„Power BI“ turinys Pardavimo ir pelningumo našumas

Šioje temoje aprašoma, kas įtraukta į „Microsoft Power BI“ turinį Pardavimo ir pelningumo našumas. Jame paaiškinta, kaip pasiekti „Power BI“ ataskaitas, ir pateikta informacija apie duomenų modelį ir objektus, naudojamus turinio paketui kurti.

Peržiūrėti

„Power BI“ turinys Pardavimo ir pelningumo našumas buvo sukurtas tam, kad pardavimo vadovai galėtų stebėti pagrindines pardavimo metrikas – įplaukas, bendrąjį pelną ir pelno maržas. Jame naudojami pardavimo operacijų duomenys ir pateikiamas tiek sujungtas visos įmonės pardavimo skaičių rodinys, tiek klientų ir produktų pardavimo našumo analizė.

Ataskaitose perteikiama, kaip laikui bėgant kinta įplaukų ir pelno augimas. Todėl ataskaitas galima naudoti norint vadovus įspėti apie teigiamas ir neigiamas atskirų klientų ir produktų tendencijas. Be to, diagramomis vienų su kitais lyginamos skirtingų produktų kategorijų ir klientų grupių įplaukos bei pelningumas. Todėl kategorijų ir regionų vadovai gali nustatyti atsiliekančiuosius ir pirmaujančiuosius. Galiausiai išsamioje ataskaitoje atskiro kliento įplaukos lyginamos su pelno marža. Todėl klientų vadovai turi duomenimis pagrįstas pagrindą, kurį naudodami gali savo pardavimo ir rinkodaros pastangas derinti pagal kiekvieno kliento profilį.

Naudodami turinį Pardavimo ir pelningumo našumas pardavimo vadovai pardavimo našumą gali analizuoti tolesniais būdais.

  • Įplaukos, metinės iki datos (pagal klientų grupę ir atskirus klientus, pardavimo kategorijas, atskirus produktus ir regionus)
  • Įplaukų pasikeitimas, metams bėgant (pagal klientų regionus ir pardavimo kategorijas)

Pelningumą galima analizuoti tolesniais būdais.

  • bruto pelną ir pelno maržą (pagal klientų grupes ir produkto pardavimo kategorijas);
  • bruto pelno pokytį, metams bėgant;
  • kliento pelningumą (pagal įplaukas, lyginant su marža).

Prieiga prie „Power BI“ turinio

„Power BI“ turinys Pardavimo ir pelningumo našumas rodomas puslapyje Pardavimo ir pelningumo našumas (Pardavimas ir rinkodara > Užklausos ir ataskaitos > Pardavimo efektyvumo analizė > Pardavimo ir pelningumo našumas).

Į „Power BI“ turinį įtrauktos metrikos

„Power BI“ turinio pakete Pardavimo ir pelningumo našumas yra ataskaita, sudaryta iš metrikų rinkinio. Šios metrikos vaizduojamos kaip diagramos, plytelės ir lentelės Toliau pateiktoje lentelėje pateikiama turinio vizualizacijų apžvalga.

Ataskaitų puslapis Diagramos Išklotinės
Įplaukos pagal klientą 10 svarbiausių klientų pagal įplaukas Bendros įplaukos
Bendros įplaukos pagal kliento grupę Įplaukų augimas bėgant metams
Vidutinės kliento įplaukos pagal kliento grupę Bruto marža
Įplaukos ir bruto pelnas pagal kliento grupę
Įplaukos pagal produktą Įplaukos ir bruto pelnas pagal pardavimo kategoriją Iš viso # produktų
10 svarbiausių produktų pagal įplaukas Bendras skaičius aktyvių produktų ir procentais nuo bendros sumos
Bendros įplaukos pagal pardavimo kategoriją Produktų, sudarančių 80 % įplaukų, skaičius
Įplaukos pagal laikotarpį* Įplaukos pagal mėnesį Įplaukų augimas bėgant metams
Paskutinių įplaukų nuokrypis, bėgant metams Įplaukų augimas bėgant metams %
Bendras pardavimų nuokrypis pagal kliento regioną
Įplaukos pagal vietą Pardavimo įplaukos pagal miestą
Įplaukų augimas bėgant metams %
Pardavimo įplaukos pagal regioną
Kliento pelningumas Bruto marža, lyginant su įplaukomis, pagal klientą Bruto pelnas, bruto marža, įplaukų augimas bėgant metams
Pelningumo analizė Įplaukos ir bruto pelnas pagal mėnesį
15 svarbiausių klientų pagal bruto maržą
Bruto pelnas pagal mėnesį, bėgant metams

