Postvakmachtigingen toewijzen aan een andere gebruiker - Help voor beheerders

Als beheerder hebt u misschien te maken met bedrijfsvereisten waardoor bepaalde gebruikers toegang tot het postvak van andere gebruikers moeten krijgen. Mogelijk moet u een assistent toegang geven tot het postvak van een manager om e-mail te laten verzenden of lezen, of moet u een van uw gebruikers e-mail laten verzenden namens een andere gebruiker. In dit onderwerp leest u hoe u dit kunt doen.

Zie Een gedeeld postvak makenvoor informatie over het maken en beheren van gedeelde postvakken.

Wilt u machtigingen voor postvakken instellen?

Met postvakmachtigingen kunt u lees-/schrijftoegang voor een postvak aan andere gebruikers verlenen. In de onderstaande artikelen vindt u wat u nodig hebt om deze functie in te stellen en te gebruiken:

Machtigingen instellen:

De eerste stap bij het instellen van machtigingen bestaat uit het bepalen welke acties u een andere gebruiker wilt laten uitvoeren voor het betreffende postvak. U kunt toestaan dat een gebruiker e-mails in het postvak kan lezen, e-mails namens aan ander kan verzenden of e-mails kan verzenden alsof deze vanuit dat postvak zijn verzonden. Zie de volgende artikelen om de verschillende typen machtigingen in te stellen:

Doorgifte wijzigen:

Als u de machtigingen hebt ingesteld, kan het zestig minuten duren voordat de wijzigingen in het systeem zijn doorgevoerd en van kracht worden.

Gebruik van het postvak als de machtigingen zijn ingesteld:

Een postvak kan op verschillende manieren worden geopend zodra u toegang hebt gekregen. Zie het volgende artikel voor hulp hierbij: Het postvak van een andere gebruiker openen.

Notitie

De machtigingen kunnen alleen worden ingesteld binnen de huidige organisatie-tenant. Het is niet mogelijk om machtigingen voor het postvak in te stellen met niet-tenant gebruikers.

E-mail verzenden vanuit het postvak van een andere gebruiker

 1. Ga in het beheercentrum naar de pagina Gebruikers > Actieve gebruikers.

 2. Selecteer de naam van de gebruiker (van wie u een verzendmachtiging wilt geven) om het deelvenster met eigenschappen te openen.

 3. Selecteer op het tabblad E-mail Postvakmachtigingen beheren.

 4. Selecteer naast Verzenden als, de optie Bewerken.

 5. Selecteer Machtigingen toevoegen en kies vervolgens de naam van de persoon vanuit waar deze gebruiker kan verzenden.

 6. Kies Toevoegen.

 1. Ga in het beheercentrum naar de pagina Gebruikers > Actieve gebruikers.

 2. Selecteer de gebruiker die u wilt, vouw E-mail instellingen uit en selecteer vervolgens Bewerken naast Postvakmachtigingen.

 3. Selecteer naast Verzenden als, de optie Bewerken.

 4. Selecteer Machtigingen toevoegen en kies vervolgens de naam van de persoon vanuit waar deze gebruiker kan verzenden.

 5. Kies Toevoegen.

 1. Ga in het beheercentrum naar de pagina Gebruikers > Actieve gebruikers.

 2. Selecteer de gebruiker die u wilt, vouw E-mail instellingen uit en selecteer vervolgens Bewerken naast Postvakmachtigingen.

 3. Selecteer naast Verzenden als, de optie Bewerken.

 4. Selecteer Machtigingen toevoegen en kies vervolgens de naam van de persoon vanuit waar deze gebruiker kan verzenden.

 5. Kies Toevoegen.

E-mail lezen in het postvak van een andere gebruiker

 1. Ga in het beheercentrum naar de pagina Gebruikers > Actieve gebruikers.

 2. Selecteer de naam van de gebruiker (met het postvak dat u wilt toelaten) om het eigenschappenvenster te openen.

 3. Selecteer op het tabblad E-mail Postvakmachtigingen beheren.

 4. Selecteer naast Lezen en beheren, de optie Bewerken.

 5. Selecteer Machtigingen toevoegen en kies vervolgens de naam van de gebruiker of gebruikers die e-mail in dit postvak mogen lezen.

 6. Kies Toevoegen.

Notitie

Lees- en Beheer- machtigingen worden Volledige toegangsmachtigingen genoemd wanneer ze worden toegewezen in het Exchange-beheercentrum. Met deze machtiging kan de toegewezen gebruiker e-mailberichten lezen en beheren in het gebruikerspostvak waaraan de machtiging is toegewezen. Volledige toegangsmachtiging staat niet gelijk aan Versturen als- of Versturen namens- machtigingen.

 1. Ga in het beheercentrum naar de pagina Gebruikers > Actieve gebruikers.

 2. Selecteer de gebruiker die u wilt, vouw E-mail instellingen uit en selecteer vervolgens Bewerken naast Postvakmachtigingen.

 3. Selecteer naast Lezen en beheren, de optie Bewerken.

 4. Selecteer Machtigingen toevoegen en kies vervolgens de naam van de gebruiker of gebruikers die e-mail in dit postvak mogen lezen.

 5. Kies Toevoegen.

 1. Ga in het beheercentrum naar de pagina Gebruikers > Actieve gebruikers.

 2. Selecteer de gebruiker die u wilt, vouw E-mail instellingen uit en selecteer vervolgens Bewerken naast Postvakmachtigingen.

 3. Selecteer naast Lezen en beheren, de optie Bewerken.

 4. Selecteer Machtigingen toevoegen en kies vervolgens de naam van de gebruiker of gebruikers die e-mail in dit postvak mogen lezen.

 5. Kies Toevoegen.

E-mail verzenden namens een andere gebruiker

 1. Ga in het beheercentrum naar de pagina Gebruikers > Actieve gebruikers.

 2. Selecteer de naam van de gebruiker (van wie u Verzenden namens-machtiging wilt geven) om hun eigenschappenvenster te openen.

 3. Selecteer op het tabblad E-mail Postvakmachtigingen beheren.

 4. Selecteer naast Verzenden namens, de optie Bewerken.

 5. Selecteer Machtigingen toevoegen en kies vervolgens de naam van de gebruiker of gebruikers vanuit dit postvak e-mails mogen verzenden.

 6. Kies Toevoegen.

 1. Ga in het beheercentrum naar de pagina Gebruikers > Actieve gebruikers.

 2. Selecteer de gebruiker die u wilt, vouw E-mail instellingen uit en selecteer vervolgens Bewerken naast Postvakmachtigingen.

 3. Selecteer naast Verzenden namens, de optie Bewerken.

 4. Selecteer Machtigingen toevoegen en kies vervolgens de naam van de gebruiker of gebruikers vanuit dit postvak e-mails mogen verzenden.

 5. Kies Toevoegen.

 1. Ga in het beheercentrum naar de pagina Gebruikers > Actieve gebruikers.

 2. Selecteer de gebruiker die u wilt, vouw E-mail instellingen uit en selecteer vervolgens Bewerken naast Postvakmachtigingen.

 3. Selecteer naast Verzenden namens, de optie Bewerken.

 4. Selecteer Machtigingen toevoegen en kies vervolgens de naam van de gebruiker of gebruikers vanuit dit postvak e-mails mogen verzenden.

 5. Kies Toevoegen.

E-mail- en agenda-items van een andere gebruiker beheren (artikel)\
E-mail verzenden namens een andere persoon of groep (artikel)
Een gebruikersnaam en e-mailadres wijzigen (video)