Rādīt tekstu, datumus un laikus pamatnes programmās

Risinājumā Power Apps varat pievienot audekla programmai datumus un laikus un formatēt tos tā, lai parādītu atbilstošo detalizācijas līmeni vai atspoguļotu jūsu lokalizāciju. Aprēķiniet laika apjomu starp diviem datumiem vai aprēķiniet datumu, kas ir noteikts laika apjoms pirms vai pēc norādītā datuma. Pārvērtiet datumus uz vai no atsevišķām dienu, mēnešu un gadu vērtībām, kā arī pārvērtiet laikus uz vai no atsevišķām stundu, minūšu un sekunžu vērtībām.

Piemēram, pievienojiet datus no lietotājiem par akciju tirdzniecību vai sapulcēm ar klientiem, datiem no ārēja avota vai datiem no citas programmas, kas izveidota, izmantojot Power Apps. Ja šie dati ietver laiku līdz pat milisekundēm, vienkāršības labad noapaļojiet to uz tuvāko minūti. Aprēķiniet, cik dienas atlikušas pirms nozīmīga pagrieziena punkta. Ja vēlaties ieplānot sapulci ar klientiem ik pēc piecām dienām, šie datumi tiek aprēķināti automātiski. Ja 1985. gada 10. maijs ir saglabāts atsevišķos laukos dienai, mēnesim un gadam, apkopojiet tos vienā vērtībā. Savukārt katru datumu sadaliet atsevišķās vērtībās, ja jūsu programma tos pārvalda atsevišķi.

Priekšnosacījumi

 • Reģistrējieties pakalpojumam Power Apps un pēc tam pierakstieties, norādot tos pašus akreditācijas datus, kurus izmantojāt, lai reģistrētos.
 • Izveidojiet kādu programmu vai atveriet jau esošu programmu pakalpojumā Power Apps.
 • Uzziniet, kā konfigurēt vadīklu pakalpojumā Power Apps.

Teksta rādīšana vadīklā Etiķete

Parādiet tekstu vadīklā Etiķete, iestatot tās rekvizīta Teksts vērtību. Iestatiet šo rekvizītu, ierakstot tieši vadīklā vai ievadot izteiksmi formulas joslā.

 • Ja rakstāt tieši vadīklā, tiek parādīts tieši tas, kas tiek ievadīts.
 • Ja rakstāt izteiksmi formulas joslā, vadīklā tiek parādīts izteiksmes rezultāts.

Lūk, daži piemēri.

 1. Pievienojiet vadīklu Etiķete ar nosaukumu ShowText un iestatiet tās rekvizītam Teksts šādu formulu:
  Now()

  Ja datorā ir iestatīta lokalizācija “en-us”, pašreizējais datums un laiks tiek parādīts šajā formātā:
  mm/dd/yyyy hh:mm AM/PM

  Ja datorā ir iestatīta, piemēram, lokalizācija “fr-fr”, pašreizējais datums un laiks tiek parādīts šajā formātā:
  dd/mm/yyyy hh:mm AM/PM

 2. Iestatiet ShowText rekvizītam Teksts šādu formulu:
  DateDiff(Today(), DateValue("01/01/2020"))

  Dienu skaits starp šodienu un 2020. gada 1. janvāri.

  Šī vadīkla rāda dienu skaitu starp šodienu un 2020. gada 1. janvāri, izmantojot šīs funkcijas:

  • DateDiff, kas aprēķina dienu, ceturkšņu vai gadu skaitu starp diviem datumiem;
  • Today, kas aprēķina pašreizējo dienu kā vērtību;
  • DateValue, kas pārvērš literāļu virkni, kas parādīta starp dubultajām pēdiņām, vērtībā, kurai var veikt aprēķinus.
 3. Pievienojiet vadīklu Teksta ievade ar nosaukumu BirthDate un pārvietojiet to zem ShowText.

 4. Vadīklā BirthDate ievadiet jūsu dzimšanas mēnesi un dienu (piemēram, 05/18).

 5. Iestatiet ShowText rekvizītam Teksts šādu formulu:
  DateDiff(Today(), DateValue(BirthDate.Text))

  Dienu skaits starp šodienu un jūsu dzimšanas dienu.

  Vadīkla ShowText rāda dienu skaitu starp šodienu un jebkuru datumu, ko ierakstāt kā BirthDate. Ja jūsu dzimšanas diena šogad jau ir pagājusi, ShowText rāda negatīvu vērtību.

