNOLOGIJAS, PROCESUS, MEDŽIAGAS, RINKODAROS PLANUS AR NAUJUS PRODUKTŲ PAVADINIMUS. NESIŲSKITE JOKIŲ ORIGINALIŲ KŪRYBINIŲ ILIUSTRACIJŲ, PAVYZDŽIŲ, DEMONSTRACIJŲ AR KITŲ DARBŲ. VIENINTELIS ŠIOS STRATEGIJOS TIKSLAS – IŠVENGTI GALIMŲ NESUSIPRATIMŲ AR GINČŲ, KAI MICROSOFT PRODUKTAI AR RINKODAROS STRATEGIJOS GALI ATRODYTI PANAŠIOS Į ĮMONEI MICROSOFT PATEIKTAS IDĖJAS. TODĖL PRAŠOME NESIŲSTI SAVO NEPRAŠYTŲ IDĖJŲ NEI MICROSOFT, NEI JOKIAM MICROSOFT DARBUOTOJUI. JEI NEPAISYDAMI PRAŠYMO NESIŲSTI MUMS SAVO IDĖJŲ IR MEDŽIAGOS VIS TIEK JĄ SIŲSITE, SUPRASKITE, KAD MICROSOFT NEUŽTIKRINA, KAD JŪSŲ IDĖJOS IR MEDŽIAGA BUS VERTINAMA KAIP KONFIDENCIALI AR PRIKLAUSANTI JUMS NUOSAVYBĖS TEISĖMIS.

Puslapio viršus