* įplaukos šiais ir praėjusiais metais ir augimas pagal pardavimo kategoriją.

Duomenų modelio ir objektų supratimas

Tolesniais duomenimis pildoma „Power BI“ turinio Pardavimo ir pelningumo našumas ataskaita. Šie duomenys pateikiami sujungtais matavimo vienetais, paskirstytais objektų saugykloje. Objektų saugykla yra „Microsoft SQL Server“ duomenų bazė, optimizuota analizei atlikti. Daugiau informacijos žr. temoje „Power BI“ integravimo su objekto parduotuve apžvalga.

Agreguoti matavimo vienetai šiame turinyje yra agreguotų matavimo vienetų, kurie buvo pasiekiami „Microsoft Dynamics AX 2012“ ir „Microsoft Dynamics AX 2012 R3“ pardavimo kube, subrinkinys. Norint agreguotus kubo matavimo vienetus paruošti objektų saugykloje, juos reikia padaryti visuotinai įdiegiamus. Išsamesnės informacijos žr. tinklaraščio įraše „Power BI“ integravimas su objekto parduotuve programoje „Dynamics“ pateiktą procedūrą, kaip perkelti agreguotus matavimo vienetus į kitą vietą objekto parduotuvėje.

Kaip turinio pagrindas naudojami šie pagrindiniai agreguoti objekto Sąskaitos faktūros eilutės matavimo vienetai.

Objektas Pagrindiniai agreguoti matavimo vienetai „Dynamics 365“ duomenų šaltinis Laukas aprašymas
SF eilutės Įplaukos CustInvoiceTrans SUM(LineAmountMST) Suma, išreikšta apskaitos valiuta.
Parduotų prekių savikaina InventTrans SUM(CostAmountPosted + CostAmountAdjustment) Išlaidų sumos ir koregavimo suma.
Komisinių eilutės suma – apskaitos valiuta CustInvoiceTrans SUM(CommissAmountMST) Komisinių suma, išreikšta apskaitos valiuta.

Tolesnėje lentelėje parodyti pagrindiniai agreguoti objekto Sąskaitos faktūros eilutės matavimo vienetai, kurie naudojami kuriant kelis apskaičiuojamus matus turinio duomenų rinkinyje.

Mato vnt. Skaičiavimas
Bendrasis pelnas SUM(įplaukos – PPK – komisiniai – PVM (įtrauktas į kliento SF eilutės sumą))
Bruto marža SUM(bruto pelnas / (įplaukos - PVM (įtrauktas į kliento SF eilutės sumą)))
Praėjusių metų įplaukos Praėjusių metų įplaukos = CALCULATE(SUM('SF eilutės'[įplaukos]), SAMEPERIODLASTYEAR(datos[data])

Tolesnės pagrindinės pardavimo kubo dimensijos naudojamos kaip filtrai agreguotiems matavimo vienetams segmentuoti, kad būtų galima pasiekti didesnio detalumo ir gauti gilesnių analitinių įžvalgų.

Objektas Atributų pavyzdžiai
Klientai Klientų grupės, klientų regionai, adresai, rinka
Produktai Produkto numeris, produkto pavadinimas, prekių grupių pavadinimas
Pardavimo kategorijos Pardavimo kategorijų pavadinimai
Juridiniai subjektai Juridinių subjektų pavadinimai
Datos Datos

Pagal numatytuosius parametrus turinyje rodomi esamų kalendorinių metų duomenys. Tačiau ataskaitos filtrų skyriuje datos filtrą galima pakeisti. Taip pat galite pakeisti įmonės filtrą.