Datumu un laiku formatēšana, izmantojot DateTimeValue

Pārvērtiet datumus un laikus no teksta virknēm uz vērtībām, kuras varat formatēt dažādos veidos un izmantot aprēķinos. Norādiet formātu, izmantojot iebūvētās un pielāgotās opcijas.

Piezīme

Funkcijas DateTimeValue un DateValue var pārvērst datumus jebkurā no šiem formātiem:

 • MM/DD/GGGG;
 • DD/MM/GGGG;
 • DD mēn. GGGG;
 • Mēnesis DD, GGGG.
 1. Pievienojiet vadīklu Teksta ievade ar nosaukumu ArrivalDateTime un ierakstiet datumu un laiku šajā formātā:
  5/10/85 6:15 AM

 2. Pievienojiet vadīklu Etiķete ar nosaukumu ShowDate un iestatiet tās rekvizītam Teksts šādu formulu:
  DateTimeValue(ArrivalDateTime.Text)

  Datuma/laika pārvēršana no teksta vērtībā.

  Vadīkla ShowDate rāda to pašu informāciju, ko ievadījāt, taču tā ir pārvērsta no teksta vērtībā un formatēta citādi. Piemēram, gads tiek parādīts kā četri cipari, nevis tikai divi.

 3. Nomainiet ShowDate rekvizītam Teksts šādu formulu:
  DateTimeValue(ArrivalDateTime.Text, "fr")

  Mainīt ShowDate.

  ShowDate rāda dienu pirms mēneša, kā to sagaida lietotājs Francijā.

  Padoms

  Lai parādītu citu lokalizāciju sarakstu IntelliSense, izņemiet aizverošās pēdiņas un fr no formulas, bet atstājiet atverošās pēdiņas.

  Lokalizāciju saraksta rādīšana.

 4. Lai izmantotu kādu no vairākiem iebūvētajiem formātiem, mainiet ShowDate rekvizītu Teksts uz šādu formulu:
  Text(DateTimeValue(ArrivalDateTime.Text), DateTimeFormat.LongDateTime)

  Iebūvētu formulas izmantošana.

  ShowDate rāda nedēļas dienu, datumu un laiku.

  Padoms

  Parametrs DateTimeFormat atbalsta vairākus citus iebūvētos formātus. Lai parādītu šo sarakstu, izņemiet LongDateTime no formulas.

 5. Lai izmantotu pielāgotu formātu, mainiet ShowDate rekvizītu Teksts uz šādu formulu:
  Text(DateTimeValue(ArrivalDateTime.Text), "mm/dd/yyyy hh:mm:ss.fff AM/PM")

  Pielāgota formāta izmantošana.

  ShowDate rāda datuma/laika vērtību norādītajā formātā, ieskaitot milisekundes.

  Padoms

  Lai noapaļotu laika intervālu līdz tuvākajai sekundes desmitdaļai vai simtdaļai, konkretizējiet hh:mm:ss.f vai hh:mm:ss.ff formulā.

Datuma formatēšana, izmantojot DateValue

 1. Pievienojiet vadīklu Teksta ievade ar nosaukumu ArrivalDate un pēc tam ierakstiet tajā datumu (piemēram, 5/10/85).

 2. Pievienojiet vadīklu Etiķete ar nosaukumu FormatDate un iestatiet tās rekvizītam Teksts šādu formulu:
  DateValue(ArrivalDate.Text)

  FormatDate rāda ievadīto datumu, vienīgi gads tiek parādīts četros ciparos.

 3. Iestatiet FormatDate rekvizītam Teksts šādu formulu:
  DateValue(ArrivalDate.Text, "fr")

  FormatDate rāda dienu pirms mēneša tieši tā, kā to sagaida lietotājs Francijā.

 4. Lai izmantotu kādu no vairākiem iebūvētajiem formātiem, iestatiet FormatDate rekvizītam Teksts šādu formulu:
  Text(DateValue(ArrivalDate.Text), DateTimeFormat.LongDate)

  FormatDate rāda nedēļas dienu, mēnesi, dienu un gadu.

 5. Lai izmantotu pielāgotu formātu, iestatiet FormatDate rekvizītam Teksts šādu formulu:
  Text(DateValue(ArrivalDate.Text), "yy/mm/dd")

  FormatDate rāda datumu jūsu norādītajā formātā.

