az group deployment operation

Implementatiebewerkingen beheren.

Opdracht

az group deployment operation list

Hiermee haalt u alle implementatiebewerkingen voor een implementatie op.

az group deployment operation show

De bewerking van een implementatie ophalen.

az group deployment operation list

Hiermee haalt u alle implementatiebewerkingen voor een implementatie op.

az group deployment operation list --name
                  --resource-group
                  [--top]

Vereiste parameters

--name -n

De naam van de implementatie.

--resource-group -g

De naam van de resourcegroep. U kunt de standaardgroep configureren met behulp van az configure --defaults group=<name>.

Optionele parameters

--top

Het aantal resultaten dat moet worden geretourneerd. De standaardwaarde is Geen.

az group deployment operation show

De bewerking van een implementatie ophalen.

az group deployment operation show --name
                  --operation-ids
                  --resource-group

Vereiste parameters

--name -n

De naam van de implementatie.

--operation-ids

Een lijst met bewerkings-id's die moeten worden weergegeven.

--resource-group -g

De naam van de resourcegroep. U kunt de standaardgroep configureren met behulp van az configure --defaults group=<name>.