Verslo vieneto priskyrimas kitam pirminiam verslui

Norėdami pritaikyti pakeitimus savo verslo poreikiams, galite verslo vienetui priskirti kitą pirminį verslą. Iš naujo priskyrus verslo vienetą, visi antriniai verslo vienetai priskiriami iš naujo kartu su juo.

  1. „Microsoft Power Platform” administravimo centre pasirinkite aplinką.

  2. Pasirinkite Nustatymai > Vartotojai + teisės > Verslo vienetai.

  3. Pažymėkite verslo vienetą, kurio nustatymus norite pakeisti.

  4. Veiksmų įrankių juostoje pasirinkite Daugiau veiksmų > Keisti pirminį verslą.

  5. Dialogo lango Keisti pirminį verslą teksto lauke „Naujas pirminis verslas“ įveskite pirminio verslo, kuriam norite priskirti verslo vienetą, pavadinimą ar jo dalį, tada pasirinkite piktogramą Spustelėkite norėdami pažymėti naujo pirminio verslo reikšmę Peržvalgos mygtukas.

  6. Pažymėkite pirminio verslo, kuriam norite priskirti verslo vienetą, įrašą, tada spustelėkite Gerai.

Taip pat žr.

Prieigos prie duomenų valdymas
Svetainės kūrimas arba redagavimas