Laika formatēšana, izmantojot DateTimeValue

 1. Pievienojiet vadīklu Teksta ievade ar nosaukumu ArrivalTime un pēc tam ievadiet tajā 6:15 AM.

 2. Pievienojiet vadīklu Etiķete ar nosaukumu ShowTime.

 3. Lai izmantotu kādu no vairākiem iebūvētajiem formātiem, iestatiet ShowTime rekvizītam Teksts šādu formulu:
  Text(DateTimeValue(ArrivalTime.Text), DateTimeFormat.LongTime)

  ShowTime rāda jūsu norādīto laiku, ieskaitot sekundes.

 4. Lai izmantotu pielāgotu formātu, iestatiet ShowTime rekvizītam Teksts šādu formulu:
  Text(DateTimeValue(ArrivalTime.Text), "hh:mm:ss.fff AM/PM")

  ShowTime rāda jūsu norādīto laiku, ieskaitot sekundes un milisekundes.

  Padoms

  Lai noapaļotu laika intervālu līdz tuvākajai sekundes desmitdaļai vai simtdaļai, ievadiet hh:mm:ss.f vai hh:mm:ss.ff formulā.

Laika rādīšana starp datumiem

 1. Pievienojiet divas vadīklas Teksta ievade ar nosaukumu Sākums un Beigas.

 2. Ierakstiet 4/1/2015 vadīklā Sākums un 1/1/2016 vadīklā Beigas.

 3. Pievienojiet vadīklu Etiķete ar nosaukumu DateDiff un iestatiet tās rekvizītam Teksts šādu formulu:
  DateDiff(DateValue(Start.Text), DateValue(End.Text))

  Divu datumu salīdzināšana.

  DateDiff rāda 275, kas ir dienu skaits no 2015. gada 1. aprīļa līdz 2016. gada 1. janvārim.

 4. Iestatiet DateDiff rekvizītam Teksts šādu formulu:
  DateDiff(DateValue(Start.Text), DateValue(End.Text), Months)

  DateDiff rāda 9, kas ir mēnešu skaits no 2015. gada 1. aprīļa līdz 2016. gada 1. janvārim. Aizstājiet vienumu Mēneši ar Ceturkšņi vai Gadi, lai rādītu laiku šajās vienībās.

Datuma noteikšana pirms vai pēc cita datuma

 1. Pievienojiet vadīklu Teksta ievade ar nosaukumu Sākums un pēc tam ievadiet tajā 5/10/1985.

 2. Pievienojiet vadīklu Etiķete ar nosaukumu DateAdd un iestatiet tās rekvizītam Teksts šādu formulu:
  DateAdd(DateValue(Start.Text), 3)

  Trīs dienu pievienošana.

  DateAdd rāda 5/13/1985, kas ir trīs dienas pēc datuma, kurš norādīts vadīklā Sākums.

 3. Iestatiet DateAdd rekvizītam Teksts šādu formulu:
  DateAdd(DateValue(Start.Text), -3)

  Trīs dienu atņemšana.

  DateAdd rāda 5/7/1985, kas ir trīs dienas pirms datuma, kurš norādīts vadīklā Sākums.

 4. Nomainiet DateAdd rekvizītam Teksts šādu formulu:
  DateAdd(DateValue(Start.Text), 3, Months)

  Trīs mēnešu pievienošana.

  Etiķete rāda 8/10/1985, kas ir trīs mēnešus pēc datuma, kurš norādīts vadīklā Sākums. Aizstājiet vienumu Mēneši ar Ceturkšņi vai Gadi, lai noteiktu datumu, kurā ir norādītais ceturkšņu vai gadu skaits pirms vai pēc datuma, kas norādīts vadīklā Sākums.

Datumu aprēķināšana, pamatojoties uz gadiem, mēnešiem un dienām

 1. Pievienojiet trīs vadīklas Nolaižama ar nosaukumu Gads, Mēnesis un Diena.

 2. Iestatiet Gads rekvizītam Vienumi šādu formulu:
  Table({Year:"2014"}, {Year:"2015"}, {Year:"2016"})

 3. Iestatiet Mēnesis rekvizītam Vienumi šādu formulu:
  Table({Month:"1"}, {Month:"2"}, {Month:"3"}, {Month:"4"}, {Month:"5"}, {Month:"6"}, {Month:"7"}, {Month:"8"}, {Month:"9"}, {Month:"10"}, {Month:"11"}, {Month:"12"})

