„Power BI“ turinys Gamybos našumas

Šioje temoje aprašoma, kas įtraukta į „Microsoft Power BI“ turinį Gamybos našumas. Jame paaiškinta, kaip pasiekti „Power BI“ ataskaitas, ir pateikta informacija apie duomenų modelį ir objektus, naudojamus turinio paketui kurti.

Peržiūrėti

„Power BI“ turinys Gamybos našumas skirtas gamybos vadovams ar organizacijos asmenims, atsakingiems už gamybos kontrolę.

Pasitelkę įtrauktas ataskaitas galite naudodami „Power BI“ stebėti gamybos operacijų našumą vykdymo laiko, kokybės ir kaštų atžvilgiu. Ataskaitose naudojami operaciniai duomenys iš gamybos užsakymų ir paketinių užsakymų; jose pateikiamas tiek sujungtas visos įmonės gamybos metrikų rodinys, tiek pagal produktą ir išteklių paskirstytas metrikų rodinys.

„Power BI“ turinys pažymi organizacijos gebėjimą gamybą baigti laiku ir visa apimtimi. Būsimas našumas numatomas pagal gamybos planus. Išsamiose ataskaitose pateikiama detalių įžvalgų apie produktų defektus, atsiradusius gamybos metu, bei išteklių ir operacijų defektų dažnį.

Naudodami šį „Power BI“ turinį taip pat galite analizuoti gamybos nuokrypius. Gamybos nuokrypiai apskaičiuojami kaip įvertintų kaštų ir realizuotų kaštų skirtumas. Gamybos nuokrypiai skaičiuojami gamybos užsakymams ar paketiniams užsakymams pasiekus būseną Baigtas.

„Power BI“ turinyje Gamybos našumas yra duomenų, kilusių iš gamybos užsakymų ir paketinių užsakymų. Ataskaitose nėra duomenų, susijusių su „kanban‟ gamyba.

Prieiga prie „Power BI“ turinio

„Power BI“ turinys Gamybos našumas rodomas puslapyje Gamybos našumas (Gamybos kontrolė > Užklausos ir ataskaitos > Gamybos našumo analizė > Gamybos našumas).

Į „Power BI“ turinį įtrauktos metrikos

„Power BI“ turinyje Gamybos našumas pateikiama keletas ataskaitų puslapių. Kiekvieną puslapį sudaro metrikų, pavaizduotų diagramomis, plytelėmis ir lentelėmis, rinkinys.

Toliau pateikiamoje lentelėje apžvelgiamos įtrauktos vizualizacijos.

Ataskaitų puslapis Diagramos Išklotinės
Gamybos našumas
 • Gamybos atvejų skaičius pagal datą
 • Gamybos atvejų skaičius pagal produktą ir prekių grupę
 • Suplanuotų gamybos atvejų skaičius pagal datą
 • Apatiniai 10 produktų pagal įvykdymą laiku ir visa apimtimi
 • Iš viso užsakymų
 • Įvykdyta laiku ir visa apimtimi (%)
 • Nebaigta (%)
 • Anksčiau termino (%)
 • Vėluoja (%)
Defektai pagal produktą
 • Defektų dažnis (ppm) pagal datą
 • Defektų dažnis (ppm) pagal produktą ir prekių grupę
 • Pagamintas kiekis pagal datą
 • Viršutiniai 10 produktų pagal defektų dažnį
 • Defektų dažnis (ppm)
 • Defektų kiekis
 • Bendras kiekis
Defektų tendencija pagal produktą Defektų dažnis (ppm) pagal pagamintą kiekį Defektų dažnis (ppm)
Defektai pagal išteklių
 • Defektų dažnis (ppm) pagal datą
 • Defektų dažnis (ppm) pagal išteklių ir teritoriją
 • Defektų dažnis (ppm) pagal operaciją
 • Viršutiniai 10 išteklių pagal defektų dažnį
Defektų kiekis
Defektų tendencija pagal išteklių Defektų dažnis (ppm) pagal apdorotą kiekį
Gamybos nuokrypiai įkainojant užduočių užsakymus
 • Gamybos nuokrypis pagal datą ir išlaidų grupės tipą
 • Gamybos nuokrypis pagal teritoriją ir išlaidų grupės tipą
 • Viršutiniai 10 produktų su nepalankiu gamybos nuokrypiu
 • Viršutiniai 10 nepalankių gamybos nuokrypių pagal išteklių
 • Realizuota savikaina
 • Gamybos nuokrypis
 • Gamybos nuokrypis (%)

