Sediakan harga berasaskan peranan

Penting

Dynamics 365 for Finance and Operations telah berkembang menjadi aplikasi dibina khas untuk membantu anda menguruskan fungsi perniagaan tertentu. Untuk maklumat lebih lanjut tentang perubahan ini, lihat Panduan Pelesenan Dynamics 365.

Semua kos, jualan dan harga pemindahan boleh disediakan untuk peranan. Lengkapkan langkah berikut untuk mengaitkan penetapan harga kepada peranan tertentu.

  1. Pada halaman Harga jualan (jam) , pilih Baharu , dan masukkan tarikh berkuat kuasa.
  2. Dalam lajur Peranan , pilih peranan.
  3. Dalam lajur Harga , masukkan harga untuk peranan sumber yang dipilih.