Selesaikan harga kos berkaitan anggaran dan aktual - ringan

Gunakan Kepada: Pelaksanaan ringan - urusan dengan invois proforma

Untuk menyelesaikan harga kos dan senarai harga kos bagi anggaran dan aktual, sistem ini menggunakan maklumat dalam medan Tarikh, Mata Wang dan Unit Kontrak untuk projek berkaitan. Selepas senarai harga kos diselesaikan, aplikasi ini menyelesaikan kadar kos.

Menyelesaikan kadar kos pada baris aktual dan anggaran untuk Masa

Baris anggaran untuk Masa merujuk kepada butiran sebut harga dan baris kontrak bagi tugasan masa dan sumber pada projek.

Selepas senarai harga kos diselesaikan, sistem menggunakan medan Peranan dan Unit Sumber pada baris anggaran untuk Masa bersaing dengan baris harga peranan dalam senarai harga. Pemadanan ini menganggap anda menggunakan dimensi penetapan harga luar kotak untuk kos buruh. Jika anda mengkonfigurasi sistem untuk sepadan dengan bidang bukan atau sebagai tambahan Peranan dan Unit Sumber kemudian kombinasi berbeza akan digunakan untuk mendapatkan baris harga peranan yang berpadanan. Jika aplikasi mencari baris harga peranan yang mempunyai kadar kos untuk kombinasi Peranan dan Unit Sumber yang merupakan kadar kos lalai. Jika aplikasi tidak boleh memadankan nilai Peranan dan Unit Sumber kemudian ia akan mendapatkan baris harga peranan dengan peranan yang berpadan tetapi nilai nol Unit Sumber. Selepas aplikasi mendapat rekod harga peranan yang sepadan, kadar kos lalai daripada rekod itu.

Nota

Jika anda mengkonfigurasi keutamaan Peranan dan Unit Sumber yang berbeza atau jika anda mempunyai dimensi lain yang mempunyai keutamaan lebih tinggi, tingkah laku ini akan berubah sewajarnya. Sistem akan mendapatkan rekod harga peranan dengan nilai yang sepadan dengan setiap nilai dimensi penetapan harga mengikut urutan keutamaan dengan baris yang mempunyai nilai nol bagi dimensi yang terakhir.

Menyelesaikan kadar kos pada baris aktual dan anggaran untuk Perbelanjaan

Baris anggaran untuk Perbelanjaan merujuk kepada butiran sebut harga dan baris kontrak bagi perbelanjaan dan baris anggaran perbelanjaan pada projek.

Selepas senarai harga kos diselesaikan, sistem menggunakan kombinasi medan Kategori dan Unit pada baris anggaran untuk Perbelanjaan bagi pemadanan terhadap baris Harga Kategori pada senarai harga diselesaikan. Jika sistem mencari baris harga kategori yang mempunyai kadar kos untuk kombinasi Kategori dan Unit, kadar kos dilalaikan. Jika sistem tidak boleh memadankan nilai Kategori dan Unit, atau jika sistem berupaya mencari baris harga kategori yang berpadanan tetapi kaedah penetapan harga bukan Unit Setiap Harga, kadar kos dilalaikan ke kosong(0).