Duomenų modelio ir objektų supratimas

Tolesni duomenys naudojami „Power BI“ turinio Gamybos našumas ataskaitų puslapiuose. Šie duomenys pateikiami sujungtais matavimo vienetais, paskirstytais objektų saugykloje. Objektų saugykla yra „Microsoft SQL Server“ duomenų bazė, optimizuota analizei atlikti. Norėdami daugiau sužinoti apie objektų saugyklą, žr. „Power BI“ integravimas su objektų saugykla.

Tolesnėje lentelėje parodyti pagrindiniai agreguoti matavimo vienetai, naudojami kaip „Power BI“ turinio pagrindas.

Objektas Pagrindiniai agreguoti matavimo vienetai „Finance and Operations“ duomenų šaltinis Laukas
CostCalculation CostAmount ProdCalcTransExpanded CostAmount
CostCalculation CostMarkup ProdCalcTransExpanded CostMarkup
CostCalculation ActualCostAmount ProdCalcTransExpanded RealCostAmount
CostCalculation RealCostAdjustment ProdCalcTransExpanded RealCostAdjustment
RouteTransactions ErrorQuantity ProdRouteTransExpanded QtyError
RouteTransactions GoodQuantity ProdRouteTransExpanded QtyGood
ProductionOrder DaysDelayed ProdTableExpanded DaysDelayed
ProductionOrder LeadTime ProdTableExpanded LeadTime
ProductionOrder PlannedLeadTime ProdTableExpanded PlannedLeadTime
ProductionOrder ProductionOrderCount ProdTableExpanded
CoproductCostCalculation CoproductCostAmount PmfCoByProdCalcTransExpanded CostAmount
CoproductCostCalculation CoproductCostMarkup PmfCoByProdCalcTransExpanded CostMarkup
CoproductCostCalculation CoproductRealCostAdjustment PmfCoByProdCalcTransExpanded RealCostAdjustment
CoproductCostCalculation CoproductActualCostAmount PmfCoByProdCalcTransExpanded RealCostAmount

Šioje lentelėje parodyta, kaip pagrindiniai sujungti matavimo vienetai naudojami kuriant kelis skaičiuojamus matus turinio duomenų rinkinyje.

