Aptarnavimo intervalai

Svarbu

„Dynamics 365 for Finance and Operations“ išplėsta į specialias programas, skirtas padėti valdyti konkrečias verslo funkcijas. Daugiau informacijos apie šiuos pakeitimus žr. „Dynamics 365“ licencijavimo vadove.

Aptarnavimo sutarties intervalas nurodo dažnumą, kokiu kuriamos aptarnavimo sutarčių eilučių aptarnavimo užsakymo eilutės, kai automatiškai kuriate aptarnavimo užsakymus.

Kai automatiškai kuriate aptarnavimo užsakymus, aptarnavimo užsakymo eilutės kuriamos pagal intervalą, kurį nurodėte aptarnavimo sutarties eilutėje, nuo sutarties eilutės pradžios datos.

Jei puslapyje Aptarnavimo sutartys esančios aptarnavimo sutarties eilutės laukas Intervalas yra tuščias, eilutė yra vienkartinis įvykis, ir ji nenaudojama pakartotinai kurti aptarnavimo užsakymams.

Pavyzdys

Šis pavyzdys iliustruoja, kaip aptarnavimo intervalas paveiks aptarnavimo sutarties eilutes ir aptarnavimo užsakymo eilutes aptarnavimo užsakyme.

Aptarnavimo sutarties kūrimas

Pirma, sukurkite aptarnavimo sutartį ir nustatykite parinkties Jungti aptarnavimo užsakymus kriterijų Pagal aptarnavimo sutartį.

 1. Spustelėkite Aptarnavimo sutartys
 2. Veiksmų srityje, skirtuke Aptarnavimo sutartis, grupėje Nauja spustelėkite Aptarnavimo sutartis, kad sukurtumėte naują aptarnavimo sutartį.
 3. Įveskite aprašymą, lauke Projekto ID pasirinkite projektą ir įveskite datą lauke Pradžios data.
 4. Lauke Jungti aptarnavimo užsakymus pasirinkite Pagal aptarnavimo sutartį.

Dabar sukūrėte tokią aptarnavimo sutartį:

Projektas Pradžios data
Jūsų projektas Jūsų nurodyta projekto data. Šiame pavyzdyje naudojama dabartinė data.

Aptarnavimo sutarties eilutės kūrimas

Po to sukurkite aptarnavimo sutarties eilutę, kurios operacijos tipas yra Valanda.

Norėdami baigti šią pavyzdžio dalį, puslapyje Aptarnavimo intervalai turite sukurti 10 dienų aptarnavimo intervalą.

 1. Pasirinkite ką tik sukurtą aptarnavimo sutartį.
 2. „FastTab“ skirtuke Eilutės spustelėkite mygtuką Pridėti, kad sukurtumėte naują eilutę apatinėje puslapio Aptarnavimo sutartys srityje.
 3. Lauke Operacijos tipas pasirinkite Valanda.
 4. Lauke Darbininkas pasirinkite darbininką, kuris atliks aptarnavimą.
 5. Lauke Aptarnavimo intervalas pasirinkite 10 dienų intervalą.

Ką tik sukūrėte tokią aptarnavimo sutarties eilutę su tokia informacija:

Operacijos tipas Pradžios data Paslaugos intervalas
Valanda Dabartinė data. Kas 10 dienų
Darbuotojas Darbininkas, atliksiantis aptarnavimą.

Eilutėje nenurodytas joks laiko langas.

Suplanuotų aptarnavimo užsakymų kūrimas

Dabar galite kurti suplanuotus aptarnavimo užsakymus ir aptarnavimo užsakymų eilutes kitam mėnesiui.

 1. Puslapyje Aptarnavimo sutartys, Veiksmų srityje, skirtuke Pristatyti spustelėkite Suplanuoti aptarnavimo užsakymai.
 2. Puslapyje Aptarnavimo užsakymų kūrimas esančiame lauke Nuo kada įveskite dabartinę datą, o lauke Iki kada – datą, kuri yra už vieno mėnesio nuo dabartinės datos.
 3. Slankiklį Valanda nustatykite į padėtį Taip.
 4. Spustelėkite Gerai.

Aptarnavimo užsakymas nepriskirtas grupei (grupavimą nurodo pasirinktis Pagal aptarnavimo sutartį lauke Jungti aptarnavimo užsakymus), vienam aptarnavimo užsakymui sukuriama viena aptarnavimo užsakymo eilutė.

Sukurti aptarnavimo užsakymai

Sukurtos trys aptarnavimo užsakymo eilutės patenka į laiko ribas, kurias nurodėte dialogo lange Aptarnavimo užsakymų kūrimas. Aptarnavimo užsakymo eilutes galite peržiūrėti puslapyje Aptarnavimo sutartys (Veiksmų sritis > skirtukas Pristatyti >mygtukas Peržiūrėti).

Aptarnavimo intervalų nustatymas