 4. Iestatiet Diena rekvizītam Vienumi šādu formulu:
  Table({Day:"1"}, {Day:"2"}, {Day:"3"}, {Day:"4"}, {Day:"5"}, {Day:"6"}, {Day:"7"}, {Day:"8"}, {Day:"9"}, {Day:"10"}, {Day:"11"}, {Day:"12"}, {Day:"13"}, {Day:"14"}, {Day:"15"}, {Day:"16"}, {Day:"17"}, {Day:"18"}, {Day:"19"}, {Day:"20"}, {Day:"21"}, {Day:"22"}, {Day:"23"}, {Day:"24"}, {Day:"25"}, {Day:"26"}, {Day:"27"}, {Day:"28"}, {Day:"29"}, {Day:"30"}, {Day:"31"})

 5. Pievienojiet vadīklu Etiķete un iestatiet tās rekvizītam Teksts šādu formulu:
  Teksts(Datums(Vērtība(Year.SelectedText.Value), Vērtība(Month.SelectedText.Value), Vērtība(Day.SelectedText.Value)), DateTimeFormat.LongDate)

  Pēc noklusējuma ir uzskaitīts Trešdiena, 1. janvāris, 2014. gads. Vadīklās Nolaižamā atlasiet dažādas vērtības, lai mainītu datumu vadīklā Etiķete.

Iespējams, būs jākonvertē neparedzēti dati. Ja pievienojāt vadīklu Teksta ievade, nevis Nolaižamā, lietotājs var ievadīt nepareizu datumu, piemēram, 45. maijs. Funkcija Date apstrādā netipiskus datus tālāk norādītajos veidos.

 • Ja gada vērtība ir no 0 līdz 1899 (ieskaitot), funkcija pievieno šo vērtību 1900, lai aprēķinātu gadu.
 • Ja gada vērtība ir no 1900 līdz 9999 (ieskaitot), funkcija izmanto šo vērtību kā gadu.
 • Ja gada vērtība ir mazāka par 0 vai ir 10 000 vai lielāka, funkcija atgriež kļūdas vērtību.
 • Ja mēneša vērtība ir lielāka par 12, funkcija pievieno šo mēnešu skaitu pirmajam norādītā gada mēnesim.
 • Ja mēneša vērtība ir mazāka par 1, funkcija atņem šo mēnešu skaitu plus 1 no pirmā norādītā gada mēneša.
 • Ja dienas vērtība ir lielāka nekā dienu skaits norādītajā mēnesī, funkcija pieskaita šo dienu skaitu pirmajai mēneša dienai un atgriež atbilstošo datumu no nākamā mēneša.
 • Ja dienas vērtība ir mazāka par 1, funkcija atņem šo dienu skaitu plus 1 no pirmās norādītā mēneša dienas.

Laika aprēķināšana, pamatojoties uz stundām, minūtēm un sekundēm

 1. Pievienojiet divus nolaižamos sarakstus ar nosaukumu Stunda un Minūte.

 2. Iestatiet Stunda rekvizītam Vienumi šādu formulu:
  Table({Hour:"9"}, {Hour:"10"}, {Hour:"11"}, {Hour:"12"}, {Hour:"13"}, {Hour:"14"}, {Hour:"15"}, {Hour:"16"}, {Hour:"17"})

 3. Iestatiet Minūte rekvizītam Vienumi šādu formulu:
  Table({Minute:"0"}, {Minute:"15"}, {Minute:"30"}, {Minute:"45"})

 4. Pievienojiet vadīklu Etiķete un iestatiet tās rekvizītam Teksts šādu formulu:

  Text(Time(Value(Hour.Selected.Value), Value(Minute.Selected.Value), 0), DateTimeFormat.ShortTime)

 5. Atlasiet 15 sarakstā Stunda un 45 sarakstā Minūte.

  Vadīkla Etiķete rāda 3:45 PM.

  Vadīklām Stunda un Minūte var pievienot ierakstus, lai lietotāji varētu atlasīt no lielāka stundu diapazona un precīzāka minūšu skaita. Varat arī pievienot trešo vadīklu Nolaižamā, lai lietotāji varētu norādīt sekundes. Ja pievienojat trešo sarakstu, iestatiet vadīklas Etiķete rekvizītam Teksts šādu izteiksmi:
  Text(Time(Value(Hour.Selected.Value), Value(Minute.Selected.Value), Value(Second.Selected.Value)), DateTimeFormat.LongTime)

Skatiet arī

Datuma atlasītāja vadīklas paraugi

Piezīme

Kādas ir jūsu dokumentācijas valodas preferences? Aizpildiet īsu aptauju. (ņemiet vērā, ka aptauja ir angļu valodā)

Aptaujai būs nepieciešamas aptuveni septiņas minūtes. Nekādi personas dati netiks vākti (paziņojums par konfidencialitāti).