Power BI satura pakotne Kompensācija

Šajā aprakstīts Microsoft Power BI saturs Kompensācija. Tajā ir paskaidrots, kā piekļūt pārskatiem, kā arī sniegta informācija par satura izstrādei izmantoto datu modeli un elementiem.

Piekļuve Power BI satura pakotnei

Kompensācija Power BI saturs tiek rādīts darbvietā Kompensāciju pārvaldība, ja izmantojat kādu no tālāk norādītajiem produktiem.

  • Finance and Operations programmas
  • Microsoft Dynamics 365 Human Resources

Power BI satura pakotnē iekļautie pārskati

Power BI satura pakotnes Kompensācija pārskatos ir ietvertas gan diagrammas, gan tabulas, kurās ir sniegta papildinformācija. Tabulā ir sniegts pārskatu apraksts.

Pārskats Saturs
Pārskats par atlīdzību Citu pārskatu kopsavilkums
Atlīdzības analīze Stundu darba un algoto darbinieku skaits pēc uzņēmuma, kopējais darbinieku skaits pēc atlīdzības plāna, vīriešu un sieviešu skaits pēc atlīdzības plāna un atlīdzība darbiniekiem pēc nodaļas
Pozīciju apmaksas analīze Lielākā un mazākā stundu darba un algas apmaksa, vislabāk un vissliktāk apmaksātās pozīcijas un pilnas slodzes un pusslodzes pozīcijas
Atlīdzības plāna analīze Darbinieka reģistrācija pēc atlasītā atvieglojuma

Šajos pārskatos esošās diagrammas un elementus varat filtrēt, un diagrammas un elementus varat piespraust informācijas panelim. Papildinformāciju par filtrēšanu un piespraušanu pakalpojumā Power BI skatiet rakstā Informācijas paneļa izveide un konfigurēšana.

Datu modeļa un elementu izprašana

Power BI satura pakotnes Kompensācija pārskatu aizpildīšanai tiek izmantoti tālāk norādītie dati. Tālāk esošajā tabulā ir norādīti elementi, kas ir izmantoti satura izveidei.

Elements Saturs Attiecības ar citiem elementiem
Kalendāra nobīde Kalendārs nobīdās, lai sadalītu pārskatus Iepriekšējās pozīcijas piešķire, Pozīcijas tendence, Darbinieka tendence, Darbinieks, ar ko patrauktas darba attiecības
Uzņēmums Uzņēmumi, pēc kuriem pārskatus filtrēt Pašreizējā atlīdzība, Pašreizējais darbinieks, Darbinieks, ar kuru ir pārtrauktas darba attiecības, Darbinieka tendence
Atlīdzība Apmaksas likme un frekvence laika gaitā Pašreizējā atlīdzība, Pašreizējais darbinieks, Darbinieks, ar kuru ir pārtrauktas darba attiecības, Darbinieka tendence
Pašreizējā atlīdzība Apmaksas likme un frekvence pašreizējā datumā Uzņēmums, Atlīdzība, Demogrāfiskie dati, Darbs, Pozīcija
Pašreizējā pozīcija Amati ir pašreizējā datuma, pilna laika ekvivalenta (full-time equivalent — FTE) atvērti amati/vakances, un amati, kas ir atvērti līdz aizpildīšanai Darbs, Pozīcija
Pašreizējais darbinieks Nodarbinātie pašreizējā datumā, vecums un skaits Uzņēmums, Atlīdzība, Ģeogrāfiskā vieta, Darbinieka vārds, Pārskati par, Darbinieka amats, Demogrāfiskie dati, Darbs, Nodarbinātība, Pozīcija, Atvieglojumi
Datums Dienas, nedēļas, mēneši un gadi Iepriekšējās pozīcijas piešķire, Pozīcijas tendence, Darbinieks, ar ko patrauktas darba attiecības, Darbinieka tendence
Demogrāfiskie dati Dzimšanas datums, dzimums, etniskā izcelsme un ģimenes stāvoklis Pašreizējais darbinieks, Darbinieks, ar kuru ir pārtrauktas darba attiecības, Darbinieka tendence
Nodarbinātība Sākuma datums, beigu datums un pārejas datums Pašreizējais darbinieks, Darbinieks, ar kuru ir pārtrauktas darba attiecības, Darbinieka tendence
Ģeogrāfiskā atrašanās vieta Pilsēta, novads, pasta indekss un štats vai reģions Pašreizējais darbinieks, Darbinieks, ar kuru ir pārtrauktas darba attiecības, Darbinieka tendence
Amats Funkcija, tips un nosaukums Pašreizējā pozīcija, Pašreizējais darbinieks
Iepriekšējā amata piešķire Piešķiršanas iemesls, sākuma datums, beigu datums un darbs Kalendāra nobīde, Datums, Darbs, Pozīcija
Pozīcija Nodaļa, FTE, amats, amata tips un nosaukums Pašreizējā pozīcija, Pašreizējais darbinieks
Amata tendence Amati laika gaitā, FTE un darbs Kalendāra nobīde, Datums, Darbs, Pozīcija
Pārskati par Vārds, uzvārds un pilnais vārds Pašreizējais nodarbinātais, Darbinieks, ar kuru ir pārtrauktas darba attiecības, Darbinieka tendence
Darbinieks, ar kuru ir pārtrauktas darba attiecības Nodarbinātie, ar kuriem ir pārtrauktas darba attiecības, pārtraukšanas datums, amats, pozīcija un darbs Uzņēmums, Atlīdzība, Ģeogrāfiskā vieta, Darbinieka vārds, Pārskati par, Kalendāra nobīde, Datums, Darbinieka amats, Demogrāfiskie dati, Nodarbinātība, Darbs, Pozīcija, Atvieglojumi
Atvieglojumi Spēkā stāšanās datums, atvieglojumu opcija, atvieglojumu plāns un atvieglojumu tips Pašreizējais nosaukums, Darbinieks, ar kuru ir pārtrauktas darba attiecības, Darbinieka tendence
Darbinieka vārds Vārds, uzvārds un pilnais vārds Pašreizējais darbinieks, Darbinieks, ar kuru ir pārtrauktas darba attiecības, Darbinieka tendence
Darbinieka amats Nosaukums un darba stāža datums Pašreizējais darbinieks, Darbinieks, ar kuru ir pārtrauktas darba attiecības, Darbinieka tendence
Darbinieka tendence Nodarbinātie laika gaitā, skaits, uzņēmums un amats Uzņēmums, Atlīdzība, Ģeogrāfiskā vieta, Darbinieka vārds, Pārskati par, Kalendāra nobīde, Datums, Darbinieka amats, Demogrāfiskie dati, Nodarbinātība, Darbs, Atvieglojumi

Piezīme

Kādas ir jūsu dokumentācijas valodas preferences? Aizpildiet īsu aptauju. (ņemiet vērā, ka aptauja ir angļu valodā)

Aptaujai būs nepieciešamas aptuveni septiņas minūtes. Nekādi personas dati netiks vākti (paziņojums par konfidencialitāti).