Komandos šablono kūrimas norint valdyti automatiškai sukurtų komandų prieigos teises

Komandos šabloną gali naudoti objektai, įgalinti automatiškai kurti prieigos komandas. Komandos šablone prie objekto įrašo reikia nurodyti objekto tipą ir prieigos teises. Pvz., galima sukurti kliento objekto komandos šabloną ir prie kliento įrašo nurodyti prieigos teises, leidžiančias skaityti, rašyti ir bendrinti, suteikiamas komandos nariams, kai automatiškai sugeneruojama komanda. Sukūrus komandos šabloną, reikia pritinkinti pagrindinę objekto formą, kad joje būtų naujas komandos šablonas. Kai tinkinimai publikuojami, prieigos komandos šablonas kaip sąrašas įtraukiamas į visas nurodyto objekto įrašų formas. Pvz., galima sukurti kliento objekto komandos šabloną, kurio pavadinimas „Pardavimo komanda“. Visose kliento įrašų formose bus rodomas sąrašas pavadinimu „Pardavimo komanda“. Naudojant šį sąrašą galima įtraukti komandos narių arba juos pašalinti.

Prieigos komandų objekto įjungimas

Šie parametrai pateikiami „Microsoft Power Platform” administravimo centre, perėjus į Aplinkos > [pasirinkti aplinką] > Parametrai > Vartotojo + teisės > Komandos.

Įsitikinkite, kad turite sistemos administratoriaus ar sistemos pritaikymo specialisto saugos vaidmenį arba lygiavertes teises.

Patikrinkite savo saugos vaidmenį.

 1. Pasirinkite aplinką ir eikite į Parametrai > Vartotojo + teisės > Komandos.

 2. Pasirinkite komandos žymės langelį.

 3. Komandų juostoje pasirinkite Daugiau komandų (...).

 4. Pasirinkite Tinkinti objektą.

 5. Naršymo srityje išplėskite Objektai ir pasirinkite komandos šablone norimą naudoti objektą.

 6. Formoje Objekto aprašas, esančioje sekcijoje Bendravimas ir bendradarbiavimas pažymėkite žymės langelį Prieigos komandos.

 7. Įrankių juostoje Veiksmai pasirinkite Įrašyti.

Komandos šablono kūrimas

 1. Eikite į Parametrai > Sauga.

 2. Pasirinkite Prieigos komandos šablonai.

 3. Įrankių juostoje Veiksmai pasirinkite Naujas, užpildykite privalomus laukus ir pasirinkite Įrašyti.

Pastaba

Galite sukurti dvi prieigas komandos šablonams viename objekte.

Komandos šablono įtraukimas į objekto formą

 1. Pasirinkite aplinką ir eikite į Parametrai > Vartotojo + teisės > Komandos.

 2. Komandų juostoje pasirinkite Daugiau komandų (...).

 3. Pasirinkite Tinkinti objektą.

 4. Naršymo srityje išplėskite Objektai, išplėskite komandos šablone norimą naudoti objektą ir pasirinkite Formos.

 5. Dalyje Sistemos formos pasirinkite Aktyvios formos > formą Pagrindinė.

 6. Formoje Pagrindinė atidarykite skirtuką Įterpti.

 7. Juostelėje pasirinkite Papildomas tinklelis.

  Bus atidarytas dialogo langas Nustatyti ypatybes.

 8. Dialogo lange Nustatyti ypatybes užpildykite privalomus laukus ir pažymėkite žymės langelį Rodyti žymą formoje.

 9. Išplečiamajame sąraše Įrašai pasirinkite Visi įrašų tipai.

 10. Išplečiamajame sąraše Objektas pasirinkite Vartotojai.

 11. Išplečiamajame sąraše Numatytasis rodinys pasirinkite Susieto įrašo komandos nariai.

 12. Išplečiamajame sąraše Komandos šablonas pasirinkite norimą šabloną ir pasirinkite Nustatyti.

  Dabar formoje Pagrindinė bus rodomas pasirinktas komandos šablonas.

 13. Įrankių juostoje Veiksmai pasirinkite Įrašyti, tada pasirinkite Publikuoti.

Pastaba

Prieigos komandos šablonas nėra eksportuojamas kartu su objektu į sprendimą. Eksportuojant objektą į kitą aplinką administratoriams reikės iš naujo sukurti šabloną.