Perkėlimas iš „Dynamics CRM“ (vietinės) į „Dynamics 365“

„Microsoft“ teikia pagalbą norint perkelti savo „Dynamics CRM“ (vietinę) duomenų bazę į „Dynamics 365“ ir „Microsoft Dataverse“. Teikiame pagalbą pasitelkdami įvairius įrankius ir dokumentaciją bei atlikdami konfigūracijos užduotis, kai to reikia, ir kai tai yra tikslinga. Tuo gali pasinaudoti visi klientai, turintys teisę naudoti „Dynamics 365“ paslaugas, ir kurie yra pakviesti į šią programą.

„FastTrack“ centro nauda apima pagalbą perkeliant šaltinio aplinką į „Dynamics 365“ ir „Dataverse“.

Pastaba

 • Per „FastTrack“ paslaugas perkeliamus duomenis galima perkelti, įrašyti ir apdoroti bet kurioje vietoje, kur „Microsoft“ turi savo infrastruktūrą (išskyrus atvejus, galiojančius jūsų konkrečiam „FastTrack“ pritaikymui). „FastTrack“ paslaugos nėra sukurtos ar skirtos duomenims, kuriems taikomi ypatingi teisiniai ar įstatyminiai reikalavimai.
 • Norint atlikti perkėlimą, jūsų šaltinio aplinka turi būti „Dynamics CRM 2011“, „Dynamics CRM 2013“, „Dynamics CRM 2015“ arba „Dynamics CRM 2016“ versijos, o „SQL Server“ turi būti „SQL Server 2008“, „SQL Server 2012“, „SQL Server 2014“ arba „SQL Server 2016“ versijos. „Dynamics CRM“ ir „SQL Server“ versijos turi būti suderintos su dokumentais patvirtintais palaikomumo pareiškimais.
 • Nenumatytos problemos (įskaitant, bet neapsiribojant, nenuskaitomus ar sugadintus elementus šaltinio aplinkoje) gali neleisti perkelti kai kurių elementų.
 • Klientas yra atsakingas už tai, kad būtų atliktas nepalaikomų tinkinimų arba SQL serverio lygio keitimų, dėl kurių duomenų bazė negali būti perkelta šiuo metodu, perkėlimas arba jie būtų ištaisyti.

Toliau pateiktoje lentelėje nurodyta, kokia turėtų būti jūsų dabartinė šaltinio aplinka, kad būtų galima atlikti perkėlimą.

Veikla Reikalavimas šaltinio aplinkai
„Dynamics 365 (online)“ perkėlimas Palaikomos „Dynamics CRM“ (vietinės) versijos – „Dynamics CRM 2011“, „Dynamics CRM 2013“, „Dynamics CRM 2015“, „Dynamics CRM 2016“.
Palaikomos „SQL Server“ versijos – „SQL Server 2008“, „SQL Server 2012“, „SQL Server 2014“, „SQL Server 2016“.
„Dynamics CRM“ ir „SQL Server“ versijos turi būti suderintos su dokumentais, patvirtintais versijos palaikomumo pareiškimais.
„SQL Server“ duomenys turi būti tik viename .mdf ir viename .ldf faile.
Vartotojai priklauso vienam domenui.
Pradėjus perkėlimo projektą bus pritaikytos kitos būtinosios „SQL Server“ sąlygos. Jos gali būti tvarkomos vykdant perkėlimą.

Perkėlimas į „Microsoft Dataverse“

Įjunkite norėdami perkelti

Jei savo duomenis perkeliate per „Microsoft“, galime suteikti rekomendacijų, kaip perkėlimui parengti „Microsoft Dataverse“ ir šaltinio aplinką. Atsižvelgiant į šaltinį, galime atlikti įvairius parengiamuosius veiksmus. Teikiame pagalbą naudodami įvairius įrankius ir dokumentaciją bei atlikdami konfigūracijos užduotis, kai to reikia, ir kai tai yra tikslinga.

Norėdami atlikti kai kuriuos veiksmus, turėsite „Microsoft“ suteikti tinkamą prieigą ir teises.

Perkėlimo strategija ir veiksmai

 • Techninis perkėlimas organizuojamas naudojant įrankius, nuomojamus „Dynamics 365 Lifecycle Services“ portale. „Microsoft“ suteiks jums prieigą prie „Dynamics 365 Lifecycle Services“ portalo pagal sutarties naudoti perkėlimo įrankius perkėlimo procesui valdyti sąlygas.
 • Visiems perkėlimams reikia tinkamos prieigos prie šaltinio aplinkos ir teisių ją naudoti.

