Teisės į išmoką taisyklių ir strategijų nustatymas

Taikoma šioms „Dynamics 365“ programoms:
„Human Resources“

Šioje temoje parodyta, kaip galite sukurti teisių į išmoką taisykles ir politiką bei priskirti taisykles išmokoms.

Sukurti išmokų tinkamumo strategijos taisyklių tipą

 1. Eikite į Žmogiškieji ištekliai > Išmokos > Teisės > Politikos taisyklių tipai teisėms į išmokas.
 2. Pasirinkite Naujas.
 3. Laukelyje Taisyklės pavadinimas įveskite vertę.
 4. Lauke Aprašas įveskite reikšmę.
 5. Laukelyje Užklausos pavadinimas rinkitės iškrentantį meniu mygtuką, kad atvertumėte paiešką.
 6. Šiame sąraše pasirinkite nuorodą pasirinktoje eilutėje.
 7. Pasirinkite Įrašyti.
 8. Uždarykite puslapį.

Išmokos tinkamumo strategija

 1. Eikite į Žmogiškieji ištekliai > Išmokos > Teisės > Teisių į išmokas politikos.
 2. Pasirinkite esamą išmokų strategiją.
 3. Šiame sąraše pasirinkite nuorodą pasirinktoje eilutėje.
 4. Įjunkite plėtinį Politnės organizacijos skyriuje. Galite įtraukti ar pašalinti bet kurią norimą organizaciją, kurią norite įtraukti į politiką.
 5. Išplėskite arba sutraukite sekciją Strategijos taisyklės.
 6. Sąraše raskite politikos taisyklę, kurią sukūrėte anksčiau.
 7. Pasirinkite Kurti strategijos taisyklę.
 8. Laukelyje Įsigaliojimo data įveskite datą, nuo kurios įsigalios jūsų politika.
  • Nustatydami įsigaliojimo pabaigos datas galėsite atlikti keitimus ateityje politikos taisyklėms tam, kad nebereikėtų grįžti į politiką, kai norėsite pradėti keitimų įsigaliojimą.
 9. Jei reikia, įtraukite sąlygą Įtraukti sąlygą į laukelį.
  • Pavyzdžiui, jei norite, kad taisyklė būtų tiakoma tik prekybos vadovams, galite sukurti sąlygą sakančią: Kai pareigų aprašas yra lygus pardavimo vadovui. Galite įtraukti kelis pareiškimus kartu su taisykle.
 10. Pasirinkite Gerai.
 11. Uždarykite puslapį.

Priskirti išmokai taisyklę

 1. Eikite į Žmogiškieji ištekliai > Išmokos > Išmokos.
 2. Sąraše raskite ir pasirinkite norimą įrašą.
 3. Šiame sąraše pasirinkite nuorodą pasirinktoje eilutėje.
 4. Išplėskite ar sutraukite Teisių taisyklės skyrių.
 5. Pasirinkite Redaguoti.
 6. Laukelyje Teisės rinkitės taisyklę.
 7. Laukelyje Taisyklės tipas rinkitės anksčiau sukurtą taisyklę.
 8. Šiame sąraše pasirinkite nuorodą pasirinktoje eilutėje.
 9. Pasirinkite Įrašyti.
 10. Uždarykite formą.