Mato vnt. Kaip matas apskaičiuojamas
Gamybos nuokrypis, % SUM('Production variance'[Production variance]) / SUM('Production variance'[Estimated cost])
Visi suplanuoti užsakymai COUNTROWS('Planned production order')
Anksčiau COUNTROWS(FILTER('Planned production order', 'Planned production order'[Scheduled end date] < 'Planned production order'[Requirement date]))
Vėluoja COUNTROWS(FILTER('Planned production order', 'Planned production order'[Scheduled end date] > 'Planned production order'[Requirement date]))
Laiku COUNTROWS(FILTER('Planned production order', 'Planned production order'[Scheduled end date] = 'Planned production order'[Requirement date]))
Laiku (%) IF ( 'Planned production order'[On-time] <> 0, 'Planned production order'[On-time], IF ('Planned production order'[All planned orders] <> 0, 0, BLANK()) ) / 'Planned production order'[All planned orders]
Atlikta COUNTROWS(FILTER('Production order', 'Production order'[Is RAF'ed] = TRUE))
Defektų dažnis (ppm) IF( 'Production order'[Total quantity] = 0, BLANK(), (SUM('Production order'[Defective quantity]) / 'Production order'[Total quantity]) * 1000000)
Vėluojančios gamybos koeficientas 'Production order'[Late #] / 'Production order'[Completed]
Anksčiau termino ir visa apimtimi COUNTROWS(FILTER('Production order', 'Production order'[Is in full] = TRUE && 'Production order'[Is early] = TRUE))
Anksčiau termino # COUNTROWS(FILTER('Production order', 'Production order'[Is early] = TRUE))
Anksčiau termino (%) IFERROR( IF('Production order'[Early #] <> 0, 'Production order'[Early #], IF('Production order'[Total orders] = 0, BLANK(), 0)) / 'Production order'[Total orders], BLANK())
Nebaigta COUNTROWS(FILTER('Production order', 'Production order'[Is in full] = FALSE && 'Production order'[Is RAF'ed] = TRUE))
Nebaigta (%) IFERROR( IF('Production order'[Incomplete] <> 0, 'Production order'[Incomplete], IF('Production order'[Total orders] = 0, BLANK(), 0)) / 'Production order'[Total orders], BLANK())
Vėluoja 'Production order'[Is RAF'ed] = TRUE && 'Production order'[Delayed value] = 1
Anksčiau termino 'Production order'[Is RAF'ed] = TRUE && 'Production order'[Days delayed] < 0
Visa apimtimi 'Production order'[Good quantity] >= 'Production order'[Scheduled quantity]
Paskelbta kaip baigta 'Production order'[Production status value] = 5 || 'Production order'[Production status value] = 7
Vėluoja ir visa apimtimi COUNTROWS(FILTER('Production order', 'Production order'[Is in full] = TRUE && 'Production order'[Is delayed] = TRUE))
Vėluoja # COUNTROWS(FILTER('Production order', 'Production order'[Is delayed] = TRUE))
Vėluoja (%) IFERROR( IF('Production order'[Late #] <> 0, 'Production order'[Late #], IF('Production order'[Total orders] = 0, BLANK(), 0)) / 'Production order'[Total orders], BLANK())
Įvykdyta laiku ir visa apimtimi COUNTROWS(FILTER('Production order', 'Production order'[Is in full] = TRUE && 'Production order'[Is delayed] = FALSE && 'Production order'[Is early] = FALSE))
Įvykdyta laiku ir visa apimtimi (%) IFERROR( IF('Production order'[On-time & in full] <> 0, 'Production order'[On-time & in full], IF('Production order'[Completed] = 0, BLANK(), 0)) / 'Production order'[Completed], BLANK())
Iš viso užsakymų COUNTROWS('Production order')
Bendras kiekis SUM('Production order'[Good quantity]) + SUM('Production order'[Defective quantity])
Defektų dažnis (ppm) IF( 'Route transactions'[Processed quantity] = 0, BLANK(), (SUM('Route transactions'[Defective quantity]) / 'Route transactions'[Processed quantity]) * 1000000)
Defektų koeficientas (mišr.) (ppm) IF( 'Route transactions'[Total mixed quantity] = 0, BLANK(), (SUM('Route transactions'[Defective quantity]) / 'Route transactions'[Total mixed quantity]) * 1000000)
Apdorotas kiekis SUM('Route transactions'[Good quantity]) + SUM('Route transactions'[Defective quantity])
Bendrasis mišrus kiekis SUM('Production order'[Good quantity]) + SUM('Route transactions'[Defective quantity])

Tolesnėje lentelėje parodytos pagrindinės dimensijos, naudojamos kaip filtrai agreguotiems matavimo vienetams segmentuoti, kad būtų galima pasiekti didesnio detalumo ir gauti gilesnių analitinių įžvalgų.

Objektas Atributų pavyzdžiai
Data, kada paskelbta baigtu Baigimo (RAF) datos, mėnesio ir metų poslinkis
Pabaigos data Pabaigos mėnesio poslinkis ir mėnuo
Poreikio data Poreikio datos mėnesio poslinkis ir poreikio data
Maršruto operacijos data Maršruto operacijos mėnesio poslinkis ir data
Vietos Teritorijos ID, teritorijos pavadinimas, apskritis ir miestas
Objektai ID ir pavadinimas
Ištekliai Ištekliaus ID, ištekliaus pavadinimas, ištekliaus tipas ir išteklių grupė
Produktai Produkto numeris, produkto pavadinimas, prekės ID ir prekių grupė