Galutinė būsena

Po perkėlimo paketo, numatoma tokia galutinė būsena:

 • „Dynamics CRM“ aplinka perkelta iš tinkamai suplanuotų ir tinkamų šaltinio aplinkos šaltinių į „Microsoft Dataverse“.
 • Ataskaita apie perkėlimo aplinką, kurią po perkėlimo pateikia „Microsoft“.

Atlikus visus perkėlimus, numatoma toliau nurodyta galutinė būsena:

 • Duomenys iš tinkamo šaltinio CRM perkelti į Microsoft Dataverse, kaip nurodyta toliau pateiktoje lentelėje.
 • Kokio tipo duomenys turi būti perkeliami, priklauso nuo šaltinio aplinkos, kaip nurodyta toliau pateiktoje lentelėje.
Šaltinio aplinka Perkėlimo tipas Kas bus perkeliama Kas nebus perkeliama
„Dynamics CRM“ (vietinė) Naujinimas ir perkėlimas Visi duomenys Atjungti vartotojai nebus perkeliami.
Nuosavybė Integracijos kodas neperkeltas.
Bendrinimas Integracijos neperkeltos.
Tikrinimo istorija „Outlook“ sinchronizavimas.
Metaduomenys „Exchange“ sinchronizavimas.

Vykstant perkėlimui, „Microsoft“ atlieka tokius veiksmus:

 • Vykdo apžvalginį seminarą apie perkėlimą, apimantį pasirinkto perkėlimo scenarijaus procesą ir metodą.
 • Suteikia būtinąsias vertinimo ir perkėlimo įrankių sąlygas, atsižvelgiant į scenarijų.
 • Suteikia būtinąsias sąlygas perkėlimo komandos prieigai prie šaltinio ir paskirties aplinkos, kad būtų galima vykdyti vertinimą ir perkėlimą.
 • Suteikia klientams prieigą prie „Dynamics 365 Lifecycle Services“ portalo ir perkėlimo iš „Dynamics CRM On-premises“ į „Dynamics 365 Online“ perkėlimo įrankį pagal naudojimo šiam tikslui sąlygas.
 • Padeda vykdyti vertinimą ir naudoti perkėlimo įrankius (jei taikoma).
 • Sukonfigūruoja perkėlimo infrastruktūrą rengiantis perkelti turinį (kai reikia).
 • Atlieka ribotą bandomąjį perkėlimą, kad patikrintų perkėlimo infrastruktūrą ir būtinąsias sąlygas.
 • Atlieka vieną pilotinį perkėlimą prieš perkeldama CRM perkėlimą.
 • Teikia pagalbą dėl perkėlimo planavimo pasirinktam scenarijui.
 • Padeda įvertinti perkėlimo problemų rimtumą ir teikia rekomendacijas dėl jų ištaisymo galimybių.
 • Suteikia galutinę kiekvieno perkėlimo ataskaitą.
 • Teikia pagalbą atlikus perkėlimą, kai vyksta vartotojo priėmimo bandymas – tai galioja iki penkių dienų po perkėlimo baigimo.

Vykstant perkėlimui, jūs atliekate tokius veiksmus:

 • Teikiate vertinimo ir perkėlimo veiksmams rekomenduojamus projekto išteklius. Jie apima toliau nurodytas sritis.
  • Projekto valdymą.
  • Vartotojo priėmimo bandymus (UAT).
  • Administratorius, atsakingus už šaltinio ir paskirties turinio platformas.
 • Teikiate būtinąsias vertinimo ir perkėlimo veiksmų infrastruktūros sąlygas (jei reikia).
 • Suteikiate prieigą ir teises naudoti šaltinio ir paskirties aplinkas „Microsoft“ personalui, kad jis galėtų vykdyti perkėlimo veiksmus (jei reikia).
 • Atliekate vertinimo duomenų rinkimo veiksmus (jei taikoma).
 • Atliekate taisymo veiksmus, nurodytus „FastTrack“ taisymo ataskaitoje (jei taikoma).
 • Suteikiate perkėlimo grafiką naudodami „FastTrack“ šablonus ir gaires.
 • Vykdote perkėlimo kokybės užtikrinimą ir vartotojo priėmimo bandymą.
 • Vykdote taisymą po perkėlimo (jei taikoma).
 • Planuojate ir įgyvendinate pokyčių valdymą bei vartotojų ryšius (jei taikoma).
 • Administruojate ir konfigūruojate bet kokius pokyčius šaltinio sistemai ir įrenginiams, kurių reikia vertinimo ir perkėlimo veiksmams sėkmingai užbaigti.

Pastaba

Perkėlimams naudojamos tik tos paskyros, kurios atitinka saugumo reikalavimus, nurodytus vykdant prisijungimą. Jei tokių paskyrų nenaudojate, perkėlimas gali vėluoti.